Wydarzenia 2016


 

Magia Świąt Bożego Narodzenia 2016-12-15
 

 

W „Galerii na piętrze” świątecznie i nastrojowo. Zapraszamy do oglądania prac wykonanych pod kierunkiem p. Moniki Gardyas i Eweliny Skulimowskiej przez wychowanków Przedszkola nr 25. Na wystawie prezentowane są również prace uczniów Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie.

galeria zdjęć  

Uczestnictwo bibliotekarzy PBW w spotkaniu „Czytanie łączy pokolenia”  2016-12-13
 

 

 9 grudnia 2016 r. grupa nauczycieli bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN brała udział w spotkaniu Czytanie łączy pokolenia, które odbyło się w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Organizatorem i koordynatorem imprezy czytelniczej była Pani Jadwiga Witkowska-Kunach, bibliotekarz, doradca metodyczny.

 

 

Bibliotekarze PBW znaleźli się w gronie przedstawicieli lubelskich instytucji kultury, którzy czytali wybrane fragmenty nowel, listów oraz powieści „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza.

 

Wyboru fragmentów tekstów dokonały: Pani Ewa Cydejko – nauczyciel polonista i Pani Jadwiga Witkowska-Kunach.

 

Wśród zaproszonych gości byli również: Elżbieta Iwanicka, Ewa Kopcińska, Anna Rybka z Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza, Teresa Adach, Maria Bortkiewicz z Klubu Czytelniczego „Readcom”, Jolanta Jurkowska, kierownik Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie pod opieką Pani Małgorzaty Rozwałko.

 

Uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Lublinie.

 

Fotorelacja ze spotkania


 

Habit i miecz, czyli o ,,Krzyżakach" 2016-12-13
 

Joanna Tarasiewicz, nauczyciel bibliotekarz PBW, była gościem spotkania bibliotecznego, które odbyło się 13 grudnia w Gimnazjum nr 10 im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie. Przedstawiła prezentację multimedialną związaną z Rokiem Sienkiewiczowskim - życiem i twórczością noblisty oraz z adaptacjami filmowymi utworów Henryka Sienkiewicza. W spotkaniu brała udział młodzież kilku klas pierwszych.

 

Prezentacja multimedialna w szczególności dotyczyła powieści „Krzyżacy” i jego tła historycznego, obyczajów i zwyczajów epoki, m.in. zwyczajów rycerstwa średniowiecznego przełomu XIV i XV w., zasad kodeksu rycerskiego, który funkcjonował wówczas w całej chrześcijańskiej Europie.

 

 

Spotkanie ułatwiło gimnazjalistom zmierzenie się z lekturą szkolną, pobudziło zainteresowanie światem rycerstwa, uzbrojeniem. W czasie prezentacji młodzież miała okazję zobaczyć współczesne, humorystyczne miniatury nawiązujące do bohaterów i treści powieści oraz pokaz mody Dolce Gabbana inspirowany ubiorami średniowiecza.

 

Na zakończenie poddano interpretacji obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” - dzieło malarskie korespondujące z kulminacyjnym wątkiem powieści Sienkiewicza.

 

Galeria


Teatroterapia w Filii w Janowie Lubelskim 2016-12-12
 

9 grudnia, z inicjatywy bibliotekarek Filii PBW w Janowie Lubelskim oraz Pani Zofii Widz-Baryły, przewodniczącej janowskiego oddziału Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów, odbyło się wspólne spotkanie seniorów, aktorów teatru „Tradycja” oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy - młodych niepełnosprawnych, uczestników terapii zajęciowej.

 

Warsztaty terapii zajęciowe obejmują osoby, które ukończyły 16. rok życia i posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W pracy z uczestnikami stosuje się różne formy terapii, min. arteterapię. Aktywność teatralna, terapia przez teatr, określana także jako „teatr poza teatrem” lub „teatrem dla życia”, jest jedną ze skuteczniejszych form stymulowania osobistego rozwoju podopiecznych stosowanych przez janowski ośrodek.

 

Grudniowe spotkanie miało miejsce w Janowskim Ośrodku Kultury. Gościem, i gwiazdą spotkania, była znana aktorka teatralna i filmowa, Pani Alicja Jachiewicz-Szmidt, która od niedawna mieszka w niedalekim Nadrzeczu koło Biłgoraja. Aktorka, wraz z mężem, aktorem Stefanem Szmidtem powołali tam rodzinną Fundację „Kresy 2000” Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu. Jednym z celów statutowych Fundacji jest działanie integrujące środowisko lokalne i „działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych umożliwiająca im aktywny i bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką”. Wybitni artyści zrealizowali dotychczas wiele inicjatyw edukacyjnych i charytatywnych, chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

Pani Alicja Jachiewicz-Szmidt szybko nawiązała kontakt z uczestnikami. Wyjątkowa atmosfera - pełna akceptacji, śmiechu i życzliwości spowodowała, że grupa podopiecznych ŚDS otworzyła się, nabrała odwagi i zaprezentowała swoje popisy teatralno-wokalno-taneczne bez większej tremy i zahamowań.

 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z gościem – osobistej, krótkiej rozmowy, uzyskania autografu z dedykacją, wykonania wspólnego zdjęcia. Dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy była to niezwykła atrakcja.

 

Próbkę swych umiejętności artystycznych dali również seniorzy. Była to okazja podejrzenia przygotowań do ich nowego amatorskiego spektaklu, który będzie miał premierę w Nowym Roku. 

galeria zdjęć 

 


Przypominanie Sienkiewicza III – podsumowaniem 
Roku Sienkiewiczowskiego 
2016-12-12
 

Zwieńczeniem i podsumowaniem obchodów Roku Sienkiewiczowskiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie było trzecie spotkanie z cyklu Przypominanie Sienkiewicza w dn. 9 grudnia 2016 r.

 

W ramach bibliotecznych obchodów sienkiewiczowskich w PBW odbyły się liczne imprezy, w tym min. konferencja naukowa, wystawy, spotkania czytelnicze oraz szereg zajęć edukacyjnych i lekcji bibliotecznych.

 

Naukowo-literackie spotkanie, zamykające Rok Sienkiewicza, nosiło tytuł W kręgu niezapomnianych i zapomnianych arcydzieł Henryka Sienkiewicza. Odbyło się z inicjatywy Prezesa Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza - prof. zw. dr hab. Lecha Ludorowskiego, jednego z największych współczesnych badaczy, i zarazem, admiratora twórczości pisarza.

 

Gospodynią spotkania była Dyrektor Biblioteki, Pani Barbara RzeszutkoZaproszeni goście: dyrektorzy szkół - Pani Maria Szubińska, była wieloletnia dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Milanowie, Panowie Jerzy Jarosiński, dyrektor SP nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, Stanisław Woś, dyrektor ZS im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie oraz Marek Wysocki.

 

Uczestnikami spotkania była grupa młodzieży z Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach. Uczniowie przybyli pod opieką Pań Agnieszki Szmidt, nauczyciela bibliotekarza oraz polonistki Alicji Pituchy.

