Aktualności 

 

  


 

 

 

 


  

 
NOWOŚCI 2017-06-15

 

Nowe książki w zbiorach PBW - czerwiec 2017

 
  
Multimedia  - Nowości Wydziału Audiowizualnego czerwiec 2017
Blogi o książkach dla dzieci i młodzieży - warsztaty 2017-06-14


„Blogi jako źródło informacji o książkach” to temat warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy, zorganizowanych 13.06.2017 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim.

Szkolenie poprowadziła Aneta Głowacka, nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Lublinie.

Zajęcia zrealizowane były w ramach partnerstwa branżowego we współpracy z Oddziałem pedagogicznym MGBP w Opolu Lubelskim.

Dziękujemy za zaproszenie i serdeczne przyjęcie :)

 

 

 

fot. Wioleta Bucior

 
Spacerkiem po lubelskim Starym Mieście2017-06-14

W ramach cyklicznych spotkań w Centrum Aktywizacji  i Rozwoju Seniorów w Lublinie, 13 czerwca  2017 r. bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Pani Edyta Tomaszek po raz kolejny odwiedziła gościnne progi placówki. Na ostatnim przed przerwą wakacyjną spotkaniu uczestnicy zajęć wysłuchali interesujących historii związanych z lubelskim Starym Miastem. Któż z nas nie wraca z przyjemnością na Starówkę, aby  raz jeszcze zatopić się w klimacie zabytkowych kamienic i w opowieściach związanych z przeszłością staromiejskiego wzgórza.

Uzupełnieniem i ilustracją wykładu była prezentacja multimedialna, która pozwoliła Seniorom na wizualizację przekazywanych treści. 

 

Koordynatorką  naszych spotkań jest Pani Lilia Potonia - kierowniczka Centrum, prezes Stowarzyszenia Terraz Senioras, która aktywizuje swoich podopiecznych na wiele sposobów m.in. poprzez zajęcia arteterapeutyczne.

 
Jednym z gównych celów zajęć w Centrum Aktywizacji  i Rozwoju Seniorów w Lublinie jest integracja i pobudzanie do działania emerytów i rencistów miasta Lublina oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. 

 

   

  
Muzyczne przedstawienie o dawnym Lublinie 2017-06-05

9 czerwca 2017 r. Katarzyna Kapek – nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW zorganizowała w sali konferencyjnej spotkanie, podczas którego wystąpili uczniowie klasy 3A Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie z muzycznym przedstawieniem „Przez Krakowskie pobiegniemy tak, jak dawniej…” Inscenizację przygotowały p. Renata Złotnicka-Panasiuk  (SP nr 23 w Lublinie) oraz p. Dorota Bujnowska (MDK nr 2 w Lublinie).

 

Uczniowie odwiedzili Bibliotekę po raz pierwszy. Z wielkim zaciekawieniem zwiedzili pomieszczenia placówki. Duże zainteresowanie wzbudziła Mediateka Języka Niemieckiego oraz znajdujące się tutaj pomoce edukacyjne. Wycieczka po Bibliotece zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Następnie dzieci rozpoczęły przygotowania do występu.

 

Przedstawienie powstało z myślą o uświetnieniu jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi. Mali artyści przenieśli nas na chwilę do dawnego Lublina. Z przyjemnością wysłuchaliśmy piosenek i wierszy Józefa Czechowicza. Zobaczyliśmy dawne stroje, zwyczaje i dziecięce zabawy.

 

Swoją obecnością zaszczyciła nas p. Agata Kowalczyk – kierownik Centrum Dziennego Pobytu Seniorów nr 3 oraz jej podopieczni. Wśród publiczności najmłodszą i najliczniejszą  grupę stanowiły dzieci z Katolickiego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu, które przybyły pod opieką nauczycielek. Inscenizację obejrzeli również goście z Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie. Przybyły również inne osoby zaprzyjaźnione z Biblioteką, a także  pracownicy Biblioteki. Widzowie nagrodzili występujących gromkimi brawami. Seniorzy przygotowali niespodziankę dla młodych artystów – cukierki, co oczywiście spotkało się z wielkim entuzjazmem dzieci.

