Aktualności             

 

 

 

 

  


 
NOWOŚCI 2017-03-22

 

Nowe książki w zbiorach PBW - marzec 2017

 
  
Multimedia  - Nowości Wydziału Audiowizualnego Grudzień 2016
Od płyty winylowej do mp3 – zajęcia edukacyjne w Wydziale Audiowizualnym2017-03-22

22 marca 2017 r. w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbyła się lekcja Od płyty winylowej do mp3. Aparaty i nośniki do rejestracji i odtwarzania dźwięku dla uczniów klas IV, V, IV Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie. Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na temat historii urządzeń do zapisywania i odtwarzania dźwięku przeprowadził Pan Marcin Szostek – nauczyciel Wydziału Audiowizualnego. Lekcja połączona była z pokazem sprzętu grającego: gramofonu, magnetofonu szpulowego, magnetofonu kasetowego, dyktafonu, walkmana, discmana, odtwarzacza mp3. W trakcie spotkania młodzież zapoznała się także ze zbiorami audiowizualnymi znajdującymi się w Wydziale, o których opowiedziała Pani Luiza Kawka - kierownik Wydziału.  

Zajęcia odbyły się w ramach wycieczki zorganizowanej w nagrodę dla uczestników III Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Głównym celem Konkursu jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Wizyta w naszej Bibliotece zakończyła się uroczystym rozdaniem dyplomów laureatom I etapu Konkursu. Najlepsze uczennice zdobyły 10 sprawności czytelniczych. Koordynatorem projektu w bibliotece szkolnej SP nr 31 w Lublinie była Pani Paulina Dziurdzia – nauczyciel bibliotekarz.

 

  

 

galeria zdjęć 
Lekcja w Mediotece Języka Niemieckiego 2017-03-21

21 marca 2017 r. w Mediotece Języka Niemieckiego Goethe-Institut znajdującej się przy Wydziale Zbiorów Audiowizualnych naszej Biblioteki gościli uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum z Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej. Kierownik Wydziału -  Pani Luiza Kawka zaprezentowała bogate zbiory Wydziału, zarówno na nowoczesnych nośnikach, jak i zbiory archiwalne: fotosy, przeźrocza, płyty winylowe.  Pod kierunkiem Pani Małgorzaty Bernat – nauczycielki języka niemieckiego młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe. Do zajęć wykorzystane zostały najnowsze materiały dydaktyczne do nauki języka niemieckiego znajdujące się w zbiorach Medioteki m.in.  gry edukacyjne Quick Buzz i Die freche Sprech-Hexe, kostki Blanko-Würfel oraz piłki Hands On Lernspielball. Po zakończeniu zajęć uczniowie udali się na wycieczkę po Bibliotece, którą poprowadziła Pani Ewelina Czajkowska – nauczyciel Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW.

 

  
„Połamać pióro II” – relacja z konkursu ortograficznego2017-03-20

10 marca 2017 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbył się konkurs ortograficzny „Połamać pióro II” zorganizowany przez członków studencko-doktoranckiego Koła Młodych Dydaktyków pod opieką dr Beaty Jarosz z Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych.

Na spotkaniu byli obecni: prodziekan Wydziału Humanistycznego – prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej – dr hab. Arkadiusz Bagłajewski oraz dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie będącej patronem honorowym konkursu – Barbara Rzeszutko.

Relacja z konkursu 
Szkolny mistrz czytelnictwa - konkurs2017-03-15

7 marca 2016 r. w czytelni Gimnazjum nr 1 odbył się konkurs pt. „Szkolny mistrz czytelnictwa” dla klas II i III organizowany przez nauczycieli bibliotekarzy we współpracy z nauczycielami języka polskiego i wychowawcami klas. W tym roku wzięło w nim udział 29 uczniów.

 

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa, poszerzanie wiedzy ze znajomości wybranych lektur omawianych na lekcjach języka polskiego oraz utrwalenie wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym. Autorem testu jest pani Ewa Cydejko – nauczyciel polonista, natomiast koordynatorem konkursu pani Jadwiga Witkowska–Kunach – nauczyciel bibliotekarz.