 

Profesor  Lech Ludorowski w swoim wystąpieniu podkreślał w szczególności wielkość Sienkiewicza jako Polaka - zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie literatury roku 1905. Skala sukcesu Quo vadis uczyniła z Sienkiewicza pisarza światowego, który do dzisiaj pozostaje najbardziej znanym - i uznanym - pisarzem polskim na świecie. Nobel dla Sienkiewicza za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu” był pierwszym w literaturze polskiej, najszlachetniejszym, bo zdobytym bez żadnych szczególnych starań, zabiegów dyplomatycznych, lobbingu. Dzięki temu polska literatura, mimo nieistnienia państwa, zajęła poczesne miejsce - obok wielkich literatur narodowych: francuskiej, niemieckiej, norweskiej, rosyjskiej.

 

Noblowska nagroda była też osobistym triumfem pisarza. Za życia uzyskał sukces finansowy, prestiż i sławę. Odważna postawa wobec władz zaborczych dała mu pozycję niekwestionowanego autorytetu, nieformalnego przywódcy, duchowego „hetmana narodu polskiego”.

 

W programie Przypominanie Sienkiewicza znalazło się kilka tekstów w mistrzowskiej interpretacji Pani Anny Świetlickiej, aktorki Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Dopełniły one treści wykładu. Zgromadzeni wysłuchali m.in. mowę, którą wygłosił Sienkiewicz podczas uroczystej gali noblowskiej, wraz ze znamiennymi słowami: (…) zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym byś musi dla syna Polski! Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje! Głoszoną ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa! Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!

 

Temu słynnemu przemówieniu, w którym pisarz prawie pominął swoją osobę, z całą zaś mocą przypomniał Polskę, poświęcony był krótki esej Lecha Ludorowskiego pt. W Sztokholmie na uroczystości rozdania nagród imienia Nobla.

 

Kunszt, wielkość i moc prozy Henryka Sienkiewicza odczuli słuchacze zwłaszcza podczas aktorskiej interpretacji Walki byków – opisu hiszpańskiej corridy. Utwór niesłusznie zapomniany, arcymistrzowski reportaż podróżniczy, to w istocie wstrząsająca refleksja pisarza nad okrucieństwem natury człowieka.

 

Interpretacje Anny Świetlickiej nagrodzone zostały gromkimi brawami i wręczeniem kwiatów przez gimnazjalistów.

 

Po zakończeniu imprezy, w sali konferencyjnej Biblioteki, odbyło się okazjonalne zebranie członków Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza.

galeria zdjęć  

filmAkcja „Zdrowe odżywianie to nasze zadanie” w Filii PBW 
w Janowie Lubelskim
2016-12-05
 

 

 

5 grudnia 2016 r., w ramach propagowania zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania się, Filia PBW w Janowe Lubelskim włączyła się do akcji Zdrowe odżywianie to nasze zadanie.


Akcja ma na celu utrwalenie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych, a także umiejętności wyboru produktów zdrowych i smacznych. Istotnym elementem edukacji prozdrowotnej w szkole jest uświadomienie uczniom konieczności spożywania regularnych i prawidłowo zbilansowanych posiłków. Są one podstawą dobrego rozwoju fizycznego, efektywnej nauki i dobrej pamięci.


Dzięki inicjatywie bibliotekarek Filii PBW, uczniowie szkół janowskich: Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi (klasy I b, III b, III d) oraz Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim (klasy I b i II f), którzy realizują ten projekt, otrzymali od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie smaczne produkty mleczne, m.in. jogurty.


„Mleczne” prezenty stały się upominkami mikołajkowymi i sprawiły obdarowanym sporo przyjemności. 

 


W niezwykłym świecie Narnii. Wystawa prac uczniów 2016-12-05
 

PBW im. KEN w Lublinie zaprasza do obejrzenia w „Galerii na piętrze” wystawy W niezwykłym świecie Narnii.


Prezentowane prace plastyczne to efekt fascynacji uczniów jedną z najpiękniejszych i najchętniej czytanych powieści z tzw. cyklu narnijskiego „Lew, czarownica i stara szafa” C. S. Lewisa. Autorami tych pięknych i kolorowych rysunków są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie.

galeria zdjęć

 

 


17. AKCJA POLACY-RODAKOM 2016-12-05
 

 

5 grudnia 2016 r. bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  im. KEN przekazali zebrane przez siebie dary na rzecz XVII Akcji Polacy Rodakom. Dary trafią do paczek świąteczno-noworocznych dla dzieci i rodzin polskich mieszkających za wschodnimi rubieżami Polski.

 

Coroczna akcja organizowana jest przez senatora RP Stanisława Gogacza, który współpracuje z polskimi konsulatami i parafiami na Ukrainie oraz Białorusi.

 

 

    

 

 


 

 
Udział PBW w imprezie "Podsumowanie Obchodów Roku 
Henryka Sienkiewicza"
2016-11-30
 

Pani Barbara Rzeszutko, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN, w dn. 25 listopada 2016 r. brała udział w uroczystej gali Podsumowanie Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza.


Uroczystość zorganizowana została przez: Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 38 im. Henryka Sienkiewicza i Szkołą Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. Przybyli uczniowie, nauczyciele i rodzice ze szkół sienkiewiczowskich z całego województwa lubelskiego. Uroczystość odbyła się w amfiteatrze kościoła „na Poczekajce”, tj. Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie.


Podczas spotkania nagradzane były szkoły i placówki, które najaktywniej świętowały i akcentowały mijającą 100. rocznicę śmierci i 170. rocznicę urodzin pisarza. Były to głównie placówki noszące zaszczytne imię polskiego Noblisty, bo Sienkiewicz jest jednym z najczęściej wybieranych patronów polskich szkół.

 

2016 rok został wybrany przez Sejm RP Rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji w szkołach Lubelszczyzny odbyły się konkursy, wystawy i specjalne lekcje poświęcone postaci  Noblisty. Obchody Roku Sienkiewiczowskiego objęły cały region lubelski.

 

Wkład Biblioteki w uświetnienie imprezy polegał na opracowaniu ekspozycji poświęconej życiu i działalności pisarza. 
Uroczystość zakończył spektakl w wykonaniu uczniów, nauczycieli oraz rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 38 oparty na motywach noweli H. Sienkiewicza "Janko Muzykant".

galeria zdjęć


 


 

"Pierzak" w Muzeum Wsi Lubelskiej - udział bibliotekarza PBW 2016-11-26
 

 

W dniu 20.11.2016 r. Muzeum Wsi Lubelskiej przygotowało wydarzenie z życia codziennego wsi naszego regionu pt. „Pierzak”, dotyczące jesiennych prac domowych.


Dawniej, gdy prace polowe były już wykonane, gospodynie „darły” pierze, tj. przygotowywały pierze do wykonania poduszek i pierzyn. Do tego wykorzystywały pióra gęsie.


W muzealnym budynku wiejskiej szkoły przygotowano spektakl w duchu ludowego teatru amatorskiego pt. „Pierzaki Kumowskie”. W przedstawieniu wystąpił zespół „Kumowianki”, pracownicy i przyjaciele Muzeum Wsi Lubelskiej. Udział w spektaklu wziął również bibliotekarz PBW w Lublinie, Piotr Król, który wystąpił w roli dziada proszalnego, odwiedzającego wiejskie chaty i goszczonego przez gospodarzy jadłem i napitkiem.


