Wydarzenia 2018


 

Z wizytą w Michowie 

2018-11-15

„Mądry człowiek uważa, że zdrowie jest największym błogosławieństwem każdego człowieka.

Niech jedzenie będzie Twoim lekarstwem.”

Hipokrates

 

Po raz kolejny  nauczycielki z Wydziału Zbiorów Audiowizualnych - Luiza Kawka i Edyta Tomaszek przeprowadziły zajęcia edukacyjne: Patent na zdrowe odżywianie. Tym razem spotkanie miało miejsce w gościnnych progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie, gdzie z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem w lekcjach i warsztatach plastycznych uczestniczyły dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej wraz z towarzyszącymi nauczycielkami nauczania zintegrowanego, w tym z inicjatorką spotkania panią Anną Targońską.

 

Nadrzędnym celem przyświecającym zajęciom było podkreślenie, że prawidłowe odżywianie jest sztuką, a opanowanie jej tajników pozwala na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, cieszenie się zdrowiem i dobrą kondycją. Nawyki żywieniowe kształtują się we wczesnym dzieciństwie, dlatego ważne jest, aby już małe dzieci wiedziały z jakich produktów powinna składać się zdrowa dieta, ile wody potrzebują komórki naszego ciała, na czym polega proces trawienia. Cała ta wiedza została zawarta w prezentacji multimedialnej, a sprawdzianem nabytych umiejętności były zajęcia warsztatowe polegające na wyklejaniu piramidy żywieniowej.

 

Bardzo dziękujemy za zaproszenie Gronu Pedagogicznemu ZSO w Michowie.

 

 

 

Link do relacji i galerii zdjęć 

 

 


Tu jest Polska! - uroczysta Wieczornica Niepodległościowa
w zaprzyjaźnionej SP w Wilczopolu

2018-11-14

9 listopada 2018 r., na zaproszenie Pani Alicji Cioczek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW, Grażyna Kłos uczestniczyła w uroczystej, urządzonej z niezwykłym rozmachem „Wieczornicy Niepodległościowej” przygotowanej z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodleglości przez Polskę.

 

Wzruszająca, barwna uroczystość składała się z inscenizacji, śpiewów, tańców i recytacji w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, dzieci z zespołów tanecznych i ludowych, tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej oraz członków Zespołu Śpiewaczego „Głuskowianki”, a także z gremialnego śpiewania pieśni patriotycznych wszystkich uczestników. Wywiązała się magiczna atmosfera wspólnotowości, dumy z tego, że jesteśmy wolnymi Polakami - mającymi prawo kultywowania pamięci o przodkach i przekonanymi, że „nic o nas bez nas”.

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wilczopolu w szczególny sposób przywiązują wagę do kształtowania postaw patriotycznych swoich wychowanków, wierni są nauce patrona - Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas występów uczniów wybrzmiało jedno z Jego przesłań: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największa sztuką jest dla niej żyć”.

 

Dziękujemy zaprzyjaźnionej z PBW Szkole Podstawowej w Wilczopolu za zaproszenie!

/gk/

 

Link do relacji i galerii zdjęć

 


100-lecie Niepodległej Polski

2018-11-14

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac plastycznych klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie. Pokazywane prace to efekt konkursu „100-lecie Niepodległej Polski” organizowane przez Pedagogiczna Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie i Szkołę Podstawową nr 29 w Lublinie. Prace powstały pod kierunkiem Małgorzaty Basińskiej.


Ekspozycję można oglądać w Galerii „Na piętrze” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie.

galeria zdjeć 

 

 


Warsztaty „Profesjonalna obsługa klienta…” 

2018-11-13

13 listopada 2018 r. w Bibliotece miały miejsce trzygodzinne warsztaty „Profesjonalna obsługa klienta w bibliotece i instytucjach kultury”, które przeprowadziły Agnieszka Kotyła (trener wewnętrzny, kierownik sklepu) i Katarzyna Kapek – pracownik PBW. W spotkaniu uczestniczyło prawie czterdziestu bibliotekarzy z województwa lubelskiego.

 

Na szkoleniu przedstawiono techniki obsługi klienta, komunikację werbalną i pozawerbalną, słuchacze dowiedzieli się, co wpływa pozytywnie, a co negatywnie na wizerunek bibliotekarza i całej instytucji. A. Kotyła motywowała bibliotekarzy do bycia ambasadorami marki, co znacząco wpływa na podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. Zaakcentowała także efekt pierwszego wrażenia, właściwego powitania oraz pożegnania klienta, które zachęcą użytkownika do dalszego korzystania z oferty biblioteki. Ważnym punktem była analiza problematyki związanej z tak zwanym trudnym klientem oraz wskazanie przez trenera konstruktywnego zachowania w nietypowych sytuacjach.

 

Podczas przerwy uczestnicy przy bufecie kawowym i słodkim poczęstunku mieli czas na rozmowy, podzielenie się własnymi doświadczeniami oraz możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi szkolenie.

