Wydarzenia 2018


BiblioLAB – Zjazd Bibliotekarzy z Lubelszczyzny

2018-09-20

20 września 2018 r. w Galerii Labirynt w Lublinie miało miejsce spotkanie bibliotekarzy pod hasłem „Różne twarze biblioteki”. Katarzyna Kapek wystąpiła w roli eksperta, gdzie wygłosiła referat „Personal branding, czyli twoja marka ma wpływ na wizerunek biblioteki”.

link do galerii 


 

Warsztaty dla nauczycieli j. niemieckiego - DELFORT

2018-09-18

18 września 2018 r. w Mediotece Języka Niemieckiego Goethe-Institut działającej przy Wydziale Zbiorów Audiowizualnych PBW odbyło się seminarium w ramach programu DELFORT: Wie komme ich ans Ziel? Ich peppe mein Lehrwerk auf! / Jak osiągnę cel? Uatrakcyjnię pracę z podręcznikiem! Spotkanie prowadziła dr Iwona Machowicz, starszy wykładowca w Zakładzie  Lingwistyki Stosowanej UMCS oraz lektor  języka niemieckiego w Dethloff Deutschschule.

Podręczników do nauki języka niemieckiego jest bez liku. Na ile odpowiadają one zainteresowaniom i oczekiwaniom uczniów, to ważne pytanie.

 

 

 

 

Podczas seminarium uczestnicy nauczyli się jak świadomie i celowo pracować z podręcznikiem języka niemieckiego na lekcji. Dowiedzieli się też w jaki sposób niedużym nakładem czasu dostosować i poszerzyć materiały z podręcznika do potrzeb uczniów. Zdobyte informacje pomogą nauczycielom germanistom uatrakcyjnić pracę z podręcznikiem, aby lekcje były bardziej efektywne i kreatywne.

Pani dr Iwona Machowicz prowadziła seminarium przy użyciu nowoczesnych, atrakcyjnych form nauczania, które aktywizowały do wspólnej pracy. Szkolenie przebiegało w przyjaznej i twórczej atmosferze. 

Narodowe Czytanie w ZSO nr 2 z udziałem bibliotekarzy PBW

2018-09-13

13 września 2018 r. nauczyciele bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie: Grażyna Kłos - kierownik Wydz. Informacji i Informatyzacji, Luiza Kawka - kierownik Wydz. Zbiorów Audiowizualnych, Piotr Król, kierownik Wydz. Udostępniania Zbiorów oraz Edyta Tomaszek z Wydz. Zbiorów Audiowizualnych gościli w progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie.

 

  

 

 

Okazją do spotkania była kolejna edycja Narodowego Czytania, którego głównym założeniem jest wspólna, publiczna lektura dzieł polskiej literatury pięknej, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskich pisarzy.

Zebrane grono uczniów i gości powitała inicjatorka spotkania p. Elżbieta Frant, nauczyciel bibliotekarz w ZSO nr 2 w Lublinie. W dalszej kolejności nauczyciele z PBW zmierzyli się z tekstem S. Żeromskiego. Piotr Król, w dialogu z uczennicą klasy III b Magdaleną Golianek, dokonał interpretacji tekstu odnoszącego się do wspólnoty trudnych przeżyć Karoliny i Cezarego: rewolucji, śmierci rodziców, utraty domów, poczucia wyobcowania. Edyta Tomaszek zaprezentowała fragment mówiący o udziale głównego bohatera w wojnie polsko-bolszewickiej i jego wyprawie do majątku Nawłoć. Wspólne czytanie zakończył występ Luizy Kawki, która przedstawiła rozdział na temat ważnej pamiątki rodzinnej Baryków - pamiętnika z powstania listopadowego.

 

Drugą część spotkania wypełnił quiz sprawdzający znajomość lektury przygotowany przez G. Kłos. Uczestnikami byli uczniowie klas licealnych. Nagrodą za udzielenie prawidłowych odpowiedzi były egzemplarze Przedwiośnia z okolicznościową pieczęcią przysłaną przez Kancelarię Prezydenta RP.


 

Narodowe Czytanie - odsłona wyjątkowa na 100-lecie niepodległości

2018-09-08

8.09.2018 r. PBW w Lublinie po raz piąty zorganizowała Narodowe Czytanie - publiczną lekturę fragmentów jednego z wyborowych dzieł literatury polskiej. Tym razem cała Polska czytała „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Akcja Narodowe Czytanie, której stałym, głównym celem jest propagowanie polskiej literatury oraz popularyzacja czytelnictwa, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka była jednym z 2930 organizatorów, którzy zgłosili do Kancelarii Prezydenta RP akces do tej edycji.

 

Sala czytelni Biblioteki była wypełniona po brzegi, lektorzy i goście dopisali. Nie zawiedli pasjonaci literatury, stali czytelnicy, klienci i przyjaciele Biblioteki - nauczyciele, pedagodzy z SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie (Anna Sprawka-Sotirow i Elżbieta Czyżewska), pedagodzy z SOSW im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, nauczyciele z SP nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, a także kierowniczki z zaprzyjaźnionych centrów pobytu dziennego dla seniorów nr 2 i nr 4 - Ewa Krawczyk i Beata Kidaj. Cieszyliśmy się też obecnością gości specjalnych: Haliny Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Bożenny Jedlińskiej - starszego wizytatora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania w KO w Lublinie.

 

Organizatorzy dołożyli starań, aby impreza była godna, ciekawa i kształcąca. W programie, oprócz interpretacji powieści Żeromskiego, znalazły się wykłady i występy artystyczne. Przedsięwzięcie Narodowego Czytania było jedną z zaplanowanych na ten rok bibliotecznych form czczenia jubileuszu i świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Uroczysty charakter spotkaniu nadał występ kilkuosobowego Zespołu Śpiewaczego „Głuskowianki", działającego przy Stowarzyszeniu Artystyczna Gmina Głusk, z kapelą. Wiązanka pieśni ludowych i patriotycznych mocno poruszyła słuchaczy, angażując do wspólnego wykonania. Podniosły nastrój wytworzony został widowiskowo wykonanymi tańcami narodowymi - polonezem i mazurem przez parę taneczną - Anetę Szymaniak-Solowską oraz Mateusza Janusza Solowskiego, solistów Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej.

 

Maraton czytelniczy w PBW poprzedzony był interesującymi wykładami. Temat Spór o Polskę w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego podjęła dr hab. Iwona Morawska (Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UMCS). Wykład był refleksją nad bogactwem możliwych odczytań, interpretacji i sensów dzieła. Jako autorską refleksję Żeromskiego nad kształtem nowo powstałej II Rzeczypospolitej, powieść rozrachunkową, opowieść o młodzieńczym dojrzewaniu, o nieszczęśliwej miłości, trudnych życiowych wyborach, oraz ich konsekwencjach.

Gawędę Z pamiętnika ułana Leona Legiejki wygłosił Grzegorz Sztal, regionalista, pasjonat historii, kolekcjoner, członek Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich, sekretarz lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, założyciel Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki Czasu”. Sugestywnie (z użyciem unikatowych fotografii, dokumentów oraz kartek z pamiętnika pisanego w latach 1914-1921), ukazana została postać legionisty Leona Legiejki (rocznik 1896), niemal równolatka Cezarego Baryki. Był on jednym z tysięcy ochotników walczących o odzyskanie niepodległości i w jej obronie. Bez poświęcenia takich jak on, nie byłoby wolnej Polski.

Fragmenty „Przedwiośnia” czytało 15 lektorów, wśród nich głównie uczniowie z lubelskich szkół średnich: ZSO nr 2, ZSO nr 5, V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego oraz Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego. Niektóre spośród fragmentów powieści przedstawione były w formie mini inscenizacji. Czytający nagrodzeni zostali egzemplarzem „Przedwiośnia" z pieczęcią NC oraz dyplomem potwierdzającym uczestnictwo. Uczniom towarzyszyli ich nauczyciele, przeważnie poloniści lub bibliotekarze szkolni.

 

NC w Bibliotece miało formułę otwartą, czytać mógł każdy, kto wyraził wolę bycia lektorem. Swoje interpretacje tekstu zaprezentowali m.in.: Dyrektor PBW - Barbara Rzeszutko, Dyrektor Halina Drozd oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych z Biblioteką instytucji: Małgorzata Orzeł - Dyrektor d/s medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, Joanna Kierych, Dyrektor Banku Pocztowego oraz dr Dariusz Kiszczak, specjalista ds. informacji pedagogicznej, promocji LSCDN. Czytający wybrali fragmenty o spotkaniu Cezarego z ojcem, scenę przybycia do Polski, dramatycznej podróży w wagonie pod cuchnącymi skórami, opis leniwego i hedonistycznego życia mieszkańców Nawłoci, dyskusji z Szymonem Gajowcem, zebrania komunistów, marszu na Belweder. Wybrzmiało również najważniejsze przesłanie powieści wypowiedziane ustami Szymona Gajowca: "To dopiero przedwiośnie nasze. Wychodzimy na przemarznięte role i oglądamy dalekie zagony. Bierzemy się do własnego pługa, do radła i motyki, pewnie że nieumiejętnymi rękami. (…) Wierzymy, że doczekamy się jasnej wiosenki naszej".

 

Specjalnie na okazję Narodowego Czytania przygotowana sceneria Czytelni nawiązywała do mniej znanego urywka „Przedwiośnia”: Na tym strychu rozległym i wysokim, suchym i przewiewnym, było ciepło rozkoszne i prawdziwie anielski zapach dojrzałych jabłek. Towarzystwo zabierało się niby to do segregowania owocu, umieszczania we właściwych przegrodach, lecz w gruncie rzeczy zajmowało się zjadaniem co najprzedniejszych okazów w ilości zaprawdę nadmiernej. Ksiądz, Hipolit, Cezary, wujcio, nawet ciocie, nawet sama pani Wielosławska, słowem wszyscy, prowadzili na tej górce jakby pewnego rodzaju kurację jabłeczną. Usadowieni na tej górce, tracili niejako swą skorupę, w której uroczyście poruszali się i chadzali w pokoju bawialnym i stołowym. W górnej strefie – bili się jabłkami, gonili się i dokazywali jak dzieci. Motywem przewodnim wystroju były więc jabłka rozłożone na stole, szafach, półkach i regałach bibliotecznych oraz żółte kwiaty nawłoci – aluzja do nazwy II części utworu. Wnętrze Czytelni zaaranżowaliśmy również wielkoformatowymi plakatami – makatkami, które niegdyś wisiały na ścianach wielu polskich domów, ze swojsko brzmiącymi napisami: Gość w dom, Bóg w dom, Wszyscy, co ten próg przekraczają, czego nam życzą, niech i sami mają, Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, Gdzie miłość i zgoda panuje, tam szczęście swe gniazdko buduje, Miłość i zgoda - domu ozdoba, Dobra gospodyni, dom porządnym czyni.

