Aktualności            
2015-09-01

Informujemy, że 3 września 2015 r. (czwartek) w związku z posiedzeniem Rady Pedagogicznej Biblioteka będzie nieczynna.
NOWOŚCI 2015-08-31

 

Nowe książki w zbiorach PBW - sierpień 2015

 
 

  NOWOŚCI  Wydziału Audiowizualnego    lipiec-sierpień
Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa w PBW w Lublinie 2015-08-30

5 września 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN odbędzie się 4. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której będziemy razem czytali powieść Bolesława Prusa „Lalka”. W tym roku akcja odbędzie się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

Zapraszamy czytelników Biblioteki, młodzież, osoby zaprzyjaźnione z Biblioteką oraz wszystkich miłośników klasycznych dzieł literatury polskiej i pięknej polszczyzny. Impreza zaplanowana jest w godz. 10:00-12:00. Odbędzie się ona obok gmachu Biblioteki, w przestrzeni zorganizowanej na wzór ogródka letniego, w otoczeniu wysokich murów kamienic.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości.

Prezentacja fragmentów poprzedzona zostanie krótkim wprowadzeniem w tematykę i kontekst literacki utworu. Czytaniu „Lalki” towarzyszy wystawa poświęcona twórcy dzieła zorganizowana w holu Biblioteki. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość otrzymania pieczęci na przyniesionych przez siebie egzemplarzach „Lalki” Bolesława Prusa.

O projekcie
Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/20162015-08-27

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Szefowa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki oświatowej na ten czas.

 

Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza – mówi szefowa MEN, która ustaliła dzisiaj kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016.

Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym .

 

Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

  1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
  2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

 

Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli – tłumaczy minister edukacji narodowej. – Ustaliliśmy również, że nadchodzący rok szkolny będzie Rokiem Otwartej Szkoły – dodaje.

Przypomnijmy, minister edukacji narodowej co roku wyznacza priorytet na dany rok szkolny. Rok Szkolny 2014/2015 był Rokiem Szkoły Zawodowców.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY VIII edycja - wystawa pokonkursowa 2015-07-02

Zapraszamy na wystawę prac plastycznych wyróżnionych w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym VIII edycja "WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY – Mój najlepszy przyjaciel".

Wystawę można oglądać do końca sierpnia w galerii "Na piętrze" Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie.

 

Galeria
2015-06-23

III KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY
BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH I SZKOLNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
Lublin, 17 września 2015 r.


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

i
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


oraz partnerzy:

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
i Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

zapraszają na:

 

III Konferencję
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych
województwa lubelskiego
„BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE WSPOMAGAJĄ, WSPIERAJĄ…”

 

Konferencja odbędzie się 17 września 2015 r.
w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Rola bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania działań edukacyjnych jest ogromna. Wspierają one rozwój zawodowy nauczycieli i udzielają pomocy w organizowaniu procesu dydaktycznego, gromadzą i udostępniają odpowiednią literaturę i multimedia, tworzą bazy danych, szkolą użytkowników informacji, udzielają pomocy metodycznej bibliotekarzom szkolnym, prowadzą lekcje, inspirują edukację czytelniczą i medialną. Dzisiaj ważne jest, aby szkoły realizując działania rozwojowe mogły wykorzystywać potencjał różnych instytucji, w tym bibliotek pedagogicznych z ich wieloletnim doświadczeniem i wykwalifikowaną kadrą.

Obecnie przed bibliotekami pedagogicznymi otwierają się nowe możliwości uczestnictwa w zachodzących zmianach oświatowych, koncentrujących się na kompleksowym wspomaganiu szkół – tworzeniu sieci wsparcia i samokształcenia szkół i placówek oświatowych. Wiele bibliotek pedagogicznych przygotowuje się do tej roli, intensywnie szkoląc pracowników swoich instytucji, doskonaląc swój warsztat pracy w zakresie nowych technologii, czy tworząc w swojej strukturze wyspecjalizowane wydziały wspomagania edukacji. Niektóre biblioteki już realizują nowe zadania w praktyce.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk środowiska bibliotekarskiego z Lublina i Lubelszczyzny w zakresie wspomagania placówek edukacyjnych, ale też do znalezienia nowych form współpracy między bibliotekami pedagogicznymi a nauczycielami.

