Kolekcje cyfrowe


  KOLEKCJA KSIĄŻEK EDUKACYJNYCH Z DRUGIEJ POŁOWY XVIII WIEKU I Z POCZ. XIX WIEKU ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE

 

OPIS KOLEKCJI:

W kolekcji znajdują się książki edukacyjne z  połowy XVIII  i z początku XIX wieku. Jest to zbiór różnorodny pod względem tematycznym. W jego skład wchodzą: podręczniki pisania listów, do nauki gramatyki, historii powszechnej, zbiory opisów podróży oraz dzieła dramatyczne, np. Jana Racine'a, Pietra Metastasio. Dzieła wydane są w języku łacińskim, francuskim, włoskim i niemieckim. Najstarszą książką jest teologiczne dzieło przedstawiające system wartości współczesnych i starożytnych teologów pt. Le monde  fou préféré au monde sage, en vingt-six promenad es de trois amis…  z 1744 roku, cezurę końcową zbioru wyznacza Chefs-d'oevre (Arcydzieła) francuskiego dramaturga Piotra Corneille wydane w Paryżu w 1800 roku.

 Kolekcja obejmuje 32 voluminy, unikatowe egzemplarze, m.in. Johanna Matthiasa Schröckha niemieckiego historyka i badacza literaturyDie Entdeckund von America ein Unterhaltungsbuch für Kinder und junge Leute zur allgemein Schulencyclopädie gehörig - historia odkrycia Ameryki  przeznaczona dla dzieci i młodzieży (Joachim Heinrich Campe); historyka i filologa włoskiego Carlo Denina, Delle rivoluzioni - popularna historia wojen i rewolucji we Włoszech od starożytności, aż do pokoju w Utrechcie; Georg Alexander Ruperti i jego Grundriss der Geschichte poruszający zagadnienia historii starożytnego Rzymu; pierwsze francuskie wydanie Życia i przygód Robinsona Crusoe, Daniela Defoe; Laure, ou Letters de quelques personnes de Suisse, czyli Zbiory listów kobiet szwajcarskich (Samuel Constant de Rebecque); Le Monde fou preferé au monde sage, en vingt-six promenades de rois amis, Criton philosophe, Philon avocat, Eraste negociant - zbiór dialogów i listów dotyczących filozofii cnoty oraz religii (Marie Huber);  L'esprit des Romains considéré dans les plus belles sentences, maximes et réflexions des auteurs célébres de l'ancienne Rome, czyli sentencje znanych autorów rzymskich (Pons Augustin Alletz); Malvina ou L'Instinct du coeur  - Malwina, czyli domyślność serca autorstwa Marii Wirtemberska (właśc. księżna Maria Anna z Czartoryskich). 

 

Kolekcja książek edukacyjnych

 

 

Chefs-d'oeuvre/ de P. Corneille.T. 3. - Ed. ster. - Paris: L’imprimerie de P. Didot L'aîne, 1800.- 314 s.; 15 cm

 

Das schwarze Ungeheuer/ beschreiben von Baron O'Cahill. – Hanau: Weisenhausbuchdruckerei,  1796. – 250 s.; 19 cm

 

Delle rivoluzioni D' Italia libri ventiquattro/ di Carlo Denina. T.3. – Ed. 3 ven. - Venezia: Dalle Stampe di Silvestro Gatti, 1793. -  354 s.; 21 cm

 

Die Entdeckund von America ein Unterhaltungsbuch für Kinder und junge Leute zur allgemein Schulencyclopädie gehörig/ von Joachim Heinrich Campe'n. T. 3. – 4 Auf. – Braunschweig: der Schulbuchhandlung, 1796. – 226 s.; 17 cm

 

Grundriss der Geschichte, Erd - und Alterthumskunde Literatur und Kunst der Römer entworfen/ Ruperti, Georg Alexander . -  Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1811.- 474 s.