 

W holu PBW można było obejrzeć w gablotach wystawę poświęconą najważniejszym motywom powieści, tj. okrucieństwu i chaosowi rewolucji, znaczenia symbolu szklanych domów i symbolu przedwiośnia. Symbole powieści to wielkie autorskie przesłanie Żeromskiego - wołanie o odwagę i wielką ideę dla Polski - by mogła się rozwinąć cywilizacyjnie i politycznie.

 

Dla pogłębienia, a zarazem sprawdzenia stopnia znajomości tekstu utworu, zaprosiliśmy uczestników do quizu, kładąc nacisk na to, aby wzięli w nim udział w szczególności uczniowie. Znajomość powieści nie była perfekcyjna, ale uczestnicy nagrodzeni zostali egzemplarzami „Przedwiośnia” – jako zachętę do dalszego poznawania twórczości Żeromskiego, pisarza mającego umiejętność „wznoszenia uczuć i myśli”, trwania na wyżynach ducha (choć jednocześnie blisko ludzi), nieustannego i głębokiego przejęcia się sprawami najwyższej wagi.

 

Do bibliotecznej tradycji PBW należy ostemplowywanie wszystkich egzemplarzy czytanego dzieła pozostających w zasobach Biblioteki. Pieczęć Narodowego Czytania będzie stanowić cenną pamiątką dla kolejnych pokoleń czytelników pedagogicznej książnicy. Również uczestnicy akcji, którzy przyszli z własnym egzemplarzem powieści, mieli możliwość otrzymania okolicznościowej pieczęci, upamiętniającej tegoroczną akcję NC.

 

Na finał spotkania zaplanowaliśmy wspólne okolicznościowe zdjęcie „ku pamięci” w towarzystwie artystów i bibliotekarzy PBW. Sympatyków takiej formy czytania zapraszamy ponownie za rok!

 

Organizatorzy spotkania: G. Kłos (prowadzenie), E. Mazurek (koordynator), E. Czajkowska (quiz), M. Sztorc (filmowanie, sprzęt), P. Wiechnik (fot.), M. Biszkont (fot.), L. Kawka, E. Tomaszek, M. Szostek, M. Pawlak (dokumentacja, opieka nad gośćmi).        /gk/

  

galeria zdjęć

film

   
Porozmawiajmy o dzielnicach – wizyta u Seniorów 
2018-07-11

11 lipca 2018 r. Luiza Kawka – kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW gościła w Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów  nr 2 (w Zespole Ośrodków Wsparcia) w Lublinie. Dla podopiecznych Centrum przeprowadziła zajęcia edukacyjne połączone z prezentacją multimedialną nt. dwóch lubelskich dzielnic – Bronowic i Tatar.
 

Prelekcja zapoczątkowała cykl spotkań „Dzielnice naszego miasta”, podczas których prezentowana będzie historia i najciekawsze miejsca 27 dzielnic Lublina. Dzięki tym spotkaniom będziemy mogli wraz Seniorami odkryć Lublin na nowo.

Luiza Kawka spotkała się z serdecznym przyjęciem ze strony podopiecznych Centrum, którzy chętnie dzielili się własnymi wspomnieniami związanymi z Lublinem, jakiego dziś już nie ma. Na spotkaniu obecna była kierowniczka placówki, pani Ewa Krawczyk.

Zajęcia kulturalno-oświatowe są jedną z form wspólnego spędzania czasu oferowaną seniorom przez Zespoły Ośrodków Wsparcia. Z oferty Ośrodków (m.in. opieki całodniowej, rehabilitacji, terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej, psychoterapii) mogą korzystać mieszkańcy poszczególnych dzielnic Lublina.


Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie 2018-06-18

Dyrektor Biblioteki Barbara Rzeszutko oraz Katarzyna Kapek uczestniczyły w III Nowym Ogólnopolskim Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie w dniach 14-15 czerwca 2018 r. Organizatorem konferencji była Pedagogiczna Bibliotek Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie. Tematem głównym spotkania było Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej. Podczas obrad Katarzyna Kapek wystąpiła z referatem Budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki, omawiając zagadnienia związane z marką osobistą i jej wpływem na image całej instytucji.
 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z forum.

 Klub Nauczyciela z Pasją w PBW 2018-06-13

13 czerwca 2018 r. odbyły się w naszej Bibliotece warsztaty Propozycje edukacyjne dla dzieci i nauczycieli – wycieczki, zajęcia, warsztaty w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. Zajęcia adresowane do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej zorganizowane zostały w ramach spotkań Klubu Nauczyciela z Pasją.

Gości powitały inicjatorki spotkania - Anna Rejmak-Konopska, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Sylwia Kustosz, nauczyciel w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie. Głównym założeniem zajęć, które
z ramienia PBW poprowadziły Ewelina Czajkowska i Edyta Tomaszek, było zaktualizowanie i wzbogacenie warsztatu zawodowego nauczycieli w oparciu o ofertę edukacyjną Biblioteki. Uczestniczki miały możliwość poznania specyfiki pracy biblioteki pedagogicznej, obejrzały zbiory audiowizualne, książki i czasopisma oraz prześledziły propozycje zajęć, lekcji bibliotecznych i inicjatyw podejmowanych na rzecz najmłodszych dzieci przez pracowników PBW.  
 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że warsztaty wzbogaciły Państwa wiedzę o Bibliotece oraz naładowały pozytywną energią i pomysłami do twórczej pracy z dziećmi.

 


 

Noc Bibliotek 2018 2018-06-09

9 czerwca, w sobotni wieczór, Biblioteka zaprosiła mieszkańców Lublina na imprezę Noc Bibliotek. Zainteresowanie akcją przeszło nasze oczekiwania. Przyszli rodzice z dziećmi, nauczyciele, bibliotekarze – sala była pełna. 

IV ogólnopolska akcja Noc Bibliotek odbyła się pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. Głównym organizatorem i pomysłodawcą jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. W czwartej edycji wydarzenia udział wzięło ponad 1800 bibliotek. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, świętowaliśmy z polską literaturą, malarstwem, wyobrażaliśmy sobie przyszłość Polski. W nawiązaniu do tej idei, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zorganizowała konkurs plastyczny Podróż w przyszłość, czyli Polska za 100 lat.

Noc Bibliotek rozpoczęliśmy o godzinie 19.00. Gości przywitała Barbara Rzeszutko, dyrektor Biblioteki oraz Katarzyna Kapek – organizator eventu. Pierwszym punktem programu były Wierszyki na dobry wieczór. Dzieci chętnie zgłaszały się do przeczytania wierszy polskich poetów do mikrofonu. Potem nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród finalistom konkursu Podróż w przyszłość, czyli Polska za 100 lat. Przyznano dziesięć nagród głównych i trzydzieści jeden wyróżnień. Wystawę nagrodzonych prac przygotowała Ewa Mazurek w Galerii „Na Piętrze”. 

Wśród atrakcji wieczoru znalazły się: wystawa książek Współczesna polska ilustracja dla dzieci, literacki quiz Powtórka z polskiego, warsztaty oklejania książek specjalną folią oraz turniej gier planszowych. Sponsor wydarzenia - marka Okaidi, którą reprezentowała Agnieszka Kotyła, przygotowała słodki poczęstunek, owoce, napoje i drobne gadżety.

galeria zdjęć 

Nocny turniej gier
W Wydziale Zbiorów Audiowizualnych PBW odbył się turniej gier planszowych i karcianych. Uczestnicy zmierzyli się w grach takich, jak 5 sekund, Cappuccino, Jishaku, Dr Eureka. Rodzice i dzieci mieli okazję do przetestowania swojego refleksu w czasie gry w Halli-Gali i Dobble. Czytelnicy brali udział w emocjonującym quizie na temat geografii i przyrody Polski oraz o miastach i krainach Polski. Najmłodsi snuli wspaniałe opowieści podczas gry Story Cubes. W turnieju wzięli udział zarówno początkujący, jak i zaawansowani gracze. Wszyscy wykazali się dużym zaangażowaniem i świetnie się przy tym bawili. Nad przebiegiem całej rywalizacji czuwali bibliotekarze – Luiza Kawka, Aneta Głowacka i Ewelina Czajkowska - którzy tłumaczyli zasady i udzielali fachowych porad. 

Literacki quiz
W Czytelni zainteresowane osoby uczestniczyły w konkursie dotyczącym polskiej literatury. Dzieci i dorośli odpowiadali na pytania, które przygotowała Maria Nóżka. Za podjęty wysiłek, wszyscy otrzymali drobne upominki.

Warsztaty z książką
Podczas Nocy Bibliotek Agata Gąsior prowadziła warsztaty pokazujące, jak profesjonalnie i skutecznie zabezpieczyć ulubione książki. Każdy mógł przynieść własne książki do oklejenia w bibliotekarskie folie. Aktualnie są one najskuteczniejszym sposobem na zabezpieczenie książek przed zniszczeniem. Udało się „ubrać” 22 egzemplarze. Okładkę książki obłożonej taką folią można bez obaw wyczyścić również na mokro. Warsztaty wzbudziły duże zainteresowanie wśród dorosłych i dzieci.

Książki na dobranoc...
Ostatnim punktem spotkania były Książki na dobranoc – bibliotekarze oraz wszyscy chętni przeczytali do mikrofonu fragmenty polskiej literatury.

Przegląd polskiej ilustracji
Zgodnie z hasłem tegorocznej akcji: "RzeczpospoCzyta" - czytaliśmy polską literaturę, ale i oglądaliśmy ilustracje polskich twórców. Aneta Głowacka przygotowała wystawę książek ze zbiorów PBW Współczesna polska ilustracja dla dzieci i pokaz multimedialny wybranych prac takich  ilustratorów jak Emilia Dziubak, Daniel de Latour, Marianna Oklejak, Joanna Rusinek i wielu innych. Wyświetlany w Wypożyczalni pokaz m.in. umilał czas oczekującym w kolejce po "niewidzialną okładkę” dla własych egzemplarzy książek. Z kolei po publikacje prezentowane na wystawie z racji pięknych ilustracji uczestnicy siegali chętnie również po to, by wybrać fragmenty do odczytania w finałowej części imprezy  - Książki na dobranoc.