 

Honorowy patronat nad konkursem objęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie. 

Link do relacji
Dzielnice Lublina - spotkanie w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów2017-03-15


14 marca 2017 r. Luiza Kawka – kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie gościła w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (w Zespole Ośrodków Wsparcia) w Lublinie. Dla podopiecznych Centrum przeprowadziła zajęcia o charakterze edukacyjnym pt. Dzielnice naszego miasta. W trakcie prelekcji, połączonej z prezentacją multimedialną, Seniorzy mieli możliwość poznania ciekawej historii wybranych dzielnic Lublina – Czechowa, Bronowic i Tatar. Na spotkaniu obecna była kierowniczka placówki, Pani Lilia Potonia.

Pani Luiza Kawka spotkała się z miłym i serdecznym przyjęciem ze strony podopiecznych Centrum, którzy chętnie dzielili się własnymi wspomnieniami związanymi z Lublinem, jakiego dziś już nie ma.

Cykliczne zajęcia na temat dzielnic naszego miasta prowadzone przez pracowników Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW wpisują się w program obchodów 700-lecia Lublina.

Z myślą o Seniorach przygotowaliśmy już kolejną prezentację pt. Wędrówka szlakiem lubelskiego Śródmieścia. Zajęcia odbędą się 18 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30 w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów w Lublinie działa już od kilkunastu lat. W każdym miesiącu Centrum przygotowuje spotkania i zajęcia, w których bezpłatnie mogą wziąć udział mieszkańcy Lublina po 55. roku życia. Tematyka spotkań jest różnorodna – ale zawsze dostosowana do potrzeb i zainteresowań Seniorów.

 
Kazimierz Dolny w malarstwie i fotografii osób niepełnosprawnych. Wystawa 2017-03-14

Od początku 2017 r. czytelnicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie mają okazję  oglądania kolekcji prac malarskich i fotograficznych uczestników działań Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie.  Jest to druga wystawa urządzona w Bibliotece dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Błaszczak, kierownika placówki,  oraz Pani Magdaleny Olszewskiej - opiekuna artystycznego. Autorami prezentowanych dzieł są młode osoby niepełnosprawne. Dzięki ekspozycji Biblioteka stała się swego rodzaju galerią sztuki.

 

Eksponowane prace są efektem realizacji jednego z projektów Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie - organizacji pozarządowej  działającej na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Elementem  projektu „Nakręceni pozytywnie, twórczo i aktywnie” – zadania dofinansowanego przez Województwo Lubelskie -  był wyjazd plenerowy do Kazimierza Dolnego,  miasta inspiracji dla wielu plastyków, malarzy. W wyniku pleneru powstało kilkadziesiąt budzących zachwyt barwnych fotogramów i prac malarskich. W większości są to  indywidualne wizje Kazimierza Dolnego, ukazanego zarówno poprzez ciekawe detale architektoniczne, jak i szerokie  malarskie panoramy miasta i jego okolic.

 

Prace rozmieszczone są w kilku miejscach Biblioteki. Większość z nich podziwiać można w wydziałach udostępniania zbiorów. Trzon kolekcji, obrazy akrylowe na płótnie, eksponujemy w Czytelni i Wydziale Informacji i Informatyzacji, a kolorowe fotografie dużego formatu - w Mediotece Języka Niemieckiego. Wystawione są także na półpiętrach, w miejscach dostępnych dla czytelników PBW.

Sympatyków malarstwa i fotografii zapraszamy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w godz. 8:00-19:00, już tylko do końca marca 2017 r.