 

Warsztaty metodyczne zakończono losowaniem nagród książkowych oraz rozdaniem zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu.

 

Dodatkowo, dla chętnych zorganizowano zwiedzanie Biblioteki, które przeprowadziła Ewelina Czajkowska, pracownik Wydziału Informacji i Informatyzacji. Bibliotekarze z dużym zainteresowaniem zapoznali się z funkcjonowaniem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.

kk

    

     

 

 


DLA NIEPODLEGŁEJ – GALA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA GRĘ EDUKACYJNĄ – MOJA POLSKA NIEPODLEGŁA 

2018-11-08

Dnia 8 listopada 2018r. o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej im ks. St. Konarskiego nr 1 w Lublinie odbyła się uroczysta Gala podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu na Grę Edukacyjną Moja Polska Niepodległa z udziałem dostojnych gości oraz nagrodzonych uczniów i ich nauczycieli-opiekunów z różnych miejsc Polski.

 

Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną Moja Polska Niepodległa zorganizowany został z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Metropolita Lubelski Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski oraz Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk

 

Organizatorami konkursu byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia,Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, Klub Inteligencji Katolickiej oraz Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego.

 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju. Celem konkursu było kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, zwrócenie uwagi uczniów na konieczność zachowania pamięci o własnej przeszłości,  budowanie poczucia dumy z historii własnego narodu,  upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości, a także ukazanie Lublina jako miasta otwartego, przyjaznego dzieciom i młodzieży, z bogatą historią i ciekawego współcześnie oraz innych Małych Ojczyzn.  Zadanie polegało na przedstawieniu historii walki o suwerenność oraz postaci mających lokalny wkład w odzyskanie niepodległości.

 

Uczniowie wykonywali prace w formie prototypu gry planszowej bądź towarzyskiej (np. makiety przestrzennej, planszy, kart, puzzli itp. umożliwiających praktyczne sprawdzenie propozycji konkursowych) oraz przygotowywali oprawę merytoryczną gry, zasady, instrukcje, ewentualnie przewodniki zawierające informacje, z których uczestnicy będą korzystać w czasie rozgrywania partii.

 

Na konkurs wpłynęło 158 prac z 13 województw naszej Ojczyzny. W konkursie wzięło udział 290 uczniów przygotowanych przez 98 nauczycieli. Jury konkursu dokonało oceny prac w oparciu o podane w regulaminie kryteria m.in. poprawność merytoryczną, walory edukacyjne, nowatorskie ujęcie tematu oraz ukazanie wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i postaci walczących o suwerenność na terenie całego kraju.

 

Jury przyznało w czterech grupach wiekowych 15 nagród za I, II i III miejsce oraz 8 wyróżnień; łącznie nagrodzono 44 uczniów.

 

Pani Iwona Pańpuch – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. S. Konarskiego rozpoczęła uroczystość witając serdecznie zebranych gości oraz podkreślając wagę wydarzenia, w którym wszyscy uczestniczą. Z kolei głos zabrali: P. Radosław Brzózka – reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, P. prof. Mieczysław Ryba – Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej oraz dr Piotr Makarzec – Prezes Fundacji Instytut im. K. Wielkiego, którzy przybliżyli zebranym wielkie idee niepodległościowe i patriotyczne oraz sylwetki wybitnych Polaków zaangażowanych w walkę o Odzyskanie Niepodległości.

 

Uroczystość uświetnił gościnny występ Zespołu Pieśni i  Tańca Dąbrowica działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jastkowie oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Podziwialiśmy śpiew uczniów oddziałów przedszkolnych, patriotyczną pantomimę zespołu tanecznego „ Jedyneczki” oraz występ zespołu wokalnego z oddziałów gimnazjalnych.

 

Pani Dyrektor Iwona Pańpuch zwróciła się z serdecznymi podziękowaniami do nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu i zorganizowanie uroczystości oraz podkreśliła wagę współpracy Dyrektorów SP nr 1, SP nr 50 oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy realizacji przedsięwzięcia. Oglądający wysoko ocenili patriotyczne prezentacje, zaznaczając w podsumowaniu, że świadczą one nie tylko o  perfekcji artystycznej, ale także o głębokiej wrażliwości patriotycznej młodych wykonawców.

 

Link do relacji oraz Galerii zdjęć

Panorama lubelska (00:14:56)

 

 


 

Fascynująca historia książki w SP nr 26 w Lublinie

2018-11-05

Kto wynalazł papier?, Dlaczego czytamy „od deski do deski”?, Jak wygląda pismo koptyjskie? Ile tabliczek glinianych odnaleziono w Bibliotece króla Assurbanipala? – odpowiedzi na te i inne pytania związane z dawną książką poznała młodzież ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie podczas zajęć edukacyjnych ABC historii książki. Lekcję przeprowadziła pani Luiza Kawka, kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW na zaproszenie grona pedagogicznego Szkoły.