Podczas akcji Biblioteka zyskała kilku nowych czytelników. Patryk Iwańczyk zakładał konta, wyjaśniał zasady wypożyczania i udostępniania księgozbioru. Za  dokumentację fotograficzną dziękujemy Piotrowi Wiechnikowi. 


Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za miły wieczór. 

 


 

Konferencja „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej" 2018-06-06

6.06.2018 r. w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie  odbyła się Wojewódzka Konferencja Metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy pod hasłem Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.


Podczas konferencji Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie reprezentowała dyrektor Barbara Rzeszutko, a jako prelegenci wystąpili Joanna Tarasiewicz z  prezentacją  pt. Legalnie i bezpiecznie – o prawie autorskim w pracy nauczyciela bibliotekarza oraz Maciej Sztorc z prezentacją pt. Legalne i bezpieczne – gdzie szukać internetowych źródeł informacji dla potrzeb biblioteki szkolnej.


Współorganizatorem konferencji było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W organizację wydarzenia włączyły się również: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Łukowie oraz Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie.

Relacja z konferencji 

 


 

Międzyszkolny Konkurs „Nauczyciele Tajnego Nauczania
w
walce o niepodległość Polski" - gala finałowa
2018-06-06

6 czerwca 2018 r. odbył się uroczysty finał międzyszkolnego konkursu historycznego Nauczyciele Tajnego Nauczania w walce o niepodległość Polski zorganizowanego z myślą uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i dwudziestej rocznicy powstania XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie. Rywalizacja odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

W konkursie wzięło udział  35 uczniów ze szkół  podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich woj. lubelskiego. Konkurs miał na celu kształtowanie tradycji patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o tajnym nauczaniu, rozwijanie zainteresowań historią Polski, zachęcanie uczniów do badania źródeł historycznych i gromadzenia informacji historycznych, kształcenie umiejętności prezentowania historii w interesującej i twórczej formie, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście honorowi: Halina Drozd Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Lubelskiego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie, reprezentacja kombatantów współpracujących z XXIII Liceum, uczniowie biorący udział w konkursie wraz ze swoimi opiekunami oraz pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie - Luiza Kawka i Edyta Tomaszek.
 

Laureatom i osobom wyróżnionym wręczono nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Ponadto uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpienia połączonego z prezentacją multimedialną Motoryzacja 1936-1939, wygłoszonego przez dr. hab. Jacka Romanka z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie.

Organizatorom konkursu, laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sportowe pasje znanych Polaków" 2018-06-05

5 czerwca 2018 r. Marcin Szostek – nauczyciel Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW został zaproszony do Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 (w Zespole Ośrodków Wsparcia) w Lublinie, aby przeprowadzić dla podopiecznych Centrum zajęcia o charakterze edukacyjnym. Prelekcja Sportowe pasje znanych Polaków, połączona z prezentacją multimedialną spotkała się z dużym zainteresowaniem Seniorów, czego przejawem była ożywiona dyskusja i wiele pytań. Na zakończenie Seniorzy z dumą dzielili się opowieściami o sukcesach sportowych, które odnosili w młodości. 
 

Seniorzy mieli możliwość odsłuchania kilkudziesięciu ciekawych wywiadów ze sportowcami, dziennikarzami i artystami, które przeprowadził M. Szostek w ramach swojej działalności dziennikarskiej w Radiu Świdnik.

Na spotkaniu obecna była kierowniczka placówki, pani Agata Kowalczyk, która nieustannie dba o aktywizację i rozwój zainteresowań podopiecznych Centrum. Nowogródek, dzięcielina, świerzop i kometa.
Z gawędą o dzieciństwie A. Mickiewicza u seniorów
2018-06-08
Podczas tegorocznego Lubelskiego Tygodnia Seniora (4-9 czerwca) bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej odwiedzają centra pobytu dziennego seniorów. Kolejne spotkania z seniorami odbyły się w 6 i 8 czerwca 2018 r.

Studenci mają swoje juwenalia, a seniorzy - Tydzień Seniorów. Bibliotekarze PBW starają się wychodzić naprzeciw potrzebom kulturalnym i edukacyjnym osób starszych - dużej i ważnej grupy społecznej Lublina (w Lublinie 21 proc. mieszkańców to osoby w wieku senioralnym). Pośród wielu atrakcji Tygodnia takich jak: bezpłatne badania i porady lekarzy, zajęcia sportowe, warsztaty taneczne i koncerty, kursy obsługi nowoczesnych urządzeń, w programie kilku ośrodków znalazły się również zajęcia bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

Na zaproszenie p. Ewy Krawczyk, kierowniczki Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 2 (ul. Gospodarcza 7)  oraz p. Beaty Kidaj, kierowniczki Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 4 (ul. Pozytywistów 16) zajęcia Litwo, ojczyzno moja… Dzieciństwo i wczesna młodość Adama Mickiewicza (lata 1798-1815) poprowadziła Grażyna Kłos, kierownik Wydz. Informacji i Informatyzacji. Sympatycznie witana, odbyła spotkania z seniorami 6 i 8 czerwca.

Wstępem do spotkań było złożenie życzeń seniorom - wielu lat życia w zdrowiu, nieustającej energii i pogody ducha oraz tego, aby jesień życia stała się najlepszym czasem do spełnienia rzeczy dotychczas niepełnionych.

Swobodna gawęda Litwo, ojczyzno moja… na temat mniej znanych faktów z biografii A. Mickiewicza, wzbogacona prezentacją multimedialną, była m.in. inspiracją do nostalgicznych wspomnień uczestników z wycieczek po Nowogródczyźnie, Wilnie i Kownie - szlakiem życia i twórczości poety. Przywoływano takie miejsca jak Zaosie, Tuhanowicze oraz legendarne jezioro Świteź. Seniorzy dawali popisy znajomości wierszy poety, wiele z nich cytując z pamięci.  Cóż, Mickiewicz - „My z niego wszyscy...'' (Zygmunt Krasiński).Dzień Dziecka w Bibliotece 2018-06-04

Zajęcia w bibliotece są atrakcyjne i ciekawe – z taką opinią wyszli uczniowie z naszej Biblioteki.
4 czerwca 2018 r., w ramach świętowania Dnia Dziecka, Bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy 4c SP nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie wraz z wychowawcą p. Teresą Kuszyk. W programie znalazły się dwie lekcje biblioteczne: Z książką w świat wartości oraz Bezpieczni w sieci. Dzieci zwiedziły całą Bibliotekę, poznały jej historię i działalność. W sali konferencyjnej przygotowany został owocowy poczęstunek. Następnie odbyła się projekcja filmu Tarapaty (2017) w reż. Marty Karwowskiej. Film został przekazany bibliotekom uczestniczącym w tegorocznej Nocy Bibliotek pod hasłem "RzeczpospoCzyta", dzięki wsparciu akcji przez Next Film. Ostatnim punktem spotkania było losowanie nagród i rozdanie upominków.

Cieszymy się, że uczniowie przekonali się, jak przyjemnie można spędzić czas w bibliotece. Organizatorką spotkania była Katarzyna Kapek./kk/źródło: https://nocbibliotek.org/tarapaty
 Lubelskie Laboratorium Talentów

2018-05-29

29 maja odbyło się spotkanie inauguracyjne sieci współpracy Lubelskie Laboratorium Talentów. Jest to sieć dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych powołana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie, Zespół Poradni nr 2 i Zespół Szkół nr 12 w Lublinie.

Opiekunem merytorycznym i koordynatorem jest dr Tomasz Knopik, adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, autor licznych publikacji z zakresu psychopedagogiki zdolności i kreatywności.

Lubelskie Laboratorium Talentów powołano, by wspierać nauczycieli  w pracy z uczniem o ponadprzeciętnym potencjale oraz tworzyć programy, projekty i scenariusze ciekawych zajęć rozwijających zdolności.

  

Realizacja Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"   2018-05-25

W związku z realizacją kolejnego etapu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Kraśniku przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy Realizacja Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

 

Prowadzące Ewa Mazurek i Joanna Tarasiewicz omówiły sposoby zakupów książkowych, przykłady działań edukacyjnych wymaganych podczas realizacji programu i możliwości współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Pedagogiczną im. KEN w Lublinie.

 

  

 


 

Smartfon, tablet, komputer - pomoc czy przeszkoda w nauczaniu
katechezy? Dyskusja panelowa
2018-05-15

15.05.18 r. w Czytelni PBW odbyło się spotkanie Czym zainteresować dzieci epoki smartfona na katechezie? adresowane do nauczycieli religii. Współorganizatorami przedsięwzięcia była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN oraz Wydawnictwo JUT - Henryk Wyrostkiewicz.

galeria zdjęć

Relacja
Przedmiotem refleksji podczas spotkania były możliwości i zagrożenia, jakie niosą ze sobą nowe technologie wykorzystywane w nauczaniu, a zarazem poszukiwanie skutecznych sposobów ewangelizacji dzieci i młodzieży. Moderatorem dyskusji był dr Marcin Walczak (JUT).

W dyskusji panelowej uczestniczyli znakomici goście: ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL, prodziekan Wydziału Teologii KUL, ks. dr hab. Piotr Goliszek, adiunkt w Katedrze Katechetyki Szczegółowej KUL oraz dr Beata Boguszewska, teolog i katechetka, autorka opublikowanej niedawno książki pt. Ilustrowany słownik katechetyczny. Toczona dysputa zachęciła do udziału uczestników - czynnych zawodowo katechetów, studentów, jak również osoby duchowne. Podczas dyskusji wielokrotnie padały stwierdzenia, że  bezkrytyczne zapatrzenie w media powoduje niebezpieczne zjawisko manipulowania młodymi ludźmi, a „przebodźcowane” dzieci nie potrafią słuchać, ani też werbalizować swoich myśli.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały autorskie i nowatorskie pozycje wydane przez  JUT: Ilustrowany  katechizm dla dzieci oraz Ilustrowany słownik katechetyczny - zawierający zwięzłe definicje sakramentów świętych, pojęć związanych z teologią, modlitwą, liturgią, a także historie wielu postaci biblijnych. Przedstawione w formie krótkich opowiadań hasła napisane są prostym językiem, zrozumiałym dla najmłodszych.