Do udziału zapraszamy serdecznie nie tylko bibliotekarzy szkolnych, ale również nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy są zainteresowani problematyką wspierania pracy szkoły przez biblioteki pedagogiczne.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji, przesyłając zgłoszenie na adres e-mail:
luiza.kawka@ken.pbw.lublin.pl


Z wyrazami szacunku

Komitet organizacyjny:
mgr Barbara Rzeszutko
prof. dr hab. Maria Juda
dr Anita Has-Tokarz
mgr Luiza KawkaProgram konferencji

 9:30-10:00  
Otwarcie konferencji
10:00-10:30
Biblioteka pedagogiczna wobec wyzwań edukacji i informacji. Historia i współczesność
– dr Renata Malesa, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
10:30-11:00 
Skuteczne docieranie do szkół z ofertą bibliotek pedagogicznych
– mgr Jarosław Holwek, trener, konsultant Kaizen Perfection

11:00-11:30 Przerwa na kawę
11:30-12:00
Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy nauczyciela – eTwinning, wybrane przykłady, aplikacje
– mgr Magdalena Praxmajer-Sienkiewicz, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
12:00-12:30   

Bialska BiblioGratka - Portal Bibliotek Szkolnych Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego
– mgr Krystyna Orluk, kierownik Wydziału Multimediów i Wspomagania Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
12:30-13:00  
Biblioterapia szansą wspomagania rozwoju dzieci i dorosłych. Dobre praktyki Zamojskiej Biblioteki Pedagogicznej
– mgr Aleksandra Kopczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie

13:00-13:40 Przerwa na lunch

13:40-14:10

Biblioteki, instytucje kultury wspierają pracę nauczycieli na przykładzie Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
– mgr Jadwiga Witkowska-Kunach, doradca metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych, Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
14:10-14.40
Działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie na rzecz wspomagania szkół i placówek oświatowych
– mgr Ewelina Czajkowska, Wydział Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

14:40-15:00   Dyskusja i zakończenie konferencji

 
Lubelskie Święto Wolnych Książek 2015-06-22

18 czerwca 2015 r. obchodziliśmy Święto Wolnych Książek. Razem z uczniami i nauczycielami lubelskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie przemaszerowali ulicami miasta „uwalniając” książki i zachęcając do czytania oraz dzielenia się książką z innymi.

W godzinach między 10.00 a 12.00 kolorowy korowód uczestników przeszedł przez centrum Lublina trasą z placu Litewskiego przez deptak na Stare Miasto i z powrotem na Plac Litewski, gdzie grupa historyczna z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 dała pokaz żonglerki flagami.

Podczas akcji uwolniliśmy ponad 500 książek, w przemarszu wzięło udział około 250 osób. Panowała radosna atmosfera - śpiewano piosenki przy akompaniamencie gitary i akordeonów, skandowano hasła i wznoszono okrzyki, np. „Książka świętuje - Lublin triumfuje”, które przekonywały, że warto czytać i lubić książki.Huczne obchody 12. edycji Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej, Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Konarskiego, Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 oraz Bursą Szkół Artystycznych w Lublinie. Partnerami biorącymi udział w imprezie były: Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca, Gimnazjum nr 9 im. cc. majora H. Dekutowskiego ps. "Zapora", Szkoła Podstawowa nr 27 im. M. Montessori oraz Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego.

Pomysłodawcą, animatorem i organizatorem projektu pn. „Święto Wolnych Książek. Uwolnij swoje książki, dziel się z innymi radością czytania” jest Fundacja Bookcrossing Polska. Koordynatorką lubelskiej akcji była Agnieszka Sobczak, nauczyciel bibliotekarz PBW w Lublinie.

Honorowymi patronatami imprezę objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty.


Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego przybyła Pani Katarzyna Szabała-Jońska, inspektor ds. pedagogicznych bibliotek publicznych z Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

 

galeria zdjęć

film

 

Akcja miała na celu popularyzację książki i czytelnictwa oraz idei bookcrossingu - niekonwencjonalnej formy polegającej na „uwolnieniu” jak największej liczby książek w miejskiej przestrzeni publicznej, „zaszczepić” modę na czytanie, a także dzielenie się radością czytania z innymi.

Organizator - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, książnica z 88-letnią tradycją - postanowiła wyjść poza mury swojej siedziby i inspirować czytelnictwo wśród lublinian w bardziej spektakularnej, nietradycyjnej formie. Główny cel – trafić do czytelników, inspirować ich do czytania, rozwijać zainteresowania czytelnicze, podkreślić ważną rolę książki w życiu człowieka. Nie mniej ważny cel – zorganizowanie dla młodzieży edukacyjnej imprezy, a zarazem okazji do dobrej zabawy.