 

Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną, były próbą ukazania książki jako wynalazku, który odmienił oblicze ludzkości.  Dzieci zobaczyły  jak zmieniała się książka na przestrzeni wieków, z czego była zrobiona i jak wyglądała. Wspólnie prześledziły jej drogę od rysunków naskalnych (petroglifów), poprzez tabliczki woskowe i gliniane, na których utrwalano teksty, aż po kodeks, czyli formę książki, którą znamy do dziś

 

 

 


Militaria XX wieku - Wystawa historyczna z udziałem PBW

2018-10-29

W dniach 26, 27 i 28 października 2018 r. bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie wzięli udział w wydarzeniu pn. Militaria XX wieku - Wystawa historyczna.

 

galeria zdjęć 

 

W lubelskiej hali targowej (ul. Dworcowa 11) można było obejrzeć m.in. replikę samolotu Miles M.14 Magister. Jest to dwumiejscowy samolot szkolny z okresu II wojny światowej. Na wystawie pojawiły się również pojazdy wojskowe, zarówno zabytkowe jak i współczesne, będące na wyposażeniu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Wojska Polskiego oraz Sił Zbrojnych RP.


W ramach wydarzenia odbywały się spotkania i dyskusje na temat odkryć, podróży i dociekań bibliograficznych. Gośćmi honorowymi byli: znany pasjonat historii, autor programu "Było, nie minęło - Kronika Zwiadowców Historii" - Adam Sikorski oraz pisarz i podróżnik Mariusz Borowiak, opowiadający o odnalezieniu wraku i wyciągnięciu dzwonu z niszczyciela eskortowego ORP "Kujawiak". Pokaz uzupełniła prezentacja unikalnego filmu zrealizowanego na głębokości 100 m oraz wystawa fotografii wielkoformatowej 3D polskich eskortowców ORP Ślązak, Krakowiak, Kujawiak.


Nasze stoisko prezentowało zbiory PBW - książki, czasopisma, programy i pomoce multimedialne oraz usługi edukacyjne związane z tematem przewodnim wydarzenia.
Wszystkim zwiedzającym dziękujemy za odwiedzenie stoiska i zainteresowanie ofertą Biblioteki.

 


Moja ukochana, niepodległa Ojczyzna - wystawa prac plastycznych 

2018-10-29

W poszukiwaniu form wyrazu dla radości i dumy z 100. rocznicy niepodległości Polski, bibliotekarze Wydz. Informacji i Informatyzacji PBW zorganizowali w holu Biblioteki ekspozycję pt. Moja ukochana, niepodległa Ojczyzna. Składają się na nią prace wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie (Aleja Spółdzielczości Pracy 65) oraz fotogramy ukazujące wydarzenia z jesieni 1918 r.

 

galeria zdjęć

Prace plastyczne to efekt konkursu na plakat ogłoszonego przez „Koło patriotyczne” działające w SOSW nr 1 w celu uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież pod troskliwym okiem swoich nauczycieli, przy zastosowaniu różnorodnych technik plastycznych, wykonała prace, poprzez które wyraziła swój patriotyczny stosunek do Ojczyzny. W pracach plastycznych uczniów została pokazana duma i miłość do naszego kraju.

Dobór historycznych fotografii oraz prace plastyczne to próba nawiązania do nastrojów Polaków sprzed wieku - ”Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (...). Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów." ("Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925" pod red. Haliny Janowskiej i Tadeusza Jędruszczaka).

 

Ekspozycję można oglądać w godzinach pracy Biblioteki (tj. 8:00 do 19:30) do końca listopada 2018. 

 


Warsztaty  dla nauczycieli Inny wymiar czytelnictwa...

2018-10-22

24 października 2018 w bibliotece odbyły się warsztaty  dla nauczycieli Inny wymiar czytelnictwa - rozszerzona rzeczywistość na przykładzie "Małego Księcia”. Prowadząca zajęcia Joanna Tarasiewicz zaprezentowała możliwości wykorzystania aplikacji mobilnych AR w działaniach edukacyjnych. Aplikacje Quiver, Aurasma czy Anatomy4D to doskonałe narzędzia do wykorzystania w pracy z uczniami.

 

Poznaliśmy również pierwszą na polskim rynku książkę w rzeczywistości rozszerzonej „Mały Książę”, wydaną przez wydawnictwo Galaktyka. Dzięki aplikacji The Tiny PrinceAR przenieśliśmy się w interaktywny i trójwymiarowy wymiar czytelnictwa.

 

 

 

 


Seans pełen emocji – Prawdziwa historia Jaśka Meli

2018-10-22

W zeszłym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniora. Tym razem inicjatorki spotkań  z  dziesiątą muzą: Luiza Kawka i Edyta Tomaszek, zaproponowały Seniorom projekcję filmu Mój biegun, przedstawiającego historię Jaśka Meli, najmłodszego w historii zdobywcy dwóch biegunów, a zarazem pierwszej niepełnosprawnej osoby, która dokonała tak heroicznego wyczynu. Po krótkim wprowadzeniu traktującym o okolicznościach powstania produkcji, przedstawieniu sylwetek aktorów i reżysera wspólnie oglądaliśmy tragiczne losy rodziny Janka Meli, która niejednokrotnie była poddawana ciężkiej, życiowej próbie.

Po pokazie wywiązała się ciekawa dyskusja o niepełnosprawności, przełamywaniu barier mentalnych i stereotypów funkcjonujących w życiu społecznym dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

 

Kolejne spotkanie już wkrótce, zapraszamy.

 

 

 


Gra Miejska „Bo chcieć to móc”

2018-10-22

 W dniu 18.10.2018 gościliśmy w Bibliotece uczestników Niepodległościowej Gry Miejskiej „Bo chcieć to móc”. Organizatorem i pomysłodawcą tego wydarzenia był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II. Drużyny rozwiązywały zagadki związane z historią Polski, rozszyfrowywały znaki i kody, identyfikowały postacie historyczne. W rywalizacji wspólnie z wychowankami Ośrodka brała udział młodzież z Litwy, Białorusi i Ukrainy uczestnicząca w III Dniach Kresowych.

Zapraszamy za rok


 


Patent na zdrowe odżywianie

2018-10-18

 W tym tygodniu przedstawicielka naszej Biblioteki dwukrotnie gościła w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie. Pani Luiza Kawka - kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW zachęcała dzieci do dbania o dobre nawyki żywieniowe oraz do aktywnego spędzania wolnego czasu podczas zajęć edukacyjnych Patent na zdrowe odżywianie. Maluchy nie tylko dowiedziały się, że dbałość o właściwe, zdrowe odżywianie pozwala na utrzymanie dobrego stanu zdrowia i pozwala uniknąć wielu chorób, ale także poznały podstawowe informacje o budowie i roli układu pokarmowego człowieka.

 

 

Lekcja została urozmaicona zajęciami plastycznymi. Przedszkolaki miały za zadanie stworzyć piramidę żywieniową z wyciętych elementów graficznych - produktów żywnościowych, a następnie nazwać poszczególne jej piętra. Dzieci świetnie sobie poradziły z tym wyzwaniem.

 

 

 


Dzień Patrona w Policealnym Studium Medycznym w Lublinie 

2018-10-17

 

17.10.2018 r. pracownicy PBW Joanna Tarasiewicz i Maciej Sztorc w ramach obchodów Dnia Patrona wygłosili wykład szkoleniowy "Bezpieczeństwo w internecie" dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie. 

 


 

Czym dla mnie jest niepodległość? – debata w Bibliotece

2018-10-16

Pierwsze spotkanie z cyklu "Rozmowy przy wspólnym stole" – Czym dla mnie jest niepodległość? odbyło się w Bibliotece dnia 16 października 2018 roku. Debatę prowadziła Katarzyna Kapek, nauczyciel bibliotekarz PBW, która wystąpiła w roli moderatora lokalnego oraz pani Stanisława Retmaniak – moderator centralny z Warszawy.

 

galeria zdjęć 

 

W rozmowach udział wzięli przedstawiciele między innymi środowiska szkolnego i artystycznego: p. Bożenna Jedlińska z Kuratorium Oświaty, p. Anna Radziwiłko z LSCDN, p. Arkadiusz Tota – menedżer kultury w Banku Pocztowym, nauczyciel historii dr Andrzej Kaproń wraz z uczniem z XXIII LO, p. Konrad Kowalski –  właściciel Agencji Artystycznej Kilm Events, seniorzy z Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 w Lublinie oraz bibliotekarze PBW. Dzięki zgromadzeniu osób w różnym wieku i z odrębnymi poglądami, obrady miały charakter niezwykle interesujący.

 

Uczestnicy aktywnie włączyli się w proponowane ćwiczenia. Wspólnie zastanawialiśmy się nad różnicami między dialogiem i dyskusją oraz nad zasadami prowadzenia dobrego dialogu. Jedno z zadań polegało na wyborze zdjęcia, które uczestnikom kojarzy się z niepodległością. Zebrani uzasadniali swoje wybory wyjaśniając jednocześnie, czym dla nich jest niepodległość. Następnie na otrzymanych karteczkach wszyscy zanotowali, w jaki sposób chcą spędzić ten wyjątkowy dzień. Każdy miał możliwość odczytania na głos swojej propozycji, co niejednokrotnie wzbudzało podziw i zaskoczenie różnorodnością koncepcji.

 

"Rozmowy..." to ogólnopolski projekt, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspierana przez Fundusz Obywatelski. Celem projektu jest wypracowanie modelu dobrej rozmowy, podkreślenie, jak ważny jest dialog między osobami o zróżnicowanych poglądach.

 

Składamy serdecznie podziękowania Instytucji Szkoleniowej Iskra za przygotowanie słodkiego poczęstunku i bufetu kawowego.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i aktywność. Kolejne spotkanie na przełomie listopada i grudnia. Zapraszamy!