 

Serdecznie dziękujemy artystom i opiekunom za trud i wysiłek związany z przygotowaniem przedstawienia. Dziękujemy za piękne wystąpienie i miłe wrażenia. Gratulujemy Paniom i uczniom wspaniałego występu!

 

galeria zdjęć
film
Spotkanie z tłumaczem Kamenem Rikevem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa2017-06-04

8 czerwca 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN zorganizowały spotkanie z Panem Kamenem Rikevem - tłumaczem literatury polskiej na język bułgarski. Gospodynią spotkania, w którym uczestniczyli uczniowie Technikum Specjalnego nr 2, była Pani Wicedyrektor Barbara Białkowska. Obecna była również Pani Jadwiga Witkowska-Kunach, doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy miasta Lublin oraz Pani Beata Jawor, nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 40. Miejscem spotkania była szkolna aula Ośrodka.

 

Dr Kamen Rikev - pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS jest autorem wielu prac naukowych z zakresu bułgarsko-polskiego literaturoznawstwa porównawczego i polsko-bułgarskiego dialogu kulturowego. Jest autorem podręcznika akademickiego z literatury polskiej z antologią dla bułgarskich studentów polonistów pt. Dwie muzy i żubr. Literatura polska XV-XVII w. Obronił doktorat z zakresu literatury staropolskiej. Oprócz pracy naukowej zajmuje się też tłumaczeniem literatury polskiej na język bułgarski. Dzięki niemu w 2014 r. bułgarscy czytelnicy mogli poznać utwór Jerzego Pilcha Narty Ojca Świętego.


Prelegent podkreślał ogromne znaczenie kultury, w szczególności tekstu literackiego, jako jednego z najważniejszych instrumentów umożliwiających wzajemne poznawanie się narodów i poszczególnych ludzi. Prelegent opowiedział o swojej literacko-translatorycznej przygodzie z literaturą polską, akcentując fakt, że w jego kraju cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Przedstawił pułapki językowe, które czyhają na tłumacza. Zwrócił uwagę, że dobry przekład musi  oddawać zarówno charakterystyczny dla pisarza styl wypowiedzi, jak i rozmaite konteksty kulturowe.

 

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jego organizatorkami były Anna Sprawka-Sotirow - nauczyciel bibliotekarz SOSW oraz Grażyna Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW. Szczególne podziękowanie składamy Pani Magdalenie Fatydze za tłumaczenie prelekcji na język migowy dla młodzieży niesłyszącej.

 

Dokumentację fotograficzną sporządziła Pani Elżbieta Czyżewska, nauczyciel SOSW. 

 

Galeria
Żywa książka - wystawa fotograficzna2017-06-01

Zapraszamy do Galerii „Na piętrze” na wystawę prac fotograficznych uczniów klas 1-4 Technikum Usługowo-Gospodarczego z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie.

Wystawa to efekt konkursu „Żywa książka”, który miał na celu przygotowanie prezentacji przestrzennej fragmentu wybranego dzieła literackiego z kanonu lektur szkolnych. Uczniowie wcielili się w postacie ze znanych dzieł literatury polskiej i zagranicznej – „Dziadów”, „Lalki”, „Przedwiośnia”, „Konrada Wallenroda” czy też „Cierpień młodego Wertera”.

 

galeria zdjęć 
Finał IX edycji konkursu WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY2017-05-30


30 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbył się finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Wspólnie mówimy nie przemocy - Związani z Lublinem. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN, Szkoła Podstawowa Nr 29 im. A. Mickiewicza i doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania.
Celem tegorocznej edycji było uświadomienie znaczenia pozytywnych wzorców wybitnych ludzi żyjących i działających w Lublinie. To za ich sprawą mieszkańcy koziego grodu mogli i nadal mogą żyć w przyjaźni, klimacie bezpieczeństwa i zaufania do otoczenia.

Lublin obchodzi 700-lecie nadania praw miejskich, tym bardziej ważne jest poznanie, przypomnienie sylwetek osób, których działalność znacząco wpłynęła na dzieje naszego miasta i jego mieszkańców.

