Wydarzenia 2017


   

Finał IX edycji konkursu WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY 2017-05-30


30.05.2017 r. w sali konferencyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbył się finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Wspólnie mówimy nie przemocy - Związani z Lublinem. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN, Szkoła Podstawowa Nr 29 im. A. Mickiewicza i doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania.
Celem tegorocznej edycji było uświadomienie znaczenia pozytywnych wzorców wybitnych ludzi żyjących i działających w Lublinie. To za ich sprawą mieszkańcy koziego grodu mogli i nadal mogą żyć w przyjaźni, klimacie bezpieczeństwa i zaufania do otoczenia.

Lublin obchodzi 700-lecie nadania praw miejskich, tym bardziej ważne jest poznanie, przypomnienie sylwetek osób, których działalność znacząco wpłynęła na dzieje naszego miasta i jego mieszkańców.

Na konkurs napłynęło 714 prac z 61 szkół województwa lubelskiego. Prace reprezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny.

Wśród zaproszonych gości na finale obecni byli: Marek Sikora, wicedyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Bożenna Jedlińska, starszy wizytator Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie, dr hab. Dorota Wereda, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Marek Woźniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie, laureaci wraz opiekunami i rodzinami.

Nagrodzonym uczniom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejną, X jubileuszową edycję konkursu w przyszłym roku!


Prace uczniów - galeria

Finał konkursu - galeria 

 


Warsztaty w Mediotece Języka Niemieckiego Goethe Institut 2017-05-28

27.05.2017 r. w godz. 9.30-12.45 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbyły się zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego DELFORT, które prowadziła pani dr Iwona Machowicz – lider regionalny "Sieci ekspertów programu DELFORT” oraz starszy wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Warsztaty metodyczne LASS DEINE SCHÜLER DIE WELT AUF DEUTSCH ENTDECKEN! CLIL - ELEMENTE IM DaF - UNTERRICHT (Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku - Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego) zgromadziły 13 nauczycieli z kilku szkół Lublina i regionu lubelskiego oraz nauczycieli uczelni wyższych i szkół językowych. Uczestnicy spotkania doskonalili swoje kompetencje zawodowe poprzez poznawanie metod i ćwiczeń łączących przekazywanie treści z różnych dziedzin z nauczaniem języka niemieckiego.

 

Kompleksowe podejście do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem elementów CLIL, wymiana doświadczeń na temat pracy z testem i słownictwem w sposób zrozumiały i ciekawy dla ucznia na różnych etapach kształcenia oraz wypracowanie krótkich sekwencji lekcyjnych nie tylko wzbogaci warsztat pracy nauczyciela o techniki przekazywania wiedzy i słownictwa fachowego w języku niemieckim, ale również uwrażliwi na praktyczne zastosowanie języka obcego i połączenie kompetencji językowych z wiedzą fachową.

 

Pani I. Machowicz prowadziła warsztaty przy użyciu nowoczesnych, atrakcyjnych form nauczania, które aktywizowały uczestników do wspólnej pracy. Warsztaty przebiegały w przyjaznej i twórczej atmosferze.

 

Po zakończeniu zajęć nauczyciele odwiedzili Mediotekę Języka Niemieckiego Goethe Institut oraz Wydział Zbiorów Audiowizualnych. Pod kierunkiem pani Edyty Tomaszek – pracownika Wydziału i Medioteki, uczestnicy spotkania obejrzeli kolekcję książek i czasopism metodycznych oraz zapoznali się ze zbiorem pomocy dydaktycznych do nauki języka niemieckiego. Następnie Pani E. Tomaszek przedstawiła nauczycielom ofertę edukacyjną Wydziału.    

 

   


  


Warsztaty dla bibliotekarzy - Co chcą czytać uczniowie? 2017-05-27

25.05.2017 r. w sali konferencyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN odbyły się warsztaty Co chcą czytać uczniowie? „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” szansą dla bibliotek szkolnych zorganizowane we współpracy z doradcą metodycznym Jadwigą Witkowską-Kunach.

Spotkanie poprowadziła Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji, która zapoznała uczestników z najnowszymi trendami we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży oraz przedstawiła ofertę wydawnictw, które mają największy wpływ na kształt rynku literackiego w Polsce.

Warsztaty miały na celu pomóc nauczycielom bibliotekarzom w planowaniu zakupów książek do bibliotek szkolnych w ramach przyznanej dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i zaplanowanie wspólnych działań promujących czytelnictwo.

 

    
 


Szlakiem Wrotkowa i Zemborzyc - spotkanie w Centrum Aktywizacji Seniorów 2017-05-25

23 maja 2017 r. Pani Luiza Kawka – kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW im. KEN w Lublinie gościła w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (w Zespole Ośrodków Wsparcia) w Lublinie. Dla podopiecznych Centrum przeprowadziła kolejne zajęcia z cyklu „Dzielnice naszego miasta”. Tym razem Seniorzy wyruszyli szlakiem swojej rodzimej dzielnicy – Wrotkowa i pobliskich Zemborzyc. W trakcie wykładu, połączonego z prezentacją multimedialną, usłyszeli ciekawostki związane z budową młyna przy stawie Wrotkowskim czy historię wodociągów miejskich, które swój początek mają właśnie na Wrotkowie. Natomiast legenda o nocowaniu we wsi Zemborzyce w 1790 r. generała Tadeusza Kościuszki bardzo ich zaintrygowała. Podopieczni Centrum podczas zajęć chętnie dzielili się własnymi wspomnieniami związanymi z dzielnicą, w której mieszkają.


Cykliczne zajęcia na temat dzielnic naszego miasta prowadzone przez pracowników Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW wpisują się w program obchodów 700-lecia Lublina.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów w Lublinie działa już od kilkunastu lat. W każdym miesiącu Centrum przygotowuje spotkania i zajęcia, w których bezpłatnie mogą wziąć udział mieszkańcy Lublina po 55 roku życia. Tematyka spotkań jest różnorodna – ale zawsze dostosowana do potrzeb Seniorów.

 

   

  
Teatrzyk Kamishibai w przedszkolu 2017-05-18


17.05.2017 r. w Przedszkolu nr 59 w Lublinie odbyły się zajęcia z wykorzystaniem nowej formy pracy pedagogicznej tj. „magicznej skrzynki" Teatrzyku Kamishibai. Zajęcia prowadziła Ewelina Czajkowska  - nauczyciel bibliotekarz Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW. Celem zajęć była promocja książki i czytania.

 

Kamishibai (jap. kami - papier, shibai - sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, „teatr obrazkowy” lub „teatr narracji”. Technika ta wykorzystuje pięknie ilustrowane kartonowe plansze z tekstem na odwrocie oraz drewnianą skrzynię zwaną „butai”, która przypomina teatr. Kamishibai jest narzędziem edukacyjnym o szerokim zastosowaniu na różnych poziomach rozwijania umiejętności u dzieci, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Sprawdza się m.in. przy czytaniu dzieciom, nauce opowiadania i czytania na głos, a także rysowaniu oraz pisaniu opowiadań przez dzieci.

 

Choć wyraz kamishibai był trudny do wypowiedzenia, przedszkolakom bardzo podobał się teatrzyk. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchały wzruszającej opowieści o przyjaźni, autorstwa Kumiko Yamamoto pt. Szukając Marudka. Z uwagą śledziły zmieniające się papierowe slajdy i chętnie wypowiadały się na temat historii chłopca, który przemierzał deszczowe ulice, plac zabaw i park w poszukiwaniu zagubionego pieska.

 

Pod koniec spotkania przedszkolaki poprosiły o kolejny seans kreatywnego czytania.

 

 

 

  

Warsztaty metodyczne „Promocja czytelnictwa”

2017-05-18

17.05.2017 r. w sali konferencyjnej PBW im. KEN w Lublinie odbyły się warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy szkolnych „Promocja czytelnictwa – ciekawie, niestandardowo, zaskakująco”. Spotkanie zgromadziło 35 nauczycieli bibliotekarzy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Lublina i regionu lubelskiego.

 

Warsztaty podzielone zostały na trzy części. Pierwszą część zajęć poprowadziła Pani Luiza Kawka -  kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych, która  opowiedziała o kilku ciekawych i nietypowych formach promocji czytelnictwa poza murami bibliotek, w przestrzeni miejskiej. W części drugiej Pani L. Kawka zaprezentowała działania podjęte w ramach Ogólnopolskiego Turnieju literackiego „Misja – Książka” przez Panią Urszulę Cygan – bibliotekarkę i nauczycielkę informatyki z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku. Ostatnią część warsztatów poprowadził Pan Marcin Szostek - pracownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych, który w niezwykły sposób przedstawił swoją działalność w Radiu Świdnik na rzecz promocji czytelnictwa, łącząc pracę z pasją dziennikarską.   

 

 

   

  

  
Wystawa zakładek „Znalezione w książkach…” w Panoramie Lubelskiej 2017-05-11
 

 

Co znajdujemy w książkach? Relacja o wystawie zakładek pozostawianych przez czytelników naszej Biblioteki została wyemitowana w Panoramie Lubelskiej 2 maja 2017 r.
 