Ze strony publiczności padały pytania o genezę powstania Słownika, jego potencjalnych odbiorców oraz zastosowanie w prowadzeniu nowoczesnej katechezy. Odnosząc się do pytań, Beata Boguszewska - autorka podręczników do katechezy - podkreślała jego użyteczność metodyczną i możliwość wykorzystania do rodzinnych rozmów na tematy religijne.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN przedstawiła również swoją ofertę edukacyjną w zakresie metodyki nauczania religii - bazy elektroniczne, multimedialne pomoce dydaktyczne oraz przydatne zestawienia bibliograficzne.


 

 Karol Dominik Gibuła – autor „Poezji Bicia Serca” 2018-05-15

15 maja 2018 r. w sali konferencyjnej PBW odbyło się popołudnie poetyckie z Karolem Gibułą pt. Archiwum uczuć.

Spotkanie otworzyła Barbara Rzeszutko, dyrektor PBW. Gościem specjalnym była lubelska poetka, fotografka i malarka – Paulina Łakota.


Karol Gibuła rozpoczął popołudnie poetyckie od zaprezentowania swojej artystycznej sylwetki. Urodził się w Lublinie, obecnie mieszka w Świdniku. Pisze wiersze od 2000 roku, zaś tomiki poezji wydaje od 2010 r. Jest nazywany poetą młodego pokolenia, chociaż sam stroni od tego określenia. Uważa siebie bardziej za tego-który-lubi-pisać-wiersze i odcina się od współczesnych poetów. Debiutował w 2005 roku wierszem Gdy, który został opublikowany na łamach pisma Światłocienie. Do tej pory wydał cztery autorskie tomiki pod szyldem „Poezja Bicia Serca” i jeden wspólnie z kolegą z Pomorza Sebastianem Rosą zatytułowany Szare i złote codzienności. Jest współzałożycielem świdnickiej Grupy Literackiej „Metafora”. Nigdy nie brał udziału w konkursach literackich. Tomiki poezji wydaje swoimi środkami. Pisze pod dyktando własnego serca. Współpracował z wieloma poetami, fotografami i malarzami. Karol Gibuła jest doskonałym obserwatorem, nie uznaje poetyckich kompromisów i nie szczędzi ostrego słowa. Życiowy buntownik, który przygotowuje się do wydania kolejnego tomiku poezji.


Poeta recytował wiersze z cyklu tomików Poezja Bicia Serca oraz z niewydanego tomiku pt. Archiwum uczuć. Poezja została zilustrowana artystycznymi fotografiami.
 

Spotkanie odbyło się z ostatnim dniu XV edycji Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2018 pod hasłem (Do)wolność czytania.

 
Gry planszowe w bibliotece 2018-05-15

15 maja 2018 r. kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Joanna Tarasiewicz przeprowadziła warsztaty Granie-czytanie-planszowanie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bełżycach.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania różnych typów gier, ich historii oraz zasad tworzenia dobrej gry planszowej w oparciu o tekst literacki.

Dziękujemy za zaproszenie.V Ogólnopolski Konkurs o ks. S. Konarskim – uroczyste rozstrzygnięcie 2018-05-14

14 maja 2018 r. w SP nr 1 w Lublinie wręczono nagrody oraz wyróżnienia laureatom tegorocznej, V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny. Organizatorzy - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie - adresowali go do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Laureaci to uczniowie z Lublina, woj. lubelskiego, Białegostoku, Kiełczowa, Strzegomia, Jarosławia, Jędrzejowa i Mielca.

galeria zdjęć

Relacja
Patronat nad konkursem Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny objęli: JE Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, p. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty oraz p. Przemysław Omieczyński, Prezes Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o dokonaniach ks. Konarskiego w dziedzinie piśmiennictwa, literatury, walki o czystość języka polskiego, a w szczególności o jego dokonaniach w dziedzinie nauczania i wychowania.

Na konkurs wpłynęło 96 prac z 9 województw: w kategorii praca literacka nadesłano 36 prac, a w kategorii prezentacja multimedialna - 60. Mimo dość trudnej formuły konkursu, uczestnicy poradzili sobie doskonale. Ocena prac literackich odbywała się w oparciu o kryteria trafnego opracowania wybranego tematu, umiejętności wskazania związku idei oraz reform księdza S. Konarskiego ze współczesnością, znajomości dokonań wybitnego pijara oraz o kryterium poprawności językowej, interpunkcyjnej i ortograficznej.

W konkursie literackim uczniowie redagowali eseje na jeden z trzech tematów: Współczesny Polak - obywatel Europy, znający kilka języków obcych, powinien także posługiwać się piękną polszczyzną. Rozwiń tę myśl odnosząc się do narodowej i patriotycznej mądrości ks. Stanisława Konarskiego 2. „Do nauczania i uczenia się te trzy środki pomocnicze są nieodzowne: po pierwsze – książki, po drugie – książki, po trzecie – książki, bez nich nic nie pomogą nasze wysiłki.” Jaką rolę według ks. Stanisława Konarskiego odgrywa idea czytelnictwa w kształtowaniu osobowości młodego człowieka? 3. „Ojczyzna nic nam nie jest winna (…) Ona nas jako matka żywi i osłania, przeto warta starunku, a umiłowania.” Jakie powinności względem ojczyzny miał na myśli ks. Stanisław Konarski?

W konkursie na prezentację multimedialną brano pod uwagę estetykę i przejrzystość pracy, czytelne wyeksponowanie dokonań ks. Stanisława Konarskiego, merytoryczną zawartość prezentacji, a także oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu. Uczeń zobowiązany był do podania wykorzystanych źródeł, w tym stron  internetowych.

Jury konkursowe w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (przewodniczący), Grażyna Kłos (kierownik Wydz. Informacji i Informatyzacji PBW) oraz Ewelina Czajkowska, nauczyciel bibliotekarz PBW postanowiło nagrodzić 12 oraz wyróżnić 6 uczniów. Fundatorami nagród byli: Fundacja Niepodległości, Lubelski Kurator Oświaty, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Nr 2, Hurtownia Katolickiej Książki „Exodus”, wydawnictwa „Znak” oraz „Biały Kruk” z Krakowa, a także Piekarnia „Halina” w Starościnie.

Laureaci – uczniowie, a także ich opiekunowie, otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy z rąk p. Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty, a gratulacje złożyli im: prof. Mieczysław Ryba, p. Iwona Pańpuch, dyrektor SP nr 1 oraz p. Barbara Rzeszutko - dyrektor PBW.

Wydarzenie uświetnił wykład historyka prof. Mieczysława Ryby o nowoczesności myśli i działań edukacyjnych ks. Stanisława Konarskiego podejmowanych wbrew postępującemu rozkładowi państwowości polskiej w XVIII w. Dopełnieniem uroczystości była inscenizacja uczniów SP nr 1 obrazująca koncepcję pedagogiczną znakomitego wychowawcy: Celem wszystkich szkół (…) jest nie tylko doskonalenie umysłów za pomocą nauk i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnianie serc i dusz.

Gala wręczenia nagród odbyła się w obecności licznie zgromadzonych gości: uczniów, rodziców, nauczycieli, a także gości reprezentujących urzędy, organizacje społeczne i stowarzyszenia (m.in. J. Fedirko – Fundacja Niepodległości, E. Bab - Urząd Miasta Lublin, I. Kręglicka – NSZZ „Solidarność”, Z. Niedbała - Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, P. Popiel – radny Rady Miasta Lublin, przedstawiciele Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków na czele z D. Adach, J. Jurkowska – Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 19, przedstawicielki Rady Rodziców). O prawidłowy przebieg konkursu zadbał komitet organizacyjny nauczycieli SP nr 1 w osobach Piotra Bielaka, nauczyciela katechety oraz Urszuli Górniak i Agnieszki Pawelec.

Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy sukcesu i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

 


Kreatywnie o czytaniu 2018-05-12

W dniach 11-12 maja 2018 r. pracownicy Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Joanna Tarasiewicz i Piotr Wiechnik wzięli udział w warsztatach Challenge w bibliotece zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu. Filia w Hrubieszowie.

Uczestnicy spotkania występowali w dwóch rolach: prowadzących i uczących się, uczniów i nauczycieli. Celem warsztatów było wypracowanie efektywnych metod pracy z uczniami popularyzujących książkę i czytelnictwo. Tylko atrakcyjne i różnorodne formy pracy z czytelnikiem stwarzają szansę na przełamanie niechęci do czytania i kreowania wizerunku biblioteki, gdzie można twórczo i ciekawie spędzać czas wolny.

Pracowaliśmy metodą Klanzy, tworzyliśmy kolorowe i głosowe kody QR, przygotowaliśmy pogotowie literackie dla najmłodszych, a dla starszych czytelników poematy w stylu black poetry.

Dziękujemy organizatorom za fantastyczne przyjęcie, uczestnikom za zapał do pracy i twórcze podejście do tematu :)

 

 
 
 W wiosennym nastroju”. Konkurs recytatorski w SP nr 24
2018-05-11

11 maja 2018 r. - w Tygodniu Bibliotek - odbyła się gala szkolnego konkursu recytatorskiego W wiosennym nastroju. Konkurs adresowany do uczniów klas II-IV zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie.

Na zaproszenie głównych organizatorek konkursu, bibliotekarek Marii Dermanowskiej, Ireny Pogody i Elżbiety Stawarz, pracom jury konkursowego przewodniczyła Luiza Kawka - kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.

Do zaprezentowania swoich ulubionych wierszy o tematyce wiosennej zgłosiło się ponad 20 uczestników. W pięknej i nietypowej scenografii przygotowanej przez panie nauczycielki można było usłyszeć znane i mniej znane wiersze twórców poezji dziecięcej, poświęcone urokom wiosny. Wystąpienia małych deklamatorów dostarczyły wielu emocji i wzruszeń.

Tego dnia, pod hasłem „Dzień z książką”, w szkole odbyły się także wydarzenia towarzyszące: Spotkanie z biblioteką – pasowanie na czytelnika klas pierwszych, przedstawienie Kopciuszek w wykonaniu uczniów klasy 4a, Poezja przy świecach – konkurs recytatorski dla klas starszych oraz popołudnie z teatrem  - przedstawienie Dziady przygotowane przez klasę VII b.

 

 

 W Tygodniu Bibliotek odwiedzili nas uczniowie z SOSW 2018-05-11

 

Podczas święta bibliotek i bibliotekarzy naszą placówkę odwiedzili uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej (Lublin, ul. Wyścigowa 31). Sympatycznym gestem z ich strony było złożenie życzeń i wręczenie dyrektor PBW Barbarze Rzeszutko samodzielnie wykonanej kartki okolicznościowej. 