KK 

 


O miłości z Seniorami

2018-10-09

9 października 2018 r. bibliotekarki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Luiza Kawka i Edyta Tomaszek po raz kolejny odwiedziły Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 w Lublinie. Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, którego tematem przewodnim była refleksja nad filmem Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej w reżyserii Marii Sadowskiej z przejmującą muzyką Radzimira Dębskiego.

 

Na początku Seniorzy poznali sylwetkę głównej bohaterki i najważniejsze wydarzenia jej biografii. Później z zapartym tchem, przez ponad dwie godziny, śledziliśmy perypetie i życiowe wybory tytułowej postaci.

 

Wydarzeniu towarzyszyła sympatyczna i familiarna atmosfera, za którą serdecznie dziękujemy Agacie Kowalczyk – kierowniczce CDPDS nr 3 w Lublinie.

 

 

 


Gry miejskie w bibliotece…

2018-10-02

W czerwcu 2018 roku Biblioteka zgłosiła swój udział w trzeciej edycji konkursu „Re-Animuj się”, który zorganizowała sieć LABiB i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Do wygrania były bezpłatne warsztaty w bibliotece, które prowadzi Ambasador LABiB. Pedagogiczna Bibliotek Wojewódzka im. KEN w Lublinie zdobyła nagrodę w postaci szkolenia  „Gry miejskie w bibliotece – skuteczny sposób promocji”. Spotkanie miało miejsce 1 października 2018 roku, a przeprowadził je pan Karol Baranowski – Ambasador Labib. W warsztatach uczestniczyli bibliotekarze PBW oraz pani Joanna Wójcik, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej im. JP II w Lublinie.

 

Podczas szkolenia pan K. Baranowski podzielił się wiedzą i bogatym doświadczeniem w sprawie tworzenia atrakcyjnych gier miejskich od podstaw. Zachęcał do korzystania podczas gier miejskich z nowych technologii, np. z czytnika kodów QR oraz z aplikacji Kahoot. Bibliotekarze chętnie brali udział w zaproponowanych ćwiczeniach. 

 

 


Lubelskie Laboratorium Talentów

2018-10-02

2 października 2018 odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli w ramach sieci doskonalenia Lubelskie Laboratorium Talentów. Co to są zdolności i uzdolnienia, jak wykorzystać potencjał dziecka zdolnego i jak z nim pracować w szkole masowej – nad tymi zagadnieniami zastanawialiśmy się na wtorkowym spotkaniu.

 

Lubelskie Laboratorium Talentów to wspólna inicjatywa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Zespołu Poradni nr 2 i Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. Koordynatorem sieci i jej pomysłodawcą jest dr Tomasz Knopik, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie.

 


V Konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego 2018-09-27
 

27 września 2018 r. w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego  UMCS odbyła się V Konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego Kompleksowe wspomaganie oraz inne formy wspierania pracy szkoły/placówki – zaproszenie do współpracy, zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 


 

Honorowy patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Lubelskiego - Pan Sławomir Sosnowski, Wojewoda Lubelski - Pan dr hab. Przemysław Czarnek, Prezydent Miasta Lublin - Pan dr Krzysztof  Żuk, Lubelski Kurator Oświaty - Pani Teresa Misiuk oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS - Pan dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Oddział w Lublinie, Radio Lublin, Telewizja Lublin oraz Portal Lustro Biblioteki.

 

Tegoroczna konferencja poświęcona była kompleksowemu wspomaganiu i innym formom wsparcia, jakie biblioteki pedagogiczne oferują szkołom i innym placówkom edukacyjnym. W czasie trwania konferencji staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: jak wygląda wspomaganie w praktyce, jak oceniają współpracę z bibliotekami pedagogicznymi sami zainteresowani oraz o jakie formy wspomagania szkół i placówek oświatowych należałoby poszerzyć ofertę edukacyjną bibliotek pedagogicznych?

 

W imieniu organizatorów konferencję otworzyła Pani Barbara Rzeszutko – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie oraz Pani prof. dr hab. Maria Juda – dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. O dalszy przebieg obrad dbała Pani Luiza Kawka – sekretarz konferencji, kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW w Lublinie.

 

Konferencję zaszczycili swoją obecnością goście specjalni. Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentowała osobiście Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, która w przemówieniu otwierającym konferencję podkreśliła ważną rolę bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania placówek edukacyjnych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego reprezentowała Pani Halina Drozd – dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, która odczytała list od Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego skierowany do organizatorów i uczestników konferencji oraz przekazała na ręce dyrekcji PBW okolicznościowy adres od Wicemarszałka dr Krzysztofa Grabczuka.

