Aktualności             

 

 

 

 

 
Godziny otwarcia w okresie wakacyjnym2016-06-28


W lipcu i sierpniu Biblioteka czynna:

poniedziałek - piątek  8:00-15:00
sobota - nieczynna

 


Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy udanych, słonecznych wakacji!
NOWOŚCI 2016-06-23

 

Nowe książki w zbiorach PBW - czerwiec 2016

 
 

 
NOWOŚCI Multimedia i filmy - maj 2016

  Biuletyn nabytków multimediów styczeń-maj 2016
2016-06-23

Informujemy, że w związku z remontem

Wydział Zbiorów Audiowizualnych

będzie nieczynny

od 13 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

Przepraszamy za utrudnienia

IV Konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych2016-06-23

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie i Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz partnerzy: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie i Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zapraszają na

 

IV Konferencję
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych
województwa lubelskiego

 

  

„Przystanek czytanie” – współpraca bibliotek pedagogicznych
z bibliotekami szkolnymi w promocji czytelnictwa
dzieci i młodzieży

 

  

Konferencja odbędzie się 19 września 2016 r.
w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

 
 

W tym roku już po raz czwarty organizujemy cykliczną konferencję dla nauczycieli bibliotekarzy województwa lubelskiego, która stanowi tradycję spotkań dotyczących zagadnień ważnych dla środowiska bibliotekarskiego i nauczycielskiego, a także kwestii związanych z rolą bibliotek w edukacji.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok 2016 „Rokiem otwartej szkoły”, w którym jednym z podstawowych priorytetów jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym naszym zadaniem jako Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie jest podjąć to wyzwanie. 

 

        Chcielibyśmy, aby konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk środowiska bibliotekarskiego w zakresie promocji czytelnictwa, ale też do znalezienia nowych form współpracy między bibliotekami pedagogicznymi a szkolnymi. Naszym celem jest kompleksowe wspieranie pracy szkół Województwa Lubelskiego przez biblioteki pedagogiczne.

 

Mamy nadzieję, że konferencja dotycząca tematyki popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przełoży się również na wyższy poziom edukacji w naszym regionie oraz przyczyni się do większego uczestnictwa dziecka w kulturze.

 

Do udziału zapraszamy serdecznie nie tylko bibliotekarzy szkolnych, ale również nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy są zainteresowani problematyką promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży.


       Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji, przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: luiza.kawka@ken.pbw.lublin.pl

  

  

 

Z wyrazami szacunku

 

Komitet organizacyjny:

Barbara Rzeszutko

prof. dr hab. Maria Juda

dr Anita Has-Tokarz

Luiza Kawka

  

 

 

 


 

 

 
Z książką przez Europę – projekt edukacyjny w SP nr 23 w Lublinie2016-06-22

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej galerii prac wykonanych w ramach projektu „Z książką przez Europę”, zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie.

Projekt edukacyjny „Z książką przez Europę” stanowił element obchodów Dni Europy i realizacji programu rządowego „Książki naszych marzeń” w SP nr 23. Miał na celu rozwijanie czytelnictwa, zapoznanie z literaturą dziecięcą krajów europejskich oraz promocję biblioteki szkolnej i publicznej. W klasach I-III wychowawcy klas wybierali książkę pochodzącą z wylosowanego kraju, zapoznawali z nią dzieci oraz planowali i wykonywali z nimi prace plastyczne.

W klasach IV-VI nad literaturą wylosowanego kraju pracowały zespoły projektowe. Dzieci wybierały jedną lub więcej książek z zasobów biblioteki szkolnej, biblioteki publicznej lub własnych, czytały je i prezentowały w formie graficznej. Efektem projektu są różnorodne prace – rysunki, plakaty, historyjki, zakładki do książek, wyklejanki, kolorowanki, lapbooki, a nawet modele przestrzenne, z których powstała duża wystawa zaprezentowana w holu szkoły z okazji Dnia Europy oraz mniejsza w bibliotece szkolnej. Wybrane prace można obejrzeć w naszej wirtualnej galerii.

galeria zdjęć
 
Lubelskie Dni Seniora - bibliotekarze PBW z prelekcją o Sienkiewiczu 2016-06-21

Podczas trwających Lubelskich Dni Seniora (15-23 czerwca) bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN otrzymali zaproszenie do Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 (w Zespole Ośrodków Wsparcia) w Lublinie. Kierowniczka placówki, Pani Agata Kowalczyk poprosiła nauczycieli PBW o przeprowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym.