 

Introduction a la grammaire des dames: avec un avant- propos où l’ on indique la manière de se servir de ce livre: a l’usage de toutes sortes de commençans/[David Etienne Choffin]. – Nouv. èd. très corr. et ameliorèe.- Berlin: Houde und Spener, 1783. – 376 s.; 20 cm. – Tekst równol. fr., niem.


Journal historique du voyage de M. de Lesseps, consul de France, employé dans l'expédition de M. le Comte de la Pérouse, en qualité d'interprète du roi … Cz.1 .-  Paris: de l'Imprimerie Royale, 1790. - 280 s.; 20 cm

 

La vie et les aventures surprenantes de Robinson Crusoe, contentant son retour dans son isle, ses autores noveaux voyages et ses reflexion/ Daniel Defo; trad. de l' anglois. T.3. – Nouv.ed. avec figures. – Paris: J. L. Boubers, 1769. – 240 s.; 16 cm


Laure, ou Lettres de quelques personnes de Suisse/ Samuel Constant de Rebecque, T. 1 - Geneve: Barde; Manget, 1786-1787.-  18 cm

 

Laure, ou Lettres de quelques personnes de Suisse/ Samuel Constant de Rebecque, T. 4 - Geneve: Barde; Manget, 1786-1787.-  18 cm

 

Laure, ou Lettres de quelques personnes de Suisse/ Samuel Constant de Rebecque, T. 5 - Geneve: Barde; Manget, 1786-1787.-  18 cm

 

Laure, ou Lettres de quelques personnes de Suisse/ Samuel Constant de Rebecque, T. 7 - Geneve: Barde; Manget, 1786-1787.-  18 cm


Le monde fou preferé au monde sage, en vingt-six promenades de rois amis, Criton philosophe, Philon avocat, Eraste negociant/ Marie Huber.- Nouv. ed., corr. et augm. de quelques lettres. - Londres: [b.w.], 1744. - 2 t. w 1 vol.  (252, 176 s.); 16 cm

 

Le Plutarque de la jeunesse: ou: abrégé des vies des plus grands hommes de toutes les nations, avec leurs portrais, au nombre de 212: ouvrage élémentaire/Pierre Blanchard.-  T.4,  Paryż: chez Le Prieur, Libraire, 1809. - 486 s. [15]

 

L'esprit des Romains considéré dans les plus belles sentences, maximes et réflexions des auteurs célébres de l'ancienne Rome. Le tout en françois et en latin/ [par Pons Auguste Alletz].- Paris: Brocas [etc.], 1768. - 440 s.; 17 cm

 

Les plus belles lettres françoises sur toutes sortes de sujets, tirées des meilleurs auteurs, avec des notes/ [Pierre Richelet]. T.1. – Nouv.ed. - Amsterdam: J. Wetstein, 1775. – 456 s.; 19 cm

 

Lettres angloises ou histoire de miss Clarisse Harlove/Samuel Richardson.- Nouv.ed., augmentée de lʹEloge de Richardson des Lettres posthumes et du  testament de Clarisse. T. 2 - Paris: Libraires Associés, 1777. - 18 cm


Lettres angloises ou histoire de miss Clarisse Harlove/Samuel Richardson.- Nouv.ed., augmentée de lʹEloge de Richardson des Lettres posthumes et du  testament de Clarisse. T.5 - Paris: Libraires Associés, 1777. - 18 cm

 

Lettres angloises ou histoire de miss Clarisse Harlove/Samuel Richardson.- Nouv.ed., augmentée de lʹEloge de Richardson des Lettres posthumes et du  testament de Clarisse. T. 6. - Paris: Libraires Associés, 1777. - 18 cm

 

Malvina ou L'Instinct du coeur/ [Maria Wirtemberska] T. 1. traduit du polonaise par une Polonaise. - À Varsovie: [s.n.], 1817 (À Varsovie : de l'Imprimerie de C. Ragoczy).- 143 s.; 18 cm

 