Mając na uwadze, iż Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent” jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie miejscem otwartym, przyjaznym i bezpiecznym jak rodzinny dom, a utrzymującym się między innymi z darowizn, zachęcamy do wsparcia jego działalności poprzez przekazanie 1% podatku:

Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
w Lublinie al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin

KRS 0000173463                  Nr konta: 90 1240 5497 1111 0000 5012 5489

 

Galeria zdjęć
Wernisaż prac artystycznych młodzieży SOSW 2017-03-10

9 marca 2017 r. w Galerii na piętrze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac artystycznych młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Otwarcia wystawy dokonali dyrektorzy obu placówek - Pani Barbara Rzeszutko (PBW) oraz Pani Iwona Majewska (SOSW).


Na uroczystości obecni byli również: Pani Barbara Białkowska - Wicedyrektor SOSW, Pani Jadwiga Witkowska-Kunach - doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy lubelskich, pracownicy Biblioteki, nauczyciele i młodzież Ośrodka.


Pomysłodawczyniami i głównymi organizatorkami wystawy w PBW były nauczycielki - polonistka i bibliotekarz szkolny, Pani Anna Sprawka-Sotirow oraz nauczycielka języka polskiego, Pani Ewa Kożuszek. Głównym celem tego przedsięwzięcia była chęć szerszego zaprezentowania pasji, zainteresowań i fascynacji artystycznych młodzieży SOSW.


Na początku imprezy odbyła się projekcja krótkiego filmu zrealizowanego w Szkolnym Kole Audio-Video pod kierownictwem nauczycielki Pani Elżbiety Czyżewskiej. Uczniowska etiuda, swoisty „autoportret” Specjalnego Ośrodka ukazywała uczącą się tam młodzież, działające koła zainteresowań, pracownie, kierunki nauczanych specjalności i zawodów.


Najważniejszymi gośćmi imprezy byli autorzy prezentowanych dzieł, tj. młodzież SOSW. W temat wystawy wprowadziły zgromadzonych fragmenty manifestu artystycznego Stanisława Przybyszewskiego pt. „Confiteor” oraz słynny wiersz Kazimierza Przerwy–Tetmajera pt. „Eviva l`arte!” w interpretacji Rafała Zygmunta. Kilkoro z młodych twórców pokrótce opowiedziało o procesie tworzenia swoich dzieł, o inspiracjach, pomysłach, o trudnościach związanych z posługiwaniem się wybranymi przez siebie poszczególnymi technikami plastycznymi. Rafał Ugarenko omówił prace plastyczne, Piotr Ciechomski zaprezentował twórczość poetycką i gazetkę szkolną ”Wyścigowa 31”, a Natalia Zagojska - prace powstałe w internacie w Pracowni rękodzieła. Mateusz Kuprianowicz, członek Szkolnego Koła Audio-Video, zdradził swoje marzenia o karierze operatora filmowego, a Dawid Stadnik technologię wykonywania efektownych prac introligatorskich. Patrycja Zamoryn pokazała przybyłym swoje rysunki: portret kobiety i szkice zwierząt. Silnych wzruszeń dostarczył słuchaczom Jarek Mitrus, recytując swój wiersz pt. „Niepodległa”.


Wśród eksponowanych na wystawie prac były teksty wierszy nagrodzonych w konkursach poetyckich, ciekawe fotografie o tematyce przyrodniczej, efektowne przedmioty zdobione techniką découpage’u, biżuteria, prace rękodzielnicze wykonane techniką coulingu i orgiami oraz inne prace z papieru i bibuły. Były to m.in. efekty działających w Ośrodku uczniowskich kół zainteresowań. Te niezwykłe, zaskakujące dzieła stworzone zostały z kartonowych pudełek, pustych opakowań, i wielu innych codziennych przedmiotów. We wszystkich pracach przejawiała się spora inwencja twórcza ich autorów, ale także duży wysiłek nauczycieli - uczących młodzież podstaw technik malarskich, rysunkowych, graficznych, ale także polonistów pracujących z uczniami uzdolnionymi literacko.


Kolejną część imprezy stanowiła wycieczka edukacyjna po Bibliotece. Młodzi goście zostali oprowadzeni i zapoznani z pracami poszczególnych wydziałów. Najciekawszym okazał się Wydział Zbiorów Audiowizualnych. Zainteresował młodzież imponującym zbiorem płyt winylowych oraz możliwością obejrzenia starego sprzętu analogowego (magnetofon szpulowy, adapter).


