Aktualności             

 

 

 

 

 
NOWOŚCI 2016-05-26

 

Nowe książki w zbiorach PBW - maj 2016

 
 

 
NOWOŚCI Multimedia i filmy - maj 2016

  Biuletyn nabytków multimediów styczeń-maj 2016
„Moja Afryka”. Spotkanie z Piotrem Bielakiem, wolontariuszem misyjnym 2016-05-25

25.05.2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbyło się spotkanie z Panem Piotrem Bielakiem, wolontariuszem wyjazdów misyjnych do Kenii oraz Ugandy. Katecheta i świecki misjonarz, nauczyciel bibliotekarz spotkał się z grupą uczniów z Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego oraz bibliotekarzami PBW, aby podzielić się swoją miłością do Afryki, mimo panującej tam biedy i niedostatku.

 

Piotr Bielak ukończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego wyjazdy do Afryki poprzedzone były starannymi przygotowaniami – lekturą czasopism, książek, listów oraz spotkaniami z doświadczonymi misjonarzami. Dodatkową wiedzę zdobył w Szkole Animatorów Misyjnych I i II stopnia w Warszawie. Organizował też liczne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców Czarnego Lądu i pracujących tam misjonarzy.

 

W ciągu ostatnich 7 lat odbył cztery kilkumiesięczne misje z posługą na rzecz ubogich mieszkańców wiosek kenijskich. Działał m.in. w Subukii i Ruiri - w jednych z pięciu misji założonych i prowadzonych przez polskich franciszkanów konwentualnych, wywodzących się z prowincji gdańskiej, od kilku lat tworzących w Kenii własną kustodię. Zajmował się tam pomocą przy pisaniu projektów i sprawozdań z realizacji Adopcji na odległość - programu pomocy kenijskim dzieciom zagrożonych głodem i analfabetyzmem. Wykonywał także prace fizyczne, pomagając przy remontach sanktuarium, budowie drogi z kamieni dla pielgrzymów, przy zbiorze kukurydzy, w pracach w polu i ogrodzie.

 

Przez jakiś czas pełnił posługę wolontariacką w prowadzonym przez franciszkanów sierocińcu dla dziewczynek w Limuru, niedaleko Nairobii. To placówka zapewniająca bezpieczeństwo, wyżywienie i naukę dzieciom najbardziej doświadczonym przez los – „dzieciom ulicy”, okaleczonym., z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnym, porzuconym, takim którym AIDS odebrało oboje rodziców bądź też same naznaczone są piętnem wirusa HIV.

 

Pan Piotr Bielak od siedemnastu lat pracuje w lubelskich szkołach jako nauczyciel katecheta. Wybrał ten zawód, ponieważ lubi dzieci i młodzież. Pragnie kształtować u uczniów takie cechy charakteru, jak: uczciwość, odpowiedzialność, pracowitość, wrażliwość i ciekawość. Jego życiowa pasja „bycia z ludźmi” objawiała się także podczas spotkania – miał znakomity kontakt z młodymi uczestnikami. Dołożył starań, aby swoje wspomnienia, wrażenia i refleksje podróżnika i misjonarza udokumentować licznymi eksponatami, zdjęciami i filmami. Wizualizowały one realia życia mieszkańców kenijskich wiosek – ich codzienną pracę, zwyczaje życia rodzinnego, zachowania związane z obrzędami religijnymi, stroje, fizjonomie, ale także bujność i piękno egzotycznej przyrody.

 

Relacja gościa Biblioteki przesycona była zachwytem nad Afryką i jego mieszkańcami. Główne przesłanie to: Afrykańczycy i sama Afryka są piękni i wspaniali! Ich postawa życiowa jest zupełnie różna od Europejczyków. Susza, głód, bieda czy wręcz nędza, ciężka praca fizyczna nie pozbawia ich pogodnego nastawienia do życia. Mimo ciężkiego losu, nie narzekają, są uśmiechnięci i przyjacielscy. Cieszą się każdym dniem i tym, co posiadają.