 

Z racji rocznic związanych z Henrykiem Sienkiewiczem – 170. rocznicy urodzin, stulecia śmierci pisarza, 120. rocznicy ukazania się drukiem "Quo vadis” oraz obchodów Roku Sienkiewiczowskiego, nauczyciele bibliotekarze zaproponowali seniorom prelekcję nt. Henryk Sienkiewicz - żywot pisarza.

 

Wśród słuchaczy większość stanowili ci, którzy zaczytywali się w jego utworach od najmłodszych lat. Po raz kolejny potwierdziło się, że Sienkiewicz od lat z górą 100 jest pisarzem w Polsce najpoczytniejszym i - jednym z najbardziej ukochanych, co potwierdzają wszystkie badania nad czytelnictwem.

 

Prelekcja, połączona z prezentacją multimedialną, była próbą ukazania pisarza jako człowieka wielowymiarowego: patrioty, społecznika, „krzepiciela serc Polaków”, uwielbianego przez czytelników, a człowieka zarazem samotnego i nieszczęśliwego w życiu osobistym; przez jednych uznanego za geniusza, przez innych nazywanego złośliwie „pierwszorzędnym autorem drugorzędnym” (Gombrowicz). Stąd dużo było elementów biograficznych i anegdotycznych dotyczących Noblisty: licznych podróży, cech charakteru, życiowych perypetii, informacji o okolicznościach powstawania niektórych utworów. Pobudziło to słuchaczy do podzielenia się własnymi wspomnieniami i wrażeniami związanymi z lekturą utworów wielkiego pisarza.

 

Goście seniorów – bibliotekarki Grażyna Kłos i Luiza Kawka - spotkały się z miłym i serdecznym przyjęciem. Atmosfera obchodzonego święta spowodowała, że seniorzy z dumą dzielili się swoimi dokonaniami, m.in. pokazywali bibliotekarzom dzieła wykonane przez nich podczas terapii zajęciowej, zdobiące wnętrza placówki. 

 

galeria zdjęć 
PBW udostępnia kolekcję cennych zbiorów na wystawę „Mohort. U źródeł Kresów”2016-06-16

Anonsujemy wystawę pt. Mohort. U źródeł Kresów, którą zorganizował  Dworek Wincentego Pola. Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Scenariusz wystawy opracował Wiktor Kowalczyk we współpracy  z Anną Ciodyk i Joanną Wiśniewską-Krupą, w konsultacji z drem Tadeuszem Piersiakiem. Obejrzeć ją można w siedzibie Muzeum (ul. Kalinowszczyzna 13) do końca sierpnia 2016 r.


Elementem ekspozycji (obok map, litografii, oryginalnych pocztówek miast Kresów) jest m.in. kolekcja przedwojennych książek (wypisów szkolnych, podręczników i programów nauczania do języka polskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego), będących w posiadaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. 


Mohort. Rapsod rycerski z podania (1854) to dziś już nieco zapomniany utwór Wincentego Pola, choć żyjący pod zaborami Polacy przyjęli go z entuzjazmem. W okresie niewoli narodowej porównywany był z Panem Tadeuszem. Powstał z nostalgicznej potrzeby literackiego sportretowania „niedawno zeszłych, a nieznanych w narodzie mężów” – herosów „ginącego świata”. Szymon Mohort – tytułowy bohater poematu, postać na poły legendarna, znana jedynie z opowieści hrabiego Ksawerego Krasickiego, dowodził jedną z chorągwi, które strzegły granic Rzeczypospolitej na południowo-wschodnich Kresach.