Zgodnie z wymogami wernisażu, w programie spotkania znalazł się poczęstunek dla twórców, gości i uczestników imprezy. Spotkanie przy stole stworzyło możliwość wzajemnego poznania się i swobodnej rozmowy.


Współorganizatorkami spotkania z ramienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej była Pani Grażyna Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji oraz Pani Luiza Kawka - kierownik gościnnego Wydziału Zbiorów Audiowizualnych. W sprawne przeprowadzenie imprezy zaangażowali się bibliotekarze wszystkich wydziałów Biblioteki.


Do zwiedzenia wystawy z
achęcamy czytelników Biblioteki, rodziców uczniów Ośrodka oraz wszystkich zainteresowanych rękodziełem i miłośników ładnych przedmiotów. „Galeria na piętrze” udostępni wystawę codziennie w godzinach 8:00-17:00 do 31 marca 2017 r.

galeria zdjęć
Warsztaty artystyczne „Gadżetomania dla bibliofila” 2017-03-09

Zapraszamy na warsztaty artystyczne „Gadżetomania dla bibliofila” – adresowane do uczniów. Podczas twórczych warsztatów wykorzystamy techniki plastyczne i rękodzielnicze dla młodych artystów i designerów. W czasie zajęć uczestnicy stworzą model bibliofila, zapoznają się z przykładami przedmiotów bibliofilskich oraz zaprojektują i wykonają metodą szablonu torbę dla miłośnika książek, czytania i Lublina. Wykonana praca będzie promować wartość słowa i miasta Lublin.


Warunki uczestnictwa w warsztacie:


1. Warsztaty są bezpłatne i skierowane do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa lubelskiego.


2. Warsztaty odbędą się w Filii nr 31 MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Nałkowskich 104 23 marca 2017 r. od godziny 10.00 do 15.00.


3. Uczestnictwo w warsztatach jest jednocześnie deklaracją udziału w konkursie plastycznym na gadżet dla bibliofila z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2017 w ramach projektu „Zaczytaj się w Lublinie”.


4. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: g3.biblioteka@op.pl do 18.03.2017 r.


5. Każda szkoła może zgłosić dwóch uczniów, ale o zakwalifikowaniu się decyduje liczba zgłoszeń. Liczba uczestników w warsztacie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty poinformujemy poprzez email do 19.03.2017 r.

 
2017-03-08

Oficjalne wyniki

III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
o Twórczości Kornela Makuszyńskiego

CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

zorganizowanego przez

  Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie

we współpracy ze

Szkołą Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

   pod patronatem

 Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka

Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty

Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin

Pani Anny Wende-Surmiak, Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego 
w Zakopanem

Pani Karoliny Kępczyk, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

 

 

WYNIKI

 

Regulamin

 

     

 
Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego2017-03-07


Lista uczniów zakwalifikowanych do Finału

Wojewódzkiego Konkursu

 Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego  obszaru językowego

 
Kategoria:  Kultura i realioznawstwo Republiki Austrii

 
    Kategoria: Kultura i realioznawstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki

 Terminarz:

     22.12.2016    zgłoszenie zespołów do konkursu
1-2.02.2017   etap szkolny
      13.02.2017   wyniki I etapu
       3.03.2017   etap okręgowy
       7.03.2017   lista szkół i zespołów zakwalifikowanych do trzeciego etapu
      24.04.2017   etap wojewódzki - finał

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu „Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego  obszaru językowego”
„Habit i miecz, czyli o Krzyżakach Henryka Sienkiewicza”2017-03-07

23 lutego 2017 r. w Gimnazjum nr 1 odbyło się kolejne spotkanie Klubu Dobrej Książki. Uczestniczyło w nim 7 klas: 2a, 2b, 2c, 2d, 3d i 3c, a prowadziła je  pani Joanna Tarasiewicz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej

Link do wydarzenia 
Polecamy 2017-03-07


Wojewódzka konferencja
'Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych'
5 kwietnia 2017, godz. 10.00-15.00, Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie organizują bezpłatną konferencję dla nauczycieli biblioteki szkolnej i nauczycieli przedmiotów humanistycznych, która odbędzie się 5. kwietnia br. w godz. 10.00-15.00 w WBP im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie.

