Aktualności           
Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej2015-10-13

12.10.2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej nt. Wykorzystanie zeszytów ćwiczeń „Czytam, piszę, liczę” oraz „Natalka i Olek w Krainie Liter poprzez gry i zabawy edukacyjne w pracy z sześciolatkami”.

 

Zajęcia adresowane były do pedagogów  poszukujących twórczych metod pracy -  pragnących poznać nowe techniki metodyczne w pracy z sześciolatkami oraz aktywnie włączać dzieci w przebieg lekcji. Nasza propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem pedagogów. Na spotkanie przybyło ponad pięćdziesiąt nauczycielek z Lublina i jego okolic.  

   

Przedmiot naszych warsztatów zainteresował uczestniczki - jak wiadomo,  pięć do dziesięciu procent dzieci ma problemy z opanowaniem sztuki czytania. Zarówno umiejętność czytania, jak pisania nie mogą obejść się bez intensywnego treningu. Trzon procesu edukacyjnego w przedszkolu stanowi gra dydaktyczna, od niej wszystko zależy, jest ona podstawą różnorodnej aktywności rozwijającej dziecko we wszystkich obszarach edukacji.

Doradca metodyczny nauczania wczesnoszkolnego z  Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pani Anna Woś przedstawiła referat na temat znaczenia gier edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej  oraz możliwości zastosowania gier w rzeczywistości przedszkolnej.  Podkreślała, że dzięki stosowaniu gier edukacyjnych, osiągnąć można wysoki poziom wymagań zawartych w celach edukacji wczesnoszkolnej oraz w nabywaniu kluczowych kompetencji przez dziecko.

 

Podczas spotkania rekomendowano publikacje wydawnictwa Edukacja JUT: „Natalka i Olek w Krainie Liter”, „Czytam, piszę, liczę” i „Kolorowanka od A do Z”.  Autorką proponowanych pozycji jest Anna Komarnicka, nauczycielka dużym stażem w nauczaniu. Prezentowane książki oficyny wydawniczej JUT  przygotowane zostały z myślą o dzieciach, które rozpoczęły swą przygodę z nauką języka ojczystego i matematyki, ale także o rodzicach i nauczycielach.

Książki zawierają wiele ćwiczeń służących poznaniu lub utrwaleniu umiejętności rozpoznawania liter i dwuznaków, kształceniu słuchu fonematycznego, rozwijaniu umiejętności grafomotorycznych, pamięci wzrokowej, koncentracji uwagi i spostrzegawczości, aż po osiągnięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Zawarte w książkach zabawy i ćwiczenia  uwzględniają zarówno funkcje dydaktyczne, jak i rozrywkowe. Takie zadania pełnią zawarte tu labirynty, krzyżówki i kolorowanki.

 

Wśród przybyłych gości była Elżbieta Sobiech – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie.  Pani wizytator stwierdziła, że również w jej opinii proponowane publikacje wydawnictwa Edukacja JUT służyć mogą jako doskonała pomoc metodyczna dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

Dyskusja, która wywiązała się podczas warsztatów wskazywała, że książki te spotkały się z dużym zainteresowaniem i przychylnym przyjęciem nauczycielek. Wyrażano pozytywne opinie dotyczące możliwości zastosowania ćwiczeń w codziennej praktyce. 

 

Po zakończeniu warsztatów nauczycielki miały możliwość zakupu książek. Nabyła je większośc uczestniczek. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielki obdarowane zostały przez  wydawnictwo Edukacja JUT piękną różą.

 

 GALERIA
2015-10-13

15 października 2015 r. (czwartek) w związku z uroczystym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, Biblioteka będzie nieczynna.

 
II Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy2015-10-09

8 października 2015 r. odbyło się  II Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy zorganizowane przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie.  Partnerami imprezy byla  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.

 

Tematem konferencji były

„NOWOCZESNE FORMY PRACY W BIBLIOTECE – MOŻLIWOŚCI PLACÓWEK A POTRZEBY I OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKÓW”.

 

Spotkanie zorganizowano w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konferencji. 
NOWOŚCI 2015-10-04

 

Nowe książki w zbiorach PBW - październik 2015

 
 

  NOWOŚCI  Wydziału Audiowizualnego  wrzesień 2015
Charyzmatyczny wychowawca - św. Jan Bosco - wystawa2015-10-04

 Z okazji zbliżającego się święta Dnia Edukacji Narodowej w holu PBW przygotowana została wystawa upamiętniająca 200. rocznicę urodzin Jana Bosco, wybitnego pedagoga XIX w., księdza, założyciela Towarzystwa Salezjanów.

