Aktualności                                                


Komunikat

Z dniem 1 września 2014 r. Filie naszej Biblioteki zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego: w Bełżycach, Bychawie, Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach oraz Rykach i są dostępne dla czytelników z danego terenu.
Skrócony czas pracy Biblioteki 2014-10-28

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31.10. 2014 r. (piątek) oraz 10.11.2014 r. (poniedziałek) Biblioteka będzie czynna w godzinach 8:00-15:00.
NOWOŚCI KSIĄŻKOWE2014-10-24

 

Nowe książki w zbiorach PBW - październik 2014
NOWOŚCI MULTIMEDIALNE2014-10-23


 Nowe multimedia w zbiorach PBW -
październik 2014

 Biuletyn nabytków multimediów za 2014 rok.  Cz. 1 (styczeń- czerwiec)
      
Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 2014-10-21

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję nt. "Biblioteka pedagogiczna proponuje warsztat pracy nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej". Konferencja odbędzie się 13 listopada 2014 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.
15. AKCJA POLACY-RODAKOM2014-10-20

Nasza Biblioteka przyłącza się do Akcji Polacy-Rodakom, organizowanej po raz piętnasty pod patronatem senatora RP Stanisława Gogacza. Zaczynamy zbiórkę darów, które trafią do paczek świąteczno-noworocznych dla polskich dzieci na Białorusi i Ukrainie. Tradycyjnie – w każdej paczce może znaleźć się trwała żywność, słodycze i książki dla dzieci.

BĘDZIEMY ZBIERAĆ:
- produkty spożywcze o długim okresie przechowywania, tj. słodycze, kakao, konserwy, makaron, cukier, kasza, ryż itp.,
- książki dla dzieci i książki z polskiej literatury pięknej,
- zabawki (wyłącznie zabawki miękkie – małe przytulanki).

Zbiórka darów trwa do 8 grudnia. W Lublinie można je zostawiać przy ul. Królewskiej 15 od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-16.00.

Do 4 grudnia dary można przynieść do naszej Biblioteki, do pokoju 4 (parter, obok Wypożyczalni).


PROSIMY O WSPARCIE TEJ AKCJI ORAZ ZAINTERESOWANIE INNYCH OSÓB
Zakładki książkowe - warsztaty2014-10-17

15 października 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie odbyły się warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy pt.: Zakładki książkowe - podarunek dla bliskiej osoby.
Zakładka do książek wykonana w stylu „nitką malowane” może być doskonałym prezentem dla tych, którzy dużo czytają, jak i dla tych którzy wymagają do tego zachęty. W przypadku tych małych dzieł sztuki trudno powiedzieć, co komu więcej sprawia radości – czy twórcy, czy osobie obdarowanej kolorowym suwenirem?
Oryginalna, autorska metoda tworzenia zakładek „nitką malowane” wymyślona została przez lubelską pielęgniarkę, Panią Helenę Pietroń, której wieloletnie hobby z czasem doprowadziło do decyzji opatentowania techniki mocowania nici winylem (M-N-V) oraz do założenia swojej firmy rękodzielniczej pod nazwą "SZARFA". Pani Helena wykorzystuje małe skrawki cienkich tkanin takich jak poliester, jedwab czy kreton. W pracach autorki przeważają motywy kwiatowe. Efektowny rezultat osiąga ona bez użycia kleju lub jakichkolwiek innych substancji chemicznych.
Warsztaty prowadziła Pani Helena wraz z mężem. Pod ich kierunkiem uczestniczki spotkania wykonały zakładki do książek, wykorzystując całą gamę wyciętych z barwnych tkanin elementów roślinnych, listków, kompozycji kwiatowych i literek. Ostatnim etapem prac było naklejenie folii winylowej na szablon zakładki, aby zapewnić im trwałość. Powstały piękne rękodzieła, które sprawiły wiele radości samym wykonawczyniom.
Zajęcia przygotowane były perfekcyjnie pod względem metodycznym. Warsztaty te mogą posłużyć nauczycielom jako inspiracja do przeprowadzenia podobnych zajęć z dziećmi w bibliotece szkolnej lub świetlicy.
Warsztaty w PBW w Lublinie okazały się nie tylko szkoleniem z rękodzieła, ale również sympatycznym, towarzyskim spotkaniem, za które bardzo dziękujemy samej autorce, jak i wszystkim uczestniczkom zajęć.

galeria zdjęć
Zarys historii tajnego nauczania w Polsce - wystawa 2014-10-16

W październiku w PBW gościła wystawa „Zarys historii tajnego nauczania w Polsce”, przygotowana przez uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie pod kierunkiem Małgorzaty Soboń.
Wystawa prezentowała konspiracyjną działalność polskich nauczycieli, którzy stworzyli najpiękniejszą armię jaką kiedykolwiek miała Polska, armię ludzi uczących tajnie polską młodzież w trudnych latach polskiej historii.


galeria zdjęć

     
II konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego2014-10-10

9 października 2014 r. w budynku Centrum GALA przy ul. Fabrycznej 2 w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Czy tylko internet? Twórcze sposoby na promocję biblioteki”. Konferencję zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzką im. KEN w Lublinie. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. Partnerem konferencji było Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.


Tegoroczna edycja konferencji, adresowanej do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, poświęcona była przedstawieniu różnorodnych form promocji biblioteki i propagowania czytelnictwa oraz pomysłów na rozszerzenie grona odbiorców usług, które oferuje biblioteka.


Obrady rozpoczęły się o godz. 9.00. Konferencję otworzyła Pani Barbara Rzeszutko, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, która powitała zebranych gości i przedstawiła cele konferencji. Następnie głos zabrała Pani Wicekurator Oświaty Anna
Dudek-Janiszewska podkreślając ważną rolę bibliotek w kształtowaniu rozwoju intelektualnego uczniów. Następnie Pani Katarzyna Szabała-Jońska – inspektor ds. pedagogicznych bibliotek publicznych z Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odczytała list od Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego skierowany do organizatorów i uczestników konferencji. Po oficjalnym powitaniu Pani Dyrektor Barbara Rzeszutko przekazała głos Pani Luizie Kawce, przewodniczącej konferencji, która zapowiadała kolejno prelegentów i odnosiła się do treści zawartych w wygłaszanych referatach. Konferencja zakończyła się ok. godz. 14.30.


Konferencję zaszczycili swoją obecnością goście specjalni: Anna
Dudek-Janiszewska Wicekurator Oświaty, Katarzyna Szabała-Jońska - inspektor ds. pedagogicznych bibliotek publicznych z Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Grażyna Stoma - Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Zofia Ciuruś – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Piotr Tokarczuk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Anita Has-Tokarz – Zastępca Dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Jadwiga Witkowska-Kunach – doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy miasta Lublin z Gimnazjum nr 1 w Lublinie.


W konferencji wzięło udział 98 osób, w tym 20 pracowników PBW w Lublinie, 62 nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz 9 prelegentów i 7 gości specjalnych.


Referaty podczas konferencji wygłosiło 9 prelegentów. Pierwszy referat pt. Biblioteka z pomysłem – czyli co robią biblioteki na świecie, by otworzyć się na czytelnika wygłosiła Pani dr Paulina Studzińska-Jaksim z Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Następnie Pani mgr Ewa Hadrian, kierownik Działu Informacji i Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wystąpiła z referatem pt. Promocja biblioteki – fascynująca konieczność i permanentne wyzwanie. Z doświadczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Kolejny referat pt. Promocja w bibliotece – tradycja i współczesność wygłosiła Pani dr Renata Malesa z Instytutu
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po przerwie kawowej Pani mgr Lidia Jarska z Zakładu Informatologii Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przedstawiła referat pt. Media społecznościowe jako narzędzie promocji zbiorów bibliotecznych.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pani mgr Marty Horabik-Piaseckiej, kierownika Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie pt. Nowatorskie formy promocji biblioteki na przykładzie akcji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Następną prezentację pt. Dobry adres – Biblioteka Zespołu Szkół w Niemcach przedstawiła Pani mgr Renata Staszek – nauczyciel dyplomowany z Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. Po przerwie na lunch wystąpili Pani dr Halina Stachyra i Pan mgr Grzegorz Miliszkiewicz z Muzeum Wsi Lubelskiej z referatem pt. Od przedmiotu do słowa, czyli o drodze z muzeum do biblioteki. Podczas odczytu prezentowali liczne eksponaty ze zbiorów lubelskiego skansenu. Ostatnią prezentację nt. Internet narzędziem promocji bibliotek szkolnych przedstawił Pan mgr Maciej Sztorc z Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.
Wszystkie wystąpienia były bardzo kształcące. Dzielono się dobrymi praktykami oraz pomysłami w jaki najbardziej popularny i skuteczny sposób powinno się reklamować działalność bibliotek.


Serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom za udział w naszej konferencji.

galeria zdjęć

 
Elektroniczne zamawianie książek2014-10-08

Od 1 października nasi Czytelnicy, posiadający aktualną kartę biblioteczną (z kodem kreskowym), mogą zamawiać książki przez internet.

W katalogu on-line książek przy sygnaturach znajdują się informacje o dostępności egzemplarza lub jego wypożyczeniu - wraz z przewidywanym terminem zwrotu.
Spotkanie z doradcami metodycznymi 2014-10-07

7 października br. w sali konferencyjnej PBW odbyło się spotkanie doradców metodycznych i pracowników Biblioteki. Idea spotkania została zainicjowana przez Koordynatora Doradztwa Metodycznego z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Beatę Ryczkowską oraz Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki im. KEN w Lublinie, Barbarę Rzeszutko.

Celem spotkania było utworzenie sieci współpracy pomiędzy doradcami a PBW. Doradcom metodycznym została zaprezentowana oferta usług edukacyjnych naszej placówki, następnie doszło do wymiany poglądów dotyczących wzajemnego wspomagania. Spotkanie zakończyła próba diagnozy potrzeb ze strony metodyków, co dało nam podstawę do określenia kierunków współpracy.

 

Archiwum wydarzeń 2014