 


Gala wręczenia nagród w IV Ogólnopolskim Konkursie
o ks. Stanisławie Konarskim

 
2017-05-12

15 maja 2017 r. w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie odbyła się uroczysta gala podsumowująca IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim - "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny". Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, obok Gimnazjum nr 1, była jego współorganizatorem. Ogólnopolski turniej zorganizowany został pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego oraz Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Organizatorzy zaprosili do udziału w konkursie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem na konkurs wpłynęło 107 prac z 10 województw. Jury przyznało 12 nagród i 1 wyróżnienie.

 

Głównym celam przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza S. Konarskiego - wychowawcy narodu i budziciela sumień Polaków, twórcy programu naprawy Rzeczypospolitej, działacza przeciwstawiającego się niedoskonałościom ówczesnego życia politycznego w Polsce, pedagoga pragnącego, aby młodzież polska „służyła z poświęceniem Bogu i Ojczyźnie”. Ideą konkursu było rozpropagowanie głoszonych przez niego wartości i odniesienia ich do czasów współczesnych. Udział w konkursie miał doskonalić u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie o historii, a także swobodę w posługiwaniu się językiem polskim. W gali uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele z kilku województw. Uroczystego wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom Konkursu, oraz podziękowań ich opiekunom, dokonali ks. dr Krzysztof Gałan, Dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Pani Bożena Ćwiek, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty, Pani Barbara Rzeszutko, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, Pani Iwona Pańpuch, Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, prof. Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Pan Zdzisław Niedbała, Inspektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

 

W składzie komisji oceniającej prace byli: Pani Grażyna Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW, Pan dr Piotr Makarzec, Prezes Zarządu Fundacji Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie oraz Pan dr Piotr Gawryszczak, Wiceprezes Zarządu Fundacji Niepodległości, Radny Rady Miasta Lublin. Komisji konkursowej przewodniczył Pan prof. Mieczysław Ryba.

 

Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim w kategorii prezentacja multimedialna - poziom gimnazjalny:

I nagroda - praca Angeliki Studzińskiej z Gimnazjum nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie (woj. lubelskie), wykonana pod kierunkiem nauczycielki Pani Teresy Miszczak; II nagroda - praca Karoliny Zimnoch z Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej (woj. podlaskie), wykonana pod kierunkiem nauczycielki Pani Katarzyny Kowalko; III nagroda - praca Marii Oziembłowskiej z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie), wykonana pod kierunkiem nauczyciela Pana Grzegorza Marszałka.   

 

Zwycięskie prace w kategorii prezentacja multimedialna - poziom ponadgimnazjalny:

I nagroda - praca Sylwii Koper z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie), wykonana pod kierunkiem nauczycielki Pani Anny Krempińskiej; II nagroda - praca Stanisława Szklarka z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, wykonana pod kierunkiem nauczycielki Pani Bożeny Ostachowskiej-Kos; III nagroda - praca Anny Kazub z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu (woj. podkarpackie), wykonana pod kierunkiem nauczycielki Pani Celiny Sury.      

 

Laureaci w kategorii praca literacka - poziom gimnazjalny:

I nagroda - Kornelia Porzeżyńska z Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach (woj. śląskie), praca napisana pod kierunkiem nauczycielki Pani Ewy Kubik; II nagroda - Izabela Karczmarzyk z Zespołu Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie (woj. lubelskie), praca napisana pod kierunkiem nauczyciela Pan Tomasza Marczewskiego; III nagroda - Gabriela Kowal z Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej, Publiczne Gimnazjum (woj. lubelskie), praca napisana pod kierunkiem nauczycielki Pani Marioli Maciuły. Wyróżnienie - Izabela Miazga ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, Gimnazjum nr 22, praca napisana pod kierunkiem nauczycielki Pani Urszuli Marzędy.  


Laureaci w kategorii praca literacka poziom ponadgimnazjalny:

I nagroda - Aneta Kopeć z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu (woj. dolnośląskie), praca napisana pod kierunkiem nauczycielki Pani Małgorzaty Kucharskiej; II nagroda - Jakub Maćkowiak z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, praca napisana pod kierunkiem nauczyciela ks. Pawła Szymańskiego; III nagroda - Ada Fałdyga z Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Lublinie, praca napisana pod kierunkiem nauczycielki Pani Jadwigi Lis.

 

Prawidłową organizację i przebieg Konkursu zapewnił komitet organizacyjny w składzie: koordynator - Pan Piotr Bielak, nauczyciel katecheta oraz Panie Urszula Górniak i Agnieszka Pawelec.

 

Wydarzenie uświetnił w szczególności wykład Pana prof. Mieczysława Ryby, który przybliżył tło historyczne Polski przedrozbiorowej, a także znaczenie myśli i dzieła ks. Stanisława Konarskiego. Uroczystość w Gimnazjum nr 1 była dla jej uczestników nie tylko galą, ale lekcją historii i wychowania obywatelskiego. Uczniowie Gimnazjum nr 1, przygotowani przez Panią Agnieszkę Pawelec, zaprezentowali ciekawą inscenizację, a Pani Ewa Cydejko, polonistka wygłosiła słowa: Za grzechy zaniechania, zaniedbania i zdrady wobec Ojczyzny zapłaciliśmy u schyłku epoki oświecenia stu dwudziesto trzyletnią niewolą. Nie wiadomo, ilu jeszcze doznalibyśmy cierpień i strat, gdyby nie działalność rodaków, którzy ponad wszystko przedkładali duchowy obowiązek wobec kraju. Jednym z nich był patron naszej szkoły - ksiądz Stanisław Konarski.


Fundatorami nagród dla laureatów konkursu byli: Fundacja Niepodległości, Hurtownia Katolickiej Książki Exodus, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej Lublinie oraz Wydawnictwo Świętego Wojciecha w Poznaniu.

  
Wszystkim uczestnikom zmagań konkursowych dziękujemy za udział, laureatom i ich nauczycielom-mentorom gorąco gratulujemy! Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Mamy nadzieję, że kontakt młodzieży z osiągnięciami i myślą filozoficzną ks. Stanisława Konarskiego przyczyni się do trwałego ukształtowania postaw patriotycznych młodego pokolenia.

 

Galeria


 
Patent na zdrowe odżywianie – spotkanie w Wydziale Audiowizualnym

2017-05-12

12 maja 2017 r. w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych PBW odbyła się lekcja nt. zdrowego żywienia dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Zajęcia „Patent na zdrowe odżywianie” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przeprowadziła Luiza Kawka - kierownik Wydziału.

 

Dzieci dowiedziały się, że dbałość o właściwe, zdrowe odżywianie jest ważna dla prawidłowego wzrastania i utrzymania dobrego stanu zdrowia oraz pozwala uniknąć wielu chorób.  Uczniowie otrzymali również sporą dawkę wiedzy na temat warzyw i owoców, które są wspaniałym źródłem licznych witamin i składników mineralnych. Powinni też zapamiętać, że woda jest niezwykle ważnym składnikiem naszego organizmu, a jej funkcja jest nieoceniona, gdyż pomaga usunąć z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii i przyczynia się do utrzymania stałej temperatury ciała.

Lekcja została urozmaicona zajęciami plastycznymi. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć piramidę żywieniową z wyciętych elementów graficznych – produktów żywnościowych, a następnie nazwać poszczególne jej piętra. Maluchy świetnie sobie poradziły z tym wyzwaniem, a we wszystkich pracach przejawiała się spora inwencja twórcza. W nagrodę za dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymały nagrody w postaci książeczek kreatywnych. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

  

  

 

 

 

„Trwanie i przemijanie”. Spotkanie autorskie z Wiktorem Kowalczykiem  2017-05-10
 

W ramach XIV edycji Tygodnia Bibliotek, 10 maja 2017 r. odbyło się w PBW spotkanie autorskie Wiktora Kowalczyka pt. „Trwanie i przemijanie”. Na wstępie, w nawiązaniu do święta bibliotekarzy i bibliotek, autor wygłosił laudację na cześć bibliotek - instytucji upowszechniających dziedzictwo kultury, oraz książki - jako środka komunikacji myśli ludzkiej ponad granicami czasu.

 

Wiktor Kowalczyk jest lublinianinem. Studiował biologię na UMCS i muzealnictwo na Uniwersytecie Warszawskim. 20 lat pracy poświęcił Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym (w tym kilkanaście tamtejszemu Muzeum Przyrodniczemu). Od czterech lat pracuje w Muzeum Lubelskim w Lublinie, opiekując się Dworkiem Wincentego Pola na Kalinowszczyźnie. Jest twórcą wystaw i publikacji, organizatorem wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych.