Nouvelle lettre aux français; sur les evenements arrives en France depuis la derniere révolution du mois de Juillet 1794/[Giuseppe Gorani]. - Londres: [s.n.] 1795.- 168 s.; 22 cm

 

Oeuvres Completes / de Moliere, T. 1. - Editions de Ch. Lahure, Imprimeur a Paris 1856  (Paris: impr. de C. Lahure, 1856), Ghez L. Hachette et Cie Rue Pierre-Sarrazin, No 14,- 665 s. [3]; 18 cm

 

Oeuvres Completes/ de Moliere, T.2. - edyt. Ch. Lahure : Paryż, 1856. – 781 s.; 18 cm

 

Oeuvres/ de Jean Racine, T.2, 5. – Èd. Stèr. – Paris: Pierre Didot, 1799.- 14 cm

 


Opere drammatiche/Pietro Metastasio. T. 2 - Ed. 14. - Venezia: Gionanni Gatti, 1780. - 546 s.; 16 cm

 

Opere drammatiche/Pietro Metastasio. T. 7. - Ed. 14. - Venezia: Gionanni Gatti, 1780. - 546 s.; 16 cm

 

Sammlung der besten Reisebeschreibungen/ [ Johann Jacob Volkmann]. T. 4. – Troppau: von J. G. Traßler 1784. – 382 s.; 17 cm

 

Sammlung inteessanter und durchgängig zweckmässig abgefasster Reisenschrebungen für die Jugend/von H. Campe. T.4. - Braunschweig: Schulbuchhandlung, 1788. – 352 s.; 17 cm

 

Santo Panssa: eine Operette / [Antoine Alexandre Henri Poinsinet] ; aus dem fr. übers. – Halberstadt: Johann Heinrich Gross, 1776. – 72 s.; 16 cm - dzieło współoprawne z Grimaldo und Laura ein Trauerspiel in 5 Akten von J. L. B ****, bez karty tytułowej, od 37 do 167 s.

 

Selecta latini sermonis exemplaria e scriptoribus probatissimis excerpta A. P. Chompre , In usum studiosae juventutis ditionum austriacarum recusa, / A. Pierre Chompre, vol. 3.- Vindobona: Johann Thomas Trattnern, 1789, - 310 s.; 17 cm

 

Soczinienia/W. Blinski.- Moskwa: w typografii W. Gracziewa i Komp. 1862. -  623 s. [6]; 23 cm.

 

 

KOLEKCJA GRY I ZABAWY RUCHOWE ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE

 

OPIS KOLEKCJI:

Obejmuje książki edukacyjne stosowane w nauczaniu szkolnym z początku XX wieku (okres międzywojenny). Publikacje obejmują problematykę historii gier i zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży, historię poszczególnych dyscyplin sportowych, min. piłka nożna, piłka koszykowa, piłka ręczna. Kilka pozycji stanowią podręczniki metodyczne do nauczania danej dyscypliny sportowej, np. M. Skierczyński, A. Mazurkowa, Gry sportowe. Podręcznik metodyczny nauczania piłki siatkowej, koszykowej, Hazeny i Szczypiorniaka…, Warszawa 1936 czy J. Baran, W. Sikorski, A. Wójcik, Piłka koszykowa. Podręcznik dla klubów sportowych, szkół, wojska, stowarzyszeń P.W., wskazówki dla instruktorów, sędziów i graczy. Warszawa 1935. Ponadto kolekcja obejmuje książki edukacyjne łączące zabawy ruchowe z muzyką, np. M. Tańska, Zabawy rytmiczne ze śpiewem…, Warszawa 1935 czy Z.  Doktorowa, Jak się bawimy. Gry i zabawy śpiewne, Warszawa 1933.