 

Na obrady przybyli również dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek oraz przedstawiciele placówek oświatowych współpracujących z PBW: Pani dr Dorota Mach - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Pani Katarzyna Kalita - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, która jednocześnie wystąpiła w roli prelegentki,  Pan Andrzej Zieliński – dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Pan dr Piotr Szczukiewicz – dyrektor Zespołu Poradni Nr 2 w Lublinie.

 

W konferencji brali udział także przedstawiciele środowiska akademickiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Pani dr hab. Anita Has-Tokarz – zastępca dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, Pani dr Renata Malesa – adiunkt w Zakładzie Informatologii Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, Pani dr Grażyna Piechota – adiunkt w Zakładzie Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz Pani Lidia Jarska – specjalista w Zakładzie Informatologii Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS.

 

Na sali obrad obecna była też Pani Małgorzata Dąbrowska-Duda – Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Oddział w Lublinie.

 

W konferencji wzięło udział 112 osób – dyrektorzy i pracownicy lubelskich szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele i bibliotekarze bibliotek pedagogicznych i szkolnych z regionu lubelskiego.

 

Konferencja stała się okazją do wspólnej rozmowy o sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, ale też do znalezienia nowych form współpracy między bibliotekami pedagogicznymi a szkolnymi.

 

 Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konferencji.


Film

Galeria 


 

Akwarium małego przedszkolaka

2018-09-26

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 25 w Lublinie pt. „Akwarium małego przedszkolaka”. Prezentowane na wystawie prace powstały pod kierunkiem Moniki Gardyas.

Ekspozycję można oglądać w Galerii „Na piętrze” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie

galeria zdjęć

 


 

BiblioLAB – Zjazd Bibliotekarzy z Lubelszczyzny

2018-09-20

20 września 2018 r. w Galerii Labirynt w Lublinie miało miejsce spotkanie bibliotekarzy pod hasłem „Różne twarze biblioteki”. Katarzyna Kapek wystąpiła w roli eksperta, gdzie wygłosiła referat „Personal branding, czyli twoja marka ma wpływ na wizerunek biblioteki”.

link do galerii 


 

Warsztaty dla nauczycieli j. niemieckiego - DELFORT

2018-09-18

18 września 2018 r. w Mediotece Języka Niemieckiego Goethe-Institut działającej przy Wydziale Zbiorów Audiowizualnych PBW odbyło się seminarium w ramach programu DELFORT: Wie komme ich ans Ziel? Ich peppe mein Lehrwerk auf! / Jak osiągnę cel? Uatrakcyjnię pracę z podręcznikiem! Spotkanie prowadziła dr Iwona Machowicz, starszy wykładowca w Zakładzie  Lingwistyki Stosowanej UMCS oraz lektor  języka niemieckiego w Dethloff Deutschschule.

Podręczników do nauki języka niemieckiego jest bez liku. Na ile odpowiadają one zainteresowaniom i oczekiwaniom uczniów, to ważne pytanie.

 

 

 

 

Podczas seminarium uczestnicy nauczyli się jak świadomie i celowo pracować z podręcznikiem języka niemieckiego na lekcji. Dowiedzieli się też w jaki sposób niedużym nakładem czasu dostosować i poszerzyć materiały z podręcznika do potrzeb uczniów. Zdobyte informacje pomogą nauczycielom germanistom uatrakcyjnić pracę z podręcznikiem, aby lekcje były bardziej efektywne i kreatywne.

Pani dr Iwona Machowicz prowadziła seminarium przy użyciu nowoczesnych, atrakcyjnych form nauczania, które aktywizowały do wspólnej pracy. Szkolenie przebiegało w przyjaznej i twórczej atmosferze. 

Narodowe Czytanie w ZSO nr 2 z udziałem bibliotekarzy PBW

2018-09-13

13 września 2018 r. nauczyciele bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie: Grażyna Kłos - kierownik Wydz. Informacji i Informatyzacji, Luiza Kawka - kierownik Wydz. Zbiorów Audiowizualnych, Piotr Król, kierownik Wydz. Udostępniania Zbiorów oraz Edyta Tomaszek z Wydz. Zbiorów Audiowizualnych gościli w progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie.

 

  

 

 

Okazją do spotkania była kolejna edycja Narodowego Czytania, którego głównym założeniem jest wspólna, publiczna lektura dzieł polskiej literatury pięknej, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskich pisarzy.

Zebrane grono uczniów i gości powitała inicjatorka spotkania p. Elżbieta Frant, nauczyciel bibliotekarz w ZSO nr 2 w Lublinie. W dalszej kolejności nauczyciele z PBW zmierzyli się z tekstem S. Żeromskiego. Piotr Król, w dialogu z uczennicą klasy III b Magdaleną Golianek, dokonał interpretacji tekstu odnoszącego się do wspólnoty trudnych przeżyć Karoliny i Cezarego: rewolucji, śmierci rodziców, utraty domów, poczucia wyobcowania. Edyta Tomaszek zaprezentowała fragment mówiący o udziale głównego bohatera w wojnie polsko-bolszewickiej i jego wyprawie do majątku Nawłoć. Wspólne czytanie zakończył występ Luizy Kawki, która przedstawiła rozdział na temat ważnej pamiątki rodzinnej Baryków - pamiętnika z powstania listopadowego.

 

Drugą część spotkania wypełnił quiz sprawdzający znajomość lektury przygotowany przez G. Kłos. Uczestnikami byli uczniowie klas licealnych. Nagrodą za udzielenie prawidłowych odpowiedzi były egzemplarze Przedwiośnia z okolicznościową pieczęcią przysłaną przez Kancelarię Prezydenta RP.


 

Narodowe Czytanie - odsłona wyjątkowa na 100-lecie niepodległości

2018-09-08

8.09.2018 r. PBW w Lublinie po raz piąty zorganizowała Narodowe Czytanie - publiczną lekturę fragmentów jednego z wyborowych dzieł literatury polskiej. Tym razem cała Polska czytała „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Akcja Narodowe Czytanie, której stałym, głównym celem jest propagowanie polskiej literatury oraz popularyzacja czytelnictwa, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka była jednym z 2930 organizatorów, którzy zgłosili do Kancelarii Prezydenta RP akces do tej edycji.

 

Sala czytelni Biblioteki była wypełniona po brzegi, lektorzy i goście dopisali. Nie zawiedli pasjonaci literatury, stali czytelnicy, klienci i przyjaciele Biblioteki - nauczyciele, pedagodzy z SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie (Anna Sprawka-Sotirow i Elżbieta Czyżewska), pedagodzy z SOSW im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, nauczyciele z SP nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, a także kierowniczki z zaprzyjaźnionych centrów pobytu dziennego dla seniorów nr 2 i nr 4 - Ewa Krawczyk i Beata Kidaj. Cieszyliśmy się też obecnością gości specjalnych: Haliny Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Bożenny Jedlińskiej - starszego wizytatora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania w KO w Lublinie.

 

Organizatorzy dołożyli starań, aby impreza była godna, ciekawa i kształcąca. W programie, oprócz interpretacji powieści Żeromskiego, znalazły się wykłady i występy artystyczne. Przedsięwzięcie Narodowego Czytania było jedną z zaplanowanych na ten rok bibliotecznych form czczenia jubileuszu i świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Uroczysty charakter spotkaniu nadał występ kilkuosobowego Zespołu Śpiewaczego „Głuskowianki", działającego przy Stowarzyszeniu Artystyczna Gmina Głusk, z kapelą. Wiązanka pieśni ludowych i patriotycznych mocno poruszyła słuchaczy, angażując do wspólnego wykonania. Podniosły nastrój wytworzony został widowiskowo wykonanymi tańcami narodowymi - polonezem i mazurem przez parę taneczną - Anetę Szymaniak-Solowską oraz Mateusza Janusza Solowskiego, solistów Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej.

 

Maraton czytelniczy w PBW poprzedzony był interesującymi wykładami. Temat Spór o Polskę w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego podjęła dr hab. Iwona Morawska (Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UMCS). Wykład był refleksją nad bogactwem możliwych odczytań, interpretacji i sensów dzieła. Jako autorską refleksję Żeromskiego nad kształtem nowo powstałej II Rzeczypospolitej, powieść rozrachunkową, opowieść o młodzieńczym dojrzewaniu, o nieszczęśliwej miłości, trudnych życiowych wyborach, oraz ich konsekwencjach.

Gawędę Z pamiętnika ułana Leona Legiejki wygłosił Grzegorz Sztal, regionalista, pasjonat historii, kolekcjoner, członek Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich, sekretarz lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, założyciel Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki Czasu”. Sugestywnie (z użyciem unikatowych fotografii, dokumentów oraz kartek z pamiętnika pisanego w latach 1914-1921), ukazana została postać legionisty Leona Legiejki (rocznik 1896), niemal równolatka Cezarego Baryki. Był on jednym z tysięcy ochotników walczących o odzyskanie niepodległości i w jej obronie. Bez poświęcenia takich jak on, nie byłoby wolnej Polski.

Fragmenty „Przedwiośnia” czytało 15 lektorów, wśród nich głównie uczniowie z lubelskich szkół średnich: ZSO nr 2, ZSO nr 5, V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego oraz Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego. Niektóre spośród fragmentów powieści przedstawione były w formie mini inscenizacji. Czytający nagrodzeni zostali egzemplarzem „Przedwiośnia" z pieczęcią NC oraz dyplomem potwierdzającym uczestnictwo. Uczniom towarzyszyli ich nauczyciele, przeważnie poloniści lub bibliotekarze szkolni.

 

NC w Bibliotece miało formułę otwartą, czytać mógł każdy, kto wyraził wolę bycia lektorem. Swoje interpretacje tekstu zaprezentowali m.in.: Dyrektor PBW - Barbara Rzeszutko, Dyrektor Halina Drozd oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych z Biblioteką instytucji: Małgorzata Orzeł - Dyrektor d/s medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, Joanna Kierych, Dyrektor Banku Pocztowego oraz dr Dariusz Kiszczak, specjalista ds. informacji pedagogicznej, promocji LSCDN. Czytający wybrali fragmenty o spotkaniu Cezarego z ojcem, scenę przybycia do Polski, dramatycznej podróży w wagonie pod cuchnącymi skórami, opis leniwego i hedonistycznego życia mieszkańców Nawłoci, dyskusji z Szymonem Gajowcem, zebrania komunistów, marszu na Belweder. Wybrzmiało również najważniejsze przesłanie powieści wypowiedziane ustami Szymona Gajowca: "To dopiero przedwiośnie nasze. Wychodzimy na przemarznięte role i oglądamy dalekie zagony. Bierzemy się do własnego pługa, do radła i motyki, pewnie że nieumiejętnymi rękami. (…) Wierzymy, że doczekamy się jasnej wiosenki naszej".

 

Specjalnie na okazję Narodowego Czytania przygotowana sceneria Czytelni nawiązywała do mniej znanego urywka „Przedwiośnia”: Na tym strychu rozległym i wysokim, suchym i przewiewnym, było ciepło rozkoszne i prawdziwie anielski zapach dojrzałych jabłek. Towarzystwo zabierało się niby to do segregowania owocu, umieszczania we właściwych przegrodach, lecz w gruncie rzeczy zajmowało się zjadaniem co najprzedniejszych okazów w ilości zaprawdę nadmiernej. Ksiądz, Hipolit, Cezary, wujcio, nawet ciocie, nawet sama pani Wielosławska, słowem wszyscy, prowadzili na tej górce jakby pewnego rodzaju kurację jabłeczną. Usadowieni na tej górce, tracili niejako swą skorupę, w której uroczyście poruszali się i chadzali w pokoju bawialnym i stołowym. W górnej strefie – bili się jabłkami, gonili się i dokazywali jak dzieci. Motywem przewodnim wystroju były więc jabłka rozłożone na stole, szafach, półkach i regałach bibliotecznych oraz żółte kwiaty nawłoci – aluzja do nazwy II części utworu. Wnętrze Czytelni zaaranżowaliśmy również wielkoformatowymi plakatami – makatkami, które niegdyś wisiały na ścianach wielu polskich domów, ze swojsko brzmiącymi napisami: Gość w dom, Bóg w dom, Wszyscy, co ten próg przekraczają, czego nam życzą, niech i sami mają, Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, Gdzie miłość i zgoda panuje, tam szczęście swe gniazdko buduje, Miłość i zgoda - domu ozdoba, Dobra gospodyni, dom porządnym czyni.

 

W holu PBW można było obejrzeć w gablotach wystawę poświęconą najważniejszym motywom powieści, tj. okrucieństwu i chaosowi rewolucji, znaczenia symbolu szklanych domów i symbolu przedwiośnia. Symbole powieści to wielkie autorskie przesłanie Żeromskiego - wołanie o odwagę i wielką ideę dla Polski - by mogła się rozwinąć cywilizacyjnie i politycznie.

 

Dla pogłębienia, a zarazem sprawdzenia stopnia znajomości tekstu utworu, zaprosiliśmy uczestników do quizu, kładąc nacisk na to, aby wzięli w nim udział w szczególności uczniowie. Znajomość powieści nie była perfekcyjna, ale uczestnicy nagrodzeni zostali egzemplarzami „Przedwiośnia” – jako zachętę do dalszego poznawania twórczości Żeromskiego, pisarza mającego umiejętność „wznoszenia uczuć i myśli”, trwania na wyżynach ducha (choć jednocześnie blisko ludzi), nieustannego i głębokiego przejęcia się sprawami najwyższej wagi.

 

Do bibliotecznej tradycji PBW należy ostemplowywanie wszystkich egzemplarzy czytanego dzieła pozostających w zasobach Biblioteki. Pieczęć Narodowego Czytania będzie stanowić cenną pamiątką dla kolejnych pokoleń czytelników pedagogicznej książnicy. Również uczestnicy akcji, którzy przyszli z własnym egzemplarzem powieści, mieli możliwość otrzymania okolicznościowej pieczęci, upamiętniającej tegoroczną akcję NC.

 

Na finał spotkania zaplanowaliśmy wspólne okolicznościowe zdjęcie „ku pamięci” w towarzystwie artystów i bibliotekarzy PBW. Sympatyków takiej formy czytania zapraszamy ponownie za rok!

 

Organizatorzy spotkania: G. Kłos (prowadzenie), E. Mazurek (koordynator), E. Czajkowska (quiz), M. Sztorc (filmowanie, sprzęt), P. Wiechnik (fot.), M. Biszkont (fot.), L. Kawka, E. Tomaszek, M. Szostek, M. Pawlak (dokumentacja, opieka nad gośćmi).        /gk/

  

galeria zdjęć

film

 


  Wydarzenia styczeń - sierpień