Aktualności 


 

 

 


NOWOŚCI 2017-09-15

 

Nowe książki w zbiorach PBW - sierpień 2017

 
  
Multimedia  - Nowości Wydziału Audiowizualnego czerwiec 2017
Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego trwa2017-09-14

Mobilna grupa bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN kontynuuje akcję Narodowego Czytania „Wesela”. 12 września 2017 r. podczas spotkania z licealistami w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie bibliotekarze PBW przedstawili interpretację wybranych scen „Wesela”. Uczniowie mieli również okazję wzięcia udziału w quizie czytelniczym 20 tajemnic „Wesela” 1900 r. /ag/

galeria 


Relacja

Mimo że minął już 2 września – dzień oficjalnego Narodowego Czytania 2017, czytanie „Wesela” Wyspiańskiego trwa. Mobilna grupa bibliotekarzy PBW, na zaproszenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie, 12 września udała się na spotkanie z młodzieżą licealną. Było to spotkanie w licznym gronie. Na szkolnym holu zgromadzili się uczniowie sześciu klas (ok. 120 osób), a także kilku nauczycieli. Podczas spotkania czytelniczego obecny był Pan Dyrektor Cezary Furtak, a także Pani Elżbieta Frant - nauczyciel bibliotekarz.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN nie zaniedbuje żadnej sposobności do promocji czytelnictwa wśród młodzieży. Odwiedziny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w ramach Narodowego Czytania jest krótką, co prawda, ale już tradycją. W zeszłym roku czytaliśmy fragmenty ”Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Życzliwie przyjęci, przybyli, aby czytać „Wesele”: Luiza Kawka (Wydział Zbiorów Audiowizualnych), Grażyna Kłos (Wydział Informacji i Informatyzacji), Piotr Król (Wdział Udostępniania) oraz Piotr Wiechnik (Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji). Bibliotekarze PBW w parach zinterpretowali dwie sceny dramatu: scenę rozmowy Panny Młodej z Poetą (scena XVI aktu III) ze sławnym cytatem A to Polska właśnie… oraz scenę rozmowy Radczyni z Panem Młodym (scena XXII aktu I), rozpoczynającą się od słów Jak się żenić, to się żenić!

Aby wzbogacić program spotkania czytelniczego w ZSO nr 2, przeprowadzony został test na znajomość treści utworu pt. 20 tajemnic „Wesela” 1900 r. Quizy czytelnicze są lubianą przez młodzież formą nauki i zabawy - uczestnicy reagowali żywo, spontanicznie. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę książkową z pamiątkową pieczęcią tegorocznego Narodowego Czytania.

Uczniowie otrzymali również najsławniejsze cytaty utworu z pieczęcią Narodowego Czytania – była to zachęta do sięgnięcia po „Wesele” nie tylko jako lekturę szkolną, ale jako pozycję ważną dla każdego wykształconego kulturalnego Polaka – ważną dla polskiej historii i polskiej kultury.


PBW stara się być partnerem wspierającym szkoły w działaniach promujących czytelnictwo. Narodowe Czytanie - największa akcja wspólnego czytania, kampania mająca popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa, jest do tego działania znakomitą okazją. /gk,lk/
2017-09-06

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zaprasza szkoły i placówki oświatowe do korzystania w miesiącu wrześniu z sali zaaranżowanej na Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

 

 

                                                         

   

Prosimy o zgłaszanie grup  chętnych do czytania „Wesela” w naszej placówce pod nr telefonu 81 532 69 16 w. 14
Przyjdź, Chochole, na Wesele. Narodowe Czytanie w PBW 2017-09-05