Kolekcja obejmuje 31 druków w języku polskim z początku XX wieku, większość z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Najstarsze działo to: Gry i zabawy ruchowe stosowane w ogrodach im. W. E. Raua, pod red. J. Gebethnerówny, Z. Karasiówny, A. Filipowicza, wyd. 2 dopeł., Warszawa, tłocznia Wł. Łazarskiego, 1916, cezurę końcową stanowi książka Hazena (Jordanka). Podręcznik dla gających i instruktorów wraz z oficjalnemi przepisami P.Z.P.R. i komentarzami, oprac. Sława Szmid-Berżyńska i Wiktor Kwast, wskazania lekarskie dr Janiny Żeligowskiej, z przedmową Kazimierza Kierkowskiego b. wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Ręcznej, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1937.

 

 

KOLEKCJA: GRY I ZABAWY RUCHOWE

 

Baran Józef, Sikorski Walerian, Wójcik A., Piłka koszykowa. Podręcznik dla klubów sportowych, szkół, wojska, stowarzyszeń P.W., wskazówki dla instruktorów, sędziów i graczy. Warszawa: Głowna Księgarnia Wojskowa, 1935.

 

Baran Józef, Sikorski Walerian, Wójcik A., Piłka nożna. Podręcznik dla klubów sportowych, szkół, wojska, stowarzyszeń P.W., wskazówki dla instruktorów, sędziów i graczy. Warszawa: Głowna Księgarnia Wojskowa, 1935.

 

Dyktorowa Zuzanna, Jak się bawimy. Gry i zabawy śpiewne, Warszawa: Wydawnictwo „Pomoc Szkolna” HAWU, 1933.

 

Dyktorowa Zuzanna, Jak się bawimy. Gry i zabawy śpiewne, Warszawa: Wydawnictwo „Pomoc Szkolna” HAWU, 1933.

 

Germanówna Maria, Ćwiczenia cielesne w szkole powszechnej. Podręcznik dla nauczyciela, Cz. II: Gry, zabawy oraz ćwiczenia na boisku, Wyd. 2, [Lwów]: Nakład i własność K.S. Jakubowskiego, 1925.

 

Grabowski Jerzy, Piłka nożna. Historia, technika, taktyka i przepisy gry z fotografiami i rycinami w tekście, Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. (seria: Biblioteczka Sportowa nr 35)

 

Gry i zabawy ruchowe stosowane w ogrodach im. W. E. Raua, pod red. J. Gebethnerówny, Z. Karasiówny, A. Filipowicza, Wyd. 2 dopeł., Warszawa: Tłocznia Wł. Łazarskiego, 1916.

 

Hazena (Jordanka). Podręcznik dla gających i instruktorów wraz z oficjalnemi przepisami P.Z.P.R. i komentarzami, oprac. Sława Szmid-Berżyńska i Wiktor Kwast, Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1937. (seria: Wychowanie Fizyczne Kobiet, pod red. K. Muszałówny i E. Reicherówny, T.7)

 

Jodłowski Ryszard, Ping-Pong, Wyd. 2, Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1936. (seria: Biblioteczka Sportowa nr 29)

 

Koszykówka, oprac. Zygmunt Wyrobek, Poznań: nakł. Miesięcznika "Wychowanie Fizyczne", 1930. (seria: Prawidła gier drużynowych,  z. 4)

 

Kwadrant, oprac. Zygmunt Wyrobek, Poznań: nakł. Miesięcznika "Wychowanie Fizyczne", 1930. (seria: Prawidła gier drużynowych,  z. 1)

 

Lubicz-Szydłowski [Zdzisław], Mierzejewski [Czesław], Zabawy i gry ruchowe dla wojska i stowarzyszeń P.W., Poznań: Wydawnictwo Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów, 1928.

 

Molendzińska-Wernerowa L[ucyna], Gry i zabawy z 60 nutami i rysunkami w tekście, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, 1925.

 

Nasze gry i ćwiczenia, pod red. Janiny Tworkowskiej, Warszawa: Nakładem „Na Tropie”, 1936.