 

Relacja z obchodów Tygodnia Bibliotek na stronie SOSW

 
Tydzień Bibliotek w Zespole Szkół nr 12 2018-05-10

Do licznego grona placówek, z którymi współpracuje nasza Biblioteka dołączył Zespół Szkół nr 12 w Lublinie.

Z okazji Tygodnia Bibliotek pracownicy Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Joanna Tarasiewicz i Piotr Wiechnik przez dwa dni prowadzili warsztaty dla uczniów klas II-VII.

Pierwszy dzień (9 maja) poświęcony był w całości fantastyce i dwóm sztandarowym dziełom tego gatunku - serii o Harrym Potterze i Hobbitowi. Dzień kolejny (10 maja) był zabawą kodami QR. Uczniowie odczytywali zakodowane informacje oraz uczyli się tworzenia swoich własnych kodów QR.

 


 

Wieczór z poezją muzyką i wspomnieniami Ireny Ciesielskiej-Piech 2018-05-10

10 maja 2018 r. w sali konferencyjnej PBW odbył się wieczór poezji, muzyki, wspomnień Ireny Ciesielskiej-Piech pt. Polska, ojczyzna nasza.

Było to trzecie spotkanie w ramach XV edycji Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2018 r. pod hasłem (Do)wolność czytania. Wieczór wpisuje się także w obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Irena Ciesielska-Piech jest autorką wierszy refleksyjnych o Kresach, Lublinie oraz poświęconych pamięci Jana Pawła II. Wielokrotnie nagradzana w ogólnopolskich konkursach poetyckich. Dotychczas opublikowała siedem tomików poezji. Wiersze autorki drukowano w wielu czasopismach. Poetka prezentuje swoje utwory na uroczystościach patriotycznych i religijnych oraz licznych spotkaniach z młodzieżą szkolną. Poezja I. Ciesielskiej-Piech ma szeroki krąg odbiorców, między innymi tomiki wierszy docierają do środowisk kombatanckich w kraju i za granicą.


Spotkanie otworzyła Barbara Rzeszutko, dyrektor PBW. Następnie Maciej Sztorc, pracownik Wydziału Informacji i Informatyzacji przedstawił sylwetkę poetki. Irena Ciesielska-Piech podzieliła spotkanie na kilka okresów historycznych. Rozpoczęła od prezentacji wierszy poświęconych legionom. Następnie przedstawiła poezję nawiązującą do II wojny światowej skupiając się na Kresach i Powstaniu Warszawskim. Na koniec poetka zaprezentowała wiersze o tematyce miłosnej.

W trakcie wieczoru poetyckiego publiczność śpiewała pieśni patriotyczne wybrane przez Marcina Szostka, pracownika Wydziału Zbiorów Audiowizualnych.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycił poeta, prozaik, eseista - Jerzy Bolesław Sprawka. Wśród przybyłych gości były również szkolne koleżanki poetki oraz jej przyjaciele z Kresów. Najmłodszą część publiczności stanowili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie wraz z opiekunem.

Po zakończeniu spotkania, w Galerii „Na piętrze” goście mogli obejrzeć wystawę poświęconą twórczości I. Ciesielskiej-Piech przygotowaną przez Macieja Sztorca.

Film

O mundurze, szabli i koniu. Gawęda pasjonata historii Grzegorza Sztala 2018-05-09

9 maja 2018 r. w Czytelni PBW odbyła się prelekcja pana Grzegorza Sztala – regionalisty, członka honorowego Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich, sekretarza lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, założyciela Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki Czasu”.

galeria zdjęć
film

Relacja
Pan Grzegorz Sztal - ubrany w szykowny mundur ułański, w oficerkach wojskowych – pasjonat i popularyzator historii i militariów spotkał się z licznie przybyłą do PBW grupą uczniów szkół lubelskich: SP nr 22 im. Bolesława Prusa, Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej oraz licealistów XVIII LO im. Stanisławy Filipiny Paleolog.

Autor artykułów o historii oręża polskiego (m.in. Z pamiętnika ułana Leona Legiejki, Broń powstańców styczniowych, Broń powstańcza) ze znawstwem tematu, a przy tym swadą i pasją, opowiadał o próbach zreformowania osiemnastowiecznego polskiego wojska. Odwołując się do Regulaminu exercerunku dla brygad kawalerji narodowej i pułków przedniej straży wojska Obojga Narodów - pierwszego w Rzeczypospolitej zbioru przepisów dla kawalerii, opowiadał o ówczesnych mundurach, stopniach wojskowych, systemie szkolenia piechoty i kawalerii, przepisach służby wewnętrznej, sposobie wymierzania kar i nagród.

Zarówno tematyka, jak i sposób przekazu – gawęda pełna anegdot, dygresji i ciekawostek spotkała się z żywym i pozytywnym odbiorem młodzieży, widoczne były emocje, poruszenie i zaciekawienie słuchaczy. Padało wiele pytań, szczególnie ze strony najmłodszych uczestników. Wyjaśnione zostało np. czy szabla jest ciężka i czy była często ostrzona, w jaki sposób ujeżdżano dzikie konie, aby były zdatne do służby wojskowej, jaką opieką kawalerzysta zobowiązany był otaczać powierzonego sobie konia - towarzysza w boju, oraz dlaczego piechur dostawał tylko jeden zapasowy but i dlaczego codziennie przemieniał buty z nogi na nogę.

Młodzież miała niepowtarzalną okazję dotknięcia i obejrzenia unikatowych, bezcennych szabli oraz pistoletu z osobistej kolekcji pana Sztala. Broń oglądana była z namaszczeniem i skupieniem. Aby przyniesione szable nie wystąpiły wyłącznie w roli rekwizytu, bohater spotkania z ułańską fantazją zademonstrował kilka cięć, aby unaocznić, że szabla - broń typowo polska, choć groźna, doskonale nadająca się do walki z końskiego grzbietu, była jednak bronią stosunkowo mało śmiertelną.

Pomysłodawczynią, organizatorką oraz prowadzącą spotkanie była Grażyna Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW. Była to druga z kolei impreza zorganizowana w ramach obchodów XV edycji Tygodnia Bibliotek - dorocznego święta bibliotek i bibliotekarzy, oraz formą uczczenia jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 Marcin Szostek – autor poezji z kluczem

2018-05-08

W klimatycznie zaciemnionej sali konferencyjnej PBW, przy blasku świec odbyło się popołudnie poetyckie z Marcinem Szostkiem pt. Poezja z kluczem. Spotkanie zainaugurowało XV edycję Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2018 pod hasłem (Do)wolność czytania.

Pan Marcin Szostek jest autorem ponad stu wierszy, laureatem ogólnopolskich konkursów literackich, muzycznych i fotograficznych. Należy do Grupy Literackiej „Metafora” i jest stałym uczestnikiem spotkań „Laboratorium poezji”. Pracuje nad wydaniem debiutanckiego tomiku poezji. Druga wielka pasja M. Szostka to dziennikarstwo. Jest współtwórcą internetowego Radia Świdnik, autorem ponad 1000 wywiadów, 600 audycji i 200 relacji z Polski i z zagranicy. 

Spotkanie otworzyła Luiza Kawka, kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW. Powitała gości, wśród których byli m.in. przedstawiciele środowiska literackiego: poetka Irena Ciesielska–Piech, Janusz Józef Adamczyk – poeta i aktor, Mirosław Domin – poeta oraz Karol Gibuła – pasjonat poezji. W wydarzeniu wzięła udział także pani Agata Kowalczyk – kierownik Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 w Lublinie wraz z szacownymi Seniorami oraz Krzysztof Stanisław Werner – Prezes Fan Clubu The Beatles w Lublinie REAKTYWACJA.


W dalszej części poeta Janusz Adamczyk zaprezentował sylwetkę artystyczną Marcina Szostka, specyfikę jego poezji i tajniki warsztatu pracy człowieka operującego słowem.

Autor „poezji z kluczem” jest nie tylko uważnym obserwatorem otaczającego świata, codzienności, pór roku, zjawisk przyrody, ale przede wszystkim poetą wyrażającym emocje w wierszach z kluczem czyli zaszyfrowanym dla odbiorcy obrazem myśli, uczuć.

 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz relacji wideo ze spotkania.

  

  „Mój poetycki zachwyt”. Konkurs recytatorski w SP Wilczopole-Kolonia

2018-04-27

 27.04.2018 r. w składzie komisji oceniającej konkursu recytatorskiego „Mój poetycki zachwyt” uczestniczyła Grażyna Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW. Międzyszkolny konkurs - adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych - zorganizowany został przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii.

 

 

 

 

 Relacja
W przeglądzie recytatorskim „Mój poetycki zachwyt” wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół im. Heleny Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych, ZS w Jabłonnie, a także szkół podstawowych w Kalinówce,  Mętowie, Prawiednikach, Wilczopolu oraz SP nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie. Główne organizatorki konkursu - Olga Krzywicka (polonistka) oraz Katarzyna Wójcik zaprosiły do udziału uczniów czterech kategorii wiekowych: przedszkolaków, uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV-VI i klas VII-VIII.

Tytuł konkursu zapewnił dużą swobodę w doborze tekstów do interpretacji, co sprawiło, że wystąpienia dostarczyły wielu emocji i wzruszeń - od szerokiego uśmiechu przy żartobliwym Procie i Filipie J. Brzechwy, do zadumy nad wierszem U wrót doliny Z. Herberta. Wiele utworów poświęconych  było urokom wiosny. Recytowane teksty zostały dobrane do wieku i możliwości interpretacyjnych wykonawców. Najmłodsi uczestnicy, 3- i 4-latkowie wykonywali głównie wiersze z klasyki literatury dziecięcej (D. Wawiłow, J. Tuwima, J. Brzechwy, M. Terlikowskiej, D. Gellner, H. Niewiadomskiej). Nauczyciele i rodzice, którzy przygotowali najmłodsze dzieci, zadbali nie tylko o prawidłowy przekaz tekstu, ale także i o zabawne kostiumy lub rekwizyty. Starsi interpretatorzy wybierali teksty trudniejsze, bardziej współczesne (m.in. T. Gajcego i W. Szymborskiej). Publiczność złożona z uczniów, rodziców, nauczycieli i jury żywo, ale i ze skupieniem przyjmowała kolejne prezentacje recytatorów.

Poziom zmagań oratorskich był wysoki. Wiele wykonań porywało oryginalną interpretacją tekstu poetyckiego lub wdziękiem wykonawców. Jury wyłoniło zwycięzców biorąc pod uwagę dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu oraz jego interpretację, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny - postawę, mimikę, uzasadnione gesty czy ruch.