Postać starego porucznika z ukraińskich kresów jest symbolem staropolszczyzny orężnej, wolnej, pobożnej. Mohortowe bohaterstwo „wiernego trwania” stało się inspiracją dla artystów i wzorcem wychowawczym dla kolejnych pokoleń Polaków. „Rapsod rycerski” stał się swoistym "kodeksem miłości ojczyzny" - szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Fragmenty Mohorta zamieszczane były w wypisach szkolnych oraz książkach drużynowych grup skautowskich – ze względu na walory literackie, jak i z uwagi na silne nacechowanie patriotyczne. Te właśnie pozycje stały się eksponatami wystawy.


Niniejsza wystawa towarzyszyła VIII Międzynarodowej Konferencji Polowskiej z cyklu „Świat Wincentego Pola”, zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej KUL, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Dworek Wincentego Pola, która miała miejsce w dniach 21-22 kwietnia 2016 r.

galeria zdjęć
Przypominanie Sienkiewicza – konferencja w PBW2016-06-10


Konferencja naukowa Przypominanie Sienkiewicza to kolejna odsłona obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.

Ciekawe referaty poświęcone twórczości Noblisty i jego miejscu w kulturze narodowej, mistrzowskie interpretacje aktorskie fragmentów Krzyżaków i Pana Wołodyjowskiego w wykonaniu Anny Świetlickiej z Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, kiermasz Wydawnictw Sienkiewiczowskich, dyskusja – te wszystkie elementy złożyły się na tytułowe „przypominanie Sienkiewicza” 8 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej PBW, przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 1.Galeria zdjęć

Film

Folder konferencji

 

 

Relacja z konferencji

Konferencja zorganizowana została przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie i Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza – Zarząd Główny w Lublinie. Wydarzenie wpisało się jednocześnie w cykl Ogólnopolskich Spotkań Sienkiewiczowskich 2016.

Patronaty honorowe nad konferencją objęli: Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, patronat medialny objęło Radio Lublin.

Spotkaniu towarzyszył kiermasz Wydawnictw Sienkiewiczowskich Towarzystwa im. H. Sienkiewicza i Wydawnictwa Polihymnia, odbywający się w „Galerii na piętrze” Biblioteki.


W konferencji wzięli udział: Rafał Dobrowolski - kierownik Wydziału Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wioletta Czochór - starszy Wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie, prof. dr hab. Halina Ludorowska (UMCS), prof. dr hab. Barbara Jedynak (UMCS), Małgorzata Kiec - radna Miasta Biała Podlaska, Bożena Szyc - dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Białej Podlaskiej, Elżbieta Gogłoza – dyrektor ZS im. H. Sienkiewicza w Okrzei, Stanisław Woś - dyrektor ZS im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie, Krystyna Maria Sadło - nauczyciel ZS im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie, Izabela Maciejewska - dyrektor Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, Bernarda Prażnowska - dyrektor ZS im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, Bożena Welter - nauczyciel języka polskiego z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Agnieszka Pycka i Renata Szydlarska - nauczycielki z Zespołu Szkół w Wojcieszkowie, Teresa Goździejewska - nauczyciel języka polskiego z ZS im. H. Sienkiewicza w Grabowcu.

Uczestnikami spotkania byli również uczniowie z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinieuczniowie z Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie oraz pracownicy PBW.


Konferencję otworzyła przewodnicząca  Barbara Rzeszutko
Dyrektor PBW, która powitała gości specjalnych oraz wszystkich uczestników. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Sobczak z PBW w Lublinie. Na początku Pan Rafał Dobrowolski z Wydziału Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UM Województwa Lubelskiego odczytał list od Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego. Obrady rozpoczęły się wystąpieniem prof. dr hab. Lecha Ludorowskiego, który wygłosił referat  Wiódł nas ku wolnej Polsce. Następnie uczestnicy wysłuchali pięknej interpretacji aktorskiej Bitwy pod Grunwaldem (fragm. Krzyżaków) w wykonaniu Anny Świetlickiej, aktorki Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

Kolejne referaty wygłosiły: prof. dr hab. Anna Gomóła (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza wobec wzorów edukacyjnych (referat nadesłany przez prof. zw. dr hab. Ewę Kosowską z UŚ w Katowicach), prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim) - Motywy Sienkiewiczowskie w parodii i reklamie telewizyjnej, prof. dr hab. Anna Gomóła - Gry w Sienkiewicza.

Ponadto zostały odczytane dwa z nadesłanych na konferencję referatów: Barbara Rzeszutko odczytała referat Zbigniewa Miszczuka (Częstochowa) -  Henryk Sienkiewicz a szkoła współczesna, Agnieszka Sobczak - referat
„Obrona Częstochowy” - najpiękniejsza adaptacja „Potopu” Henryka Sienkiewicza prof. dr hab. Anny Wzorek (Kielce). 

Wystąpienia konferencyjne zakończyła wzruszająca interpretacja aktorska Opowiadań Chreptiowskich Rycerzy (fragm. Pana Wołodyjowskiego) Pani Anny Świetlickiej.

W ostatniej części spotkania wywiązała ożywiona dyskusja, w której nacisk położono na dobór właściwego kanonu lektur szkolnych, a zwłaszcza klasyków, do których zalicza się nasz Noblista Henryk Sienkiewicz.

Podczas przerwy goście konferencji mieli okazję nabyć Wydawnictwa Sienkiewiczowskie Towarzystwa im. H. Sienkiewicza oraz publikacje Wydawnictwa Polihymnia.


Wydarzeniem zainteresowała się TVP Lublin. Reportaż został wyemitowany tego samego dnia (8.06.2016 r.) w Panoramie Lubelskiej o godz. 18.30. Nasz patron medialny Radio Lublin wyemitowało relację Lublin czyta Sienkiewicza (8.06.2016, 14:23).
L jak lapbook2016-06-09

Lapbook czyli „książka na kolanach” to rodzaj interaktywnej teczki tematycznej w której umieszczamy wiadomości na wybrany temat. Wykresy, zdjęcia, grafika komputerowa, słowa, definicje -wszystko to możemy schować w specjalnych kieszonkach i zakładkach. Lapbooki są doskonałym narzędziem popularyzacji czytelnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia lapbooków wykonanych przez uczniów kl. 1-6 Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej na konkurs „Rozczytana klasa”. Konkurs realizowany był w ramach projektu edukacyjnego „Moja przygoda z książką”. Autorką projektu jest Pani Grażyna Iwanek, nauczyciel bibliotekarz.

galeria zdjęć 
Poprzez teatr promujemy czytelnictwo 2016-06-09

9.06.2016 r. w Filii Janowie Lubelskim odbyła się premiera przestawienia Noc bajek. Sztukę zaprezentował teatr Tradycja, utworzony przez aktywną grupę seniorów z Janowa Lubelskiego. Widowisko oglądały dzieci z wybranych klas młodszych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim oraz dwie klasy pierwsze miejscowego Publicznego Gimnazjum.


Aktorzy-amatorzy wystawili spektakl, w którym znane postaci z bajek (Kot w butach, Śpiąca królewna, Krasnoludki i sierotka Marysia, Smok Wawelski, Baba Jaga i in.) wkraczały w świat współczesnego dziecka - świat, w którym główną rolę odgrywa komputer i rzeczywistość wirtualnych gier.

Sztuka pokazała, że tzw. „stare bajki”, doskonale wszystkim znane, zawierają ciągle aktualne treści i mogą łączyć pokolenia: seniorów-artystów oraz młodych widzów. Przedstawienie było niezwykle udaną zachętą do czytania bajek, i tych klasycznych, i tych nowych, bliższych najmłodszej widowni. Spektakl niósł przesłanie, że mądrość trzeba rozwijać stale. A jak czynić to najlepiej? Przez czytanie książek! „Będziemy czytać, aby być mądrymi” - aktorom odpowiedziały dzieci.

 

Noc bajek zainspirowała dzieci i wychowawców do tworzenia własnych przedstawień teatralnych i do czytania, z którym dzisiaj nie jest najlepiej...

 

galeria
KONKURS SIENKIEWICZOWSKI ROZSTRZYGNIĘTY!2016-06-07

02 czerwca 2016 r. młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie uczestniczyła w konkursie poświęconym życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.