Wydarzenie muzealne „Pierzak” cieszyło się zainteresowaniem widowni, oglądali je zarówno starsi, jak i młodsi zwiedzający tego dnia Muzeum Wsi Lubelskiej.

galeria zdjęć
 

 


 

Spotkanie czytelnicze Czy znasz te misie? w Filii PBW w Janowie Lubelskim 2016-11-25
 

 

25 listopada, w Światowym Dniu Pluszowego Misia, bibliotekarki Filii PBW w Janowie Lubelskimzorganizowały imprezę czytelniczą, w której udział brali uczniowie klas młodszych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. Spotkanie prowadziła kierownik Filii PBW, Anna Żuraw-Łopata.

 

 

W programie imprezy znalazły się:

 

  • wystawa książek (udostępnionych ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Janowie), których bohaterami były postacie misiów oraz wystawa nagrodzonych prac plastycznych,
  • krótka historia Światowego Dnia Pluszowego Misia i maskotki pluszowego niedźwiedzia (Anna Żuraw-Łopata),
  • turniej czytelniczy dla dzieci, na znajomość bohaterów literackich i filmowych: Uszatka, Coralgola, Yogiego, Ruperta, Paddingtona, Kubusia Puchatka oraz Troskliwych Misiów pt. Czy znasz te misie?,
  • rozstrzygnięcie konkursu plastycznego (postaci ulubionego „misiowego” bohatera), którego celem było rozwijanie czytelnictwa i zainteresowania lekturą,
  • czytanie wybranych fragmentów książek przez bibliotekarki oraz zaproszonych nauczycieli (Misiostwo świata Grzegorza Janusza i Agnieszki Żelewskiej, Misiowe opowieści autorstwa Maureen Spurgeon oraz Miś zwany Paddington Michaela Bonda),
  • wspólne odśpiewanie piosenki dziecięcej pt. Pluszowy miś.
     

Dzięki operatywności bibliotekarek, które postarały się o sponsoring wśród lokalnych przedsiębiorców, wszyscy uczniowie, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie plastycznym (ok. 80 prac) otrzymali drobne gadżety (długopisy, notesy, elementy odblaskowe). Autorom najładniejszych prac wręczone zostały dyplomy oraz nagrody książkowe.

 

Miłą pamiątką i zachętą do czytania były niewątpliwie książki, które otrzymali „zawodnicy” biorący udział w quizie o misiach. Odpowiedzi na pytania nie sprawiały dzieciom trudności, a zdobyte książkowe trofea przyniosły im dużo radości i satysfakcji.

 

Gośćmi spotkania były Panie: Anna KwiecieńBernarda Hyła oraz Joanna Jarosz, wychowawczynie klas, nauczycielki nauczania początkowego. W zmaganiach turniejowych dzieci jurorowała Pani Iwona Walas, wicedyrektor Publicznej SP z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim oraz Grażyna Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW w Lublinie.

 

Fotogaleria ze spotkania poniżej:

galeria zdjęć 

prace plastyczne

 

 


 

  2016-11-30
 


17 listopada 2016 r. w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyło się spotkanie "Jak budować program wychowawczy szkoły na mocnej podstawie aksjologicznej" połączone z promocją "Encyklopedii aksjologii pedagogicznej" (POLWEN - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016). 

Spotkanie zorganizowano przy współpracy Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 
Gości spotkania przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Barbara Rzeszutko – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Andrzej Zieliński – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Halina Drozd, Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UM w Lublinie, odczytała okolicznościowy adres skierowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego do organizatorów i uczestników spotkania


Fotorelacja ze spotkania     

 

 


 

Czytaj PL 2016-11-29
 

 

 

 

Akcja Czytaj PL w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie.  
Plakat z kodem QR jest dostępny w holu na tablicy informacyjnej.

 

 


 

Zróbmy sobie lapbooka 2016-11-19
 

 

 

14 listopada 2016 w PBW im. KEN w Lublinie odbyło się spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego i plastyki Zróbmy sobie lapbooka zorganizowane przez doradcę metodycznego plastyki i wiedzy o kulturze i doradcę metodycznego nauczycieli języka polskiego przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania.

 

   

 

Szkolenie poprowadziły: Aneta Szadziewska, nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, ambasador eTwinning regionu lubelskiego i Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji.

 

Prowadzące przedstawiły różne możliwości wykorzystania lapbooków w edukacji, zwracając uwagę na użyteczność tego narzędzia w aktywnej pracy z uczniami. Zaprezentowały technikę tworzenia lapbooków oraz wskazały strony internetowe, z których można bezpłatnie pobrać gotowe szablony. Po zakończeniu zajęć uczestnicy odwiedzili odnowiony Wydział Zbiorów Audiowizualnych PBW i Mediotekę Języka Niemieckiego.

 

Nauczycielom dziękujemy za przybycie oraz kreatywne pomysły i zapraszamy na kolejne spotkania.

Galeria

 


 

Jesień z Pozytywistami Lubelskimi PL gości w PBW 2016-11-18
 

9 listopada 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie po raz pierwszy udzieliła gościny grupie uczestników zajęć realizowanych w ramach projektu Jesień z Pozytywistami Lubelskimi PL. Animuje go Fundacja Normalna Kultura wspólnie z Akademickim Klubem Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” KUL.


Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży studiującej, bądź planującej studiować na kierunkach humanistycznych, oraz jej opiekunów. W ciągu czterech miesięcy (wrzesień – grudzień 2016 r.) odbywa się cykl zajęć i zadań o charakterze konkursowym, skierowanych do młodzieży zainteresowanej pracą historyczno-archiwalno-medialną. Celem projektu, który zyskał poparcie m.in. Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, jest stworzenie przewodnika po XIX-wiecznym Lublinie.


Spotkania mają inspirować uczniów i studentów z naszego regionu do „przepracowania” dziedzictwa pozytywistów lubelskich, tj. grupy absolwentów Gimnazjum Lubelskiego (Bolesław Prus, Aleksander Świętochowski, Julian Ochorowicz, Gustaw Doliński, Aleksander Jaworowski, Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki, Tadeusz Gałecki - Andrzej Strug, Stefan Plewiński i in). Osoby te odegrały wybitną rolę w XIX-wiecznym ruchu polskiego aktywizmu społecznego, którego istotnym terenem działań był Lublin i Lubelszczyzna.


Główną ideą przedsięwzięcia Fundacji Normalna Kultura jest promocja postaw i wartości przydatnych wspólnotowo, tj. patriotyzmu, aktywizmu, pracy organicznej, pracy u podstaw, samoorganizacji, spółdzielczości, odkrywczości, wynalazczości, twórczości, pracy społecznej, oryginalności, odwagi. Zadaniem młodzieży uczestniczącej w projekcie ma być opracowanie własnych tekstów dotyczących mniej znanych faktów związanych z biografiami, dokonaniami i zasługami pozytywistów lubelskich.


W ramach Jesieni z Pozytywistami Lubelskimi PL odbędzie się również (29-30 listopada) ogólnopolska konferencja naukowa „Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro”. Konferencja, realizowana we współpracy z lubelskimi uczelniami, ma na celu naukową refleksję (zwłaszcza młodych badaczy i studentów) nad zagadnieniami etosu XIX-wiecznej pracy społecznej.

 

 


 

15 listopada - 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza 2016-11-15
 

 


15 listopada 2016 r. mija 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. W momencie, gdy umierał autor Trylogii, w Europie trwała I wojna światowa, której efektem było odzyskanie przez Polskę niepodległości...czytaj cały artykuł 

 

 

 


 

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. 
Wystawa prac gimnazjalistów
2016-11-11
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zaprasza do obejrzenia w Galerii na piętrze wystawy11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.


