Aktualności 

  


  

 
2017-08-16

Informujemy, że od dnia 21.08 do 31.08.2017 r.

Biblioteka będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji księgozbioru.

Za utrudnienia przepraszamy.

  

W miesiącach lipiec - sierpień  Biblioteka czynna:
poniedziałek - piątek  8:00-15:00 
sobota - nieczynna
NOWOŚCI 2017-06-27

 

Nowe książki w zbiorach PBW - lipiec 2017

 
  
Multimedia  - Nowości Wydziału Audiowizualnego czerwiec 2017
Informujemy, polecamy... 2017-06-26


Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie”. Zbiórkę prowadzi Muzeum Historii Polski. Zachęcamy czytelników naszej Biblioteki do współtworzenia nowej kolekcji Muzeum. 

Jak informuje Muzeum: Organizatorzy oczekują na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych (...), przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi (...). Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną  należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Zbiórka została zainaugurowana w 2016 r. Do tej pory Muzeum udało się pozyskać ok. 5,5 tys. obiektów.

Osoby zainteresowane przekazaniem do MHP pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Każda propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

Szczegółowe informacje i regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępny jest na stronie Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl.
/ag,ms/
Polska jakiej nie znamy… Ekspozycja2017-06-25

Zapraszamy do obejrzenia wakacyjnej ekspozycji, która urządzona została w Czytelni PBW. Wystawa składa się z barwnych plansz przedstawiających okładki Wydawnictwa JUT. Eksponowane tytuły to publikacje o charakterze przewodników turystycznych. Są to książki ukazujące się w ramach serii Polska jakiej nie znamy… Wśród nich znajdują się m.in.: Sanktuaria województwa lubelskiego, Sanktuaria Podkarpacia, Sanktuaria województwa śląskiego, Sanktuaria województwa podlaskiego. Publikacje z tej serii JUT-u to książki szczególnie przydatne miłośnikom turystyki i rekreacji w Polsce. Przewodniki sprawdzą się w czasie wakacji - do planowania wycieczek, zwiedzania, odpoczywania na łonie natury oraz w poszukiwaniu osobliwości i ciekawostek historycznych. W każdym z przewodników uwzględniono obiekty sakralne i świeckie oraz muzea, które warto zobaczyć w okolicy. Publikacje opatrzone zostały pięknymi fotografiami autorstwa Marty Komarowskiej oraz Grzegorza Głowali. Niektóre z przewodników znajdują się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. 

 

 

 
Blogi o książkach dla dzieci i młodzieży - warsztaty 2017-06-14


„Blogi jako źródło informacji o książkach” to temat warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy, zorganizowanych 13.06.2017 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim.

Szkolenie poprowadziła Aneta Głowacka, nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Lublinie.

Zajęcia zrealizowane były w ramach partnerstwa branżowego we współpracy z Oddziałem pedagogicznym MGBP w Opolu Lubelskim.

Dziękujemy za zaproszenie i serdeczne przyjęcie :)

 

 

 

fot. Wioleta Bucior

 
Spacerkiem po lubelskim Starym Mieście2017-06-14

W ramach cyklicznych spotkań w Centrum Aktywizacji  i Rozwoju Seniorów w Lublinie, 13 czerwca  2017 r. bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Pani Edyta Tomaszek po raz kolejny odwiedziła gościnne progi placówki. Na ostatnim przed przerwą wakacyjną spotkaniu uczestnicy zajęć wysłuchali interesujących historii związanych z lubelskim Starym Miastem. Któż z nas nie wraca z przyjemnością na Starówkę, aby  raz jeszcze zatopić się w klimacie zabytkowych kamienic i w opowieściach związanych z przeszłością staromiejskiego wzgórza.

Uzupełnieniem i ilustracją wykładu była prezentacja multimedialna, która pozwoliła Seniorom na wizualizację przekazywanych treści. 

 

Koordynatorką  naszych spotkań jest Pani Lilia Potonia - kierowniczka Centrum, prezes Stowarzyszenia Terraz Senioras, która aktywizuje swoich podopiecznych na wiele sposobów m.in. poprzez zajęcia arteterapeutyczne.

 
Jednym z gównych celów zajęć w Centrum Aktywizacji  i Rozwoju Seniorów w Lublinie jest integracja i pobudzanie do działania emerytów i rencistów miasta Lublina oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. 

 

   

  
Muzyczne przedstawienie o dawnym Lublinie 2017-06-05

9 czerwca 2017 r. Katarzyna Kapek – nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW zorganizowała w sali konferencyjnej spotkanie, podczas którego wystąpili uczniowie klasy 3A Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie z muzycznym przedstawieniem „Przez Krakowskie pobiegniemy tak, jak dawniej…” Inscenizację przygotowały p. Renata Złotnicka-Panasiuk  (SP nr 23 w Lublinie) oraz p. Dorota Bujnowska (MDK nr 2 w Lublinie).