 

Osmolski Władysław, O wychowawczym znaczeniu zabawy, Warszawa: Nakładem „Naszej Księgarni”, Sp. AKC. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1932. (przedruk wstępu książki M. Skierczyński, F. Krawczykowski, Zabawy i gry ruchowe)

 

Palant, oprac. Zygmunt Wyrobek, Poznań: nakł. Miesięcznika "Wychowanie Fizyczne", 1930. (seria: Prawidła gier drużynowych,  z. 2)

 

Piłka ręczna, oprac. Włodzimierz Humen, Lwów-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowy im. Ossolińskich, 1926. (seria: Biblioteczka Towarzystwa Zabaw Ruchowych)

 

Siatkówka, oprac. Zygmunt Wyrobek, Poznań: nakł. Miesięcznika "Wychowanie Fizyczne", 1930. (seria: Prawidła gier drużynowych,  z. 3)

 

Sikorski Walerian, Gry i zabawy ruchowe, Wyd. 2, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin: Nakład Księgarni Św. Wojciecha, [1923].

 

Skierczyński Marian , Mazurkowa A., Gry sportowe. Podręcznik metodyczny nauczania piłki siatkowej, koszykowej, Hazeny i Szczypiorniaka, z przedmową H. Olszewskiej i wstępem. Wł. Osmolskiego, Warszawa: Nakładem „Naszej Księgarni”, Spółki AKC. Związku Nauczycielstwa Polskiego,1936.

 

Skierczyński Marian, Krawczykowski Franciszek, Zabawy i gry ruchowe. Podręcznik metodyczny, ze wstępem dr. W. Osmolskiego, Wyd. 2, Warszawa: Nakładem „Naszej Księgarni”, Sp. AKC. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1934. (seria: Z Praktyki Szkolnej nr 16)

 

Starzyński Andrzej, Olędzki Władysław, Kindler Kazimierz, Gry sportowe. Piłka koszykowa, Piłka latająca. Szczypiorniak, Palant. W dwa ognie. Podaj dalej!Kwadrant,[Warszawa]: Wydawnictwo Harcerzy Warszawskich „Ster”, [1922].

 

Szczypiorniak, oprac. Zygmunt Wyrobek, Poznań: nakł. Miesięcznika ”Wychowanie Fizyczne", 1930. [seria: Prawidła gier drużynowych,  z. 5]

 

Tańska Maria, Zabawy rytmiczne bez muzyki. Opis 60  zabaw. Warszawa: Nakładem „Naszej Księgarni”, Sp. AKC. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1929. (seria: Z Praktyki Szkolnej nr 6)

 

Tańska Maria, Zabawy rytmiczne ze śpiewem, Warszawa: Nakładem „Naszej Księgarni”, Spółki AKC. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1935. (seria: Z Praktyki Szkolnej nr 32)

 

W co się bawić będziemy?, Cz. II. Gry i zabawy na wolnem powietrzu, zebrał Franciszek Barański, Lwów: Spółka Nakładowa „Odrodzenie”, 1921.

 

Wieman Maria, Zabawy rytmiczne. Książka pomocnicza dla wychowawców przedszkoli, świetlic dziecięcych i niższych klas szkoły podstawowej, Warszawa: Wydawnictwo Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, [bmw].

 

Zabawy i gry  ruchowe dzieci i młodzieży ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych i z tradycji ustnej, zestawił Eugeniusz Piasecki, Wyd. 2, popr. i rozsz.,  Lwów-Warszawa: Nakład Książnicy Polskiej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1919.

 

Zabawy i gry  ruchowe dzieci i młodzieży ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych i z tradycji ustnej, zestawił Eugeniusz Piasecki, Wyd. 3, popr. i rozsz. Lwów-Warszawa: Nakład Książnicy Polskiej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1922.

 

Zwolakowska Jadwiga, Ćwiczenia i gry, oprac. wraz z E. Grodecką, Warszawa: Wydział Wydawnictw Głównej Kwatery Żeńskiej Z. H. P., 1930. [brak karty tytułowej]