 

Podczas spotkania Gość Biblioteki, oprócz utworów poetyckich, prezentował także wybrane przez siebie fotografie, nawiązujące do treści prezentowanych wierszy. Czy można być jednocześnie fotografem i poetą? Zaprezentowane utwory poetyckie świadczyły, że pisanie wierszy i pasja fotografowania wzajemnie się przenikają i potrafią współgrać. Twórca traktuje fotografowanie, podobnie jak pisanie wierszy, jako odkrywanie i oswajanie rzeczywistości. Są one nie tylko rejestracją spostrzeżeń, lecz sposobem wyrażania siebie, stwarzaniem alternatywnego świata, autoterapią. Pociąga go odnajdywanie piękna w najbliższym otoczeniu, codzienności, zwykłości, prostocie – szukam skojarzeń, symboli, wieloznaczności, reinterpretuję, snując przy tym refleksję nad sobą i światem.

 

Autor dzielił się z zebranymi nie tylko myślami, refleksjami i słowami. Podzielił się też świeżym, pachnącym chlebem oraz szklanką źródlanej wody, co wytworzyło wśród obecnych swoiste poczucie wspólnoty ponad podziałami wieku. Uczestnikami spotkania w Bibliotece byli reprezentanci trzech pokoleń: seniorzy z Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 (w Zespole Ośrodków Wsparcia), uczniowie Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej, bibliotekarze PBW oraz bliscy i znajomi autora, w tym osoby z kręgu kultury i nauki Lublina.

 

Młodym i trochę starszym wielbicielom poezji towarzyszyły Panie: Marzena Radecka - nauczyciel bibliotekarz „Biskupiaka”, polonistka Pani Ewa Kożuszek (SOSW) oraz Pani Agata Kowalczyk, kierownik Centrum dla Seniorów. Wykonawców i uczestników serdecznie witała Pani Barbara RzeszutkoDyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, zapraszając do odwiedzania placówki oraz korzystania z jej bogatych zbiorów.

 

Spotkanie miało piękną oprawę artystyczną - uświetnił je swoim występem Pan Ryszard Borkowski - jeden z najdłużej goszczących na lubelskiej scenie poetyckiej bardów, wielokrotny laureat wielu ogólnopolskich festiwali, m.in.: Festiwalu Pieśni Prawdziwej, Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, Festiwalu Pieśni Morza w Giżycku, czy Spotkań Zamkowych w Olsztynie. Jest on reprezentantem, zanikającego w dzisiejszej rzeczywistości nurtu piosenki autorskiej. Artysta swój koncert w PBW zatytułował „Pieśninarowistej duszy”. Recital był świadectwem jego fascynacji kulturą i literaturą rosyjską. Uczestnicy spotkania mieli przyjemność wysłuchania kilku autorskich utworów, a także ballad Włodzimierza Wysockiego oraz kilku ludowych pieśni ukraińskich. Silny, męski głos wykonawcy wspaniale wybrzmiewał w przestrzeni niemal całej Biblioteki.

 

Organizatorką i gospodynią spotkania była kierowniczka Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW - Grażyna Kłos. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie oraz postawę skupienia nad przesłaniami utworów poety. 

 

galeria zdjęć

film 


Jubileusz 90-lecia PBW w Panoramie Lubelskiej  2017-04-28
 

 


Relacja o obchodach Jubileuszu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie wyemitowana w Panoramie Lubelskiej 26 kwietnia 2017 r.

 
 

 

Zapraszamy również do obejrzenia programu To nas dotyczy z 26 kwietnia 2017 r. w TVP3 Lublin. Gościem programu była Barbara Rzeszutko, dyrektor PBW im. KEN w Lublinie. Rozmowa z panią dyrektor rozpoczyna się ok. 12 minutyy programu.

 

 


Tak świętowaliśmy 90. urodziny Biblioteki  2017-04-28
 

 

26 kwietnia 2017 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie obchodziła swoje okrągłe, 90. urodziny. Tego dnia odbyła się jubileuszowa konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele władz, liczni zaproszeni goście – dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych bibliotek, placówek i szkół współpracujących z PBW oraz przyjaciele Biblioteki. Z przyjemnością gościliśmy również emerytowanych pracowników naszej placówki i bibliotekarzy z byłych filii PBW. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą, koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Mieczysława Cisło w Kościele Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu (Poczekajka) w Lublinie. 

Część konferencyjna odbyła się w gościnnych progach amfiteatru kościoła „na Poczekajce”. Było nam bardzo miło usłyszeć podczas wystąpień okolicznościowych tyle ciepłych słów i życzeń dla Biblioteki-jubilatki na kolejne lata. Wiele serdeczności w postaci listów gratulacyjnych z całej Polski dotarło do nas również pocztą. 

Uhonorowaniem Biblioteki z okazji jubileuszu było przekazanie na ręce Pani Dyrektor Barbary Rzeszutko pamiątkowych medali, grawertonów i dyplomów przez przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin. Również nauczyciele bibliotekarze PBW otrzymali z rąk wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka dyplomy uznania. Jeden z naszych kolegów został wyróżniony Nagrodą okolicznościową Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Uroczyste wręczenie certyfikatu ISO 9001:2015 przez przedstawiciela jednostki certyfikującej PRS Gdańsk było potwierdzeniem wieloletniej dbałości Biblioteki o wysoką jakość pracy.

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu „90 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie - zaczęło się w roku 1927”. Następnie wysłuchaliśmy laudacji Pani prof. dr hab. Marii Judy, dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie i wykładu Pani prof. dr hab. Krystyny Chałas, kierownika Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL „Ku jakim wartościom wychowywać młodzież”.

W części artystycznej odbył się minikoncert skrzypcowy przy akompaniamencie gitary. Na scenie wystąpili Magdalena Rzechowska oraz Mateusz Górecki, uczniowie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie. 

Po oficjalnej części goście przeszli do pobliskiej restauracji „Fokus” na poczęstunek i tort jubileuszowy.

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy świętowali z nami 90-lecie Biblioteki.

 

Galeria zdjęć

 

Film z uroczystości

 

Listy gratulacyjne

 


Pisali o nas 2017-05-08

 

 
Biblioteka oczami dzieci - galeria prac 2017-05-08

W związku z jubileuszem 90-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie zaprzyjaźnione z nami instytucje oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR i Przedszkole nr 25 przygotowały dla nas niezwykły prezent. Otrzymaliśmy kolekcję rysunków przedstawiających naszą bibliotekę i bibliotekarzy namalowanych z przymrużeniem oka i sporą dawką humoru. Dziękujemy bardzo :)

 

Prace złożyły się na wystawę pt. „To nie żarty-skończyliśmy 90 lat”.

Galeria zdjęć

 

Dzielnice naszego miasta – spotkanie z młodzieżą ZS nr w Lublinie 2017-04-21

 

 28 kwietnia 2017 r. bibliotekarze Wydziału Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie – Pani Edyta Tomaszek i Pan Marcin Szostek przeprowadzili dwie lekcje na temat „dzielnic naszego miasta” dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie. Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną przedstawiały historię i najciekawsze miejsca wybranych dzielnic Lublina – Czechowa, Dziesiątej, Bronowic i Kalinowszczyzny.

 

Uczniowie z wielkim entuzjazmem słuchali o skarbie monet arabskich z IX i X w. znalezionych na terenie Czechowa w 1945 r. oraz o przedziwnej historii nieistniejącego już zamku Tarłów, na miejscu którego znajduje się obecnie Kościół Mariawitów przy ulicy Paganiniego. Poznali też fascynującą przeszłość Bronowic, które pod koniec XIX w. przekształciły się w dynamicznie rozwijającą się gospodarczo podmiejską osadę z kilkoma dużymi fabrykami. Kalinowszczyzna natomiast zaintrygowała młodzież historią Grodziska – Starego Kirkutu, na którym znajduje się m.in. macewa sławnego rabina zwanego „Widzącym z Lublina”.

 

Zajęcia przebiegły w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Młodzież doceniła wysiłki naszych bibliotekarzy przygotowując specjalnie dla nich słodki poczęstunek w postaci wypieków własnej produkcji.

 

Lekcje na temat dzielnic  prowadzone przez pracowników Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW wpisują się w program obchodów 700-lecia Lublina.

 

    

    

 

 

„Biblioteki portret własny” - wystawa w 90-lecie PBW  2017-04-21
 

 


W kwietniu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie obchodzi 90-lecie istnienia. Jest jedną z najstarszych spośród działających bibliotek pedagogicznych w Polsce. Powstała 6 kwietnia 1927 roku. Starszymi od niej o zaledwie parę lat są jedynie biblioteki pedagogiczne w Bydgoszczy, Łodzi, Toruniu i Krakowie. 

Dziewięćdziesięciolecie jest dobrym momentem, aby poświętować, ale i powspominać. Z okazji jubileuszu Czytelników i sympatyków Biblioteki zapraszamy do obejrzenia wystawy Biblioteki portret własny - 90-lecie PBWukazującej najważniejsze fakty z historii placówki, jak również kierunki jej współczesnej działalności. 

Wystawa znajduje się w holu Biblioteki, przy głównym wejściu.

 

  

 


Co znajdujemy w książkach? - wystawa zakładek na 90. urodziny PBW 2017-04-21
 

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy Znalezione w książkach – wystawy nietypowej i nietuzinkowej, na której prezentujemy „pamiątki” po całych pokoleniach czytelników naszej Biblioteki. 