Nagrody książkowe zdobyli wykonawcy trzech najlepszych interpretacji w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnieni. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody i dyplomy wręczała dyrektor Szkoły Alicja Cioczek.

Organizatorzy konkursu zapewnili uczniom możliwość prezentacji przed publicznością w przyjaznej, serdecznej atmosferze, zadbali również o słodki poczęstunek, a także o dodatkowe atrakcje. W auli szkolnej oraz w wydzielonych salach podziwiać można było prace plastyczne laureatów ogólnopolskiego konkursu „Nasza Polska biało-czerwona”, zorganizowanego przez nauczycielki oddziałów przedszkolnych przy SP w Wilczopolu-Kolonia. Imprezę uświetniły występy wokalne uczniów kierowanych przez nauczyciela muzyki, Henryka Skórskiego. Uroczystość zakończona została pamiątkowym zdjęciem uczestników, organizatorów oraz jury konkursowego. /gk/ 

Nostalgiczne pejzaże Zalewu Wiślanego u Seniorów 2018-04-26

26 kwietnia 2018 r. bibliotekarki Wydziału Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie – Luiza Kawka i Edyta Tomaszek gościły w Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 w Lublinie. Podopieczni Centrum zostali zaproszeni na wirtualną wycieczkę w północne rejony Polski, gdzie spotykają się dwie krainy - Wysoczyzna Elbląska i Żuławy Wiślane. W trakcie prelekcji, połączonej z prezentacją multimedialną Kadyny – cesarska wieś, Seniorzy zapoznali się z walorami historycznymi i przyrodniczymi miejscowości i jej niemal górskich okolic, porośniętych buczyną i kilkusetletnimi dębami.

Prezentacja wzbudziła tak duże zainteresowanie, że Seniorzy postanowili jeszcze w tym roku zorganizować wycieczkę w tamte rejony i odwiedzić zabytkowy pałac i folwark  w Kadynach.

    

 


 

Lubelskie Dni Autyzmu 2018-04-26

26 kwietnia 2018 r. pracownicy naszej Biblioteki wzięli udział w III Pikniku Żeglarskim nad Zalewem Zemborzyckim. Impreza została zrealizowana w ramach Lubelskich Dni Autyzmu. Prezentowaliśmy bogata ofertę zbiorów bibliotecznych dla osób zainteresowanych tą tematyką, wychowujących lub uczących dziecko z autyzmem.

 


 

Finał konkursu Czytanie jest przygodą" 2018-04-25

25 kwietnia 2018 r. odbyła się finałowa gala IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości K. Makuszyńskiego Czytanie jest przygodą".

Konkurs zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie. Honorowy patronat objęło m.in. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.


W pracach jury oceniającego prace konkursowe uczestniczyły Aneta Głowacka i Katarzyna Kapek, nauczyciele bibliotekarze PBW.

 

    

      
fot. Szkoła Podstawowa nr 34 w Lublinie.
 

Fotorelacja z finału - strona SP 34

Zapraszamy również do obejrzenia
relacji z gali finałowej w TVP3 Lublin 

VII edycja wojewódzkiego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018

2018-04-25

Jak co roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka była partnerem konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Tegoroczna, 7 już edycja konkursu odbywała się pod hasłem Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika".

W pracach jury oceniających gry planszowe brała udział Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania i Promocji PBW.

http://g3-biblioteka.blogspot.com/2018/04/jury-obraduje-ocenia-i-nagradza.html

http://g3-biblioteka.blogspot.com/2018/04/vii-edycja-wojewodzkiego-konkursu-z.html

 


„Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego” 2018-04-24

24 kwietnia br. w murach szkoły XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego nauczania w Lublinie, odbył się Finał III Wojewódzkiego Konkursu „Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego” zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie oraz doradców metodycznych języka angielskiego i niemieckiego miasta Lublin.

Konkurs został objęty honorowym Patronatem przez:
- Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Sławomira Sosnowskiego;
- Lubelskiego Kuratora Oświaty, Panią Teresę Misiuk;
- Prezydenta Miasta Lublina, Pana dra Krzysztofa Żuka;

Tegoroczna edycja konkursu obejmowała 2 kategorie: kultura i realioznawstwo Związku Australijskiego oraz Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Lichtenseteinu, a jego adresatami byli uczniowie gimnazjów z województwa lubelskiego.

Głównym celem konkursu było rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami anglo- i niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, rozbudzanie otwartości na inne kultury i krzewienie ducha tolerancji i szacunku. W trójetapowch zmaganiach gimnazjaliści odpowiadali na pytania dotyczące geografii, historii, kultury oraz współczesnych wydarzeń, które miały miejsce w Austrii i Stanach Zjednoczonych.

 

Wyniki Finału

Galeria


 

Warsztaty metodyczne – wielkie granie w PBW 2018-04-24

Z inicjatywy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie 24 kwietnia 2018 r. odbyły się warsztaty metodyczne Gry edukacyjne jako wsparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Gry coraz śmielej wkraczają do szkół i poważnych instytucji. Edukatorzy z każdej dziedziny szkolnictwa dostrzegają potencjał tkwiący w grach. Gry nie tylko bawią, ale w równym stopniu rozwijają wyobraźnię, uczą przewidywania, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności, rozwijają umiejętności społeczne i interpersonalne.

W ramach warsztatów nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy zapoznali się z możliwościami dydaktycznymi, jakie dają gry planszowe w edukacji szkolnej. Podczas zajęć prowadzonych przez panią Wiesławę Sołtys, kierownika Filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, uczestnicy poznali zasady i strategie wykorzystania gier edukacyjnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Prelegentka omówiła najciekawsze i najnowsze pozycje na rynku wydawniczym oraz, mamy nadzieję, zaraziła wszystkich uczestników spotkania swoją pasją i zamiłowaniem do intelektualnych rozgrywek.

 


 

 Teatr Kamishibai – warsztaty w Janowie Lubelskim

2018-04-12

12 kwietnia 2018 r. w bibliotece szkolnej LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim  odbyły się warsztaty promujące czytelnictwo Spotkanie z magicznym teatrem Kamishibai.  Szkolenie przeprowadziła Ewelina Czajkowska, nauczyciel bibliotekarz Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW. 

 

 


Warsztaty szkoleniowe
Inny wymiar czytelnictwa

2018-04-11

11 kwietnia 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN gościła w swych progach nauczycieli chętnych poznać tajniki rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality).

Bohaterem warsztatów była pierwsza na polskim rynku książka w rzeczywistości rozszerzonej „Mały Książę”, wydana przez wydawnictwo Galaktyka. Za pomocą narzędzi multimedialnych (tabletów i smartfonów) wyruszyliśmy w interaktywną podróż śladami Małego Księcia, podziwiając piękno trójwymiarowych ilustracji i możliwości świata wirtualnego.

Dziękujemy za liczne przybycie i dobrą zabawę.

 

 

 


 

 V Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy  2018-03-12

22.03.2018 r. w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie odbyło się V Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy, które w tym roku przebiegało pod hasłem: "Biblioteka wielokulturowa - wielokulturowość w bibliotece. Użytkownicy - zbiory - usługi"

 

Jednym z prelegentów forum był Maciej Sztorc z PBW im. KEN w Lublinie, który wystąpił z referatem "Nie lękajmy się obcych kultur - przykładem Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie".

 

 Dzień Nowych Technologii w PBW

2018-03-21

21 marca 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie obchodziła ogólnopolski Dzień Nowych Technologii w Edukacji, który zgodnie z założeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej miał na celu promowanie nowoczesnych technologii wspierających naukę.  Do udziału w wydarzeniu Biblioteka zaprosiła uczniów, rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy.

W ramach programu zaproponowano: pokazy dla uczniów z robotyki i programowania, szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy Deskryptory Biblioteki Narodowej jako nowy język opracowania zbiorów, prezentację  pomocy edukacyjnych do nauki języków obcych znajdujących się w zasobach Medioteki Języka Niemieckiego oraz lekcję o zastosowaniu kodów QR.  Zajęcia odbywały równolegle w Czytelni oraz w sali konferencyjnej i Wydziale Zbiorów Audiowizualnych.


galeria zdjęć

film 
 

Relacja
Najbardziej widowiskową częścią spotkania były warsztaty programowania robotów przeprowadzone przez uczniów kasy I i II Zespołu Szkół Elektronicznych z Lublina. Młodzi pasjonaci elektroniki - Mateusz, Wojciech, Przemysław, Rami i Artur, podopieczni nauczyciela informatyki pana Michała Tarnowskiego, dali wspaniały pokaz możliwości nowych technologii. Uczniowie ZSEL zademonstrowali działanie drukarki 3D, model sztucznej ręki i manipulator działający za pomocą sprężonego powietrza (z elementami pneumatyki) oraz model wiatraka – zbudowanych z klocków Lego Technic. Zaprezentowali również makietę i zasadę działania „inteligentnego domu” - sterowanego przez internet za pomocą komórki lub komputera, dzięki zintegrowanym ze sobą czujnikom i detektorom. Elementy makiety zostały zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez uczniów poprzez wydruk drukarką 3D.

Demonstracje działania robotów i manipulatorów z klocków okazały się niezwykle ekscytujące dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie. Fascynatami nowych rozwiązań technicznych byli nie tylko chłopcy, ale też dziewczęta, które z  nie mniejszym zainteresowaniem ustawiały się w kolejce do wypróbowania możliwości mini robota i sprawdzenia, jak działają jego pompy, czujniki, przełączniki i dźwignie hydrauliczne podnośnika. Warsztaty przygotowane przez uczniów ZSEL pokazały emocjonujące oblicze IT oraz to, że informatyka może być nie tylko źródłem świetnej zabawy, ale też sposobem na edukacyjną i zawodową przyszłość. Wielu potencjalnych uczniów szkoły średniej dopytywało o warunki naboru oraz nauki w „Elektroniku”.

Warsztaty metodyczne, których tematem był nowy język informacyjno-wyszukiwawczy - Deskryptory Biblioteki Narodowej zgromadziły 22 bibliotekarzy. Podczas spotkania Aneta Głowacka, nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zaprezentowała nowe możliwości swobodnego wyszukiwania informacji w katalogach bibliotek za pomocą deskryptorów. Przedstawiła główne zmiany w modelu katalogowania zbiorów z użyciem Deskryptorów BN i efekty wdrożenia tych zmian na przykładzie opracowania książek z literatury pięknej.