Na konkurs napłynęło 714 prac z 61 szkół województwa lubelskiego. Prace reprezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny.

Wśród zaproszonych gości na finale obecni byli: Marek Sikora, wicedyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Bożenna Jedlińska, starszy wizytator Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie, dr hab. Dorota Wereda, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Marek Woźniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie, laureaci wraz opiekunami i rodzinami.

Nagrodzonym uczniom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejną, X jubileuszową edycję konkursu w przyszłym roku!


Prace uczniów - galeria

Finał konkursu - galeria 

 
Warsztaty dla germanistów w Mediotece Języka Niemieckiego Goethe Institut2017-05-27

W sobotę 27 maja 2017 r. w godz. 9.30-12.45 w sali konferencyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbyły się zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego DELFORT, które prowadziła pani dr Iwona Machowicz – lider regionalny "Sieci ekspertów programu DELFORT” oraz starszy wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Warsztaty metodyczne LASS DEINE SCHÜLER DIE WELT AUF DEUTSCH ENTDECKEN! CLIL - ELEMENTE IM DaF - UNTERRICHT (Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku - Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego) zgromadziły 13 nauczycieli z kilku szkół Lublina i regionu lubelskiego oraz nauczycieli uczelni wyższych i szkół językowych. Uczestnicy spotkania doskonalili swoje kompetencje zawodowe poprzez poznawanie metod i ćwiczeń łączących przekazywanie treści z różnych dziedzin z nauczaniem języka niemieckiego.

 

Kompleksowe podejście do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem elementów CLIL, wymiana doświadczeń na temat pracy z testem i słownictwem w sposób zrozumiały i ciekawy dla ucznia na różnych etapach kształcenia oraz wypracowanie krótkich sekwencji lekcyjnych nie tylko wzbogaci warsztat pracy nauczyciela o techniki przekazywania wiedzy i słownictwa fachowego w języku niemieckim, ale również uwrażliwi na praktyczne zastosowanie języka obcego i połączenie kompetencji językowych z wiedzą fachową.

 

Pani I. Machowicz prowadziła warsztaty przy użyciu nowoczesnych, atrakcyjnych form nauczania, które aktywizowały uczestników do wspólnej pracy. Warsztaty przebiegały w przyjaznej i twórczej atmosferze.

 

Po zakończeniu zajęć nauczyciele odwiedzili Mediotekę Języka Niemieckiego Goethe Institut oraz Wydział Zbiorów Audiowizualnych. Pod kierunkiem pani Edyty Tomaszek – pracownika Wydziału i Medioteki, uczestnicy spotkania obejrzeli kolekcję książek i czasopism metodycznych oraz zapoznali się ze zbiorem pomocy dydaktycznych do nauki języka niemieckiego. Następnie Pani E. Tomaszek przedstawiła nauczycielom ofertę edukacyjną Wydziału.    

 

   

  
Warsztaty dla bibliotekarzy - Co chcą czytać uczniowie? 2017-05-25

25 maja 2017 w sali konferencyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN odbyły się warsztaty Co chcą czytać uczniowie? „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” szansą dla bibliotek szkolnych zorganizowane we współpracy z doradcą metodycznym Jadwigą Witkowską-Kunach.

Spotkanie poprowadziła Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji, która zapoznała uczestników z najnowszymi trendami we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży oraz przedstawiła ofertę wydawnictw, które mają największy wpływ na kształt rynku literackiego w Polsce.

Warsztaty miały na celu pomóc nauczycielom bibliotekarzom w planowaniu zakupów książek do bibliotek szkolnych w ramach przyznanej dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i zaplanowanie wspólnych działań promujących czytelnictwo.

Dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania.

 

 

 
Szlakiem Wrotkowa i Zemborzyc – wizyta w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów2017-05-20

23 maja 2017 r. Pani Luiza Kawka – kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie gościła w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (w Zespole Ośrodków Wsparcia) w Lublinie. Dla podopiecznych Centrum przeprowadziła kolejne zajęcia o charakterze edukacyjnym z cyklu „Dzielnice naszego miasta”. Tym razem Seniorzy wyruszyli szlakiem swojej rodzimej dzielnicy – Wrotkowa i pobliskich Zemborzyc. W trakcie wykładu, połączonego z prezentacją multimedialną, usłyszeli ciekawostki związane z budową młyna przy stawie Wrotkowskim czy historię wodociągów miejskich, które swój początek mają właśnie na Wrotkowie. Natomiast legenda o nocowaniu we wsi Zemborzyce w 1790 r. generała Tadeusza Kościuszki bardzo ich zaintrygowała.

 

Pani Luiza Kawka spotkała się z miłym i serdecznym przyjęciem ze strony podopiecznych Centrum, którzy chętnie dzielili się własnymi wspomnieniami związanymi z dzielnicą , w której mieszkają do dziś. Seniorzy od razu chcieli wyruszyć w sentymentalną podróż po miejscach związanych z minionymi czasami.

 

Na kolejną wędrówkę szlakiem lubelskich dzielnic zapraszamy do Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów już 13 czerwca 2017 roku o godz 14 30.

 

Cykliczne zajęcia na temat dzielnic naszego miasta prowadzone przez pracowników Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW wpisują się w program obchodów 700-lecia Lublina.

 

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów w Lublinie działa już od kilkunastu lat. W każdym miesiącu Centrum przygotowuje spotkania i zajęcia, w których bezpłatnie mogą wziąć udział mieszkańcy Lublina po 55 roku życia. Tematyka spotkań jest różnorodna – ale zawsze dostosowana do potrzeb Seniorów.

 

   

 

 
Teatrzyk Kamishibai w przedszkolu2017-05-13

17 maja 2017 roku w Przedszkolu nr 59 w Lublinie odbyły się zajęcia z wykorzystaniem nowej formy pracy pedagogicznej tj. „magicznej skrzynki" Teatrzyku Kamishibai. Zajęcia prowadziła Ewelina Czajkowska  - nauczyciel bibliotekarz Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW. Celem zajęć była promocja książki i czytania.

 

Kamishibai (jap. kami - papier, shibai - sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, „teatr obrazkowy” lub „teatr narracji”. Technika ta wykorzystuje pięknie ilustrowane kartonowe plansze z tekstem na odwrocie oraz drewnianą skrzynię zwaną „butai”, która przypomina teatr. Kamishibai jest narzędziem edukacyjnym o szerokim zastosowaniu na różnych poziomach rozwijania umiejętności u dzieci, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Sprawdza się m.in. przy czytaniu dzieciom, nauce opowiadania i czytania na głos, a także rysowaniu oraz pisaniu opowiadań przez dzieci.

 

Choć wyraz kamishibai był trudny do wypowiedzenia, przedszkolakom bardzo podobał się teatrzyk. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchały wzruszającej opowieści o przyjaźni, autorstwa Kumiko Yamamoto pt. Szukając Marudka. Z uwagą śledziły zmieniające się papierowe slajdy i chętnie wypowiadały się na temat historii chłopca, który przemierzał deszczowe ulice, plac zabaw i park w poszukiwaniu zagubionego pieska.


Pod koniec spotkania przedszkolaki poprosiły o kolejny seans kreatywnego czytania.

 

 

 
Warsztaty metodyczne „Promocja czytelnictwa” 2017-05-12

17 maja 2017 r. w Sali konferencyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbyły się warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy szkolnych pt. „Promocja czytelnictwa – ciekawie, niestandardowo, zaskakująco”. Spotkanie zgromadziło 35 nauczycieli bibliotekarzy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Lublina i regionu lubelskiego.

 

Warsztaty podzielone zostały na trzy części. Pierwszą część zajęć poprowadziła Pani Luiza Kawka -  kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych, która  opowiedziała o kilku ciekawych i nietypowych formach promocji czytelnictwa poza murami bibliotek, w przestrzeni miejskiej. W części drugiej Pani L. Kawka zaprezentowała działania podjęte w ramach Ogólnopolskiego Turnieju literackiego „Misja – Książka” przez Panią Urszulę Cygan – bibliotekarkę i nauczycielkę informatyki z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku. Ostatnią część warsztatów poprowadził Pan Marcin Szostek - pracownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych, który w niezwykły sposób przedstawił swoją działalność w Radiu Świdnik na rzecz promocji czytelnictwa, łącząc pracę z pasją dziennikarską.   

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za duże zainteresowanie i liczne przybycie.

 

 

   

  

 
Gala wręczenia nagród w IV Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim2017-05-11

15 maja 2017 r. w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie odbyła się uroczysta gala podsumowująca IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim - "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny". Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, obok Gimnazjum nr 1, była jego współorganizatorem. Ogólnopolski turniej zorganizowany został pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego oraz Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Organizatorzy zaprosili do udziału w konkursie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem na konkurs wpłynęło 107 prac z 10 województw. Jury przyznało 12 nagród i 1 wyróżnienie.

 

Głównymi celami przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego - wielkiego wychowawcy narodu i budziciela sumień Polaków, twórcy programu naprawy Rzeczypospolitej, działacza przeciwstawiającego się niedoskonałościom ówczesnego życia politycznego w Polsce, pedagoga pragnącego, aby młodzież polska „służyła z poświęceniem Bogu i Ojczyźnie”. Ideą konkursu było rozpropagowanie głoszonych przez niego wartości i odniesienia ich do czasów współczesnych. Udział w konkursie miał doskonalić u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie o historii, a także swobodę w posługiwaniu się językiem polskim. W gali uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele z kilku województw. Uroczystego wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom Konkursu, oraz podziękowań ich opiekunom, dokonali ks. dr Krzysztof Gałan, Dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Pani Bożena Ćwiek, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty, Pani Barbara Rzeszutko, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, Pani Iwona Pańpuch, Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, prof. Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Pan Zdzisław Niedbała, Inspektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

 

W składzie komisji oceniającej prace byli: Pani Grażyna Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW, Pan dr Piotr Makarzec, Prezes Zarządu Fundacji Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie oraz Pan dr Piotr Gawryszczak, Wiceprezes Zarządu Fundacji Niepodległości, Radny Rady Miasta Lublin. Komisji konkursowej przewodniczył Pan prof. Mieczysław Ryba.

 

Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim w kategorii prezentacja multimedialna - poziom gimnazjalny:

I nagroda - praca Angeliki Studzińskiej z Gimnazjum nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie (woj. lubelskie), wykonana pod kierunkiem nauczycielki Pani Teresy Miszczak; II nagroda - praca Karoliny Zimnoch z Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej (woj. podlaskie), wykonana pod kierunkiem nauczycielki Pani Katarzyny Kowalko; III nagroda - praca Marii Oziembłowskiej z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie), wykonana pod kierunkiem nauczyciela Pana Grzegorza Marszałka.   

 

Zwycięskie prace w kategorii prezentacja multimedialna - poziom ponadgimnazjalny:

I nagroda - praca Sylwii Koper z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie), wykonana pod kierunkiem nauczycielki Pani Anny Krempińskiej; II nagroda - praca Stanisława Szklarka z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, wykonana pod kierunkiem nauczycielki Pani Bożeny Ostachowskiej-Kos; III nagroda - praca Anny Kazub z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu (woj. podkarpackie), wykonana pod kierunkiem nauczycielki Pani Celiny Sury.      

 

Laureaci w kategorii praca literacka - poziom gimnazjalny:

I nagroda - Kornelia Porzeżyńska z Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach (woj. śląskie), praca napisana pod kierunkiem nauczycielki Pani Ewy Kubik; II nagroda - Izabela Karczmarzyk z Zespołu Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie (woj. lubelskie), praca napisana pod kierunkiem nauczyciela Pan Tomasza Marczewskiego; III nagroda - Gabriela Kowal z Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej, Publiczne Gimnazjum (woj. lubelskie), praca napisana pod kierunkiem nauczycielki Pani Marioli Maciuły. Wyróżnienie - Izabela Miazga ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, Gimnazjum nr 22, praca napisana pod kierunkiem nauczycielki Pani Urszuli Marzędy.  