Zakładki i inne przedmioty – czasem już bardzo wiekowe, często ciekawe, a nawet zadziwiające - utworzyły kilkanaście grup tematycznych, m.in.: „duchowa kolekcja”, „zdrowie”, „miłosny kalejdoskop” czy „bilety, czyli krótka historia komunikacji”. Eksponaty zebrały i posegregowały Aneta Głowacka i Luiza Kawka.

Wystawa została przygotowana z okazji 90. urodzin PBW, można ją oglądać codziennie w godzinach pracy PBW w holu na I piętrze (naprzeciwko sali konferencyjnej).

 

 

 
 


 

Płyty winylowe – niezwykła kolekcja w Wydziale Audiowizualnym 2017-04-21
 

 

 

Wszystkich miłośników płyt winylowych, dla których odsłuch klasycznych nośników jest czymś więcej niż tylko mechanicznym odtwarzaniem zapisanych dźwięków, zapraszamy do Wydziału Zbiorów Audiowizualnych naszej Biblioteki.

  

Już od lat 70. XX w. Wydział gromadził płyty analogowe. Udało nam się stworzyć ich bogatą kolekcję (ok. 3 tys.) w takich kategoriach jak: muzyka klasyczna, jazz, muzyka rozrywkowa, interpretacje utworów ludowych w wykonaniu zespołów pieśni i tańca oraz bajki i utwory literackie w muzycznej oprawie. Dostępne u nas klasyki są w znakomitym stanie, najstarsze mają często po kilkadziesiąt lat.

 

Kolekcjonowanie płyt winylowych staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularne. Melomani na nowo odkryli zarówno doskonałą jakość dźwięku z czarnych krążków jak i walory okładek albumów zawierających piękne, nierzadko artystyczne grafiki, teksty utworów oraz ciekawe zdjęcia wykonawców. Płyty te mają trwałość porównywalną do płyt CD, o czym może świadczyć stale rozwijający się rynek wtórny winyli.

      

   

          

 


 

ORDER UŚMIECHU DLA ALICJI BARTON 2017-04-27
 

 

27 kwietnia 2017 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie miała miejsce wspaniała uroczystość — Gala "Wielka moc uśmiechu", podczas której przyjęto do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu panią Alicję Barton. Pani Alicja przyjęła odznaczenie z rąk Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Uśmiechu p. Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. Koncert uświetniły występy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz lubelskich artystów.

 

Pani Alicja znana jest lublinianom jako radiowa babcia — od wielu lat możemy ją usłyszeć w sobotni poranek w audycji dla dzieci „Jasiek” (Radio Lublin). Z radością odwiedza dzieci w przedszkolach, szpitalach, przedstawia swoją poezję i bajki, dzieli się tym, co ma najlepsze — dobrym sercem.

 

Alicja Barton została 1007. Kawalerem Orderu Uśmiechu. Jest piątą osobą z Lubelszczyzny, która otrzymała to elitarne wyróżnienie. W tym szczególnym wydarzeniu towarzyszyła pani Alicji delegacja naszych bibliotekarzy: Ewelina Czajkowska, Katarzyna Kapek, Luiza Kawka, Grażyna Kłos i Agnieszka Sobczak. W imieniu wszystkich pracowników przekazaliśmy serdeczne gratulacje.

 

Na czwartkowej uroczystości pani Ala powiedziała, że uśmiech to paszport do szczęścia. Starajmy się o tym pamiętać każdego dnia.

  


 

Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego  obszaru językowego

2017-04-24
 

 

24 kwietnia br. w murach szkoły XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego nauczania w Lublinie, odbył się Finał II Wojewódzkiego Konkursu „Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego” zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie oraz doradców metodycznych języka angielskiego i niemieckiego miasta Lublin.

Konkurs został objęty honorowym Patronatem przez:
- Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Jego Ekscelencję Paula W. Jonesa;
- Ambasadora Austrii w Polsce, Jego Ekscelencję dr Thomasa M. Buchsbauma;
- Konsula Honorowego Republiki Austrii w Lublinie, Pana Piotra Majchrzaka;
- Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Sławomira Sosnowskiego;
- Wojewodę Lubelskiego, Pana dra Przemysława Czarnka;
- Lubelskiego Kuratora Oświaty, Panią Teresę Misiuk;
- Prezydenta Miasta Lublina, Pana dra Krzysztofa Żuka;
- oraz American Corner Lublin.

Tegoroczna edycja konkursu obejmowała 2 kategorie: kultura i realioznawstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Republiki Austrii, a jego adresatami byli uczniowie gimnazjów z województwa lubelskiego.

Głównym celem konkursu było rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami anglo- i niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, rozbudzanie otwartości na inne kultury i krzewienie ducha tolerancji i szacunku. W trójetapowch zmaganiach gimnazjaliści odpowiadali na pytania dotyczące geografii, historii, kultury oraz współczesnych wydarzeń, które miały miejsce w Austrii i Stanach Zjednoczonych. Zakres wymaganej wiedzy obejmował także podstawowe wiadomości o symbolach narodowych, walucie, najatrakcyjniejszych obiektach zabytkowych, a także słynnych postaciach polityki, kultury, filmu, sportu, muzyki i sztuki. Uczestnicy musieli się również wykazać znajomością najważniejszych świąt i zwyczajów z nimi związanych, w tym także potraw i narodowych i regionalnych instrumentów muzycznych.

Wspaniałe nagrody dla wszystkich 36 Finalistów z 9 zespołów w każdej kategorii, którzy wzięli udział w ostatnim etapie konkursu, w tym również 12 laureatów I, II i III miejsca w obydwu kategoriach oraz nauczycieli, którzy przygotowali ich do konkursu, ufundowali nasi Patroni wraz z wydawnictwami językowymi: Oxford University Press, Macmillan Education i Pearson. 

Eliminacje konkursowe rozpoczęły się, po oficjalnym przywitaniu uczestników oraz zaproszonych Gości i Sponsorów nagród, które wygłosiła w imieniu Pani Dyrektor XXIII LO Moniki Wrony – Pani Wicedyrektor Dorota Szendała.

Etap wojewódzki, czyli Finał konkursu składał się z 2 rund oraz dogrywki, w wyniku której wyłoniono trzy najlepsze zespoły w kategorii kultura i realioznawstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Republiki Austrii. Po raz pierwszy dogrywka polegała na rozwiązaniu internetowego quizu zamieszczonego na platformie Quizizz. O zwycięstwie przesądziły uzyskane punkty oraz szybkość, z jaką poszczególne zespoły rozwiązały zadania. 
I tak w kategorii kultura i realioznawstwo Stanów Zjednoczonych zwyciężyły Gabriela Kozak i Łucja Komsta z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie. II miejsce zdobyli Julia Włosek i Adam Adamczuk z Gimnazjum im. Elwiro Michała Andriollego w Nałęczowie, a zdobywcami III miejsca zostały Julia Parcheta i Joanna Gał z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku. 

W kategorii kultura i realioznawstwo Republiki Austrii uczestniczyło 9 zespołów uczniowskich. Po raz kolejny zwyciężył zespół z Niepublicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Zofiówce w składzie: Julia Jabłoniec i Patrycja Rzepecka. II miejsce zdobyli gimnazjaliści: Adrian Grządka i Michał Żaba z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kraśniku, a III miejsce wywalczyła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Zespole Szkół w Przybysławicach - Diana Pikul i Mikołaj Muzyka.

Podsumowanie wyników odbyło się w obecności licznego grona zaproszonych gości. Galę finałową zaszczycili swoją obecnością Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie, Pan Piotr Majchrzak oraz reprezentujący Lubelskie Kuruatorium Oświaty - starszy wizytator Pan Jan Rećko. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Prezydenta Lublina i innych instytucji oświatowych, a także reprezentanci wydawnictw językowych w osobie Małgorzaty Warmińskiej-Marczak z Oxford University Press i Marzeny Jankowskiej-Buszta z Pearson.

W części artystycznej wystąpili uczniowie lubelskich szkół: XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego nauczania w Lublinie - Paulina Duda z kl. 2h wraz z koleżanką Agatą Jackowską z kl. 3h Gimnazjum nr 10 im. ks. J. Twardowskiego, w impresji baletowej do piosenki austriackiego zespołu The Makemakes, który reprezentował Austrię w finale 60. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu oraz Sara Kamińska z kl. 3c, która wraz z partnerem Szymonem Tyburkiem ze Szkoły Tańca Lider, zatańczyła pięknego walca wiedeńskiego. Mogliśmy podziwiać również taniec współczesny, którego kolebką są Stany Zjednoczone – a mianowicie break dance w wykonaniu Patryka Jaworskiego z kl. 1b Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K.Baczyńskiego w Lublinie.
Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwali asystenci z klasy 2h i 1f XXIII Liceum Ogólnokształcącego, którym składamy serdeczne podziękowania w imieniu organizatorów konkursu.

Fotorelację z Finału Konkursu wykonała Natalia Pasternak z kl. 2h, a nieocenionego wsparcia technicznego udzielili Panowie: Władysław Bicz z XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie oraz Łukasz Chojnacki, Marcin Szostek i Piotr Wiechnik z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.