Szeroko otworzyła swoje podwoje dla uczniów działająca przy Wydziale Zbiorów Audiowizualnych Medioteka Języka Niemieckiego Goethe Institut, oferująca ciekawe kolekcje pomocy do nauki języka niemieckiego. O piłkach, kostkach, puzzlach, kartach, dzwonkach i ich zastosowaniach w celu łatwiejszego przyswajania języków obcych opowiedziała kierownik Wydziału, Luiza Kawka. Pomoce zostały udostępnione i natychmiast przetestowane. 

Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania i Promocji przeprowadziła lekcję dla uczniów klasy VII SP nr 24. W formie swobodnej zabawy zaznajomiła uczestników z wieloma kreatywnymi i zaskakującymi zastosowaniami kodów QR w codziennym życiu (strony internetowe, dowolny tekst, gry, animacje). Do zabawy kodami przydały się własne smartfony przyniesione przez uczestników.

Podczas obchodów Dnia Nowych Technologii Bibliotekę odwiedził pan Jan Kozioł, kierownik Oddziału Edukacji w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.


 

„Płynie się zawsze do źródeł”. Obchody Światowego Dnia Poezji 2018-03-20

Z okazji Światowego Dnia Poezji Grażyna Kłos i Małgorzata Kozieł z PBW 20.03.2018 r. odwiedziły zaprzyjaźnionych seniorów w Centrum Pobytu Dziennego dla Seniorów nr 3 w Lublinie z prezentacją  „Męstwo wobec bytu” -  o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta.

galeria zdjęć 

 

Relacja

20 marca, w przededniu Światowego Dnia Poezji, którego celem jest zachęcanie do czytania poezji, bibliotekarki PBW Grażyna Kłos i Małgorzata Kozieł aktywnie włączyły się w obchody tego święta, odwiedzając zaprzyjaźnionych seniorów z Centrum Pobytu Dziennego dla Seniorów nr 3 w Lublinie. Na tę okazję przygotowały prezentację o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta pt. Męstwo wobec bytu

2018 rok  poświęcony jest Herbertowi -  jednemu z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich drugiej połowy XX w. „Na każdy jego wiersz się czekało, każdą kolejną książkę omawiało w gronie miłośników poezji jako wydarzenie artystyczne i moralne wielkiej wagi. Można było ręką zasłonić nad wierszem nazwisko autora, a i tak tekst jego był zawsze rozpoznawalny. Dane mu było mówić głosem własnym, co zdarza się tylko wielkim artystom” (Wisława Szymborska). 

W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Hasłem jego życiowej drogi były słowa: „płynie się zawsze do źródeł, pod prąd”. Pozostawał wierny tej dewizie, zarówno w podjęciu trudu płynięcia pod prąd tak zwanych historycznych konieczności, w sprzeciwie wobec „bratania się z silniejszym”,  w wyczuleniu na „głos poniżonych i bitych”, jak i w „upartym poszukiwaniu źródła”.

Spotkanie z seniorami potwierdziło fakt, że choć w tym roku mija już 20. rocznica śmierci poety, to jego wiersze nadal budzą emocje, warte są czytania i rozważania. To nadal poezja żywa i aktualna - ważna nie tylko w postaci „ładnego cytatu”. Wiersze poety takie jak Przesłanie Pana Cogito, Potęga smaku  czy  Raport z oblężonego Miasta,  zawsze inspirowały  do dyskusji o problemach władzy i losie jednostki uwikłanej w historię.  Podczas spotkania z seniorami również wywiązała się dyskusja  na temat realiów życia w PRL-u i ceną, którą trzeba było płacić za przejawy niezgody na ówczesny ustrój.

Dla uzupełnienia wiedzy o twórcy, bibliotekarki zarekomendowały uczestnikom spotkania pasjonujące książki poświęcone Poecie - biograficzną Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie (2002) Joanny Siedleckiej oraz monograficzną Poeta, czyli człowiek zwielokrotniony. Szkice o Zbigniewie Herbercie (2004)  Bohdana Urbankowskiego. Są to opowieści o wielkim poecie, ale i człowieku żyjącym w ponurych czasach. 

Bibliotekarki PBW dziękują pani Agacie Kowalczyk, kierowniczce Centrum za zaproszenie, a państwu seniorom za aktywność w docieraniu do nieodkrytych dotychczas sensów wierszy Poety.   

Życzmy sobie, jako czytelnicy, aby poezja, choć jest krytyczna, niepraktyczna, bezproduktywna, niekomercyjna, indywidualistyczna, wolnomyślicielska, prowokująca i odkrywcza, zapobiegała nadmiernemu sformatowaniu świata i nas samych. /gk/
PBW na Targach Edukacyjnych 2018
2018-03-16

15-16 marca 2018 r. bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie - E. Czajkowska, A. Gąsior i P. Wiechnik uczestniczyli w Targach Edukacyjnych. Targi na dwa dni stały się miejscem prezentacji szerokiej oferty edukacyjnej publicznych i prywatnych szkół, uczelni z Polski i z zagranicy (m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy i Australii) oraz innych instytucji związanych z edukacją. Nowością tegorocznych targów była Strefa Happeningu, w której placówki przedstawiały praktyczną stronę nauki zawodu.
Stoisko PBW prezentowało - książki, czasopisma, pomoce multimedialne oraz usługi edukacyjne.
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Biblioteki i zapraszamy do korzystania z naszych usług
. /ec/

 

galeria zdjęć

 


 

 O czytaniu i nie tylko...   2018-03-14

14 marca 2018 r. - na zaproszenie Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach - Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji PBW wzięła udział w spotkaniu sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli-bibliotekarzy. Spotkanie   poświęcone było działaniom promującym czytelnictwo wśród uczniów.

Dziękujemy za zaproszenie :)

 


 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa   2018-03-13

13 marca 2018 w PBW odbyła się konferencja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zasady planowania zakupów.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej, Ewa Mazurek-kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów omówiła zasady zakupu książek i opisywania faktur.

W części drugiej, Joanna Tarasiewicz kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji przedstawiła przykłady działań edukacyjnych spełniających wymagania programu oraz propozycje współpracy ze szkołami.

 

 


   
Warsztaty dla germanistów 2018-03-03

3.03.2018 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie w ramach programu DELFORT odbyły się warsztaty Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności. Spotkanie prowadziła dr Iwona Machowicz, starszy wykładowca w Zakładzie  Lingwistyki Stosowanej UMCS oraz lektor  języka niemieckiego w Dethloff Deutschschule.

Podczas warsztatów uczestnicy poznali środki językowe, metody, wskazówki i triki ułatwiające prowadzenie lekcji języka niemieckiego po niemiecku. Uczestnicy zajęć wspólnie stworzyli listę wskazówek, instrukcji dla nauczyciela, które nie tylko pomogą w organizacji lekcji po niemiecku, lecz także zaktywizują i zmotywują uczniów do komunikacji w języku niemieckim.

Ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu są niezbędnym elementem zajęć z języka obcego, gdyż przygotowują uczniów do mówienia. Podcasty, pliki dźwiękowe lub video pojawiające się coraz częściej w sieci mogą spełniać tę rolę, gdyż oferują nauczycielom wiele możliwości wykorzystania ich na lekcji a uczącym się pozwalają na samodzielną pracę nad językiem. W sieci każdego dnia pojawiają się coraz to nowsze i lepsze podcasty, dlatego warto wiedzieć, gdzie je znaleźć i jak z nich skorzystać. Wszystkie te zagadnienia zostały poruszone z kolei podczas warsztatów Podcasty i piosenki na lekcji języka obcego, które odbyły się 6.03.2018 r. Na wstępie dr Iwona Machowicz zainspirowała słuchaczy do wymiany doświadczeń na temat wykorzystania zasobów internetowych z podcastami, w dalszej części zajęć uczestnicy poznali i wypróbowali bezpłatne i przydatne na lekcjach języków obcych podcasty. Podsumowaniem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie, jak zastosowanie podcastów może efektywnie wspomagać proces nauczania i uczenia się.

Pani dr Iwona Machowicz prowadziła warsztaty przy użyciu nowoczesnych, atrakcyjnych form nauczania, które aktywizowały do wspólnej pracy.  Warsztaty przebiegały w przyjaznej i twórczej atmosferze./et/

 

 Szkoły młodych patriotów -   konkurs recytatorski w SP w Wilczopolu
2018-03-01

1 marca – w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu Kolonii zorganizowała ogólnoszkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej. Mottem konkursu były słowa patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego:  Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach ogólnopolskiego konkursu Szkoły młodych patriotów.

galeria zdjęć

Relacja
Na zaproszenie dyrektor Szkoły, pani Alicji Cioczek oraz głównej organizatorki,  nauczyciela bibliotekarza Marzeny Sołtys, w pracach jury konkursowego uczestniczyła Grażyna Kłos - kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW.

Organizatorzy następująco wytyczyli cele konkursu:  krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny oraz piękna i wartości narodowej kultury, kształtowanie przynależności do małej i dużej Ojczyzny, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozbudzanie zainteresowań poezją patriotyczną, zachęcanie do występów na scenie i promocja talentów,  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs uświetniony został montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów Gimnazjum pod kierunkiem polonistki Olgi Krzywickiej. Inscenizacja nawiązywała do tragicznych losów żołnierzy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego. Uczniowie z przejęciem odtwarzali sceny aresztowań i przesłuchań żołnierzy, którzy po wojnie nie złożyli broni, walcząc przeciwko sowieckiej okupacji oraz reżimowi komunistycznemu. Sugestywność i dramatyzm inscenizacji wywarły wielkie wrażenie na młodszych i starszych kolegach szkolnych.


W zmaganiach konkursowych brali udział uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych: dzieci z oddziałów przedszkolnych, klas I-III, IV-VII i II-III gimnazjum. Deklamatorzy (wyłonieni w eliminacjach klasowych) prezentowali po jednym utworze o tematyce patriotycznej. Recytowane teksty zostały dobrane odpowiednio do wieku i możliwości interpretacyjnych wykonawców. W repertuarze znalazły się wiersze Joanny Białobrzeskiej, Czesława Janczarskiego, Wandy Chotomskiej, Ryszarda Przymusa, Tadeusza Kubiaka, Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej,  Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jana Pietrzaka.