Eksponowane prace plastyczne zostały wykonane przez uczniów Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, pod kierunkiem p. Aliny Hładyniuk.

galeria zdjęć

 

 


 

Niedziela z lnem  2016 - udział bibliotekarza PBW  2016-11-02
 

 

W ramach współpracy Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  im. KEN z Muzeum Wsi Lubelskiej, bibliotekarz Piotr Król uczestniczył w wydarzeniu muzealnym przywołującym dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny - „Niedziela z lnem”.

 

W dniach 28 sierpnia oraz 16 października 2016 roku odbywały się rekonstrukcje historyczne poświęcone tradycyjnej uprawie i obróbce lnu. Piotr Król występował w spektaklach będących  inscenizacją ludowego teatru amatorskiego. Przedstawiono dwa krótkie spektakle -  „Krupnik przesolony” według  Oskara Kolberga i „Kołowrót” według broszury reklamującej przedwojenną lwowską firmę „Kołowrót”, która zajmowała się przetwarzaniem lnu na płótno. 

galeria zdjęć 

 


 

Wybieram zawód 2016-10-20
 

 

 


W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w PBW odbył się cykl zajęć dla uczniów Wybieram zawód. Zajęcia prowadzone były we współpracy z Zespołem Poradni nr 1 w Lublinie. Spotkania miały na celu pomoc uczniom w wyborze przyszłego zawodu. 

W czasie lekcji prezentowane były filmy z serii „Kalejdoskop zawodów” podejmujących tematykę: Służba zdrowia, Kreacja, Rolnictwo i środowisko, Prawo i administracja, Komputery i elektronika, Zarządzanie i finanse, Przemysł i budownictwo, Nauka i edukacja, Usługi i turystyka, Bezpieczeństwo i ochrona.

 


Przekaz napięć emocjonalnych w tłumaczeniach literatury dziecięcej – wykład 2016-10-26
 

 

25 października 2016 r. w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie odbyło się spotkanie Przekaz napięć emocjonalnych w tłumaczeniach literatury dziecięcej. Wykład dla przybyłych uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych oraz Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie wygłosiła dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS.

 

Edyta Manasterska-Wiącek (filolog rosyjski i polski) jest autorką dwóch monografii: Polska poezja dla dzieci w przekładach na język rosyjski. Na podstawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy (Lublin 2009); Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci (Lublin 2015) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jej specjalnością naukową jest lingwistyka przekładu, zwłaszcza przekłady literatury dla dzieci, język dziecięcy, zagadnienia normy językowej.

 

 

Uczestnicząca młodzież to głównie miłośnicy języka, literatury i kultury słowiańskiej – członkowie kółek językowych, pracujący w swoich szkołach z rusycystkami – Panią Anną MarzecAnną Janecką oraz Elżbietą Kurzejewską.

 

 

Celem wykładu było wywołanie refleksji nad zawiłościami i subtelnościami sztuki translatorskiej. Poprzez liczne przykłady wykazano, że dobry przekład wymaga od autora tłumaczenia nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego, ale również talentu, kreatywności oraz dużej intuicji. Dobrze użyte słowo ma moc przywoływania wspomnień i wzbudzania określonych uczuć.

 

Prelegentka podkreślała, że dziecko jako odbiorca literatury kieruje się wyłącznie uczuciami i szczególnie wyczuwa potęgę emocjonalną słowa. Poddała analizie fragmenty tłumaczeń kilku utworów dla dzieci, m.in. wierszy Siergieja Michałkowa oraz Juliana Tuwima, wyjaśniając dlaczego tłumacz rosyjski ma prawo w tekście zastąpić pana Hilarego - ciocią Walą. Objaśniono również, jakimi literackimi sposobami osiąga się efekt komizmu i humoru, które mają wpływ na ukształtowanie poczucia humoru dziecka.


Uczniowie „Biskupiaka” przybyli do PBW pod opieką nauczyciela bibliotekarza - Pani Marzeny Radeckiej. Uczniom „Elektronika” towarzyszyły panie Elżbieta Kurzejewskaoraz Anna Latawiec

 

galeria zdjęć

 


„Było... nie minęło" 2016-10-24
 

  

W dniach 22 i 23 października 2016 r. bibliotekarze Pedagogicznej  Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN wzięli udział w spotkaniu o charakterze promocyjno-informacyjnym, tj. premierowej edycji Spotkania Miłośników Historii „Było… nie minęło”. Biblioteka zaprezentowała własne zasoby z dziedziny historii - książki, czasopisma, multimedia.

„Było… nie minęło” to m.in. pokaz pojazdów wojskowych, broni białej i palnej, umundurowania armii polskiej, niemieckiej, polskich sił zbrojnych na zachodzie. Miłośnicy przeszłości mieli okazję obejrzeć stanowiska armat, moździerzy, służb medycznych, spadochronowych, radiostacji, modele czołgów, samolotów, uzbrojenia, kultowe motocykle i rowery. Wystawy tematyczne uzupełniały panele dyskusyjne, wykłady, filmoteka IPN oraz przejazdy zabytkową ciężarówką.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Biblioteki i odwiedzenie naszego stoiska. 

galeria zdjęć
 

 Sieć współpracy, samokształcenia i doradztwa metodycznego
nauczycieli bibliotekarzy 
2016-10-18
 

 
 

18.10.2016 r. w PBW im. KEN w Lublinie odbyło się I spotkanie w ramach Sieci współpracy, samokształcenia i doradztwa metodycznego nauczycieli bibliotekarzy Lublina i regionu lubelskiego. 
Temat sieci: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

 

Problematyka zajęć metodycznych organizowanych w ramach sieci w roku szkolnym 2016/2017 będzie nawiązywała do zaplanowanego przez MEN przeprowadzenia nadzoru pedagogicznego bibliotek szkolnych. 

Tematem październikowego spotkania było Gromadzenie, selekcja i ewidencja zbiorów. Dokumentacja biblioteki. Zajęcia przeprowadziły: Ewa Mazurek, kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Lublinie i Jadwiga Witkowska-Kunach, doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy. 
Na spotkanie przybyła liczna grupa nauczycieli bibliotekarzy. 

W pierwszej części spotkania Pani Jadwiga Witkowska-Kunach omówiła zadania bibliotekarzy dotyczące zarządzania zbiorami w bibliotekach szkolnych. Z kolei Pani Ewa Mazurek zaprezentowała różnorodne źródła informacji o nowościach wydawniczych - serwisy internetowe, blogi o książkach, rankingi, do których warto zaglądać przy wyborze książek dla biblioteki. Zasadnicza część spotkania poświęcona była omówieniu przepisów prawnych i zasad prowadzenia dokumentacji bibliotecznej związanej z ewidencją i selekcją zbiorów. 

Uczestniczący w zajęciach nauczyciele bibliotekarze zadawali wiele pytań i chętnie dyskutowali. 

  


Moja podróż z…  ulubionym bohaterem literackim. Wystawa  2016-10-01
 

październiku 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zaprasza do obejrzenia wystawy prac dziecięcych Moja podróż z… ulubionym bohaterem literackim. Są to prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane w Międzyszkolnym konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie.

