Aktualności             

 

 

 

 

 III Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy2016-04-22


21 kwietnia 2016 r. odbyło się III Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy
zorganizowane przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie wraz z partnerami: Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.

Temat konferencji brzmiał: 

CZYTELNIK I CZYTELNICTWO W DOBIE ELEKTRONICZNEJ TRANSMISJI KULTURY PISMA: STAN OBECNY- WYZWANIA- PERSPEKTYWY


Jedną z prelegentek konferencji była Aneta Głowacka z PBW, która wystąpiła z referatem E-czytelnia IBUK LIBRA w ofercie edukacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.
 

Spotkanie odbyło się w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konferencji. 

 

galeria zdjęć

 
„Być jak Cézanne”. Wystawa malarstwa młodzieży niepełnosprawnej 2016-04-21

Od 4 kwietnia (do 7 maja) 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zaprasza do „Galerii na piętrze” oraz do holu głównego PBW, gdzie obejrzeć można wystawę obrazów pt. Być jak Cézanne. Wystawiane prace to swobodne interpretacje dzieł wielkich mistrzów takich jak Cézanne, van Gogh, Matisse czy Braque.

 

Arcydzieła malarskie, zinterpretowane przez osoby, które mimo ograniczeń intelektualnych wyraźnie, swobodnie i trafnie odbierają świat poprzez emocje i odczucia, zachwycają autentycznością i siłą ekspresji. Niezwykły sposób łączenia kolorów, zdecydowane barwy i prostota rysunku mają moc wyzwalania radości i uśmiechu. Głównym przesłaniem jest zachwyt nad pięknem świata.

 

Autorzy prezentowanych obrazów są uczestnikami działań Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie. Jest to placówka wsparcia dziennego dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, świadcząca usługi wspierająco-aktywizujące osobom, które z różnych powodów nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Z oferowanych form wsparcia i aktywnego w nich udziału korzystają osoby z Lublina i okolic.

 

Oprócz aktywności w pracowni plastycznej – miejscu działań twórczych, odkrywania talentów, poznawania historii sztuki, kierunków i stylów malarskich, a także poznawania technik malarskich, rysunkowych, podstaw grafiki i rzeźby, młodym niepełnosprawnym oferuje się są zajęcia w pracowni kulinarnej, plastycznej, ogrodniczej, rękodzielniczej, krawieckiej i stolarskiej. Proponowane formy są zgodne z zainteresowaniami i potrzebami uczestników. Treningi wybranych umiejętności praktycznych zapewniają znaczący wzrost ich samodzielności i zaradności życiowej.

 

„Absolwent” to placówka, która tętni życiem, w której panuje kreatywna atmosfera sprzyjająca „przecieraniu szlaków” i podejmowaniu działań, które obecnie są jeszcze mało popularne w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie jak np. kursy i szkolenia z udziałem osób pełnosprawnych.

 

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Absolwent” od kilku lat działa Klub samopomocy, który w godzinach popołudniowych oferuje osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwość udziału w warsztatach artystycznych z dziedziny plastyki, rękodzieła i fotografii.

 

Mając na uwadze, iż Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent” jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie miejscem otwartym, przyjaznym i bezpiecznym jak rodzinny dom, a utrzymującym się między innymi z darowizn, zachęcamy do wsparcia jego działalności poprzez przekazanie 1% podatku:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie al. Spółdzielczości Pracy 65,              20-147 Lublin

KRS 0000173463        Nr konta: 90 1240 5497 1111 0000 5012 5489

 

Serdecznie dziękujemy młodym twórcom - autorom prezentowanych prac za zaproszenie do świata barw, przeżyć i emocji oraz za udostępnienie prac Pani Kierownik Agnieszce Błaszczak oraz Pani Magdalenie Olszewskiej - opiekunowi artystycznemu.

 

galeria zdjęć
Major Hieronim Dekutowski - niezłomny dowódca podziemia niepodległościowego. Spotkanie2016-04-21

W 2016 r.,  któremu patronują Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej,   PBW im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie zorganizowała spotkanie edukacyjne poświęcone postaci i działalności Hieronima Dekutowskiego, ps. "Zapora".  Major Dekutowski, podobnie jak wielu innych „żołnierzy wyklętych”, skazany został przez władze komunistyczne na wieczną niepamięć.

 

W spotkaniu (21.04.2016) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" pod opieką nauczycielki historii - Moniki Olędzkiej-Kozakiewicz, a także uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie z Panią Dyrektor  Anną Mirońską oraz  bibliotekarką, Elżbietą Frant.

 

Sylwetkę niezłomnego dowódcy polskiego podziemia niepodległościowego, cichociemnego - Hieronima Dekutowskiego, na tle skomplikowanych realiów historycznych XX wojny światowej oraz dziejów powojennych przybliżyła młodzieży Agnieszka Jaczyńska - historyk, kierownik Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

 

Pani Agnieszka Jaczyńska specjalizuje się w edukacji historycznej w zakresie historii najnowszej. Jest współautorką Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego oraz tek edukacyjnych IPN: Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947 oraz Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej.  Szczególnym polem jej  zainteresowań badawczych  są dzieje Zamojszczyzny w okresie okupacji niemieckiej. Opracowała  album z bogatą bazą ikonograficzną - fotografiami, dokumentami  i wspomnieniami  przybliżającymi  akcje przesiedleń dokonywanych podczas II wojny przez hitlerowców na terenie Zamojszczyzny pt. Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna – „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie” 1942–1943 (Lublin 2012).  Książka otrzymała  Nagrodę KLIO III stopnia w kategorii autorskiej podczas XXII Targów Książki Historycznej w Warszawie.

