Projekt Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej

Katalogi on-line

Oferta

IBUK

Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja

Zaproszenie do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja” – nowa, krótsza wersja! Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").


 

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza dyrektorów i nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych z województwa lubelskiego do udziału w kolejnej edycji projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej - 3. edycja”.

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego prowadzone są szkolenia doskonalenia kompetencji cyfrowych i metodycznych.

Rozwijanie wiedzy i umiejętności kadr systemu oświaty w obszarze edukacji cyfrowej wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

Celem szkoleń jest wzmacnianie rozwoju kompetencji cyfrowych uczestników projektu oraz kształtowanie postaw odpowiedzialnego, kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii na lekcjach. Szkolenia pozwalają w krótkim czasie pogłębić umiejętności związane z wykorzystaniem technologii w nauczaniu w zakresie stosowania aktywnych metod nauczania wspartych TIK.

Podczas bezpłatnych szkoleń online, prowadzonych przez doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych LSCDN, każdy uczestnik:

 • otrzyma dostęp do materiałów na platformie „Lekcja:Enter”,
 • nauczy się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
 • pozna narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
 • pozyska możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
 • będzie miał dostęp do konsultacji z trenerem,
 • otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.
   

W porównaniu do poprzednich edycji, w obecnej 3. edycji proponujemy Państwu udział w krótszej wersji - 18-godzinnej (16,2 h szkolenie z trenerem i 1,8 h pracy własnej) bez konieczności pisania scenariuszy i prowadzenia lekcji obserwowanych. Wymagana frekwencja to min. 60% obecności na zajęciach. Szkolenia będą odbywały się w miesiącach wrzesień i październik br.

Szkolenia „Lekcja:Enter.zip!” proponujemy dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych z podziałem na dwa poziomy - podstawowy i zaawansowany:

 • edukacji wczesnoszkolnej,
 • przedmiotów humanistycznych,
 • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • przedmiotów artystycznych.

Do udziału w projekcie nauczyciel zgłasza się indywidualnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/CAebyeZ3YyFLfTok6

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: https://lekcjaenter.lscdn.pl/.

Osoba do kontaktu – Małgorzata Kołodyńska: mkolodynska@lscdn.pl, 601 388 391.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.