 

Ksiądz Bosco, nazywany apostołem młodzieży, w szczególny sposób poświęcił się opiece i formacji trudnej, biednej, zaniedbanej młodzieży. Stworzył styl wychowania nazywany systemem prewencyjnym bądź uprzedzającym. Do salezjanów współpracowników mówił: Chcecie zrobić rzecz dobrą? Wychowujcie młodzież. Chcecie zrobić rzecz świętą? Wychowujcie młodzież. Chcecie zrobić rzecz najświętszą? Wychowujcie młodzież. Chcecie uczynić rzecz boską? Wychowujcie młodzież. Co więcej, wśród rzeczy boskich ta jest najbardziej boska.
 
Bosco głosił optymizm wychowawczy, wierzył w sens wychowania i był przekonany o potrzebie angażowania się rodziców, nauczycieli, wychowawców, duchownych w proces rozwoju człowieka. System wychowawczy św. Jana Bosko wymaga wielkiego zaangażowania wychowawcy. Owocność wpływu wychowawczego zależy od „pozyskania serca młodego człowieka”, czyli nawiązania z nim głębokich relacji. Święty wychowawca był przekonany, że wychowywać - oznacza docierać do serca wychowanka. Wychowanie jest procesem towarzyszenia człowiekowi na drodze rozwoju ku pełni człowieczeństwa. Mawiał: „wychowanie jest sprawą serca”.
 
Wystawę pt. Charyzmatyczny wychowawca - św. Jan Bosco obejrzeć można do końca października.

 
Wspomnienia z wakacji 2015 – wystawa 2015-09-29


Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 25 w Lublinie pt. „Wspomnienia z wakacji 2015”. Prezentowane na wystawie prace powstały pod kierunkiem Pani Moniki Gardyas.

Ekspozycję można oglądać w Galerii „Na piętrze” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie.

GALERIA ZDJĘĆ
Stoisko PBW na Kongresie Rodziny2015-09-24

23.09.2015 r. nauczyciele bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, Małgorzata Kozieł i Piotr Król, wzięli udział w Kongresie Rodziny „Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada.”
Konferencja odbyła się w Instytucje Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dotyczyła problematyki zagrożeń współczesnego świata wobec rodziny oraz możliwości wzmocnienia potencjału rodziny w różnych aspektach: psychologicznym, społecznym, kulturowym , religijno-duchowym oraz biologicznym.

Podczas konferencji, na stoisku ekspozycyjnym, nasi bibliotekarze prezentowali książki ze zbiorów PBW o tematyce współczesnej rodziny, jakości jej życia, problemach i zagrożeniach. Zainteresowanym uczestnikom konferencji rozdawali przygotowane na tę okazję zestawienia bibliograficzne publikacji z zakresu problematyki Kongresu.

galeria zdjęć
WARSZTATY METODYCZNE 2015/20162015-09-24

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem warsztatów metodycznych dla nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2015/2016
Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/20162015-09-24

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Szefowa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki oświatowej na ten czas.

 

Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza – mówi szefowa MEN, która ustaliła dzisiaj kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016.

Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym .

 

Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

  1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
  2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

 

Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli – tłumaczy minister edukacji narodowej. – Ustaliliśmy również, że nadchodzący rok szkolny będzie Rokiem Otwartej Szkoły – dodaje.

Przypomnijmy, minister edukacji narodowej co roku wyznacza priorytet na dany rok szkolny. Rok Szkolny 2014/2015 był Rokiem Szkoły Zawodowców.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
„Niedziela z lnem” 2015-09-23

W dniach 12 i 30 lipca 2015 r. Piotr Król, nauczyciel bibliotekarz PBW, wziął udział w wydarzeniu muzealnym „Niedziela z lnem” w Muzeum Wsi Lubelskiej. Nasz kolega wystąpił w rekonstrukcji historycznej przedstawiającej próbę ludowego teatru amatorskiego. Inscenizacja przybliżała widzom tajniki przygotowywania sztuk do wystawienia w wiejskich i małomiasteczkowych remizach. Uczestnicy rekonstrukcji zostali poddani ciekawej charakteryzacji, do której wykorzystano naturalne rośliny, głównie len.
„Niedziela z lnem” była żywą lekcją historii i tradycji naszego regionu. Podczas wydarzenia można było wziąć udział w warsztatach lniarskich, obejrzeć wystawę tkanin i odzieży lnianej, a nawet pobawić się na „lnianym placu zabaw”.

galeria zdjęć

Archiwum wydarzeń 2015