 

Uczniowie odwiedzili Bibliotekę po raz pierwszy. Z wielkim zaciekawieniem zwiedzili pomieszczenia placówki. Duże zainteresowanie wzbudziła Mediateka Języka Niemieckiego oraz znajdujące się tutaj pomoce edukacyjne. Wycieczka po Bibliotece zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Następnie dzieci rozpoczęły przygotowania do występu.

 

Przedstawienie powstało z myślą o uświetnieniu jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi. Mali artyści przenieśli nas na chwilę do dawnego Lublina. Z przyjemnością wysłuchaliśmy piosenek i wierszy Józefa Czechowicza. Zobaczyliśmy dawne stroje, zwyczaje i dziecięce zabawy.

 

Swoją obecnością zaszczyciła nas p. Agata Kowalczyk – kierownik Centrum Dziennego Pobytu Seniorów nr 3 oraz jej podopieczni. Wśród publiczności najmłodszą i najliczniejszą  grupę stanowiły dzieci z Katolickiego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu, które przybyły pod opieką nauczycielek. Inscenizację obejrzeli również goście z Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie. Przybyły również inne osoby zaprzyjaźnione z Biblioteką, a także  pracownicy Biblioteki. Widzowie nagrodzili występujących gromkimi brawami. Seniorzy przygotowali niespodziankę dla młodych artystów – cukierki, co oczywiście spotkało się z wielkim entuzjazmem dzieci.

 

Serdecznie dziękujemy artystom i opiekunom za trud i wysiłek związany z przygotowaniem przedstawienia. Dziękujemy za piękne wystąpienie i miłe wrażenia. Gratulujemy Paniom i uczniom wspaniałego występu!

 

galeria zdjęć
film
Spotkanie z tłumaczem Kamenem Rikevem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa2017-06-04

8 czerwca 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN zorganizowały spotkanie z Panem Kamenem Rikevem - tłumaczem literatury polskiej na język bułgarski. Gospodynią spotkania, w którym uczestniczyli uczniowie Technikum Specjalnego nr 2, była Pani Wicedyrektor Barbara Białkowska. Obecna była również Pani Jadwiga Witkowska-Kunach, doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy miasta Lublin oraz Pani Beata Jawor, nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 40. Miejscem spotkania była szkolna aula Ośrodka.

 

Dr Kamen Rikev - pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS jest autorem wielu prac naukowych z zakresu bułgarsko-polskiego literaturoznawstwa porównawczego i polsko-bułgarskiego dialogu kulturowego. Jest autorem podręcznika akademickiego z literatury polskiej z antologią dla bułgarskich studentów polonistów pt. Dwie muzy i żubr. Literatura polska XV-XVII w. Obronił doktorat z zakresu literatury staropolskiej. Oprócz pracy naukowej zajmuje się też tłumaczeniem literatury polskiej na język bułgarski. Dzięki niemu w 2014 r. bułgarscy czytelnicy mogli poznać utwór Jerzego Pilcha Narty Ojca Świętego.


Prelegent podkreślał ogromne znaczenie kultury, w szczególności tekstu literackiego, jako jednego z najważniejszych instrumentów umożliwiających wzajemne poznawanie się narodów i poszczególnych ludzi. Prelegent opowiedział o swojej literacko-translatorycznej przygodzie z literaturą polską, akcentując fakt, że w jego kraju cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Przedstawił pułapki językowe, które czyhają na tłumacza. Zwrócił uwagę, że dobry przekład musi  oddawać zarówno charakterystyczny dla pisarza styl wypowiedzi, jak i rozmaite konteksty kulturowe.

 

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jego organizatorkami były Anna Sprawka-Sotirow - nauczyciel bibliotekarz SOSW oraz Grażyna Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW. Szczególne podziękowanie składamy Pani Magdalenie Fatydze za tłumaczenie prelekcji na język migowy dla młodzieży niesłyszącej.

 

Dokumentację fotograficzną sporządziła Pani Elżbieta Czyżewska, nauczyciel SOSW. 

 

Galeria
Żywa książka - wystawa fotograficzna2017-06-01

Zapraszamy do Galerii „Na piętrze” na wystawę prac fotograficznych uczniów klas 1-4 Technikum Usługowo-Gospodarczego z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie.

Wystawa to efekt konkursu „Żywa książka”, który miał na celu przygotowanie prezentacji przestrzennej fragmentu wybranego dzieła literackiego z kanonu lektur szkolnych. Uczniowie wcielili się w postacie ze znanych dzieł literatury polskiej i zagranicznej – „Dziadów”, „Lalki”, „Przedwiośnia”, „Konrada Wallenroda” czy też „Cierpień młodego Wertera”.

 

galeria zdjęć 
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób 50+ 2017-05-20

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 50+ do udziału w bezpłatnych zajęciach komputerowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1. Szkolenia odbywają się w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans i prowadzone są przez certyfikowanych latarników kompetencji cyfrowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 81 532 69 16 w. 20.

Więcej o projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans.

Archiwum wydarzeń 2017