Aktualności                                                


Komunikat

Z dniem 1 września 2014 r. Filie naszej Biblioteki zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego: w Bełżycach, Bychawie, Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach oraz Rykach i są dostępne dla czytelników z danego terenu.
NOWOŚCI KSIĄŻKOWE2014-10-15

 

Nowe książki w zbiorach PBW - październik 2014
II konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego2014-10-10

9 października 2014 r. w budynku Centrum GALA przy ul. Fabrycznej 2 w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Czy tylko internet? Twórcze sposoby na promocję biblioteki”. Konferencję zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzką im. KEN w Lublinie. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. Partnerem konferencji było Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.


Tegoroczna edycja konferencji, adresowanej do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, poświęcona była przedstawieniu różnorodnych form promocji biblioteki i propagowania czytelnictwa oraz pomysłów na rozszerzenie grona odbiorców usług, które oferuje biblioteka.


Obrady rozpoczęły się o godz. 9.00. Konferencję otworzyła Pani Barbara Rzeszutko, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, która powitała zebranych gości i przedstawiła cele konferencji. Następnie głos zabrała Pani Wicekurator Oświaty Anna
Dudek-Janiszewska podkreślając ważną rolę bibliotek w kształtowaniu rozwoju intelektualnego uczniów. Następnie Pani Katarzyna Szabała-Jońska – inspektor ds. pedagogicznych bibliotek publicznych z Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odczytała list od Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego skierowany do organizatorów i uczestników konferencji. Po oficjalnym powitaniu Pani Dyrektor Barbara Rzeszutko przekazała głos Pani Luizie Kawce, przewodniczącej konferencji, która zapowiadała kolejno prelegentów i odnosiła się do treści zawartych w wygłaszanych referatach. Konferencja zakończyła się ok. godz. 14.30.


Konferencję zaszczycili swoją obecnością goście specjalni: Anna
Dudek-Janiszewska Wicekurator Oświaty, Katarzyna Szabała-Jońska - inspektor ds. pedagogicznych bibliotek publicznych z Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Grażyna Stoma - Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Zofia Ciuruś – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Piotr Tokarczuk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Anita Has-Tokarz – Zastępca Dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Jadwiga Witkowska-Kunach – doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy miasta Lublin z Gimnazjum nr 1 w Lublinie.


W konferencji wzięło udział 98 osób, w tym 20 pracowników PBW w Lublinie, 62 nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz 9 prelegentów i 7 gości specjalnych.


Referaty podczas konferencji wygłosiło 9 prelegentów. Pierwszy referat pt. Biblioteka z pomysłem – czyli co robią biblioteki na świecie, by otworzyć się na czytelnika wygłosiła Pani dr Paulina Studzińska-Jaksim z Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Następnie Pani mgr Ewa Hadrian, kierownik Działu Informacji i Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wystąpiła z referatem pt. Promocja biblioteki – fascynująca konieczność i permanentne wyzwanie. Z doświadczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Kolejny referat pt. Promocja w bibliotece – tradycja i współczesność wygłosiła Pani dr Renata Malesa z Instytutu
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po przerwie kawowej Pani mgr Lidia Jarska z Zakładu Informatologii Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przedstawiła referat pt. Media społecznościowe jako narzędzie promocji zbiorów bibliotecznych.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pani mgr Marty Horabik-Piaseckiej, kierownika Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie pt. Nowatorskie formy promocji biblioteki na przykładzie akcji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Następną prezentację pt. Dobry adres – Biblioteka Zespołu Szkół w Niemcach przedstawiła Pani mgr Renata Staszek – nauczyciel dyplomowany z Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. Po przerwie na lunch wystąpili Pani dr Halina Stachyra i Pan mgr Grzegorz Miliszkiewicz z Muzeum Wsi Lubelskiej z referatem pt. Od przedmiotu do słowa, czyli o drodze z muzeum do biblioteki. Podczas odczytu prezentowali liczne eksponaty ze zbiorów lubelskiego skansenu. Ostatnią prezentację nt. Internet narzędziem promocji bibliotek szkolnych przedstawił Pan mgr Maciej Sztorc z Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.
Wszystkie wystąpienia były bardzo kształcące. Dzielono się dobrymi praktykami oraz pomysłami w jaki najbardziej popularny i skuteczny sposób powinno się reklamować działalność bibliotek.


Serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom za udział w naszej konferencji.

galeria zdjęć

 
Warsztaty Zakładki książkowe - podarunek dla bliskiej osoby2014-10-09

15 października 2014 r. (środa) w godz. 15:30-17:00 w PBW odbedą się warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy nt. Zakładki książkowe - podarunek dla bliskiej osoby. Zajęcia poprowadzi Pani Helena Pietroń. Serdecznie zapraszamy. Udział w warsztatach nie wymaga wcześniejszego zgloszenia.


Więcej informacji o technice wykonywania zakładek i pracach
Pani Heleny Pietroń - http://www.szarfa.com.pl
Elektroniczne zamawianie książek2014-10-08

Od 1 października nasi Czytelnicy, posiadający aktualną kartę biblioteczną (z kodem kreskowym), mogą zamawiać książki przez internet.

W katalogu on-line książek przy sygnaturach znajdują się informacje o dostępności egzemplarza lub jego wypożyczeniu - wraz z przewidywanym terminem zwrotu.
Spotkanie z doradcami metodycznymi 2014-10-07

7 października br. w sali konferencyjnej PBW odbyło się spotkanie doradców metodycznych i pracowników Biblioteki. Idea spotkania została zainicjowana przez Koordynatora Doradztwa Metodycznego z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Beatę Ryczkowską oraz Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki im. KEN w Lublinie, Barbarę Rzeszutko.

Celem spotkania było utworzenie sieci współpracy pomiędzy doradcami a PBW. Doradcom metodycznym została zaprezentowana oferta usług edukacyjnych naszej placówki, następnie doszło do wymiany poglądów dotyczących wzajemnego wspomagania. Spotkanie zakończyła próba diagnozy potrzeb ze strony metodyków, co dało nam podstawę do określenia kierunków współpracy.

 
NOWOŚCI MULTIMEDIALNE2014-10-03


 Nowe multimedia w zbiorach PBW -
lipiec/wrzesień 2014

 Biuletyn nabytków multimediów za 2014 rok.  Cz. 1 (styczeń- czerwiec)
      
IV edycja Międzynarodowego Dnia Głuchych 2014-10-03

30 września br. pracownicy PBW uczestniczyli w obchodach IV Edycji Międzynarodowego Dnia Głuchych w Lublinie, odbywającego się w ramach Tygodnia Integracji Międzynarodowej. W czasie uroczystości prezentowano najnowszą literaturę z zakresu surdopedagogiki i promowano ofertę edukacyjną naszej placówki.

galeria zdjęć
Międzynarodowy Dzień Muzyki na rockowo2014-10-03

1 października 2014 r. gmach naszej Biblioteki w godzinach popołudniowych rozbrzmiewał głośną rockową muzyką. Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki gościliśmy przedstawicieli Rock Music School. Podczas imprezy można było na żywo wysłuchać rockowego koncertu w wykonaniu nauczyciela szkoły, gitarzysty – Marcina Gałkowskiego oraz wziąć udział warsztatach gitarowych. Na to niecodzienne muzyczne wydarzenie w PBW przybyli uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz studenci.

galeria zdjęć
"Wspólnie mówimy nie przemocy" - wystawa prac pokonkursowych 2014-10-02

Od 22 września br. w holu Poczty Głównej w Lublinie gości wystawa prac pokonkursowych VII Edycji Konkursu Plastycznego WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY - BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR RATUJĄ ŚWIAT. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych i wyróżnionych prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu lubelskiego.


Konkurs zorganizowany został przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie, Szkołę Podstawową Nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie oraz Doradcę metodycznego plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uroczysty finał tegorocznej edycji konkursu odbył się 27 maja 2014 r. w sali konferencyjnej PBW.

 

galeria zdjęć
Jesienne dary natury - zajęcia z przedszkolakami 2014-10-01

Złota polska jesień to piękna i kolorowa pora roku. Jest porą zbiorów owoców i warzyw oraz przygotowywania zapasów na zimę, zarówno przez ludzi, jak i zwierzeta. Podczas zajęć nt. "Jesienne dary natury" o urokach jesieni rozmawiali z dziećmi w Przedszkolu nr 5 w Lublinie Piotr Król i Małgorzata Kozieł z PBW. Zajęcia odbyły się 2 października 2014 r. 

galeria zdjęc