Zapraszamy w godzinach:
poniedziałek
- piątek  

8:00 - 17:00
sobota
8:00 - 15:00
W lipcu i w sierpniu:
poniedziałek
- piątek  

8:00 - 15:00

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie


Przeszukuj treść książek i odkrywaj nowe tytuły.

O Bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Puławach powstała w 1950 r. jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Początkowo mieściła się ona w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Partyzantów (obecnie mieści się tam Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). W latach siedemdziesiątych zajmowała pomieszczenia przy ulicy Eustachewicza, a od 1984 r. posiada stałą siedzibę w zabytkowym budynku przy ulicy Partyzantów 14. Od 1975 roku Biblioteka jest Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. K E N w Lublinie. Od 1999 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej wraz ze wszystkimi filiami jest prowadzona przez Samorząd Województwa Lubelskiego.
Do roku 1990 Filia w Puławach obsługiwała tylko nauczycieli. Obecnie z jej zasobów korzystają wszyscy zainteresowani problemami oświaty i kształcenia tzn. nauczyciele, studenci kierunków nauczycielskich oraz inni chętni.

W chwili obecnej ponad połowę korzystających z usług biblioteki stanowią studenci kierunków nauczycielskich. Liczną grupę użytkowników stanowią nauczyciele ubiegający się o stopnie awansu zawodowego.

Zgodnie ze Statutem Biblioteka wychodzi naprzeciw potrzebom czytelników. Gromadzi najnowsze pozycje z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, profilaktyki. Księgozbiór liczy około 30 tysięcy woluminów książek oraz ok. 2 tysięcy roczników czasopism. W czytelni, gdzie można korzystać ze zbiorów na miejscu znajdują się podstawowe czasopisma pedagogiczne i metodyczne oraz księgozbiór podręczny. Czytelnia ma 12 miejsc.

Od momentu wprowadzenia reformy systemu edukacji Biblioteka stała się głównym źródłem wiedzy na ten temat. Jako pierwsza, została zaopatrzona przez MENiS w programy i syllabusy dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Do dyspozycji użytkowników posiada wszystkie numery Biblioteczki Reformy.

Biblioteka Pedagogiczna w Puławach oferuje m.in.:

 • Syllabusy do nowych matur ze wszystkich przedmiotów
 • Poradniki mierzenia jakości pracy i ewaluacji dla placówek od przedszkola do szkół średnich
 • Poradniki dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
 • Wiele pozycji z zakresu profilaktyki uzależnień
 • Scenariusze i konspekty lekcji z różnych przedmiotów oraz lekcji wychowawczych
 • Wiele pozycji dotyczących zajęć integracyjnych
 • Duży wybór literatury z zakresu pedagogiki specjalnej i nauczania integracyjnego
 • Materiały dotyczące nauczania przedszkolnego i zintegrowanego
 • Zbiór literatury z zakresu patologii społecznej
 • Pozycje na temat Unii Europejskiej
 • Najnowsze podręczniki na poziomie akademickim z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii
 • Kasety video z zakresu reformy oświaty, przygotowania do życia w rodzinie oraz różnych przedmiotów do wykorzystania na lekcjach
 • Słowniki, encyklopedie.

W bibliotece pracuje troje nauczycieli - bibliotekarzy, którzy są gotowi służyć pomocą czytelnikom.