 

Autorami prezentowanych dzieł byli uczniowie klas młodszych ze Szkół Podstawowych nr 2, 3, 4, 6, 22, 29, 32, 39, 40, 42, 43, 44 oraz 48. Organizatorkami, koordynatorkami oraz jurorkami konkursu, który odbył się pod koniec roku szkolnego 2015/2016 były Panie Jolanta Wabik-Wielgus Małgorzata Galińska.

 

Charakterystyczne, że dzieci ilustrowały w szczególności te sytuacje, w których postacie literackie pomagały sobie wzajemnie i wykazywały serdeczność, wsparcie i życzliwość. Jest to dowód, że w kanonie lektur dobieranych przez nauczycieli i rodziców znajdowały się pozycje wartościowe, tj. takie które współgrały z wrażliwością dziecka, kształtujące jego wyobraźnię, inspirujące do własnych przemyśleń na temat przyjaźni, lęku, heroizmu.

 

Uznana literatura dziecięca szanuje świat dziecięcych przeżyć. Dostarcza też pożądanych wzorców bohaterów do naśladowania. Doświadczenia bohaterów, ich przygody mają pozytywny wpływ na kształtowanie wrażliwości moralnej dziecka - formowania jego charakteru i uczenia właściwych postaw.

 

Zarówno konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 3, jak i wystawa w PBW, są przedsięwzięciami wpisującymi się w realizację priorytetowego zadania postawionego przed placówkami oświatowymi przez MEN, tj. upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy do oglądania wystawy w „Galerii na piętrze” w godz. 8:00-19:30.

galeria zdjęć 


Otwieramy nową Mediotekę Języka Niemieckiego  2016-09-22
 


Z przyjemnością informujemy, że nadal jesteśmy instytucją partnerską Goethe-Institut. Na mocy porozumienia podpisanego 22 września 2016 r. zostanie reaktywowana Medioteka Języka Niemieckiego przy Bibliotece Pedagogicznej w Lublinie. 

Nowe porozumienie o utworzeniu Medioteki podpisały: reprezentująca Goethe-Institut w Warszawie Ulrike Würz, Z-ca Dyrektora Instytutu, Dyrektor Działu Językowego oraz Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, Barbara Rzeszutko. W spotkaniu uczestniczyła również Ewa Dorota Ostaszewska, Koordynator projektów ds. szkolnictwa wyższego Goethe-Institut w Warszawie.

Medioteka przy PBW zostanie wyposażona w materiały do profesjonalnego nauczania języka niemieckiego, programy multimedialne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne (m.in. puzzle, domina, quizy, karty, gry). 

Medioteki Języka Niemieckiego należą do sieci placówek Goethe-Institut, działających w wielu krajach świata na rzecz promocji języka i kultury niemieckiej.
 
Do Medioteki serdecznie zapraszamy 
nauczycieli germanistów wszystkich typów szkół 
oraz pasjonatów języka niemieckiego.

 

 

          


galeria zdjęć 

 

 


IV Konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych  2016-09-19
 

 19 września 2016 r. w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyła się IV Konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego „PRZYSTANEK CZYTANIE” - współpraca bibliotek pedagogicznych z bibliotekami szkolnymi w promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży, zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z partnerami Bibliotekami Pedagogicznymi w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.


Konferencja objęta była honorowym patronatem Pana Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, Pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz prof. dr hab. Roberta Litwińskiego - Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Radio Lublin.


Tegoroczna edycja konferencji adresowana była do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, ale również do nauczycieli, którym temat promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży jest bliski.


W imieniu organizatorów konferencję otworzyła Pani Barbara Rzeszutko – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie oraz Pani prof. dr hab. Maria Juda – dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. O dalszy przebieg obrad dbała Pani Luiza Kawka – sekretarz konferencji, kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych PBW w Lublinie.


Konferencję zaszczycili swoją obecnością goście specjalni. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego reprezentowała Pani Halina Drozd – dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, która odczytała list od Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego skierowany do organizatorów i uczestników konferencji. Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentowali Pan Ryszard Golec - Wicekurator Oświaty oraz Pani Gabriela Porzyć – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, która uczestniczyła w obradach do zakończenia konferencji, za co organizatorzy serdecznie dziękują.


Na obrady przybyli również dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek: 
Pani dr Dorota Mach - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Pan Tadeusz Sławecki - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Pan dr Bogusław Kasperek - dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


W konferencji brali udział także przedstawiciele środowiska akademickiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Pani dr Anita Has-Tokarz – zastępca dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, Pani dr Renata Malesa – adiunkt w Zakładzie Informatologii Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS oraz Pani dr Grażyna Piechota – adiunkt w Zakładzie Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS.


Na sali obrad obecna była też Pani Jadwiga Witkowska-Kunach - doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy miasta Lublin. 
W konferencji wzięły udział 155 osób - pracownicy lubelskich szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele i bibliotekarze bibliotek pedagogicznych i szkolnych z regionu lubelskiego.


Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk środowiska bibliotekarskiego w zakresie promocji czytelnictwa, ale też do znalezienia nowych form współpracy między bibliotekami pedagogicznymi a szkolnymi.


Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konferencji.

galeria zdjęć

film

 


Mój ulubiony bohater literacki. Wystawa  2016-09-07
 

Prezentowana w Galerii "Na Piętrze" ekspozycja prac uczniów to efekt konkursu „Mój ulubiony bohater literacki” zrealizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie. Prace zostały wykonane pod kierunkiem Pani Małgorzaty Basińskiej, doradcy metodycznego plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin. 

Regulamin konkursu zakładał wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 przedstawiającej wizję ulubionej postaci literackiej. Wśród najczęściej wybieranych znalazł się Harry Potter, Pinokio, Kubuś Puchatek, miś Paddington, Alicja z Krainy Czarów, bohaterowie trylogii Władca Pierścieni 
i Zwiadowców.

Konkurs ”Mój ulubiony bohater literacki” to jedno z wielu przedsięwzięć organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, których celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

galeria zdjęć


Cieszyliśmy się ze wspólnego czytania „Quo vadis”  2016-09-03
 

 

W sobotę 3 września w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN odbyła się coroczna publiczna lektura wybranego utworu literatury polskiej – Narodowe Czytanie. Akcji patronował Prezydent RP Andrzej Dudawraz z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą.

 

Czytanym dziełem było „Quo vadis”, powieść która odniosła światowy sukces i została przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków. To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić – mówił w lutym tego roku prezydent Andrzej Duda, ogłaszając wyniki internetowego głosowania, które zadecydowało o takim właśnie tytule.

 

PBW była w gronie ponad 2000 instytucji w Polsce organizujących Narodowe Czytanie 2016 - imprezę mającą za cel promocję czytelnictwa, polskiej literatury, w szczególności zaś twórczości Sienkiewicza - jednego z najbardziej ukochanych przez czytelników i znanych na świecie polskich pisarzy. Jego powieści historyczne podtrzymywały na duchu kolejne pokolenia Polaków w czasach narodowych niedoli.

 

Tegoroczne Narodowe Czytanie to szczególna forma celebracji Roku Sienkiewiczowskiego - obchodzimy bowiem setną rocznicę śmierci noblisty i 170. rocznicę jego urodzin. Twórczość jego miała potężne oddziaływanie na współczesne mu i potomne pokolenia narodu polskiego.