Przejście barwnej parady, aktywne uczestnictwo młodzieży w Święcie Wolnych Książek stworzyło jej możliwość prezentacji umiejętności artystycznych, a tym samym - możliwości instytucji współorganizujących z PBW. Przemarsz ulicami Lublina promował także miasto – duży ośrodek kultury.

Impreza poprzedzona była zbiórką książek wśród bibliotekarzy i czytelników PBW oraz w szkołach i placówkach uczestniczących w akcji. Każdy z egzemplarzy opatrzony został specjalną naklejką z napisem: „Nie jestem książką zagubioną! Jestem książką znalezioną przez Ciebie. I jestem za darmo. Jeśli lubisz czytać – weź mnie do domu, przeczytaj, a następnie przekaż dalej.” Wśród „uwolnionych" w Lublinie książek były m.in.: „Lord Jim” Conrada, „Zniewolony umysł” Miłosza, „Proces” Kafki, powieści Roberta Ludluma, „Ten obcy” Jurgielewiczowej, wiersze Brzechwy i Tuwima, ale także poradniki savoir-vivre’u oraz sposobów pielęgnacji roślin pokojowych.

W imprezie wzięło udział ok. 250 osób. Oprócz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów były także inne osoby chętne, które wspólnie z młodzieżą przeszły ulicami Lublina z transparentami i plakatami zachęcającymi do czytania książek.

Panowała radosna atmosfera - śpiewano piosenki przy akompaniamencie gitary i akordeonów, skandowano hasła i wznoszono stosowne okrzyki, np. „Książka świętuje - Lublin triumfuje”, które przekonywały, że warto czytać i lubić książki.

Książki „uwalniane” były poprzez rozdawanie ich mijanym mieszkańcom Lublina – dzieciom i starszym. „Uwalniaczami książek” były m.in. postacie literackie, a także postacie w kostiumach z różnych epok historycznych, m.in. Czerwony Kapturek, Pippi Långstrump, straszna czarownica, dziarscy ułani, obywatele z czasów Cesarstwa Rzymskiego, a także dziewczęta w sukniach w stylu empire.

Kolorowy korowód uczestników przeszedł trasą z placu Litewskiego przez deptak, Bramę Krakowską, a następnie ulicami: Jezuicką, Rynek, Złotą, Archidiakońską, Grodzką, Krakowskim Przedmieściem pod siedzibę Sądu Okręgowego i z powrotem na Plac Litewski. Na Starym Mieście wyszli przed swoje siedziby dzieci z przedszkola, a także pensjonariusze Domu Opieki Społecznej, którzy wspólnie z młodymi, wesoło przebranymi uczestnikami odśpiewali kilka piosenek.

Na zakończenie imprezy, na placu Litewskim, grupa historyczna z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 dała pokaz żonglerki flagami. Towarzyszyła jej grupa bębniarzy. W gronie uczniów III LO im. Unii Lubelskiej znaleźli się utalentowani wokaliści, którzy pożegnali uczestników imprezy.

Patronatem medialnym „Święto Wolnych Książek”
objęły Akademickie Radio CentrumTVP Lublin – Telewizja Polska S.A. oraz Dziennik Wschodni.

Gości imprezy witała, przedstawiała i… żegnała dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Barbara Rzeszutko, która podkreślała, że należy czynić wszystko, by nie zaginęła sztuka czytania. Czytelnictwo, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, należy wspierać i rozwijać w różnorodnych jego formach, przywracając książce, zwłaszcza w tradycyjnej, papierowej postaci, należne jej miejsce. „Książkokrążenie”, „uwalnianie książek” daje szansę miłośnikom książek na ich przeczytanie, książki zaś nabierają życia, bo są w ręku czytelników.
KULTURA jest NA WIDOKU! 2015-06-21

Filmy, muzyka, książki, gry i archiwalia – ponad 900 utworów w cyfrowej wersji można znaleźć na instalacjach Kultury Na Widoku, które od 27 maja, przez 5 miesięcy, będą podróżowały po Polsce. Ta multimedialna biblioteka odwiedzi 48 miejsc i 14 festiwali, podczas których posiadacze smartfonów, tabletów i użytkownicy Internetu na terenie całego kraju będą mieli szansę poznać bogactwo legalnych źródeł w sieci oraz w prosty sposób pobrać interesujące ich utwory.

 

więcej informacji
Warto czytać książki – kino dla dzieci w Bibliotece2015-06-20

Filia w Janowie Lubelskim zorganizowała dla dzieci projekcję filmu animowanego „Sekret Eleonory”. Film miał w atrakcyjny sposób zachęcić młodych widzów do czytania książek.

Projekcja filmu w janowskiej bibliotece pedagogicznej została przygotowana w ramach obchodów XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowanego w tym roku pod hasłem "Cała Polska czyta w bibliotekach".

Na letnie kino do Biblioteki przybyły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim z klas: I a, I b, I d, I e, II a, II c wraz z wychowawcami: Anną Kwiecień, Anną Żytko, Bożeną Matysek, Teresą Maiło, Anną Bielecką, Bernadettą Hyłą i Małgorzatą Fac. Grupę widzów zasiliły także członkowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim wraz ze swoimi wychowawcami.

Film "Sekret Eleonory", w reżyserii Dominiqua Monfery'a to historia Nathaniela i wyjątkowej biblioteki, w której mieszkają postacie z bajek. To film o odwadze i wierze we własne siły. Animacja opowiada o magii płynącej z baśni i bajek i w ciekawy sposób zachęca, by czytać książki. Film został doceniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy, gdzie w 2010 r. dostał Nagrodę Specjalną.

Badania naukowe dowodzą, iż sięganie po książkę nie dla każdego jest oczywistym odruchem. Dzieci często nie wynoszą tego nawyku z domu rodzinnego, dlatego tak potrzebne jest promowanie czytelnictwa już we wczesnym dzieciństwie. Może i akcja w naszej Filii choć w niewielki sposób przyczyni się do zaszczepienia fascynacji książką.


galeria zdjęć
WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY - finał konkursu2015-06-20


Finał tegorocznej, VIII już edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY - Mój najlepszy przyjaciel” odbył się 9 czerwca 2015 r. w Domu Kultury LSM.


Obecna edycja, podobnie jak wszystkie poprzednie, cieszyła się ogromną popularnością. Nadesłano 970 prac z 71 placówek Lublina i województwa lubelskiego. W konkursie udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych: kl. I-III, IV-VI i młodzież gimnazjalna.


Nagrodzonych zostało 29 uczniów, wyróżnienia otrzymało 32 uczniów.
Zwycięzcom konkursu należą się wielkie gratulacje. Wykonane przez młodych artystów prace to małe cegiełki na rzecz budowania świata bez przemocy i agresji, świata, w którym przyjaźń i oparte na wzajemnym szacunku relacje są wartościami nadrzędnymi.


Wyniki konkursu

Prace uczniów - galeria

Finał konkursu - galeria

Wśród zaproszonych gości na uroczystym finale obecni byli: Anna Szczepińska, Lubelski Wicekurator Oświaty, Krystyna Cugowska z Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Marek Woźniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie, dr Romuald Tarasiuk z Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS, Barbara Rzeszutko, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, laureaci konkursu wraz opiekunami i rodzinami.

Uroczystość uświetnił swoim występem chór ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Słowackiego w Lublinie pod dyr. Zbigniewa Wiertela.

Nadesłane prace konkursowe były na bardzo wysokim poziomie. Świadczą, jak ważna jest przyjaźń w życiu każdego, a szczególnie w życiu dziecka. Tematami prac były zwierzęta, rodzina, ukochane przytulanki, szkoła. Dzieci interpretowały temat w formie realistycznej lub odrealnienie poprzez deformację z elementami abstrakcji. Z prac emanuje ciepło i wewnętrzne zaangażowanie młodych artystów w prezentację tego, co jest im bliskie. Dominującą techniką było malarstwo, ale były też prace wykonane w technikach graficznych, rysunkowych i kolaże.


Antoine de Saint-Exupéry powiedział, że „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać”.
Życzymy wszystkim uczestnikom, by wyobraźnia i pasja tworzenia nigdy ich nie opuściła i pozwalała im unosić się przy wsparciu przyjaciół.

Serdecznie dziękujemy n
auczycielom wszystkich dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.Organizatorzy konkursu:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie
Małgorzata Basińska, doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania
Dom Kultury LSM

Honorowy Patronat:
Lubelski Kurator Oświaty
Marszałek Województwa Lubelskiego

 

Archiwum wydarzeń 2015