Laureaci w kategorii praca literacka poziom ponadgimnazjalny:

I nagroda - Aneta Kopeć z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu (woj. dolnośląskie), praca napisana pod kierunkiem nauczycielki Pani Małgorzaty Kucharskiej; II nagroda - Jakub Maćkowiak z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, praca napisana pod kierunkiem nauczyciela ks. Pawła Szymańskiego; III nagroda - Ada Fałdyga z Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Lublinie, praca napisana pod kierunkiem nauczycielki Pani Jadwigi Lis.

 

Prawidłową organizację i przebieg Konkursu zapewnił komitet organizacyjny w składzie: koordynator - Pan Piotr Bielak, nauczyciel katecheta oraz Panie Urszula Górniak i Agnieszka Pawelec.

 

Wydarzenie uświetnił w szczególności wykład Pana prof. Mieczysława Ryby, który przybliżył tło historyczne Polski przedrozbiorowej, a także znaczenie myśli i dzieła ks. Stanisława Konarskiego. Uroczystość w Gimnazjum nr 1 była dla jej uczestników nie tylko galą, ale lekcją historii i wychowania obywatelskiego. Uczniowie Gimnazjum nr 1, przygotowani przez Panią Agnieszkę Pawelec, zaprezentowali ciekawą inscenizację, a Pani Ewa Cydejko, polonistka wygłosiła słowa: Za grzechy zaniechania, zaniedbania i zdrady wobec Ojczyzny zapłaciliśmy u schyłku epoki oświecenia stu dwudziesto trzyletnią niewolą. Nie wiadomo, ilu jeszcze doznalibyśmy cierpień i strat, gdyby nie działalność rodaków, którzy ponad wszystko przedkładali duchowy obowiązek wobec kraju. Jednym z nich był patron naszej szkoły - ksiądz Stanisław Konarski.


Fundatorami nagród dla laureatów konkursu byli: Fundacja Niepodległości, Hurtownia Katolickiej Książki Exodus, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej Lublinie oraz Wydawnictwo Świętego Wojciecha w Poznaniu.

  
Wszystkim uczestnikom zmagań konkursowych dziękujemy za udział, laureatom i ich nauczycielom-mentorom gorąco gratulujemy! Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Mamy nadzieję, że kontakt młodzieży z osiągnięciami i myślą filozoficzną ks. Stanisława Konarskiego przyczyni się do trwałego ukształtowania postaw patriotycznych młodego pokolenia.

 

Galeria
Patent na zdrowe odżywianie – spotkanie z uczniami w Wydziale Audiowizualnym 2017-05-11

12 maja 2017 r. w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych naszej Biblioteki odbyła się lekcja na temat zdrowego żywienia dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Zajęcia „Patent na zdrowe odżywianie” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przeprowadziła Pani Luiza Kawka - kierownik Wydziału.

 

Dzieci dowiedziały się, że dbałość o właściwe, zdrowe odżywianie jest ważna dla prawidłowego wzrastania i utrzymania dobrego stanu zdrowia oraz pozwala uniknąć wielu chorób.  Uczniowie otrzymali również sporą dawkę wiedzy na temat warzyw i owoców, które są wspaniałym źródłem licznych witamin i składników mineralnych. Powinni też zapamiętać, że woda jest niezwykle ważnym składnikiem naszego organizmu, a jej funkcja jest nieoceniona, gdyż pomaga usunąć z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii i przyczynia się do utrzymania stałej temperatury ciała.

 

Lekcja została urozmaicona o ciekawe zajęcia plastyczne. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć piramidę żywieniową z wyciętych elementów graficznych – produktów żywnościowych, a następnie nazwać poszczególne jej piętra. Maluchy świetnie sobie poradziły z tym wyzwaniem, a we wszystkich pracach przejawiała się spora inwencja twórcza. W nagrodę za dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymały nagrody w postaci książeczek kreatywnych. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

  

  

 

 

 
„Trwanie i przemijanie”. Spotkanie autorskie z Wiktorem Kowalczykiem 2017-05-10

W ramach XIV edycji Tygodnia Bibliotek, 10 maja 2017 r. odbyło się w PBW spotkanie autorskie Wiktora Kowalczyka pt. „Trwanie i przemijanie”. Na wstępie, w nawiązaniu do święta bibliotekarzy i bibliotek, autor wygłosił laudację na cześć bibliotek - instytucji upowszechniających dziedzictwo kultury, oraz książki - jako środka komunikacji myśli ludzkiej ponad granicami czasu.

 

Wiktor Kowalczyk jest lublinianinem. Studiował biologię na UMCS i muzealnictwo na Uniwersytecie Warszawskim. 20 lat pracy poświęcił Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym (w tym kilkanaście tamtejszemu Muzeum Przyrodniczemu). Od czterech lat pracuje w Muzeum Lubelskim w Lublinie, opiekując się Dworkiem Wincentego Pola na Kalinowszczyźnie. Jest twórcą wystaw i publikacji, organizatorem wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych.

 

Podczas spotkania Gość Biblioteki, oprócz utworów poetyckich, prezentował także wybrane przez siebie fotografie, nawiązujące do treści prezentowanych wierszy. Czy można być jednocześnie fotografem i poetą? Zaprezentowane utwory poetyckie świadczyły, że pisanie wierszy i pasja fotografowania wzajemnie się przenikają i potrafią współgrać. Twórca traktuje fotografowanie, podobnie jak pisanie wierszy, jako odkrywanie i oswajanie rzeczywistości. Są one nie tylko rejestracją spostrzeżeń, lecz sposobem wyrażania siebie, stwarzaniem alternatywnego świata, autoterapią. Pociąga go odnajdywanie piękna w najbliższym otoczeniu, codzienności, zwykłości, prostocie – szukam skojarzeń, symboli, wieloznaczności, reinterpretuję, snując przy tym refleksję nad sobą i światem.

 

Autor dzielił się z zebranymi nie tylko myślami, refleksjami i słowami. Podzielił się też świeżym, pachnącym chlebem oraz szklanką źródlanej wody, co wytworzyło wśród obecnych swoiste poczucie wspólnoty ponad podziałami wieku. Uczestnikami spotkania w Bibliotece byli reprezentanci trzech pokoleń: seniorzy z Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 (w Zespole Ośrodków Wsparcia), uczniowie Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej, bibliotekarze PBW oraz bliscy i znajomi autora, w tym osoby z kręgu kultury i nauki Lublina.

 

Młodym i trochę starszym wielbicielom poezji towarzyszyły Panie: Marzena Radecka - nauczyciel bibliotekarz „Biskupiaka”, polonistka Pani Ewa Kożuszek (SOSW) oraz Pani Agata Kowalczyk, kierownik Centrum dla Seniorów. Wykonawców i uczestników serdecznie witała Pani Barbara Rzeszutko, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, zapraszając do odwiedzania placówki oraz korzystania z jej bogatych zbiorów.

 

Spotkanie miało piękną oprawę artystyczną - uświetnił je swoim występem Pan Ryszard Borkowski - jeden z najdłużej goszczących na lubelskiej scenie poetyckiej bardów, wielokrotny laureat wielu ogólnopolskich festiwali, m.in.: Festiwalu Pieśni Prawdziwej, Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, Festiwalu Pieśni Morza w Giżycku, czy Spotkań Zamkowych w Olsztynie. Jest on reprezentantem, zanikającego w dzisiejszej rzeczywistości nurtu piosenki autorskiej. Artysta swój koncert w PBW zatytułował „Pieśni narowistej duszy”. Recital był świadectwem jego fascynacji kulturą i literaturą rosyjską. Uczestnicy spotkania mieli przyjemność wysłuchania kilku autorskich utworów, a także ballad Włodzimierza Wysockiego oraz kilku ludowych pieśni ukraińskich. Silny, męski głos wykonawcy wspaniale wybrzmiewał w przestrzeni niemal całej Biblioteki.

 

Organizatorką i gospodynią spotkania była kierowniczka Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW - Grażyna Kłos. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie oraz postawę skupienia nad przesłaniami utworów poety. 

 

galeria zdjęć

film

Archiwum wydarzeń 2016