 

Czytelniczy maraton w PBW odbywał się w czytelni w godz. 11-13:30. Sala, mimo trwającego weekendu, była wypełniona. Imprezę otworzyła Dyrektor Biblioteki, Pani Barbara Rzeszutko, witając wszystkich zgromadzonych.

 

Gośćmi specjalnymi, a zarazem lektorami fragmentów „Quo vadis” byli przedstawiciele różnych lubelskich instytucji - instytucji kulturalnych lub zaprzyjaźnionych z Biblioteką.

 

Mistrzowską interpretacją opisu walki Ursusa z turem germańskim zachwycił obecnych Pan Witold Kopeć, aktor Teatru im. Juliusza Osterwy. Znakomitymi interpretacjami popisali się również brat Mateusz Kamecki z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Pani Jadwiga Kosiarczyk, pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, a zarazem członek Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej oraz muzealnik Dworku Wincentego Pola, wielbicielka prasłowiańszczyzny - Pani Joanna Wiśniewska-Krupa.

 

Obecna była również Pani Jadwiga Witkowska Kunach, doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy lubelskich.

 

We wspólnym czytaniu uczestniczyła młodzież lubelskich szkół średnich: Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej oraz Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego. Młodym, sympatycznym lektorom towarzyszyły panie polonistki Małgorzata Swatowska i Anna Rucka-Szewczyk, Anna Sprawka-Sotirow oraz Katarzyna Dziuba. 

 

Prezentacja Pani Grażyny Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW, Henryk Sienkiewicz (1846-1916) - żywot pisarza, przedstawiała mniej znane fakty z biografii pisarza. Ukazywała Sienkiewicza jako twórcę, którego utwory wciąż kształtują wyobraźnię Polaków, i które w 1905 r. przyniosły mu literacką Nagrodę Nobla. Pisarz był człowiekiem pełnym namiętności, wielowymiarowym - dziennikarzem, patriotą, społecznikiem, podróżnikiem i dandysem, przyjacielem wielu wybitnych postaci swego czasu. Był hołubionym przez naród „krzepicielem serc”, a zarazem bożyszczem kobiet. Przez jednych uznawany był za geniusza, przez innych nazywany złośliwie pierwszorzędnym autorem drugorzędnym.

 

Ci z gości, którzy przyszli z własnym egzemplarzem powieści mieli możliwość ostemplowania go specjalną pieczęcią nadesłaną przez Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta RP.

 

 

Mając nadzieję, że wspólna lektura „Quo vadis” i jej przesłanie - wiara, że dobro zwycięża nad złem - stanie się zachętą do sięgnięcia po inne utwory Sienkiewicza, dziękujemy za udział w spotkaniu gościom, nauczycielom i przybyłej młodzieży. 

galeria zdjęćć


Ulubiony bohater wyszedł z książki moich marzeń - wystawa  2016-06-27
 

Od 27 czerwca br. w galerii „Na piętrze” PBW w Lublinie obejrzeć można wystawę prac uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie, wykonanych na konkurs Ulubiony bohater wyszedł z książki moich marzeń. Prace przedstawiają bohatera literackiego, którego dzieci szczególnie polubiły i z którym chciałyby się zaprzyjaźnić. Konkurs zorganizowała biblioteka szkolna SP w Łuszczowie. 

galeria zdjęć


Z książką przez Europę – projekt edukacyjny w SP nr 23 w Lublinie 2016-06-22
 

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej galerii prac wykonanych w ramach projektu „Z książką przez Europę”, zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie. 

Projekt edukacyjny „Z książką przez Europę” stanowił element obchodów Dni Europy i realizacji programu rządowego „Książki naszych marzeń” w SP nr 23. Miał na celu rozwijanie czytelnictwa, zapoznanie z literaturą dziecięcą krajów europejskich oraz promocję biblioteki szkolnej i publicznej. W klasach I-III wychowawcy klas wybierali książkę pochodzącą z wylosowanego kraju, zapoznawali z nią dzieci oraz planowali i wykonywali z nimi prace plastyczne.

W klasach IV-VI nad literaturą wylosowanego kraju pracowały zespoły projektowe. Dzieci wybierały jedną lub więcej książek z zasobów biblioteki szkolnej, biblioteki publicznej lub własnych, czytały je i prezentowały w formie graficznej. Efektem projektu są różnorodne prace – rysunki, plakaty, historyjki, zakładki do książek, wyklejanki, kolorowanki, lapbooki, a nawet modele przestrzenne, z których powstała duża wystawa zaprezentowana w holu szkoły z okazji Dnia Europy oraz mniejsza w bibliotece szkolnej. Wybrane prace można obejrzeć w naszej wirtualnej galerii.

galeria zdjęć
 


Lubelskie Dni Seniora - bibliotekarze PBW z prelekcją o Sienkiewiczu 2016-06-21
 

Podczas trwających Lubelskich Dni Seniora (15-23 czerwca) bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN otrzymali zaproszenie do Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 (w Zespole Ośrodków Wsparcia) w Lublinie. Kierowniczka placówki, Pani Agata Kowalczyk poprosiła nauczycieli PBW o przeprowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym.

 

Z racji rocznic związanych z Henrykiem Sienkiewiczem – 170. rocznicy urodzin, stulecia śmierci pisarza, 120. rocznicy ukazania się drukiem "Quo vadis” oraz obchodów Roku Sienkiewiczowskiego, nauczyciele bibliotekarze zaproponowali seniorom prelekcję nt. Henryk Sienkiewicz - żywot pisarza.

 

Wśród słuchaczy większość stanowili ci, którzy zaczytywali się w jego utworach od najmłodszych lat. Po raz kolejny potwierdziło się, że Sienkiewicz od lat z górą 100 jest pisarzem w Polsce najpoczytniejszym i - jednym z najbardziej ukochanych, co potwierdzają wszystkie badania nad czytelnictwem.

 

Prelekcja, połączona z prezentacją multimedialną, była próbą ukazania pisarza jako człowieka wielowymiarowego: patrioty, społecznika, „krzepiciela serc Polaków”, uwielbianego przez czytelników, a człowieka zarazem samotnego i nieszczęśliwego w życiu osobistym; przez jednych uznanego za geniusza, przez innych nazywanego złośliwie „pierwszorzędnym autorem drugorzędnym” (Gombrowicz). Stąd dużo było elementów biograficznych i anegdotycznych dotyczących Noblisty: licznych podróży, cech charakteru, życiowych perypetii, informacji o okolicznościach powstawania niektórych utworów. Pobudziło to słuchaczy do podzielenia się własnymi wspomnieniami i wrażeniami związanymi z lekturą utworów wielkiego pisarza.

 

Goście seniorów – bibliotekarki Grażyna Kłos i Luiza Kawka - spotkały się z miłym i serdecznym przyjęciem. Atmosfera obchodzonego święta spowodowała, że seniorzy z dumą dzielili się swoimi dokonaniami, m.in. pokazywali bibliotekarzom dzieła wykonane przez nich podczas terapii zajęciowej, zdobiące wnętrza placówki. 