Współorganizatorzy Konferencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów (SNaP), Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL JP II, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, Gimnazjum nr 1 w Lublinie, Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A.Krąpca OP w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Filia nr 31 w Lublinie.

Więcej informacji o konferencji: www.lscdn.pl
„Odkryty/Ukryty Lublin”2017-03-03

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie Odkryty/Ukryty Lublin, którego celem jest zachęcenie uczestników do indywidualnego odkrywania i promowania własnej wiedzy o Lublinie oraz dzielenie się nią w ciekawy sposób z innymi mieszkańcami miasta.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu oryginalnego i niezrealizowanego jeszcze w praktyce pomysłu na poznawanie/zwiedzanie miasta Lublin w niebanalny sposób zgodnie z własną interpretacją tytułu konkursu. Pomysł musi być autorski i może mieć dowolną formę opisową (do 3 stron A4). Do opisu można dołączyć elementy plastyczne, graficzne, fotograficzne, itp.

Uczestnikami konkursu mogą być: zainteresowany Lublinem mieszkaniec miasta i Lubelszczyzny, osoby odwiedzające miasto i przebywające czasowo, w dowolny sposób związane z miastem bez względu na wiek, wykształcenie, zawód, status społeczny i pochodzenie oraz grupy do trzech osób (uczniowie, nauczyciele, nauczyciele i uczniowie, rodziny, grupy przyjaciół, grupy osób kreatywnych, itp.).

Organizatorzy konkursu: Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A.Krąpca OP w Lublinie, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wrotków, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.

Regulamin konkursu

 

 
Warsztaty dla germanistów2017-02-21

 18 lutego 2017 r. w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki im. KEN w Lublinie odbyły się zajęcia w ramach programu Fokus Grundschule, które prowadziła pani Agnieszka Krajewska – trener Goethe-Institut Warschau. Warsztaty metodyczne Neue Medien im DaF-Unterricht für Jugendliche und Kinder (Nowe media w nauczaniu dzieci i młodzieży) dedykowane były nauczycielom germanistom. Spotkanie zgromadziło 16 nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Lublina i regionu lubelskiego oraz nauczycieli uczelni wyższych i szkół językowych. Uczestnicy spotkania doskonalili swoje kompetencje zawodowe oraz poznali metodyczno-technologiczne innowacje w nauczaniu języka niemieckiego.

 

Pani A. Krajewska prowadziła warsztaty przy użyciu nowoczesnych, atrakcyjnych form nauczania, które aktywizowały uczestników do wspólnej pracy. Zajęcia realizowane były również przy pomocy urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów. Nauczyciele zgromadzeni w grupach czteroosobowych korzystali także z materiałów dydaktycznych znajdujących się w Mediotece Języka Niemieckiego Goethe Institut. Warsztaty przebiegały w przyjaznej i twórczej atmosferze.

 

W warsztatach uczestniczyła pani Wiesława Wąsik – doradca metodyczny języka niemieckiego, która prowadzi w naszej Bibliotece konsultacje dla nauczycieli germanistów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Po zakończeniu zajęć nauczyciele odwiedzili Mediotekę Języka Niemieckiego Goethe Institut oraz Wydział Zbiorów Audiowizualnych. Pod kierunkiem pani W. Wąsik uczestnicy spotkania obejrzeli kolekcję książek i czasopism metodycznych oraz zapoznali się ze zbiorem pomocy dydaktycznych do nauki języka niemieckiego. Następnie Pani Luiza Kawka – kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych przedstawiła nauczycielom ofertę edukacyjną Wydziału.

 

Galeria

Film

Archiwum wydarzeń 2016