Telefon/Fax:  81 532 80 49

Katalogi on-line

Oferta

IBUK

Deklaracja dostępności

1. Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

2. Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-14

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących,
 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć,
 • niektóre załączniki mogą nie być dostępne cyfrowo,

4. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. Skróty klawiaturowe i ułatwienia

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie,
Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,
Spacja – zaznaczenie checkboxu w formularzu,
Spacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran,
Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony,
Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony,
Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony,
Home – przejście na górę strony,
End – przejście na dół strony.

Inne ułatwienia

Na stronie dostępny jest przełącznik zmiany kontrastu.
Stronę wyposażono w moduł zmiany wielkości czcionki.
Dostępna jest wyszukiwarka oraz mapa strony.
Elektroniczny plik zawierający tekst odczytywalny maszynowo.
Tekst łatwy do odczytania (ETR).
Nagranie w polskim języku migowym (PJM).

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Noskowicz
 • E-mail: dariusz.noskowicz@ken.pbw.lublin.pl
 • Telefon: 81 532 80 49

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

7. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Barbara Rzeszutko
Adres: 20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 1
E-mail: barbara.rzeszutko@ken.pbw.lublin.pl
Telefon: 81 532 80 49 wew. 11
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich - https://bip.brpo.gov.pl/pl

8. Dostępność architektoniczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 1, 20-078 Lublin

W miejskiej strefie parkowania wzdłuż ulicy Żołnierzy Niepodległej wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Z miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów. Parking jest bezpłatny. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wymagany jest certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o szczepieniu. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Każdy pracownik placówki ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobie niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do placówki.

Przestrzeń manewrowa przed wejściem do biblioteki wynosi ok 2 metrów. Drzwi wejściowe do placówki otwierają się na zewnątrz, trzeba otworzyć je ręcznie, co wymaga użycia siły. Maksymalna szerokość otworu wejściowego wynosi ok 150 centymetrów. Przy bramie wejściowej od ulicy umieszczono wideodomofon, a dodatkowo przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek, oba urządzenia pozwalają na przywołanie pracownika obsługi.

Przy wejściu do budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów. Osoba niepełnosprawna różnicę wysokości może pokonać za pomocą schodołazu gąsienicowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w celu odpowiedniego przygotowania sprzętu. Po oby stronach schodów znajduje się poręcz.

Po prawej stronie przy wejściu głównym znajduje się tablica informacyjna o rozmieszczeniu wydziałów i pomieszczeń wykonana w kontrastowych kolorach. Bezpośrednią informację można uzyskać również w szatni znajdującej się po lewej stornie korytarza. Łatwiejszą nawigację osobom słabowidzącym zapewniają kontrastowe tabliczki na drzwiach oraz dodatkowe tablice przestrzenne na korytarzach. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna oraz dobrze oświetlona. Biblioteka przyjmuje klientów na parterze i pierwszym piętrze. Jest dostępna pętla indukcyjna. Brak usługi tłumaczenia na język migowy.

Schody w placówce oznaczone są kontrastową antypoślizgowa taśmą. Wzdłuż całego ciągu schodów znajduje się poręcz. Osoba niepełnosprawna ma możliwości dostania się na I piętro za pomocą schodołazu.

Korytarze, pomieszczenia i toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (odpowiednia szerokość, pomocnicze barierki, niskie progi lub ich brak).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Filia w Janowie Lubelskim ul. Ogrodowa16, 23-300 Janów (Lubelski Domu Nauczyciela)

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym występuje bariera architektoniczna w postaci schodów (brak platformy schodowej). Do placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Filia biblioteki dostępna jest na parterze, dobrze oświetlona i oznaczona (1 pomieszczenie). Brak pętli indukcyjnej oraz usługi tłumaczenia na język migowy. Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak). Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Punkt przyjęć korespondencji znajduje się:

 • W Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 1, 20-078 Lublin I piętro sekretariat
 • W Janowie Lubelskim ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski

Aplikacje mobilne

 • Lubelskie Biblioteki Pedagogiczne dla platformy Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.prolib.lcit&pli=1
 • Lubelskie Biblioteki Pedagogiczne dla platformy iOS - https://apps.apple.com/gb/app/lubelskie-biblioteki-pedagogic/id1602204959

Dodatkowe informacje

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących PBW w Lublinie

1 min 22 sek
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.