Z okazji Narodowego Czytania „Wesela” 2 września 2017 r. Czytelnia PBW im. KEN w Lublinie przemieniła się w tradycyjną izbę weselną, w której wspólnie z zaproszonymi gośćmi i lektorami-wolontariuszami czytaliśmy fragmenty dramatu Wyspiańskiego. W programie spotkania były dwa wykłady, quiz „20 tajemnic Wesela 1900 r.” oraz barwny, żywiołowy krakowiak w wykonaniu duetu lubelskich tancerzy. Imprezie towarzyszył poczęstunek stylizowany na „swojski stół weselny”. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Narodowym Czytaniu w PBW i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
juz za rok./ag/

galeria

film

zdjęcia /PioWie/

Przyjdź, Chochole, na Wesele. Narodowe Czytanie w PBW  - relacja

W odpowiedzi na przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy zachęcającego do wspólnej lektury „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie po raz czwarty zorganizowała akcję Narodowego Czytania. W sobotę 2 września 2017 r. w Czytelni odbyło się spotkanie, którego celem była promocja czytelnictwa, a także wzmacnianie poczucia polskiej wspólnoty kulturowej.

Arcydramat Wyspiańskiego, będący swoistym dialogiem z tradycją, jak również przenikliwą diagnozą losów Rzeczypospolitej, był dziełem, które odmieniło obraz polskiej literatury. To wyjątkowy utwór, bez znajomości którego trudno mówić o zrozumieniu Polaków i ich tożsamości. Od ponad stu lat pozostaje najczęściej inscenizowaną polską sztuką teatralną.

Biblioteczne spotkanie czytelnicze zatytułowane „Przyjdź, Chochole, na Wesele” odbyło się w formule otwartej, tj. czytać mógł każdy, kto wyraził chęć bycia lektorem. W założeniu lektorami i uczestnikami inscenizowanych scenek mieli być uczniowie, przedstawiciele kultury i nauki lubelskiej, osoby z zaprzyjaźnionych z Biblioteką instytucji, a także wszyscy chętni czytelnicy i miłośnicy literatury polskiej. Goście dopisali - sala była pełna. Każdy z przychodzących otrzymał specjalne „bilety wstępu” – opatrzone wybranym cytatem z „Wesela” oraz stemplem Narodowego Czytania. Najliczniejszą grupą lektorów byli uczniowie szkół średnich, pomimo że był to ostatni dzień wakacji. Niektórzy z nich przybyli do PBW na Narodowe Czytanie już po raz kolejny.

W ramach przygotowań do akcji czytania od lipca w holu obejrzeć można było wystawę nawiązującą do treści „Wesela”, przed budynkiem zawisł baner informacyjny, a w oknach rozmieszczono plakaty z logo Narodowego Czytania. Przed wejściem do Biblioteki, w holu oraz w sali „weselnej” gości witały wielkie słomiane chochoły. Przy bibliotecznej furcie widniał ogromny plakat z wizerunkiem Wyspiańskiego.

Dla stworzenia nastroju hucznego weseliska na długo przed rozpoczęciem spotkania wybrzmiewała odtwarzana głośno muzyka „na ludową nutę” – żwawe krakowiaki, polki i oberki.

Wspólną lekturę fragmentów „Wesela” poprzedziły dwa wykłady, które wprowadziły publiczność zarówno w konteksty historycznoliterackie i zaoferowały sporą porcję wiedzy z zakresu dawnej obyczajowości wsi polskiej. Dr hab. Iwona Morawska (Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UMCS) w wykładzie Znane lektury szkolne w nowych odsłonach na przykładzie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego przekonywała, że choć lektura szkolna kojarzy się uczniom z czymś nudnym i trudnym, to zastosowanie przez polonistów innowacyjnych sposobów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej może lekturę uprzystępnić i pomóc młodzieży wykreować własne interpretacje, skojarzenia i sensy. Kulturoznawca dr Mariola Tymochowicz (Zakład Kultury Polskiej Instytut Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMCS) w prezentacji Tradycje weselne na wsi lubelskiej przedstawiła świat częściowo już zapomnianych, odchodzących wraz z przemianami cywilizacyjnymi, obyczajów swatów, zrękowin, zaprosin, oczepin czy poprawin.

Przygotowany i przeprowadzony przez Grażynę Kłos (kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW) quiz pt. 20 tajemnic Wesela 1900 r. testował znajomość utworu, orientację „kto jest kim” w tym najważniejszym z literackich polskich wesel, pozwalał uczestnikom popisać się znajomością najcelniejszych cytatów z utworu oraz wiedzą, czy czapka krakuska z pawimi piórami jest symbolem wyłącznie lekkomyślności i próżności, oraz jaki kraj na świecie najbardziej interesował starostę weselnego – Czepca.

Artyści scen lubelskich Mateusz Janusz Solowski oraz Beata Zawadzka (Oprawa artystyczna imprez „w stylu folk” i nie tylko. Biuro Koncertowe) podbili serca widzów „kolorowymi bajecznie” ludowymi strojami krakowskimi - „krasnymi wstążkami, pawimi piórami, kierezyją, barwnym kaftanem”, a w szczególności wspaniałym widowiskiem - brawurowo wykonanym skocznym krakowiakiem.

Aranżacja Czytelni nawiązywała do didaskaliów zawartych w utworze – wisiały obrazy święte i reprodukcje obrazów historycznych Jana Matejki, stało kilka przedmiotów o charakterze rustykalnym. Sala przypominała izbę weselną z poczęstunkiem dla gości. Były wielkie bochny razowego chleba, kiszone ogórki, wiejska kiełbasa oraz ciasto drożdżowe z nadzieniem z maku oraz z kaszy gryczanej. Od sufitu zwieszały się kolorowe „pająki” z bibułek, na stołach zasłanych białymi obrusami stały płonące świece. Przygotowane zostało miejsce dla państwa młodych z zawieszonym z tyłu obrazem.

Maraton czytelniczy rozpoczął się inscenizowaną scenką z udziałem Pani Dyrektor PBW Barbary Rzeszutko, ubranej w strój krakowski i Piotra Króla - w rolach Panny Młodej i  Poety (sc. XVI z aktu II). Scenka zakończona była słynnym cytatem
A to Polska właśnie. Aby w szczególny sposób podkreślić ważność tego cytatu, uwagę obecnych nakierowano na przygotowaną miniwystawkę książek Wydawnictwa Dolnośląskiego z serii A to Polska właśnie, stanowiących jedną z kolekcji książkowych PBW.

Następnie solo lub w duetach czytali wybrane przez siebie fragmenty: prof. dr hab. Czesław Maj (Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS) w zaimprowizowanym duecie z Panią Marzeną Radecką (nauczyciel bibliotekarz Katolickiego Liceum im. św. Stanisława Kostki), Pan Andrzej Zieliński - Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pan dr Dariusz Kiszczak (LSCDN) oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej z Biblioteką firmy JUT. Wydawnictwo. Wyrostkiewicz H.: Panie Magdalena Czarnecka i Aleksandra Dopko oraz Pan Marcin Walczak.

Kolejność czytania młodzi lektorzy, uczniowie ustalali na zasadzie wzajemnego porozumienia, przecząc zasadzie o niemożności porozumienia się Polaków między sobą. Odrzucili zasadę „Wyście sobie, a my sobie / Każden sobie rzepke skrobie”. Czytali uczniowie Katolickiego Liceum im. św. Stanisława Kostki, V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego, Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie.

W wyborze fragmentów do czytania pomogły uczniom polonistki Małgorzata Swatowska i Anna Rucka-Szewczyk (PSBiG), Katarzyna Dziuba (ZSzS) oraz nauczyciele bibliotekarze Marzena Radecka i Elżbieta Frant (ZSO nr 2).

Gośćmi spotkania byli również Jadwiga Witkowska-Kunach – doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy lubelskich, Agnieszka Pisiak - polonistka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku oraz nauczyciel bibliotekarz Anna Sprawka-Sotirow ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.

Każdy, kto tego dnia włączył się biblioteczną akcję i przyniósł ze sobą egzemplarz „Wesela”, otrzymał w nim pamiątkowy odcisk pieczęci z logo tegorocznego Narodowego Czytania, a także podziękowanie za udział.

Na koniec spotkania uczestnicy chętnie pozowali do okolicznościowych zdjęć w towarzystwie artystów i bibliotekarzy PBW.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka dziękuje wszystkim uczestnikom i zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu za rok./gk/

 
PBW na Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji IFLA – Wrocław 20172017-09-04

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie wzięła udział w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji IFLA. Bibliotekę reprezentowała Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji, pełniąc funkcję supervisora w grupie wolontariuszy Congress Materiał Distribution. Tegoroczny Kongres odbywał się w dniach 19-25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu. /ag/


Zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć


Relacja

19-25 sierpnia 2017 we Wrocławiu miało miejsce najważniejsze wydarzenie bibliotekarskie na świecie - Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).

Tegoroczny Światowy Kongres IFLA 2017 oraz towarzyszące mu 83. Generalne Zgromadzenie członków IFLA odbył się we Wrocławiu pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo.

Udział w Kongresie wzięło ponad 3 tys. delegatów ze 130 krajów, którzy w czasie sesji tematycznych, spotkań biznesowych, obrad komitetów mieli okazję poznać i wymienić doświadczenia dotyczące innowacyjnych projektów bibliotecznych, zarządzania wiedzą, digitalizacją zbiorów.

Ze względu na wysokie koszty udziału w Kongresie IFLA (opłata konferencyjna wynosiła od 240 euro dla studentów do 665 euro dla delegatów nie będących członkami IFLA) powstał specjalny program stypendialny dla bibliotekarzy i tzw. wolontariat konferencyjny.

http://lustrobiblioteki.pl/2017/08/czerwone-kamizelki-czyli-wolontariat-na-kongresie-ifla/

Po raz pierwszy w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji IFLA wzięła udział Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie. Bibliotekę na kongresie reprezentowała Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji, pełniąca funkcję supervisora w grupie wolontariuszy Congress Materiał Distribution. Zadaniem zespołu była dystrybucja materiałów konferencyjnych, obsługa Business Centre czyli drukowanie, skanowanie, wyszukiwanie w sieci informacji przydatnych delegatom oraz opieka nad Boulevard Library.

Bulwar Bibliotek to miejsce, gdzie polskie biblioteki promowały swoją działalność, przedstawiały realizowane projekty i programy na tzw. roll-upach./jt/

 
Informujemy, polecamy... 2017-06-26


Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie”. Zbiórkę prowadzi Muzeum Historii Polski. Zachęcamy czytelników naszej Biblioteki do współtworzenia nowej kolekcji Muzeum. 

Jak informuje Muzeum: Organizatorzy oczekują na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych (...), przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi (...). Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną  należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Zbiórka została zainaugurowana w 2016 r. Do tej pory Muzeum udało się pozyskać ok. 5,5 tys. obiektów.

Osoby zainteresowane przekazaniem do MHP pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Każda propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

Szczegółowe informacje i regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępny jest na stronie Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl.
/ag,ms/
Polska jakiej nie znamy… Ekspozycja2017-06-25

Zapraszamy do obejrzenia wakacyjnej ekspozycji, która urządzona została w Czytelni PBW. Wystawa składa się z barwnych plansz przedstawiających okładki Wydawnictwa JUT. Eksponowane tytuły to publikacje o charakterze przewodników turystycznych. Są to książki ukazujące się w ramach serii Polska jakiej nie znamy… Wśród nich znajdują się m.in.: Sanktuaria województwa lubelskiego, Sanktuaria Podkarpacia, Sanktuaria województwa śląskiego, Sanktuaria województwa podlaskiego. Publikacje z tej serii JUT-u to książki szczególnie przydatne miłośnikom turystyki i rekreacji w Polsce. Przewodniki sprawdzą się w czasie wakacji - do planowania wycieczek, zwiedzania, odpoczywania na łonie natury oraz w poszukiwaniu osobliwości i ciekawostek historycznych. W każdym z przewodników uwzględniono obiekty sakralne i świeckie oraz muzea, które warto zobaczyć w okolicy. Publikacje opatrzone zostały pięknymi fotografiami autorstwa Marty Komarowskiej oraz Grzegorza Głowali. Niektóre z przewodników znajdują się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. 

 

 

 
Blogi o książkach dla dzieci i młodzieży - warsztaty 2017-06-14


„Blogi jako źródło informacji o książkach” to temat warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy, zorganizowanych 13.06.2017 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim.

Szkolenie poprowadziła Aneta Głowacka, nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Lublinie.

Zajęcia zrealizowane były w ramach partnerstwa branżowego we współpracy z Oddziałem pedagogicznym MGBP w Opolu Lubelskim.

Dziękujemy za zaproszenie i serdeczne przyjęcie :)

 

 

 

fot. Wioleta Bucior

 
Spacerkiem po lubelskim Starym Mieście2017-06-14

W ramach cyklicznych spotkań w Centrum Aktywizacji  i Rozwoju Seniorów w Lublinie, 13 czerwca  2017 r. bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Pani Edyta Tomaszek po raz kolejny odwiedziła gościnne progi placówki. Na ostatnim przed przerwą wakacyjną spotkaniu uczestnicy zajęć wysłuchali interesujących historii związanych z lubelskim Starym Miastem. Któż z nas nie wraca z przyjemnością na Starówkę, aby  raz jeszcze zatopić się w klimacie zabytkowych kamienic i w opowieściach związanych z przeszłością staromiejskiego wzgórza.

Uzupełnieniem i ilustracją wykładu była prezentacja multimedialna, która pozwoliła Seniorom na wizualizację przekazywanych treści. 

 

Koordynatorką  naszych spotkań jest Pani Lilia Potonia - kierowniczka Centrum, prezes Stowarzyszenia Terraz Senioras, która aktywizuje swoich podopiecznych na wiele sposobów m.in. poprzez zajęcia arteterapeutyczne.

 
Jednym z gównych celów zajęć w Centrum Aktywizacji  i Rozwoju Seniorów w Lublinie jest integracja i pobudzanie do działania emerytów i rencistów miasta Lublina oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. 

 

   

  
Muzyczne przedstawienie o dawnym Lublinie 2017-06-05

9 czerwca 2017 r. Katarzyna Kapek – nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW zorganizowała w sali konferencyjnej spotkanie, podczas którego wystąpili uczniowie klasy 3A Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie z muzycznym przedstawieniem „Przez Krakowskie pobiegniemy tak, jak dawniej…” Inscenizację przygotowały p. Renata Złotnicka-Panasiuk  (SP nr 23 w Lublinie) oraz p. Dorota Bujnowska (MDK nr 2 w Lublinie).

 

Uczniowie odwiedzili Bibliotekę po raz pierwszy. Z wielkim zaciekawieniem zwiedzili pomieszczenia placówki. Duże zainteresowanie wzbudziła Mediateka Języka Niemieckiego oraz znajdujące się tutaj pomoce edukacyjne. Wycieczka po Bibliotece zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Następnie dzieci rozpoczęły przygotowania do występu.

 

Przedstawienie powstało z myślą o uświetnieniu jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi. Mali artyści przenieśli nas na chwilę do dawnego Lublina. Z przyjemnością wysłuchaliśmy piosenek i wierszy Józefa Czechowicza. Zobaczyliśmy dawne stroje, zwyczaje i dziecięce zabawy.

 

Swoją obecnością zaszczyciła nas p. Agata Kowalczyk – kierownik Centrum Dziennego Pobytu Seniorów nr 3 oraz jej podopieczni. Wśród publiczności najmłodszą i najliczniejszą  grupę stanowiły dzieci z Katolickiego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu, które przybyły pod opieką nauczycielek. Inscenizację obejrzeli również goście z Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie. Przybyły również inne osoby zaprzyjaźnione z Biblioteką, a także  pracownicy Biblioteki. Widzowie nagrodzili występujących gromkimi brawami. Seniorzy przygotowali niespodziankę dla młodych artystów – cukierki, co oczywiście spotkało się z wielkim entuzjazmem dzieci.

 

Serdecznie dziękujemy artystom i opiekunom za trud i wysiłek związany z przygotowaniem przedstawienia. Dziękujemy za piękne wystąpienie i miłe wrażenia. Gratulujemy Paniom i uczniom wspaniałego występu!

 

galeria zdjęć
film
Spotkanie z tłumaczem Kamenem Rikevem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa2017-06-04

8 czerwca 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN zorganizowały spotkanie z Panem Kamenem Rikevem - tłumaczem literatury polskiej na język bułgarski. Gospodynią spotkania, w którym uczestniczyli uczniowie Technikum Specjalnego nr 2, była Pani Wicedyrektor Barbara Białkowska. Obecna była również Pani Jadwiga Witkowska-Kunach, doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy miasta Lublin oraz Pani Beata Jawor, nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 40. Miejscem spotkania była szkolna aula Ośrodka.

 

Dr Kamen Rikev - pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS jest autorem wielu prac naukowych z zakresu bułgarsko-polskiego literaturoznawstwa porównawczego i polsko-bułgarskiego dialogu kulturowego. Jest autorem podręcznika akademickiego z literatury polskiej z antologią dla bułgarskich studentów polonistów pt. Dwie muzy i żubr. Literatura polska XV-XVII w. Obronił doktorat z zakresu literatury staropolskiej. Oprócz pracy naukowej zajmuje się też tłumaczeniem literatury polskiej na język bułgarski. Dzięki niemu w 2014 r. bułgarscy czytelnicy mogli poznać utwór Jerzego Pilcha Narty Ojca Świętego.


Prelegent podkreślał ogromne znaczenie kultury, w szczególności tekstu literackiego, jako jednego z najważniejszych instrumentów umożliwiających wzajemne poznawanie się narodów i poszczególnych ludzi. Prelegent opowiedział o swojej literacko-translatorycznej przygodzie z literaturą polską, akcentując fakt, że w jego kraju cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Przedstawił pułapki językowe, które czyhają na tłumacza. Zwrócił uwagę, że dobry przekład musi  oddawać zarówno charakterystyczny dla pisarza styl wypowiedzi, jak i rozmaite konteksty kulturowe.

 

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jego organizatorkami były Anna Sprawka-Sotirow - nauczyciel bibliotekarz SOSW oraz Grażyna Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW. Szczególne podziękowanie składamy Pani Magdalenie Fatydze za tłumaczenie prelekcji na język migowy dla młodzieży niesłyszącej.

 

Dokumentację fotograficzną sporządziła Pani Elżbieta Czyżewska, nauczyciel SOSW. 

 

Galeria
Żywa książka - wystawa fotograficzna2017-06-01

Zapraszamy do Galerii „Na piętrze” na wystawę prac fotograficznych uczniów klas 1-4 Technikum Usługowo-Gospodarczego z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie.

Wystawa to efekt konkursu „Żywa książka”, który miał na celu przygotowanie prezentacji przestrzennej fragmentu wybranego dzieła literackiego z kanonu lektur szkolnych. Uczniowie wcielili się w postacie ze znanych dzieł literatury polskiej i zagranicznej – „Dziadów”, „Lalki”, „Przedwiośnia”, „Konrada Wallenroda” czy też „Cierpień młodego Wertera”.

 

galeria zdjęć 
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób 50+ 2017-05-20

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 50+ do udziału w bezpłatnych zajęciach komputerowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1. Szkolenia odbywają się w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans i prowadzone są przez certyfikowanych latarników kompetencji cyfrowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 81 532 69 16 w. 20.

Więcej o projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans.

Archiwum wydarzeń 2017