Konkurs objęła Honorowym Patronatem pani Barbara Rzeszutko – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie oraz ufundowała nagrody w postaci gier i encyklopedii.


Konkurs prowadziła Natalia Zagojska, zaś nad prawidłowym zapisywaniem punktów czuwał Patryk Jachorek. Fragmenty wybranych utworów Henryka Sienkiewicza czytały: Dominika Siedlecka, Aleksandra Paradzińska i Ewa Dycha.
W jury zasiadła pani wicedyrektor Barbara Białkowska i pani dyrektor Barbara Rzeszutko.


Młodzież bardzo ambitnie przygotowała się do konkursu. W niemal wyrównanej rywalizacji osiągnęła wysoką punktację.
Pierwsze miejsce zdobyła grupa II w składzie Adam Zając i Jarosław Mitrus, zaś drugą pozycję zajęła grupa I w składzie Sławek Śpiewak i Magda Olech.


Ciasteczka na poczęstunek dla wszystkich mieszkańców internatu upiekła młodzież pod opieką pana Michała Pawlaka, zaś prezent dla naszego gościa wykonali wychowankowie pod kierunkiem pani Marii Żydek.


Uczniom gratulujemy olbrzymiej wiedzy!


Wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu bardzo dziękujemy -
organizatorki konkursu: Halina Górniak i Anna Sotirow.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2016-05-25

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów oraz promocji i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zaprasza szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo i konsultacji w sprawie zakupów książkowych.

Kontakt:

Tel. 81 5328049 wew. 20

joanna.tarasiewicz@ken.pbw.lublin.pl

 

 
Różne formy wrażliwości2016-05-22


Wystawa prac uczniów Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie
to efekt kilkuletniej pracy uczniów na zajęciach artystycznych (kl. 1-2) i plastyce (kl. 3) pod kierunkiem Aliny Hładyniuk.


Prezentowane prace wybrano wg następujących kryteriów: a) prace pokazujące wybrane tematy i techniki wykorzystywane na lekcjach zajęć artystycznych z zakresu rysunku, prostych technik graficznych i malarstwa, b) prace nawiązujące do programu wiedzy z historii sztuki, wykonane na lekcjach plastyki w klasie 3.

Tematy z pierwszej grupy prac („Na przejściu” „Zdarzenie”, „Kubizm – portret”, „Abstrakcje” i „Krzyżyki”) były sposobem na zainteresowanie i przekonanie uczniów, że mogą i potrafią tworzyć. Zaskakujące efektami, łatwe i ciekawe techniki graficzne rozbudzają chęć artystycznych poszukiwań. Co roku zainteresowaniem gimnazjalistów cieszy się martwa natura - uczniowie  wykonują własne martwe natury w różnych technikach, najczęściej w konwencji realistycznej.


Tematyka drugiej grupy prac miała służyć utrwaleniu wiedzy o sztuce. Uczeń stawał się egipskim malarzem lub impresjonistą – czynnie, poprzez zaangażowanie różnych zmysłów utrwalał wiedzę teoretyczną.


Praca z uczniami, spośród których tylko niewielki procent (ok. 3%) jest zainteresowany rozwijaniem artystycznych uzdolnień wymaga od nauczyciela skierowania uwagi na kwestie zainteresowania wychowanków twórczością i uświadomienia im, że każdy może poczuć się artystą - wystarczy tylko znaleźć właściwą technikę i metodę pracy.

galeria zdjęć 
Polecamy2016-04-11


Bezpłatny pakiet edukacyjny dla nauczycieli klas 0-III

audiobook + materiały dydaktyczne + wierszyki i kolorowanki
Węgierska literatura. Warto! 2016-03-21

Władze Polski i Węgier ustanowiły 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Z tej okazji dla Czytelników PBW w Lublinie przygotowaliśmy specjalną ofertę, na którą składają się powieści z najnowszej literatury węgierskiej oraz książki o Węgrzech, ich historii, obyczajowości i kulturze. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Węgierska literatura. Warto!
 

Archiwum wydarzeń 2016