Wszyscy pięknie zaprezentowali się przed publicznością: rodzicami, nauczycielami oraz koleżankami i kolegami.
Komisja konkursowa przy ocenie wystąpień wzięła pod uwagę  dobór repertuaru, interpretację, znajomość tekstu, tempo mówienia i dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Najlepsi interpretatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Nagrodzono po trzech uczniów z każdej kategorii wiekowej, najmłodsi wykonawcy otrzymali dodatkowo kilka wyróżnień.  Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem./gk/

 Dzień Bezpiecznego Internetu
2018-02-27

27 lutego 2018 Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji uczestniczyła w Dniu Bezpiecznego Internetu w filii Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Wspólnie z uczniami zastanawialiśmy się, jak chronić swoją prywatność w sieci, ustalaliśmy zasady netykiety i bezpiecznego zachowania w Internecie. Zajęcia wzbogaciły wizualnie materiały otrzymane z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz instytutu badawczego NASK.

 

  

  Wszystkie drogi w Chełmie prowadzą do książki…

2018-02-24

Na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Joanna Tarasiewicz wzięła udział w spotkaniu Sieci Współpracy i Samokształcenia Czytanie jest COOL!

Jak propagować czytelnictwo, jak skutecznie zachęcić do czytania, jakie tytuły zarekomendować uczniowi, to tylko niektóre z zagadnień poruszanych w czasie szkolenia.

Dziękujemy za zaproszenie i twórczą atmosferę. /jt/

 

fotorelacjaKody QR superstar!
 2018-02-21

21 lutego 2018 w PBW odbyły się warsztaty dla nauczycieli „Literackie kody QR w bibliotece – wykorzystanie w konkursach, quizach i lekcjach bibliotecznych”. Czy zabawa z QR kodami to tylko zabawa? Z pewnością nie. W małym kwadraciku można zakodować niemal wszystko: adres strony internetowej, dowolny tekst, gry, animacje, zadania, pytania… To świetne i proste narzędzie do wykorzystania w pracy nauczyciela  i w bibliotece.

Wspólnie z uczestnikami warsztatów tworzyliśmy kolorowe kody z aplikacjami, kody głosowe i kody do zamalowania. Wszystko bez stresu i z wykorzystaniem telefonów komórkowych i tabletów.

Zajęcia prowadzili Joanna Tarasiewicz i Piotr Wiechnik z Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji. Dziękujemy za wspólną pracę i zabawę.

 

  

 


Japoński teatrzyk Kamishibai w przedszkolu 2018-02-15

 15.02.2018 r. w Prywatnym Przedszkolu Motylek w Lublinie odbyły się zajęcia z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku Kamishibai. Zajęcia prowadziła Ewelina Czajkowska  - nauczyciel bibliotekarz Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW. Celem zajęć była promocja książki i czytania. Przedszkolaki z zainteresowaniem wysłuchały opowieści pt. Szukając Marudka i Groszki przedstawionych na papierowych slajdach. 

 

fotorelacja grupa V

fotorelacja graupa IV i III
 Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu
2018-02-13

13.02.2018 r. pracownicy PBW Joanna Tarasiewicz i Maciej Sztorc w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu przeprowadzili warsztaty szkoleniowe dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie. Poprowadzili również szkolenie Rady Pedagogicznej, podczas którego omówili problematykę cyberbezpieczeństwa. 

 

relacja


 

 Ferie zimowe z PBW edycja 2018 - podsumowanie  2018-02-12

Kolejny raz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 im. Jerzego Ciesielskiego w Lublinie była organizatorem ferii zimowych.

Spotkania z dziećmi odbywały się w atrakcyjnych miejscach naszego miasta. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby każde dziecko mogło spędzić czas w miły i atrakcyjny sposób z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań.

Dzieci będące pod opieką Poradni z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w zaproponowanych im formach aktywności. Byliśmy między innymi w kinie BAJKA na projekcjach filmów animowanych, adresowanych do najmłodszej publiczności. Każdy seans był zakończony konkursem, który tematycznie był powiązany z oglądaną wcześniej bajką. Zestaw symbolicznych nagród ufundowali właściciele i pracownicy kina. Odwiedziliśmy również Centrum Spotkania Kultur, gdzie mogliśmy zapoznać się z wystawą Grand Press Photo 2017 w Lublinie.

Koordynatorami projektu FERIE 2018 byli: Natalia Maciejewska z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 im. Jerzego Ciesielskiego w Lublinie i Piotr Wiechnik, reprezentujący Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Lublinie.
"Bajeczki ze skrzyneczki"  i inne pomysły na zajęcia w bibliotece szkolnej. Warsztaty
2018-01-24

24.01.2018 r. w PBW odbyły się warsztaty szkoleniowe Teatr kamishibai i inne... Wybrane formy parateatralne w upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci. Zajęcia skierowane były do bibliotekarzy i pedagogów poszukujących atrakcyjnych sposobów kształtowania zainteresowań książką. 

galeria zdjęć


Relacja
Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podczas zajęć zademonstrowano kilka rozwiązań metodycznych (m.in. z pedagogiki zabawy), które pomagają skupiać uwagę małych dzieci i wdrażać je do uważnego słuchania i odbioru tekstu literackiego. Inscenizacja wierszyków z zastosowaniem ciekawych  rekwizytów i gadżetów potrafi wywołać (nie tylko) u dziecka silne przeżycie emocjonalne i estetyczne. 

Jedną z metod - seans czytania opowieści z użyciem skrzynki służącej do prezentacji obrazków - teatrzyku kamishibai, zaprezentowały bibliotekarki PBW Ewelina Czajkowska i Grażyna Kłos. Opowiastki Groszki i Szukając Marudka ukazały, na czym polega magia teatrzyku kamishibai, swoistej dużej książki obrazkowej do kreatywnego czytania i obsługi „kart narracyjnych”. Kamishibai opiera się na współprzeżywaniu czytanej historii i wytworzeniu więzi między narratorem i słuchaczem. „Teatrzyk ilustracji” rozwija wyobraźnię dziecka, uczy czytania, opowiadania, formułowania wypowiedzi. To świetna forma zabawy do zastosowania m.in. świetlicy i bibliotece szkolnej. 


Dr Małgorzata Centner-Guz, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej UMCS przedstawiła nowe trendy w obszarze współczesnej książki dla dzieci na przykładach ciekawych edytorsko książek, odbiegających od tradycyjnej formy kodeksu. Pokazane zostały także sposoby wykorzystania w pracy z dziećmi tzw. książek integralnych (np. np. Smonia Moniki Hanulak, książki Iwony Chmielewskiej), „książek myślących”, w których „czyta się obrazy i ogląda teksty”, dorysowuje elementy, wymyśla zakończenia. Dr M. Centner-Guz podkreślała, że dzieci łatwiej zapamiętują treść utworu, gdy jest ona obrazowana i przeżywana, lepiej koncentrują się, gdy mają możliwość wiązania słowa z działaniem oraz manipulowania przedmiotami czy śledzenia inscenizacji. Po mistrzowsku zainscenizowała kilka wierszyków, dając  przykład, jak można dobrać, twórczo przetworzyć i zinterpretować nawet najprostszy utwór dziecięcy.

Gość specjalny - Halina Kubarska-Klimek, nauczyciel konsultant edukacji wczesnoszkolnej Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskiego, a także trener I stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA brawurowo wciągnęła wszystkich uczestników do zabawy. Uświadomiła tym samym, jak cennymi narzędziami w pracy pedagogicznej, szczególnie z małym dzieckiem, są proste zabawy słowno-ruchowe, rymowanki, wesołe przerywniki, wyliczanki i wierszyki. /gk/


 

Global Village - w jeden dzień dookoła świata!

2017-01-22

20.01.2018 r. w progach Biblioteki gościliśmy wolontariuszy zrzeszonych w organizacji studenckiej AIESEC w ramach projektu Global Village.

Obcokrajowcy z Chin, Sri Lanki,  Mołdawii,  Turcji i Indii nie tylko z chęcią podzielili się niesamowitymi opowieściami o swojej kulturze, ale również opowiadali o przeżyciach związanych z pobytem w Polsce. Reprezentanci poszczególnych państw przedstawili historię i zwyczaje swoich krajów. Ciekawostki, barwne opowieści w języku angielskim, pokazy tradycyjnych strojów i degustacja potraw pozwoliły uczestnikom w ciągu paru godzin przeżyć inspirującą podróż po kuli ziemskiej, która staje się właśnie globalną wioską./et/

galeria zdjęć 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia autorstwa Adrianny Momot ze stowarzyszenia AIESEC.


 

Lublin - widzieć, a nie tylko patrzeć. Wystawa 2018-01-22

W styczniu i lutym 2018 r. we wnętrzach Czytelni i Wypożyczalni PBW  można było oglądać prace uczestników działań Środowiskowego Domu Samopomocy "Absolwent" oraz uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie. Wystawa podsumowywała projekt Nasz Lublin – moja pasja, zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie, współfinansowany ze środków Gminy Lublin.

galeria zdjęć 

 

Więcej
Dzieła młodych niepełnosprawnych artystów są osobistą i subtelną opowieścią o Lublinie w wyjątkowym dla niego czasie – jubileuszu 700-lecia. Barwne fotografie oraz czarno-białe linoryty utrwalają piękno urokliwych uliczek i zaułków Lublina, głównie Starego Miasta, ale i obiektów współczesnej architektury, m.in. odnowionego placu Litewskiego. Klimat miasta oddany został również poprzez wizerunki mieszkańców ukazanych w codziennych sytuacjach: na ulicach, placach, w kawiarenkach, przed sklepami.


Aby nadać artystyczny wyraz przedstawieniom zabytków i charakterystycznych budynków 700-letniego Lublina, młodzi twórcy odbyli cykl spotkań i warsztatów. Lublin z historią w tle - wędrując turystycznymi szlakami, poznawali architekturę i wyjątkowość miasta wynikającą z jego bogatej historii i wielokulturowości. Warsztaty fotograficzne Lublin - opowiedziane kadrem – uczyły wyszukiwania i „zapisywania” w kadrze najciekawszych zakamarków znanych miejsc. Podczas warsztatów Lublin w grafice młodzi adepci sztuki poznali podstawy linorytu - samodzielnego projektowania, rytowania i odbijania. Opiekunami i trenerami artystycznymi były: Bożena Lemieszek, Monika Mróz i Beata Żurowicz. Ekspozycję w PBW zaaranżowały bibliotekarki: Grażyna Kłos, Ewa Mazurek i Aneta Głowacka. 

Modelowa organizacja biblioteki szkolnej. Seminarium 2018-01-18

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN zorganizowały w dniach 17-18 stycznia 2018 r. seminarium Modelowa organizacja biblioteki szkolnej. Prowadząca zajęcia Ewa Mazurek przedstawiła przepisy prawne funkcjonowania bibliotek oraz zarządzanie zbiorami w bibliotece szkolnej.

Dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania.