Projekt Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej

Katalogi on-line

Oferta

IBUK

Inne formy wsparcia nauczycieli

 

Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

twórca padletu
Monika Pawlak

 

 

3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja - niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu - czytamy w tekście przyjętej przez Sejm RP uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja bibliotekarze Wydz. Informacji i Informatyzacji PBW przygotowali prezentację w aplikacji Wakelet.

twórcy wakeletu
Maria Wójcik
Patryk Iwańczyk

 

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi przedstawiamy przykłady działań proekologicznych realizowanych przez nauczycieli i uczniów SOSW nr 1 w Lublinie. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzi: Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej (dla uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim), Szkoła Przysposabiająca do Pracy (dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz internat dla wychowanków obu szkół.

Koło ekologiczne - obok szeregu innych kół zainteresowań działających na terenie placówki - stwarza młodzieży szansę pożytecznego spędzania czasu wolnego, a także wzbogacania wiedzy i umiejętności manualnych. Jego celem jest także poszerzenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu.

Pod opieką nauczycieli uczniowie tworzą prace na różne konkursy związane z problematyką ochrony środowiska, często z wykorzystaniem surowców wtórnych, takich jak butelki PET, makulatura czy plastikowe opakowania.

Zapraszamy serdecznie do wirtualnej galerii i obejrzenia prac plastycznych stworzonych na konkurs pt. „Chrońmy środowisko ponad wszystko”. Może prace uczniów SOSW nr 1 uświadomią konieczność stylu życia „zero waste”, który zakłada maksymalne zmniejszenie produkcji odpadów ze względu na zanieczyszczenie globu i cierpienie wodnych stworzeń…

Prezentacja działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie.

 

22 kwietnia obchodzimy święto naszej planety.
Sprawdź, jak dbać o Ziemię.
twórca wekeletu - Katarzyna Kapek

 

 

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypadającego na 21 lutego bibliotekarze Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW przygotowali prezentację Wierszyki, które „łamią języki” - zbiory zabawnych rymowanek uczących poprawnej wymowy, śmieszących dzieci i ich troskliwych rodziców oraz wspomagających nauczycieli i logopedów. Polecamy w niej ponad 60 książek dla dzieci nadających się do wspólnego czytania z rodzicami. Ich lektura dostarcza zarówno świetnej zabawy, jak i okazji do nauk

Bajka, która leczy - padlet biblioterapeutyczny

 

Te oraz inne e-publikacje na temat autyzmu u dzieci i dorosłych są dostępne w IBUKU Librze. Kod dostępu można uzyskać w naszej bibliotece telefonicznie lub pocztą emailową. Gorąco zachęcamy do korzystania z e-czytelni.

 

Galeria super-Polaków z okazji Święta Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości bibliotekarze Wydziału Informacji i Informatyzacji przygotowali prezentację kilkunastu książek znajdujących się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Książki te adresowane są do dzieci i młodzieży. Traktują o niezwykłych Polkach i Polakach, ludziach mądrych i odważnych, mających duży wkład w rozwój cywilizacyjny, kulturowy Europy i świata.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.