Wszystkim uczestnikom konkursowych zmagań dziękujemy za udział, Laureatom i ich nauczycielom - mentorom raz jeszcze gorąco gratulujemy! Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Mamy nadzieję, że kolejna, trzecia już edycja konkursu cieszyć się będzie podobnym, a nawet jeszcze większym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej. Bezcenne doświadczenie nabywane przez uczniów podczas uczestnictwa w konkursach przyczynia się do dalszego kształcenia kulturowego - poszerzania wiedzy o kulturze krajów nie tylko europejskich oraz nabywania kompetencji językowych, a także umiejętności współpracy w grupie. Udział w turniejach, olimpiadach i konkursach umożliwia sprawdzenie umiejętnego korzystania ze swojej wiedzy i wykazanie się różnorodnymi umiejętnościami.

Galeria zdjęć

 

Wyniki Finału

Kategoria:  Kultura i realioznawstwo Republiki Austrii

Kategoria: Kultura i realioznawstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

 


Półfinały Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników 2017-04-21
 

 

21 kwietnia odbyły się w naszej Bibliotece półfinały Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem projektu jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin, angażowanie dzieci i rodziców do wspólnego czytania.


Finał konkursu odbędzie się w Katowicach 27 maja 2017 r.

galeria zdjęć 

 


 

Wędrówka szlakiem lubelskiego Śródmieścia  2017-04-13
 

 

 

18 kwietnia 2017 r. w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne z cyklu Dzielnice naszego miasta. Zajęcia przeprowadziła Pani Edyta Tomaszek – nauczyciel bibliotekarz Wydziału Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. W trakcie prelekcji, połączonej z prezentacją multimedialną, Seniorzy mieli możliwość odbycia wirtualnej „wędrówki szlakiem lubelskiego Śródmieścia”. W spotkaniu uczestniczyła kierowniczka placówki, Pani Lilia Potonia, także arteterapeutka i prezes Stowarzyszenia Terraz Senioras.

 

Pani Edyta Tomaszek spotkała się z miłym i serdecznym przyjęciem ze strony podopiecznych Centrum, którzy chętnie dzielili się własnymi wspomnieniami związanymi z przeszłością Koziego Grodu. Refleksje i wnioski płynące z tych rozmów pokazują, że obraz dawnego Lublina jest wciąż żywy w ludzkiej pamięci.

 

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejną prezentację o dzielnicach Lublina, tym razem dotyczącą dziejów Wrotkowa i Zemborzyc. Zajęcia odbędą się 23 maja 2017 r. o godz. 14.30 w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114.

 

Cykliczne zajęcia na temat dzielnic naszego miasta prowadzone przez pracowników Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW wpisują się w program obchodów 700-lecia Lublina.

   

 

 


Co czytają znani Polacy?  2017-04-13
 

 

10 kwietnia 2017 r. Pan Marcin Szostek – nauczyciel Wydziału Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie został zaproszony do Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 (w Zespole Ośrodków Wsparcia) w Lublinie, aby przeprowadzić dla podopiecznych Centrum zajęcia o charakterze edukacyjnym. Co czytają znani Polacy? - prelekcja połączona z prezentacją multimedialną i muzyczną spotkała się z  dużym zainteresowaniem Seniorów, czego przejawem była ożywiona dyskusja i wiele pytań zadawanych przez słuchaczy po jej zakończeniu. Seniorzy mieli możliwość odsłuchania kilku ciekawych wywiadów z artystami, sportowcami, pisarzami, które przeprowadził Pan Marcin Szostek w ramach swojej działalności dziennikarskiej w Radiu Świdnik. Na spotkaniu obecna była kierowniczka placówki, Pani Agata Kowalczyk, która nieustannie dba o aktywizację i rozwój zainteresowań podopiecznych Centrum.

 

Pan Marcin Szostek spotkał się z miłym i serdecznym przyjęciem. Po zakończeniu spotkania Seniorzy z dumą dzielili się swoimi dokonaniami plastycznymi (obrazy wyklejane, grafika, collage) wykonanymi podczas zajęć edukacyjno-aktywizujących, które zdobią wnętrza Placówki.

 

Zajęcia prowadzone przez bibliotekarzy PBW w Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 w Lublinie odbywają się cyklicznie już od 2009 roku.

     

   

 

   

 


Podsumowanie konferencji  2017-04-04
 

 

Wojewódzka konferencja "Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych" odbyła się 5 kwietnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Jej organizatorzy: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Lublinie. Konferencja dla nauczycieli biblioteki szkolnej i przedmiotów humanistycznych.

 

Współorganizatorzy Konferencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów (SNaP), Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL JP II, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, Gimnazjum nr 1 w Lublinie, Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A.Krąpca OP w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Filia nr 31 w Lublinie.

 

Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublina.

 

link do relacji Spotkanie z muzykiem Piotrkiem „The Ceez” Okrasą 2017-04-09
 

 

 

 

4 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbyły się dwa spotkania z Piotrem „The Ceez” Okrasą pod hasłem The Ceez – „O chłopcu polskim” – muzyczna opowieść o życiu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pisana wierszami poety. Otwarcia imprezy dokonała Dyrektor PBW – Pani Barbara Rzeszutko.

 

Pomysłodawcą i organizatorem spotkań z artystą był – Pan Marcin Szostek, nauczyciel Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW, prywatnie pasjonat muzyki i założyciel internetowego Radia Świdnik. Pan M. Szostek jest także koordynatorem projektu The Ceez - „O chłopcu polskim”, który obejmuje wszelkie działania związane z promocją płyty.

 

Celem przedsięwzięcia w PBW była chęć zaprezentowania pasji i zainteresowań artystycznych głównego bohatera wydarzenia. Piotr „The Ceez” Okrasa to wokalista, gitarzysta, kompozytor i producent. Jego muzyka to kompilacja doświadczeń wynikających z pracy z artystami z całego świata. The Ceez jest wszechstronnym muzykiem, który przez swoje różnorodne doświadczenia odnajduje się w wielu gatunkach - od subtelnego jazz-rocka poprzez mocny grunge rock, funky, R&B i muzykę filmową tworzoną w Los Angeles, aż po art-metal. Za album „Introspection” nagrany z zespołem The Maension w 2008 r. nagrodzony został na LAMA (Los Angeles Music Awards), zdobywając tytuł The Best Hollywood Rock Band.

 

Podczas spotkań The Ceez promował swoją solową płytę  „O chłopcu polskim”, która pojawi się na polskim rynku muzycznym późną wiosną. Wydawcą krążka jest Polskie Radio, a patronem medialnym Telewizja Polska.

 

Wokalista opowiadał o swojej fascynacji poezją K. K. Baczyńskiego oraz o współpracy z muzykami z całego świata. Wypowiedzi artysty były przeplatane utworami w jego wykonaniu. The Ceez przedstawił także ofertę trasy koncertowej po szkołach z materiałem z najnowszej płyty.

 

Imprezy zostały urozmaicone prezentacją multimedialną, która przybliżyła przebieg kariery muzycznej The Ceez’a. Uczestnicy spotkań mieli okazję zapoznać się z opiniami dziennikarzy, muzyków i poetów na temat twórczości wokalisty oraz wysłuchać pochlebnej recenzji Pana Dariusza Tokarzewskiego –członka zespołu Vox.

 

Muzykowi towarzyszyła wokalistka Patrycja Topajew, która użyczyła swojego głosu do dwóch piosenek z płyty oraz wystąpiła w teledysku do utworu „Słowa do deszczu”. Teledysk jest dostępny w serwisie internetowym YouTube www.youtube.com/watch

 

Na spotkania z artystą przybyli uczniowie z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie z nauczycielką języka polskiego – Panią Beatą Kopycką oraz młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie z polonistkami – Panią Martą Budek i Panią Anną Sprawką-Sotirow.

 

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili również znani w środowisku literackim świdniccy poeci – Pan Janusz Adamczyk i Pan Karol Gibuła. Swoimi wypowiedziami dotyczącymi muzycznych interpretacji wierszy K. K. Baczyńskiego w wykonaniu The Ceez’a wzbogacili walory artystyczne imprezy.

 

Więcej informacji o muzyku na facebooku:

 

www.facebook.com/The-Ceez-194987977237100/

www.facebook.com/ochlopcupolskim/

 

      

Galeria

 

 


Akademia Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra 2017-04-13
 

 

30 marca 2017 r. w gościnnych progach Teatru Syrena w Warszawie odbyła się III edycja Akademii Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra, w której uczestniczyły Barbara Rzeszutko, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie oraz Ewa Mazurek, kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

link do relacji 


 

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej  2017-04-08
 

 

30 marca 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie odbył się II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN - obok Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Uniwersytetu Przyrodniczego (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii) oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - sprawowała nad turniejem patronat honorowy.

 

Organizatorem konkursu był SOSW oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, a partnerem przedsięwzięcia - restauracja „Od Kuchni” Multi Frigo - firma oferująca profesjonalne urządzenia gastronomiczne i chłodnicze.