 

Na zakończenie spotkania uczestnikom zarekomendowane zostały „lektury uzupełniające”: Heban Ryszarda Kapuścińskiego oraz Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936, a także Kochana Maryś! : listy z Afryki (listy do żony Marii, napisane w okresie od 4 listopada 1931 do 13 stycznia 1933 roku, a obejmujące podróż przez Libię, Egipt i Sudan). autorstwa Kazimierza Nowaka.

 

Opiekunką uczniów Gimnazjum nr 7 w Lublinie była Pani Katarzyna Kordowska. 

 

galeria zdjęć
film
Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa2016-05-25

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów oraz promocji i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zaprasza szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo i konsultacji w sprawie zakupów książkowych.

Kontakt:

Tel. 81 5328049 wew. 20

joanna.tarasiewicz@ken.pbw.lublin.pl

 

 
Spotkanie „Sposoby propagowania czytelnictwa”2016-05-23

19 maja 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Lublinie odbyło się spotkanie członków i sympatyków lubelskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich poświęcone różnym formom propagowania czytelnictwa.

Część pierwszą zajęć poprowadziła Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji PBW, część drugą zatytułowaną „Czytanie dla każdego-zaczytanego i opornego” przeprowadziła Aneta Szadziewska, nauczyciel Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, ambasador eTwinning regionu lubelskiego.


galeria zdjęć


Relacja ze spotkania


Licznie zgromadzonych nauczycieli powitała Bożena Powała-Niedźwiecka, prezes Oddziału TNBSP w Lublinie, krótko przedstawiła temat szkolenia i zaprosiła do udziału w kolejnych spotkaniach Towarzystwa.

Pierwsza prelegentka – Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji
i Promocji PBW wprowadziła uczestników w problematykę popularyzacji książki i literatury pięknej, podkreślając rolę rodziców w kształtowaniu kompetencji czytelniczych dzieci. Następnie omówiła znane i mniej znane sposoby zachęcenia uczniów do sięgnięcia po książkę. Oprócz często stosowanych metod, takich jak konkursy, wystawy, spotkania autorskie czy lekcje biblioteczne przedstawiła nowatorskie pomysły na pracę z młodym czytelnikiem. Duże zainteresowanie wzbudziły narzędzia z zakresu technologii-informacyjno-komunikacyjnych w promocji czytelnictwa: darmowe portale do tworzenia książeczek elektronicznych, interaktywnych plakatów, infografiki i filmów-Story Jumper, Photo Story, ToonDoo, Tagxedo. Nauczyciele mieli również okazję obejrzenia lapbooków uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, wykonanych w ramach projektu edukacyjnego „Moja przygoda z książką”.

Drugą część spotkania „Czytanie dla każdego-zaczytanego i opornego” poprowadziła Aneta Szadziewska, nauczyciel Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, ambasador eTwinning regionu lubelskiego. Wśród przedstawionych form wspierania czytelnictwa znalazły się zagadnienia gier i grywalizacji, w tym propozycje planszowych i karcianych gier literackich oraz gier zachęcających do opowieści i pracy z poezją. Dużą część wystąpienia A. Szadziewska poświęciła pracy z narzędziami cyfrowymi wspierającymi sięganie po książkę. Przedstawiła związek pomiędzy czytaniem a programowaniem, zaprezentowała różne formy animacji poklatkowej – promocje książek, streszczenia lektur, animowane recenzje. Nowością dla większości słuchaczy okazały się propozycje
tworzenia mushupów, remiksu literackiego i fanfiction. Trenerka zachęciła też do inspirowania
i korzystania z oferty instytucji kultury, których priorytetem jest praca ze słowem, książką. Jako przykład podała m.in. Dom Słów i Filię nr 30 – Galerię Książki w Lublinie. Na koniec zaprosiła do inspirowania się projektami czytelniczymi programu eTwinnnig i czytania bloga swojej biblioteki http://g3-biblioteka.blogspot.com/

Przeprowadzona po zajęciach ewaluacja i indywidualne rozmowy z uczestnikami szkolenia pozwoliły wywnioskować, że spotkanie było inspirujące i zachęcające do wdrożenia nowych form pracy
z czytelnikiem w szkole. Nauczyciele informowali, że większość pomysłów była dla nich innowacyjna
i z pewnością wezmą udział w kolejnych spotkaniach.
Różne formy wrażliwości2016-05-22


Wystawa prac uczniów Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie
to efekt kilkuletniej pracy uczniów na zajęciach artystycznych (kl. 1-2) i plastyce (kl. 3) pod kierunkiem Aliny Hładyniuk.


Prezentowane prace wybrano wg następujących kryteriów: a) prace pokazujące wybrane tematy i techniki wykorzystywane na lekcjach zajęć artystycznych z zakresu rysunku, prostych technik graficznych i malarstwa, b) prace nawiązujące do programu wiedzy z historii sztuki, wykonane na lekcjach plastyki w klasie 3.

Tematy z pierwszej grupy prac („Na przejściu” „Zdarzenie”, „Kubizm – portret”, „Abstrakcje” i „Krzyżyki”) były sposobem na zainteresowanie i przekonanie uczniów, że mogą i potrafią tworzyć. Zaskakujące efektami, łatwe i ciekawe techniki graficzne rozbudzają chęć artystycznych poszukiwań. Co roku zainteresowaniem gimnazjalistów cieszy się martwa natura - uczniowie  wykonują własne martwe natury w różnych technikach, najczęściej w konwencji realistycznej.


Tematyka drugiej grupy prac miała służyć utrwaleniu wiedzy o sztuce. Uczeń stawał się egipskim malarzem lub impresjonistą – czynnie, poprzez zaangażowanie różnych zmysłów utrwalał wiedzę teoretyczną.


Praca z uczniami, spośród których tylko niewielki procent (ok. 3%) jest zainteresowany rozwijaniem artystycznych uzdolnień wymaga od nauczyciela skierowania uwagi na kwestie zainteresowania wychowanków twórczością i uświadomienia im, że każdy może poczuć się artystą - wystarczy tylko znaleźć właściwą technikę i metodę pracy.

galeria zdjęć 
Skarby w zbiorach PBW 2016-05-06Tydzień Bibliotek to dobra okazja, żeby zaprezentować skarby z księgozbioru
Biblioteki Pedagogicznej  w Lublinie - starodruki z XVIII wieku, XIX-wieczne podręczniki szkolne czy kolekcję dzieł pedagogicznych i psychologicznych wydanych w XIX w.

Zapraszamy do lektury 2 artykułów z monografii PBW pt. Nauczycielska książnica (Lublin, 2008):

Dawna książka w zbiorach Biblioteki - oprac. M. Sztorc i Bibliografia druków XIX-wiecznych - księgozbiór z dziedziny psychologii i pedagogiki - oprac. M. Szczesiak.

 

 

 
Polecamy2016-04-11


Bezpłatny pakiet edukacyjny dla nauczycieli klas 0-III

audiobook + materiały dydaktyczne + wierszyki i kolorowanki
Węgierska literatura. Warto! 2016-03-21

Władze Polski i Węgier ustanowiły 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Z tej okazji dla Czytelników PBW w Lublinie przygotowaliśmy specjalną ofertę, na którą składają się powieści z najnowszej literatury węgierskiej oraz książki o Węgrzech, ich historii, obyczajowości i kulturze. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Węgierska literatura. Warto!
 
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób 50+ 2016-02-27

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 50+ do udziału w bezpłatnych zajęciach komputerowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1. Szkolenia odbywają się w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans i prowadzone są przez certyfikowanych latarników kompetencji cyfrowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 81 532 69 16 w. 20.

Więcej o projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans.

Archiwum wydarzeń 2016