 

Prelekcję edukatorki uzupełnił  najnowszy film pt. „Zapora”, w którym relacje dawnych podkomendnych majora  „Zapory”  Dekutowskiego ilustrowały  liczne zdjęcia, dokumenty i animacje przedstawiające najważniejsze akcje „Zaporczyków”. Z opowieści podkomendnych, kolegów, przyjaciół i członków rodziny wyłonił się obraz żołnierza, człowieka wymagającego i upartego, a jednocześnie wrażliwego i tęskniącego za normalnym życiem.

 

galeria zdjęć

 
Filia w Janowie Lubelskim na Targach Edukacji i Pracy 2016-04-21

21.04.2016 r. Filia PBW w Janowie Lubelskim wzięła udział w VI Targach Edukacji i Pracy zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

Celem targów było zaprezentowanie ofert edukacyjnych szkół różnych szczebli, promocja firm związanych z branżą edukacyjną oraz instytucji usługowych, pracodawców i przedsiębiorców lokalnych. 


Nasza placówka adresowała swoją ofertę
głównie do młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, do studentów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką edukacyjną.

Galeria

 
2016-04-12

WYNIKI

III Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim

„Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

pod patronatem

               Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego

Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty

 

KATEGORIA – PRACA LITERACKA

 

 Poziom gimnazjum

 

I nagroda – ucz. Natalia Jaroszuk kl. III,

Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego

w Białymstoku, nauczyciel p. Barbara Kuczyńska,

województwo podlaskie

 

II nagroda – ucz. Maryla Hałabis kl. III,

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie,

nauczyciel p. Agnieszka Pawelec, województwo lubelskie

 

III nagroda – ucz. Karolina Mamak kl. I,

Gimnazjum nr 2 w Limanowej, nauczyciel p. Katarzyna Florek,

województwo małopolskie

 

Wyróżnienie – ucz. Dominika Zaborowska kl. I,

Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących

  1. Władysława Jagiełły w Urzędowie,

nauczyciel p. Anna Wnuk, województwo lubelskie

 

Wyróżnienie – ucz. Sara Hejmej kl. III,

Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego

w Starej Wsi II, nauczyciel p. Marzena Piórkowska,

województwo małopolskie

 

 

Poziom szkoły ponadgimnazjalne

 

I nagroda –     Jury nie przyznało I nagrody

 

II nagroda – ucz. Daniel Tabiś kl. II,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego

w Zakliczynie, nauczyciel p. Danuta Skalska-Cygan,

województwo małopolskie

 

III nagroda – ucz. Karolina Kluj kl. III

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

w Strzegomiu, nauczyciel p. Małgorzata Kucharska,

województwo dolnośląskie


KATEGORIA – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

 

 

Poziom gimnazjum

 

 I nagroda –  ucz. Maria Czupryn kl. I,

Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu,

nauczyciel p. Grzegorz Marszałek, województwo dolnośląskie

 

II nagroda – ucz. Kamila Niewiadomska kl. III,

Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta

w Bądkowie, nauczyciel p. Józef Nowakowski,

województwo kujawsko-pomorskie

 

III nagroda – ucz. Ewelina Maj kl. I,

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie,

nauczyciel p. Piotr Bielak, województwo lubelskie

 

Wyróżnienie – ucz. Rafał Gawrylak kl. III,

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie,

nauczyciel p. Renata Leszko, województwo lubelskie

 

Wyróżnienie – ucz. Zuzanna Pitucha kl. III,

Gimnazjum nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie,

nauczyciel p. Teresa Miszczak, województwo lubelskie

 

 

Poziom szkoły ponadgimnazjalne

 

 

I nagroda – Jury nie przyznało I nagrody

 

II nagroda – ucz. Agnieszka Lichwała kl. III,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu,

nauczyciel p. Ewa Antczak,

województwo kujawsko-pomorskie

 

III nagroda – ucz. Anna Kazub kl. I,

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu,

nauczyciel p. Celina Sura,

województwo podkarpackie

 

Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy sukcesu.

 

Uroczystość podsumowania i wręczenia nagród oraz wyróżnień w III Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny” odbędzie się w poniedziałek, 9 maja 2016r. o godz. 10.35. w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Kunickiego 116 w Lublinie.

 

Serdecznie zapraszamy.
Polecamy2016-04-11


Bezpłatny pakiet edukacyjny dla nauczycieli klas 0-III

audiobook + materiały dydaktyczne + wierszyki i kolorowanki
Węgierska literatura. Warto! 2016-03-21

Władze Polski i Węgier ustanowiły 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Z tej okazji dla Czytelników PBW w Lublinie przygotowaliśmy specjalną ofertę, na którą składają się powieści z najnowszej literatury węgierskiej oraz książki o Węgrzech, ich historii, obyczajowości i kulturze. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Węgierska literatura. Warto!
 
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób 50+ 2016-02-27

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 50+ do udziału w bezpłatnych zajęciach komputerowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1. Szkolenia odbywają się w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans i prowadzone są przez certyfikowanych latarników kompetencji cyfrowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 81 532 69 16 w. 20.

Więcej o projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans.

Archiwum wydarzeń 2016