 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej zgromadził ponad 50 młodych adeptów sztuki kulinarnej, z których 27 uczestniczyło w zmaganiach turniejowych. Uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami reprezentowali ośrodki szkolno-wychowawcze z Olbięcina, Hrubieszowa, Karczmisk, Włodawy, Krasnegostawu, Lublina oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową ZDZ w Lublinie - Filia w Kraśniku, a także Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Cycowa.

 

Zdobywcami najwyższych miejsc zostali: Michał Łuczkowski (SOSW nr 1, Lublin), Barbara Piwowarczyk (SOSW nr 1, Lublin), Paweł Dudkowski (SOSW  Krasnymstaw). Laureaci otrzymali sprzęt gastronomiczny ufundowany przez firmę Multi Frigo.

 

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżniającym się uczestnikom 12 dodatkowych nagród, w tym nagrody książkowe ufundowane przez Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, Panią Barbarę Rzeszutko.

 

Zgodnie z programem, w trakcie Konkursu został przedstawiony wykład „Bakterie w żywności - nasi wrogowie czy przyjaciele” dr inż. Katarzyny Skrzypczak oraz pokaz kulinarny w wykonaniu Pana Bartosza Sadowskiego, szefa kuchni restauracji „Od Kuchni”. Nauczyciele Ośrodka - mgr Agnieszka Najda i  mgr Magdalena Fatyga przedstawiły prelekcję „Przygotowanie uczniów do potrzeb rynku pracy”, po której nastąpiła dyskusja i wymiana doświadczeń wśród uczestników.

 

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN reprezentowała Pani Luiza Kawka - kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych. 

Link do relacji  

 


Czas radości, czas refleksji. Wystawa plastyczna 2017-04-04
 

 

Wielkanocna atmosfera na dobre zagościła w naszej Bibliotece. Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac plastycznych uczniów pokazujących piękno Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego wykonali kolorowe palmy i pisanki.


Uczniowie Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie pod kierunkiem Pani Aliny Hładyniuk techniką druku strukturalnego zilustrowali 14 stacji Drogi Krzyżowej przypominając, że Wielkanoc to również święto skupienia i refleksji nad życiem.

galeria zdjęc
 


Patent na zdrowe odżywianie – lekcja w Wydziale Audiowizualnym 2017-04-04
 

 

4 kwietnia 2017 r. w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych naszej Biblioteki gościli uczniowie II klasy Szkoły Podstawowej nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. Lekcję Patent na zdrowe odżywianie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przeprowadziła Pani Luiza Kawka - kierownik Wydziału. Dzieci zapoznały się z zasadami racjonalnego odżywiania czyli „co należy jeść, aby zdrowym być”. Uczniowie poznali też złotą zasadę która mówi, że należy dostosować dietę do trybu życia. W kolejnej części zajęć dzieci dowiedziały się, że przyrządzanie posiłków może być bardzo interesującym i kreatywnym zajęciem, jednak trzeba pamiętać o kilku środkach ostrożności.

 

Lekcja została urozmaicona o ciekawe zajęcia plastyczne. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć piramidę żywieniową z wyciętych elementów graficznych – produktów żywnościowych, a następnie nazwać poszczególne jej piętra. Maluchy świetnie sobie poradziły z tym wyzwaniem, a we wszystkich pracach przejawiała się spora inwencja twórcza.

 

Po zakończeniu zajęć dzieci miały okazję obejrzeć materiały audiowizualne znajdując się w Wydziale. Szczególne zainteresowanie wzbudziły przezrocza (slajdy) - obrazy fotograficzne na przezroczystym materiale (dawniej wyłącznie światłoczułym), które możemy oglądać pod światło lub wyświetlać na ekranie i ścianie za pomocą diaskopu (rzutnika).

 

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

 

  

 

Galeria

 


Od płyty winylowej do mp3  2017-04-04
 

 

22 marca 2017 r. w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbyła się lekcja Od płyty winylowej do mp3. Aparaty i nośniki do rejestracji i odtwarzania dźwięku dla uczniów klas IV, V, IV Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie. Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na temat historii urządzeń do zapisywania i odtwarzania dźwięku przeprowadził Pan Marcin Szostek – nauczyciel Wydziału Audiowizualnego. Lekcja połączona była z pokazem sprzętu grającego: gramofonu, magnetofonu szpulowego, magnetofonu kasetowego, dyktafonu, walkmana, discmana, odtwarzacza mp3. W trakcie spotkania młodzież zapoznała się także ze zbiorami audiowizualnymi znajdującymi się w Wydziale, o których opowiedziała Pani Luiza Kawka - kierownik Wydziału.  

Zajęcia odbyły się w ramach wycieczki zorganizowanej w nagrodę dla uczestników III Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Głównym celem Konkursu jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Wizyta w naszej Bibliotece zakończyła się uroczystym rozdaniem dyplomów laureatom I etapu Konkursu. Najlepsze uczennice zdobyły 10 sprawności czytelniczych. Koordynatorem projektu w bibliotece szkolnej SP nr 31 w Lublinie była Pani Paulina Dziurdzia – nauczyciel bibliotekarz.

 

  

 

galeria zdjęć 


Czytanie jest przygodą 2017-04-04
 

 


Finał  III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”

Podsumowanie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”, na który w tym roku wpłynęło niemal 500 prac z całej Polski,  odbyło się 31 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Współorganizatorem konkursu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie. Na galę przybyło wielu Gości, niektórzy z laureatów konkursu pokonali setki kilometrów. Bibliotekę reprezentowały: Barbara Rzeszutko - dyrektor PBW oraz Aneta Głowacka.

Podczas uroczystości wystąpił chór szkolny, a świetlicowy teatr "Smoczek" zaprezentował przedstawienie kukiełkowe. 

W serdecznej atmosferze mówiono o znaczeniu czytania książek przez dzieci i odwoływania się do wielkich autorytetów polskiej literatury, w tym oczywiście do twórczości Kornela Makuszyńskiego. Ważną rolę edukacyjną i wychowawczą konkursu w przysłanym liście gratulacyjnym podkreślił Rzecznik Praw Dziecka, jeden z patronów honorowych tego przedsięwzięcia.

 

Galeria


Lekcja w Mediotece Języka Niemieckiego  2017-03-21
 

21 marca 2017 r. w Mediotece Języka Niemieckiego Goethe-Institut znajdującej się przy Wydziale Zbiorów Audiowizualnych naszej Biblioteki gościli uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum z Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej. Kierownik Wydziału -  Pani Luiza Kawka zaprezentowała bogate zbiory Wydziału, zarówno na nowoczesnych nośnikach, jak i zbiory archiwalne: fotosy, przeźrocza, płyty winylowe.  Pod kierunkiem Pani Małgorzaty Bernat – nauczycielki języka niemieckiego młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe. Do zajęć wykorzystane zostały najnowsze materiały dydaktyczne do nauki języka niemieckiego znajdujące się w zbiorach Medioteki m.in.  gry edukacyjne Quick Buzz i Die freche Sprech-Hexe, kostki Blanko-Würfel oraz piłki Hands On Lernspielball. Po zakończeniu zajęć uczniowie udali się na wycieczkę po Bibliotece, którą poprowadziła Pani Ewelina Czajkowska – nauczyciel Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW.

 

  „Połamać pióro II” – relacja z konkursu ortograficznego 2017-03-20
 

 

10 marca 2017 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbył się konkurs ortograficzny „Połamać pióro II” zorganizowany przez członków studencko-doktoranckiego Koła Młodych Dydaktyków pod opieką dr Beaty Jarosz z Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych.

Na spotkaniu byli obecni: prodziekan Wydziału Humanistycznego – prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej – dr hab. Arkadiusz Bagłajewski oraz dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie będącej patronem honorowym konkursu – Barbara Rzeszutko.

Relacja z konkursu 


Szkolny mistrz czytelnictwa - konkurs 2017-03-15
 

 

7 marca 2016 r. w czytelni Gimnazjum nr 1 odbył się konkurs pt. „Szkolny mistrz czytelnictwa” dla klas II i III organizowany przez nauczycieli bibliotekarzy we współpracy z nauczycielami języka polskiego i wychowawcami klas. W tym roku wzięło w nim udział 29 uczniów.

 

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa, poszerzanie wiedzy ze znajomości wybranych lektur omawianych na lekcjach języka polskiego oraz utrwalenie wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym. Autorem testu jest pani Ewa Cydejko – nauczyciel polonista, natomiast koordynatorem konkursu pani Jadwiga Witkowska–Kunach – nauczyciel bibliotekarz.

 

Honorowy patronat nad konkursem objęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie. 

Link do relacji


Dzielnice Lublina - spotkanie w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 2017-03-15
 

 

14 marca 2017 r. Luiza Kawka – kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie gościła w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (w Zespole Ośrodków Wsparcia) w Lublinie. Dla podopiecznych Centrum przeprowadziła zajęcia o charakterze edukacyjnym pt. Dzielnice naszego miasta. W trakcie prelekcji, połączonej z prezentacją multimedialną, Seniorzy mieli możliwość poznania ciekawej historii wybranych dzielnic Lublina – Czechowa, Bronowic i Tatar. Na spotkaniu obecna była kierowniczka placówki, Pani Lilia Potonia

Pani Luiza Kawka spotkała się z miłym i serdecznym przyjęciem ze strony podopiecznych Centrum, którzy chętnie dzielili się własnymi wspomnieniami związanymi z Lublinem, jakiego dziś już nie ma. 

Cykliczne zajęcia na temat dzielnic naszego miasta prowadzone przez pracowników Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW wpisują się w program obchodów 700-lecia Lublina.

Z myślą o Seniorach przygotowaliśmy już kolejną prezentację pt. Wędrówka szlakiem lubelskiego Śródmieścia. Zajęcia odbędą się 18 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30 w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114. 

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów w Lublinie działa już od kilkunastu lat. W każdym miesiącu Centrum przygotowuje spotkania i zajęcia, w których bezpłatnie mogą wziąć udział mieszkańcy Lublina po 55. roku życia. Tematyka spotkań jest różnorodna – ale zawsze dostosowana do potrzeb i zainteresowań Seniorów.

 

 


Kazimierz Dolny w malarstwie i fotografii osób niepełnosprawnych.  2017-03-14
 

 

Od początku 2017 r. czytelnicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie mają okazję  oglądania kolekcji prac malarskich i fotograficznych uczestników działań Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie.  Jest to druga wystawa urządzona w Bibliotece dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Błaszczak, kierownika placówki,  oraz Pani Magdaleny Olszewskiej - opiekuna artystycznego. Autorami prezentowanych dzieł są młode osoby niepełnosprawne. Dzięki ekspozycji Biblioteka stała się swego rodzaju galerią sztuki.

 

Eksponowane prace są efektem realizacji jednego z projektów Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie - organizacji pozarządowej  działającej na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Elementem  projektu „Nakręceni pozytywnie, twórczo i aktywnie” – zadania dofinansowanego przez Województwo Lubelskie -  był wyjazd plenerowy do Kazimierza Dolnego,  miasta inspiracji dla wielu plastyków, malarzy. W wyniku pleneru powstało kilkadziesiąt budzących zachwyt barwnych fotogramów i prac malarskich. W większości są to  indywidualne wizje Kazimierza Dolnego, ukazanego zarówno poprzez ciekawe detale architektoniczne, jak i szerokie  malarskie panoramy miasta i jego okolic.

 

Prace rozmieszczone są w kilku miejscach Biblioteki. Większość z nich podziwiać można w wydziałach udostępniania zbiorów. Trzon kolekcji, obrazy akrylowe na płótnie, eksponujemy w Czytelni i Wydziale Informacji i Informatyzacji, a kolorowe fotografie dużego formatu - w Mediotece Języka Niemieckiego. Wystawione są także na półpiętrach, w miejscach dostępnych dla czytelników PBW. 

Sympatyków malarstwa i fotografii zapraszamy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w godz. 8:00-19:00, już tylko do końca marca 2017 r.

Mając na uwadze, iż Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent” jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie miejscem otwartym, przyjaznym i bezpiecznym jak rodzinny dom, a utrzymującym się między innymi z darowizn, zachęcamy do wsparcia jego działalności poprzez przekazanie 1% podatku:

Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 
w Lublinie al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin

KRS 0000173463                  Nr konta: 90 1240 5497 1111 0000 5012 5489

 

Galeria zdjęć

 

 

 Wernisaż prac artystycznych młodzieży SOSW 2017-03-10
 

9 marca 2017 r. w Galerii na piętrze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac artystycznych młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Otwarcia wystawy dokonali dyrektorzy obu placówek - Pani Barbara Rzeszutko (PBW) oraz Pani Iwona Majewska (SOSW).


Na uroczystości obecni byli również: Pani Barbara Białkowska - Wicedyrektor SOSW, Pani Jadwiga Witkowska-Kunach - doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy lubelskich, pracownicy Biblioteki, nauczyciele i młodzież Ośrodka.


Pomysłodawczyniami i głównymi organizatorkami wystawy w PBW były nauczycielki - polonistka i bibliotekarz szkolny, Pani Anna Sprawka-Sotirow oraz nauczycielka języka polskiego, Pani Ewa Kożuszek. Głównym celem tego przedsięwzięcia była chęć szerszego zaprezentowania pasji, zainteresowań i fascynacji artystycznych młodzieży SOSW.


Na początku imprezy odbyła się projekcja krótkiego filmu zrealizowanego w Szkolnym Kole Audio-Video pod kierownictwem nauczycielki Pani Elżbiety Czyżewskiej. Uczniowska etiuda, swoisty „autoportret” Specjalnego Ośrodka ukazywała uczącą się tam młodzież, działające koła zainteresowań, pracownie, kierunki nauczanych specjalności i zawodów.


Najważniejszymi gośćmi imprezy byli autorzy prezentowanych dzieł, tj. młodzież SOSW. W temat wystawy wprowadziły zgromadzonych fragmenty manifestu artystycznego Stanisława Przybyszewskiego pt. „Confiteor” oraz słynny wiersz Kazimierza Przerwy–Tetmajera pt. „Eviva l`arte!” w interpretacji Rafała Zygmunta. Kilkoro z młodych twórców pokrótce opowiedziało o procesie tworzenia swoich dzieł, o inspiracjach, pomysłach, o trudnościach związanych z posługiwaniem się wybranymi przez siebie poszczególnymi technikami plastycznymi. Rafał Ugarenko omówił prace plastyczne, Piotr Ciechomski zaprezentował twórczość poetycką i gazetkę szkolną ”Wyścigowa 31”, a Natalia Zagojska - prace powstałe w internacie w Pracowni rękodzieła. Mateusz Kuprianowicz, członek Szkolnego Koła Audio-Video, zdradził swoje marzenia o karierze operatora filmowego, a Dawid Stadnik technologię wykonywania efektownych prac introligatorskich. Patrycja Zamoryn pokazała przybyłym swoje rysunki: portret kobiety i szkice zwierząt. Silnych wzruszeń dostarczył słuchaczom Jarek Mitrus, recytując swój wiersz pt. „Niepodległa”.


Wśród eksponowanych na wystawie prac były teksty wierszy nagrodzonych w konkursach poetyckich, ciekawe fotografie o tematyce przyrodniczej, efektowne przedmioty zdobione techniką découpage’u, biżuteria, prace rękodzielnicze wykonane techniką coulingu i orgiami oraz inne prace z papieru i bibuły. Były to m.in. efekty działających w Ośrodku uczniowskich kół zainteresowań. Te niezwykłe, zaskakujące dzieła stworzone zostały z kartonowych pudełek, pustych opakowań, i wielu innych codziennych przedmiotów. We wszystkich pracach przejawiała się spora inwencja twórcza ich autorów, ale także duży wysiłek nauczycieli - uczących młodzież podstaw technik malarskich, rysunkowych, graficznych, ale także polonistów pracujących z uczniami uzdolnionymi literacko.


Kolejną część imprezy stanowiła wycieczka edukacyjna po Bibliotece. Młodzi goście zostali oprowadzeni i zapoznani z pracami poszczególnych wydziałów. Najciekawszym okazał się Wydział Zbiorów Audiowizualnych. Zainteresował młodzież imponującym zbiorem płyt winylowych oraz możliwością obejrzenia starego sprzętu analogowego (magnetofon szpulowy, adapter).


Współorganizatorkami spotkania z ramienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej była Pani Grażyna Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji oraz Pani Luiza Kawka - kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych.


Czas trwania wystawy: 9-31 marca 2017 r.

galeria zdjęć

 

Habit i miecz, czyli o Krzyżakach Henryka Sienkiewicza

2017-03-07

23 lutego 2017 r. w Gimnazjum nr 1 odbyło się kolejne spotkanie Klubu Dobrej Książki. Uczestniczyło w nim 7 klas: 2a, 2b, 2c, 2d, 3d i 3c, a prowadziła je  pani Joanna Tarasiewicz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej

Link do wydarzenia 

 

 

 

 
 

PBW na Targach Edukacyjnych

2017-02-21

W dniach 16-17 lutego 2017 r. nasza Biblioteka wzięła udział w XIII edycji Targów Edukacyjnych w Lublinie. Stoisko prezentowało zbiory PBW - książki, czasopisma, pomoce multimedialne oraz usługi edukacyjne. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Biblioteki i odwiedzenie naszego stoiska.

galeria zdjęć

 

 Warsztaty dla germanistów

2017-02-21

 18 lutego 2017 r. w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki im. KEN w Lublinie odbyły się zajęcia w ramach programu Fokus Grundschule, które prowadziła pani Agnieszka Krajewska – trener Goethe-Institut Warschau. Warsztaty metodyczne Neue Medien im DaF-Unterricht für Jugendliche und Kinder (Nowe media w nauczaniu dzieci i młodzieży) dedykowane były nauczycielom germanistom. Spotkanie zgromadziło 16 nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Lublina i regionu lubelskiego oraz nauczycieli uczelni wyższych i szkół językowych. Uczestnicy spotkania doskonalili swoje kompetencje zawodowe oraz poznali metodyczno-technologiczne innowacje w nauczaniu języka niemieckiego.

 

Pani A. Krajewska prowadziła warsztaty przy użyciu nowoczesnych, atrakcyjnych form nauczania, które aktywizowały uczestników do wspólnej pracy. Zajęcia realizowane były również przy pomocy urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów. Nauczyciele zgromadzeni w grupach czteroosobowych korzystali także z materiałów dydaktycznych znajdujących się w Mediotece Języka Niemieckiego Goethe Institut. Warsztaty przebiegały w przyjaznej i twórczej atmosferze.

 

W warsztatach uczestniczyła pani Wiesława Wąsik – doradca metodyczny języka niemieckiego, która prowadzi w naszej Bibliotece konsultacje dla nauczycieli germanistów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Po zakończeniu zajęć nauczyciele odwiedzili Mediotekę Języka Niemieckiego Goethe Institut oraz Wydział Zbiorów Audiowizualnych. Pod kierunkiem pani W. Wąsik uczestnicy spotkania obejrzeli kolekcję książek i czasopism metodycznych oraz zapoznali się ze zbiorem pomocy dydaktycznych do nauki języka niemieckiego. Następnie Pani Luiza Kawka – kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych przedstawiła nauczycielom ofertę edukacyjną Wydziału.

 

Galeria

Film

 

Inauguracja Roku Josepha Conrada  2017-01-15
 

 2017 jest Rokiem Josepha Conrada - Korzeniowskiego. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zainaugurowała  obchody ekspozycją w gablocie w  holu. Ekspozycja poświęcona twórcy „Jądra  ciemności”, „Lorda Jima”, „Nostromo”, „Tajnego agenta”, „W oczach Zachodu” apologizuje głównie tematykę psychologiczno-moralną.

 

 Ze wszystkich pisarzy, jakich wydała Polska, Joseph Conrad - Korzeniowski był pisarzem najbardziej europejskim. Ten polski szlachcic - brytyjski pisarz i żeglarz, był człowiekiem trzech kultur: polskiej, francuskiej i angielskiej.  Uznany jest za jednego z najwybitniejszych stylistów w angielskiej literaturze oraz nowatorów prozy powieściowej. Powieść „Jądro ciemności” jest jednym z najbardziej znanych utworów literatury nowoczesnej, analizowanym przez miliony studentów na całym świecie i przetwarzanym w postaci filmów. 

 
Conradowi udało się opanować do perfekcji angielską pisownię, składnię i gramatykę, chociaż do końca życia mówił po angielsku z bardzo silnym obcym akcentem, trochę polskim, trochę francuskim. Znał doskonale język francuski i historię Francji. Akcja jego utworów rozgrywa się częściej we Francji, niż w Anglii. Jego życie  upłynęło pod znakiem morza i książek. Podróże wynikały z poświęcenia się marynarce już od siedemnastego roku życia.

 

Poruszał się swobodnie po obszarach wielu  innych kultur europejskich. Według niego „Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: słyszy i widzi - i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie”.  Niemal wszystkie jego dzieła poruszają temat moralności jednostki lub zbiorowości ludzkiej. Są one przesiąknięte aktami tchórzostwa, okrucieństwa, strachu, niezrozumienia, zachłanności. Dzieje się tak, ponieważ dla Conrada „literatura jest historią ludzką”. Z własnej ojczyzny wyniósł znajomość naszej literatury, przede wszystkim wielkich romantyków - jego ulubionym poetą był Słowacki, "dusza polskości", jak go określił, a także typowe motywy wierności, zdrady, odwagi, obowiązku i honoru.

Był synem Apollona Korzeniowskiego, poety, tłumacza i wybitnego działacza niepodległościowego. W dzieciństwie (1862-67) dzielił z rodzicami zesłanie  do Wołogdy, w północnej Rosji. W wieku dwunastu lat przyszły pisarz został sierotą. Chociaż z Polski wyjechał szybko, to nie stracił kontaktu z rodakami, a przede wszystkim nie utracił zainteresowania swoją ojczyzną. Syn polskich patriotów, zesłańców syberyjskich bardzo bolał nad faktem braku niepodległości swojej ojczyzny. Miał wyrzuty sumienia, że żyje z daleka od niej. W 1916 r. ogłosił „Notę w sprawie polskiej”, w której postulował odbudowę Polski pod protektoratem Wielkiej Brytanii i Francji. Kiedy Polska odzyskała niepodległość w roku 1918, napisał pełne przejęcia szkice o "zbrodni rozbiorów" i odbudowie państwa polskiego. Podczas wojny z bolszewikami w 1920 r., apelował gorąco o udzielenie jej pomocy.

 

Rok 2017 będzie okresem refleksji nad tym, co Joseph Conrad - Korzeniowski wniósł  do cywilizacji europejskiej, oraz dlaczego jego postać i  twórczość ważna  jest dla nas, Polaków.

 


Niezgodna-Divergent - prace 2017-01-14
 

 


Zapraszamy do oglądania w "Galerii na piętrze" prac powstałych w trakcie imprezy czytelniczo-językowej "Niezgodna-Divergent". Impreza odbyła się w Gimnazjum nr 3 im. im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie.


"Niezgodna" to tytuł pierwszej części bestselerowego cyklu Veroniki Roth, opowiadającego o przygodach szesnastoletniej Beatrice Prior, która zostawia swoją rodzinną frakcję–Altruizm i wstępuje w szeregi Nieustraszonych. Cykl porównywany do Igrzysk śmierci przyniósł autorce sławę i uznanie czytelników.


galeria zdjęć


„Niezgodna-Divergent" 2017-01-04
 

 

19 grudnia 2016 w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie odbył się konkurs czytelniczo-językowy dotyczący znajomości książki „Niezgodna-Divergent” – I części cyklu powieściowego Veroniki  Roth oraz okoliczności powstania powieści, biografii autorki i znajomości filmowej ekranizacji pierwszej części.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka była partnerem i współorganizatorem tego niezwykle ciekawego wydarzenia.

Konkurs składał się z trzech części: czytelniczej, językowej i plastycznej. Dodatkowo  drużyny mogły otrzymać punkty, o ile przebrały się za wybranego bohatera książki lub przygotowując oryginalny gadżet promujący książkę „Niezgodna”.

Kogo nazywano bezfrakcyjnymi i jaki był ich symbol? Kim był Marcus Eaton? Kto zagrał w ekranizacji rolę Tris i w jakich butach Veronika Roth chodzi na spacery?

Pytania nie były łatwe, ale uczestnicy poradzili sobie z nimi bez problemu.

W efekcie końcowym I miejsce zdobyły uczennice z Gimnazjum nr 26 im. Józefa I. Kraszewskiego w Lublinie, II miejsce przypadło uczennicom z Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, III miejsce zdobyli również gimnazjaliści z Gimnazjum nr 26.

galeria zdjęć


Pierwsze kroki ku patriotyzmowi  2017-01-03
 

 

W gablotach wystawienniczych w holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie obejrzeć można miniekspozycję Na tropie historii. Jest to wystawka wybranych prac dzieci z lubelskich przedszkoli - Przedszkola nr 25, Przedszkola nr 85, Przedszkola nr 64 oraz z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach.

 

Prace dzieci to jeden z wielu efektów wdrożenia Jesiennej Akademii Korpusu Ochrony Pamięci – jednego z programów fundacji Normalna Kultura.

 

Wykonane prace przedstawiają ważne postacie z historii Lublina i Lubelszczyzny oraz wytwory ich talentów i umiejętności. Znalazły się tu m.in. podobizny lubelskich przemysłowców, twórców słynnych lubelskich marek - przedsiębiorcy Wilhelma Hessa, założyciela lubelskiego zakładu naprawy i budowy wag oraz inż. Mieczysława Wolskiego - założyciela Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych „Wolski i S-ka”.

 

Inne rysunki przedszkolaków inspirowane były historią lubelskiego przemysłu. Przykładem – obrazek popularnego samochodu dostawczego Żuk, którego konstruktorem był inż. Stanisław Tański. Pojazd ten produkowany był w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie i przez wiele lat był jednym z produktów, z którym najbardziej kojarzone było nasze miasto.

 

Fundacja Normalna Kultura działa na terenie wschodniej Polski w obszarze kultury i edukacji. Chce dotrzeć do ludzi młodych, także do dzieci, dać im wzorce postaw ludzi, którzy czuli się Polakami i czynnie pracowali dla dobra swojej lokalnej, a pośrednio i ogólnopolskiej wspólnoty. Fundacja propaguje rozumną dumę z polskości i wizję wielkich możliwości wynikających z polskiego potencjału.

 

Proces wychowania patriotycznego jest procesem złożonym i wymaga długotrwałego oddziaływania, dlatego rozpocząć go należy możliwie wcześnie.

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego w tym zakresie, zgodnie z podstawą programową, jest „kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej”.

 

Wystawkę oglądać można w styczniu w godz. 8:00-19:30.

 

galeria zdjęć