 

galeria zdjęć 


PBW udostępnia kolekcję cennych zbiorów na wystawę „Mohort.
U źródeł Kresów” 
2016-06-15
 

Anonsujemy wystawę pt. Mohort. U źródeł Kresów, którą zorganizował  Dworek Wincentego Pola. Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Scenariusz wystawy opracował Wiktor Kowalczyk we współpracy  z Anną Ciodyk i Joanną Wiśniewską-Krupą, w konsultacji z drem Tadeuszem Piersiakiem. Obejrzeć ją można w siedzibie Muzeum (ul. Kalinowszczyzna 13) do końca sierpnia 2016 r.

 

Elementem ekspozycji (obok map, litografii, oryginalnych pocztówek miast Kresów) jest m.in. kolekcja przedwojennych książek (wypisów szkolnych, podręczników i programów nauczania do języka polskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego), będących w posiadaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. 

 

Mohort. Rapsod rycerski z podania (1854) to dziś już nieco zapomniany utwór Wincentego Pola, choć żyjący pod zaborami Polacy przyjęli go z entuzjazmem. W okresie niewoli narodowej porównywany był z Panem Tadeuszem. Powstał z nostalgicznej potrzeby literackiego sportretowania „niedawno zeszłych, a nieznanych w narodzie mężów” – herosów „ginącego świata”. Szymon Mohort – tytułowy bohater poematu, postać na poły legendarna, znana jedynie z opowieści hrabiego Ksawerego Krasickiego, dowodził jedną z chorągwi, które strzegły granic Rzeczypospolitej na południowo-wschodnich Kresach.

 

Postać starego porucznika z ukraińskich kresów jest symbolem staropolszczyzny orężnej, wolnej, pobożnej. Mohortowe bohaterstwo „wiernego trwania” stało się inspiracją dla artystów i wzorcem wychowawczym dla kolejnych pokoleń Polaków. „Rapsod rycerski” stał się swoistym "kodeksem miłości ojczyzny" - szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Fragmenty Mohorta zamieszczane były w wypisach szkolnych oraz książkach drużynowych grup skautowskich – ze względu na walory literackie, jak i z uwagi na silne nacechowanie patriotyczne. Te właśnie pozycje stały się eksponatami wystawy.

 

Niniejsza wystawa towarzyszyła VIII Międzynarodowej Konferencji Polowskiej z cyklu „Świat Wincentego Pola”, zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej KUL, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Dworek Wincentego Pola, która miała miejsce w dniach 21-22 kwietnia 2016 r.

galeria zdjęć

 

Przypominanie Sienkiewicza – konferencja w PBW 2016-06-10
 

 


Konferencja naukowa Przypominanie Sienkiewicza to kolejna odsłona obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. 

Ciekawe referaty poświęcone twórczości Noblisty i jego miejscu w kulturze narodowej, mistrzowskie interpretacje aktorskie fragmentów Krzyżaków i Pana Wołodyjowskiego w wykonaniu Anny Świetlickiej zTeatru im. J. Osterwy w Lublinie, kiermasz Wydawnictw Sienkiewiczowskich, dyskusja – te wszystkie elementy złożyły się na tytułowe „przypominanie Sienkiewicza” 8 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej PBW, przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 1. Galeria zdjęć

Film

Folder konferencji 

 

 

Relacja z konferencji

Konferencja zorganizowana została przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie i Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza – Zarząd Główny w Lublinie. Wydarzenie wpisało się jednocześnie w cykl Ogólnopolskich Spotkań Sienkiewiczowskich 2016.

Patronaty honorowe nad konferencją objęli: Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, patronat medialny objęło Radio Lublin.

Spotkaniu towarzyszył kiermasz Wydawnictw Sienkiewiczowskich Towarzystwa im. H. Sienkiewicza i Wydawnictwa Polihymnia, odbywający się w „Galerii na piętrze” Biblioteki.


W konferencji wzięli udział: Rafał Dobrowolski - kierownik Wydziału Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wioletta Czochór - starszy Wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie, prof. dr hab. Halina Ludorowska (UMCS), prof. dr hab. Barbara Jedynak (UMCS), Małgorzata Kiec - radna Miasta Biała Podlaska, Bożena Szyc - dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Białej Podlaskiej, Elżbieta Gogłoza – dyrektor ZS im. H. Sienkiewicza w Okrzei, Stanisław Woś - dyrektor ZS im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie,Krystyna Maria Sadło - nauczyciel ZS im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie, Izabela Maciejewska - dyrektor Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, Bernarda Prażnowska - dyrektor ZS im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, Bożena Welter - nauczyciel języka polskiego z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Agnieszka Pycka i Renata Szydlarska - nauczycielki z Zespołu Szkół w Wojcieszkowie, Teresa Goździejewska - nauczyciel języka polskiego z ZS im. H. Sienkiewicza w Grabowcu.

Uczestnikami spotkania byli również uczniowie z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie i uczniowie z Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie oraz pracownicy PBW. 


Konferencję otworzyła przewodnicząca  Barbara Rzeszutko – 
Dyrektor PBW, która powitała gości specjalnych oraz wszystkich uczestników. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Sobczak z PBW w Lublinie. Na początku Pan Rafał Dobrowolski z Wydziału Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UM Województwa Lubelskiego odczytał list od Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego. Obrady rozpoczęły się wystąpieniem prof. dr hab. Lecha Ludorowskiego, który wygłosił referat  Wiódł nas ku wolnej Polsce. Następnie uczestnicy wysłuchali pięknej interpretacji aktorskiej Bitwy pod Grunwaldem (fragm. Krzyżaków) w wykonaniu Anny Świetlickiej, aktorki Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

Kolejne referaty wygłosiły: prof. dr hab. Anna Gomóła (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza wobec wzorów edukacyjnych (referat nadesłany przez prof. zw. dr hab. Ewę Kosowską z UŚ w Katowicach), prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim) - Motywy Sienkiewiczowskie w parodii i reklamie telewizyjnejprof. dr hab. Anna Gomóła Gry w Sienkiewicza

Ponadto zostały odczytane dwa z nadesłanych na konferencję referatów: Barbara Rzeszutko odczytała referat Zbigniewa Miszczuka(Częstochowa) -  Henryk Sienkiewicz a szkoła współczesna, Agnieszka Sobczak - referat 
„Obrona Częstochowy” - najpiękniejsza adaptacja „Potopu” Henryka Sienkiewicza prof. dr hab. Anny Wzorek (Kielce).  

Wystąpienia konferencyjne zakończyła wzruszająca interpretacja aktorska Opowiadań Chreptiowskich Rycerzy (fragm. Pana Wołodyjowskiego) Pani Anny Świetlickiej

W ostatniej części spotkania wywiązała ożywiona dyskusja, w której nacisk położono na dobór właściwego kanonu lektur szkolnych, a zwłaszcza klasyków, do których zalicza się nasz Noblista Henryk Sienkiewicz. 

Podczas przerwy goście konferencji mieli okazję nabyć Wydawnictwa Sienkiewiczowskie Towarzystwa im. H. Sienkiewicza oraz publikacje Wydawnictwa Polihymnia. 


Wydarzeniem zainteresowała się TVP Lublin. Reportaż został wyemitowany tego samego dnia (8.06.2016 r.) w Panoramie Lubelskiej o godz. 18.30. Nasz patron medialny Radio Lublin wyemitowało relację Lublin czyta Sienkiewicza (8.06.2016, 14:23). 


Poprzez teatr promujemy czytelnictwo  2016-06-09
 

9.06.2016 r. w Filii Janowie Lubelskim odbyła się premiera przestawienia Noc bajek. Sztukę zaprezentował teatrTradycja, utworzony przez aktywną grupę seniorów z Janowa Lubelskiego. Widowisko oglądały dzieci z wybranych klas młodszych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim oraz dwie klasy pierwsze miejscowego Publicznego Gimnazjum.


Aktorzy-amatorzy wystawili spektakl, w którym znane postaci z bajek (Kot w butach, Śpiąca królewna, Krasnoludki i sierotka Marysia, Smok Wawelski, Baba Jaga i in.) wkraczały w świat współczesnego dziecka - świat, w którym główną rolę odgrywa komputer i rzeczywistość wirtualnych gier. 

Sztuka pokazała, że tzw. „stare bajki”, doskonale wszystkim znane, zawierają ciągle aktualne treści i mogą łączyć pokolenia: seniorów-artystów oraz młodych widzów. Przedstawienie było niezwykle udaną zachętą do czytania bajek, i tych klasycznych, i tych nowych, bliższych najmłodszej widowni. Spektakl niósł przesłanie, że mądrość trzeba rozwijać stale. A jak czynić to najlepiej? Przez czytanie książek! „Będziemy czytać, aby być mądrymi” - aktorom odpowiedziały dzieci.

 

Noc bajek zainspirowała dzieci i wychowawców do tworzenia własnych przedstawień teatralnych i do czytania, z którym dzisiaj nie jest najlepiej...

 

galeriaL jak lapbook 2016-06-03
 

Lapbook czyli „książka na kolanach” to rodzaj interaktywnej teczki tematycznej w której umieszczamy wiadomości na wybrany temat. Wykresy, zdjęcia, grafika komputerowa, słowa, definicje -wszystko to możemy schować w specjalnych kieszonkach i zakładkach. Lapbooki są doskonałym narzędziem popularyzacji czytelnictwa. 

Zapraszamy do obejrzenia lapbooków wykonanych przez uczniów kl. 1-6 Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej na konkurs „Rozczytana klasa”. Konkurs realizowany był w ramach projektu edukacyjnego „Moja przygoda z książką”. Autorką projektu jest Pani Grażyna Iwanek, nauczyciel bibliotekarz.

galeria zdjęć 


KONKURS SIENKIEWICZOWSKI ROZSTRZYGNIĘTY! 2016-06-02
 

02 czerwca 2016 r. młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie uczestniczyła w konkursie poświęconym życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.


Konkurs objęła Honorowym Patronatem pani Barbara Rzeszutko – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie oraz ufundowała nagrody w postaci gier i encyklopedii.


Konkurs prowadziła Natalia Zagojska, zaś nad prawidłowym zapisywaniem punktów czuwał Patryk Jachorek. Fragmenty wybranych utworów Henryka Sienkiewicza czytały: Dominika Siedlecka, Aleksandra Paradzińska i Ewa Dycha.
W jury zasiadła pani wicedyrektor Barbara Białkowska i pani dyrektor Barbara Rzeszutko.


Młodzież bardzo ambitnie przygotowała się do konkursu. W niemal wyrównanej rywalizacji osiągnęła wysoką punktację.
Pierwsze miejsce zdobyła grupa II w składzie Adam Zając i Jarosław Mitrus, zaś drugą pozycję zajęła grupa I w składzie Sławek Śpiewak i Magda Olech.


Ciasteczka na poczęstunek dla wszystkich mieszkańców internatu upiekła młodzież pod opieką pana Michała Pawlaka, zaś prezent dla naszego gościa wykonali wychowankowie pod kierunkiem pani Marii Żydek.


Uczniom gratulujemy olbrzymiej wiedzy!


Wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu bardzo dziękujemy -
organizatorki konkursu: Halina Górniak i Anna Sotirow.


Gimnazjaliści na lekcji bibliotecznej w Muzeum Fotografii 2016-05-27
 

 

Historia fotografii jest pasjonująca, zwłaszcza kiedy opowiada o niej profesjonalista. 25 maja 2016 r. odbyła się nietypowa lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów – zajęcia w Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim. Wycieczkę dla uczniów janowskiego Gimnazjum zorganizowali nauczyciele bibliotekarze Filii PBW w Janowie Lubelskim.

Muzeum Fotografii – kreatywna przestrzeń fotograficzna w Janowie Lubelskim to pierwsze prywatne Muzeum Fotografii w Polsce. Wśród zgromadzonych eksponatów znalazły się aparaty fotograficzne, w tym Polaroid, lampy spaleniowe i błyskowe, obiektywy, światłomierze, sprzęt ciemniowy, statywy, kamery filmowe, projektory filmowe, zdjęcia, albumy fotograficzne, prasa fotograficzna, książki o fotografii, negatywy, sprzęt studyjny i in. 

Po przestrzeni Muzeum oprowadzał uczniów właściciel, Pan Antoni Florczak, opowiadając przy tym wiele ciekawych historii i przekazując mnóstwo informacji związanych z eksponatami muzealnymi. Podczas lekcji z fotografią w roli głównej gimnazjaliści sporo dowiedzieli się o początkach sztuki fotograficznej, ale także mogli poznać tajniki warsztatu fotografa i samodzielnie wywołać odbitki w ciemni. 

Zajęcia w muzeum okazały się niezwykle ciekawe, m.in. uświadomiły uczestnikom szerokie możliwości zdobywania informacji poprzez obcowanie bezpośrednio ze sztuką i pasją do fotografii.

 

galeria


UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
O KS. STANISŁAWIE KONARSKIM
2016-05-30
 

 

Z inicjatywy p. Izabelli Maciejewskiej, dyrektora Gimnazjum nr im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz dzięki współpracy p. Iwony Pańpuch, wicedyrektora szkoły oraz nauczycieli: p. Agnieszki Pawelec, p. Urszuli Górniak i katechety p. Piotra Bielaka zorganizowano i przeprowadzono III Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie KonarskimKsiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny.

  

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Organizatorami konkursu byli: Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Ogółem na konkurs wpłynęły 62 prace z 7 województw naszej Ojczyzny. Jury przyznało 10 nagród i 4 wyróżnienia.

 

 

Ponieważ w bieżącym roku przeżywamy Jubileusz 1050 rocznicy chrztu Polski, z okazji tak ważnego wydarzenia w historii naszego narodu upamiętnienie tej daty połączyliśmy z sesją poświęconą ks. Konarskiemu. Uroczystość wraz z wręczeniem nagród i podziękowań odbyła się 9 maja 2016 r. o godz. 10.35. w sali teatralnej Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Wydarzenie uświetniły wykłady p. dra. Piotra Makarca oraz p. dra. Piotra Gawryszczaka dotyczące historycznego znaczenia chrztu Polski oraz występ artystyczny uczniów Gimnazjum nr 1 przygotowanych przez p. Agnieszkę Pawelec, p. Maziarz – Wysocką, p. Dariusza Banula oraz p. Luizę Wilczkiewicz. W gali uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele z różnych województw. Obecnych było wiele zacnych osób, m.in.: ks. dr Krzysztof Gałan, dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, p. Alina Wiśniecka, starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Barbara Rzeszutko, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, ks. dr Waldemar Sądecki, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lublinie, ks. Janusz Bogdański, