Aktualności                                                

 
2014-09-02

Informujemy, że w związku z posiedzeniem Rady Pedagogicznej
  2 września 2014 r. (wtorek) Biblioteka będzie nieczynna.

Przepraszamy za utrudnienia.
Narodowe Czytanie TRYLOGII - zapraszamy2014-09-01


PBW im. KEN w Lublinie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w III edycji akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W dniu 6 września 2014 r. w Czytelni Biblioteki w godz. od 12:00 do 14:00 będziemy czytać, wraz z zaproszonymi gośćmi, fragmenty "Trylogii" Henryka Sienkiewicza

 

Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
WARSZTATY METODYCZNE 2014/20152014-08-29

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem warsztatów metodycznych dla nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2014/2015
Konferencja dla bibliotekarzy2014-07-02


Zapraszamy na II Konferencję bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego "Czy tylko internet? Twórcze sposoby na promocję biblioteki", która odbędzie się 9 października 2014 r. o godz. 9.00 w Galerii GALA przy ul. Fabrycznej 2 w Lublinie. Organizatorem konferencji jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.


Tegoroczna edycja konferencji, adresowanej do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, będzie poświęcona przedstawieniu różnorodnych form promocji biblioteki i propagowania czytelnictwa oraz pomysłów na rozszerzenie grona odbiorców usług, które oferuje biblioteka.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenia udziału. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres luiza.kawka@ken.pbw.lublin.pl


Program konferencji

9:00-9:15 Otwarcie konferencji
9:15-9:45  
Biblioteka z pomysłem – czyli co robią biblioteki na świecie, by otworzyć się na czytelnika – dr Paulina Studzińska-Jaksim, Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
9:45-10:15 Promocja biblioteki – fascynująca konieczność i permanentne wyzwanie. Z doświadczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – mgr Ewa Hadrian, Dział Informacji i Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
10:15-10:45 Promocja w bibliotece – tradycja i współczesność – dr Renata Malesa, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
10:45-11:00     
Przerwa na kawę
11:00-11:30   
Media społecznościowe jako narzędzie promocji zbiorów bibliotecznych – mgr Lidia Jarska, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
11:30-12:00 
Nowatorskie formy promocji biblioteki na przykładzie akcji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – mgr Marta Horabik-Piasecka, Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
12:00-12:30 Dobry adres – Biblioteka Zespołu Szkół w Niemcach – mgr Renata Staszek, Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
12:30-13:00 Przerwa na lunch
13:00-13:30 Internet narzędziem promocji bibliotek szkolnych – mgr Maciej Sztorc, Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie
13:30-14.00 Od przedmiotu do słowa, czyli o drodze z muzeum do biblioteki - dr Halina Stachyra, mgr Grzegorz Miliszkiewicz, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
NOWOŚCI KSIĄŻKOWE2014-07-01

 

Nowe książki w zbiorach PBW - lipiec 2014
NOWOŚCI MULTIMEDIALNE2014-06-29


 Nowe multimedia w zbiorach PBW -
maj - czerwiec 2014

 Biuletyn nabytków multimediów za 2014 rok.  Cz. 1 (styczeń- czerwiec)
      
Wernisaż wystawy Pauliny Wiśniewskiej 2014-06-12

6 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej PBW odbył się wernisaż wystawy prac Pauliny Wiśniewskiej, uczennicy klasy 3 gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie.
Paulina urodziła się 15 lutego 1998 w Lublinie. Jest osobą niewidzącą i niesłyszącą. Prezentowane na wystawie prace to wyraz ogromnej wrażliwości dziewczynki i jej niezwykłej wyobraźni.W spotkaniu wzięli udział rodzice Paulinki i jej siostra, Pani Anna Stasiak, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie, Pani Małgorzata Basińska, doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania, Pani Grażyna Sakowicz, opiekun artystyczny Pauliny i współorganizator wernisażu, Pani Agnieszka Lachowska, pedagog i tłumacz migowy Pauliny. Licznie przybyli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie oraz koledzy i koleżanki Pauliny.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
"25 lat Wolności" w PBW2014-06-04

 

filmowy pokaz zdjęć

pakiet edukacyjny
2014! Młodzi dla Wolności 2014-06-03


Wyniki wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „2014! Młodzi dla Wolności” dla uczniów, nauczycieli i środowisk lokalnych na projekt edukacyjny, plakat, esej, scenariusz lekcji, zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Kancelarią Prezydenta RP -
Protokół z posiedzenia jury etapu wojewódzkiego konkursu "2014! Młodzi dla Wolności"
Janusz Korczak – wychowanie w kategoriach twórczości - konferencja2014-06-03

3 czerwca 2014 r. pracownicy naszej Biblioteki wzięli udział w konferencji „Janusz Korczak – wychowanie w kategoriach twórczości”, zorganizowanej przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Kolegium Pracowników Służb Społecznych oraz przez Lubelski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W trakcie imprezy prezentowaliśmy m.in. przedwojenne wydania dzieł Janusza Korczaka, stanowiące jedną z najcenniejszych kolekcji naszych zbiorów. Konferencja odbyła się w Domu Kultury LSM w Lublinie.

 

galeria zdjęć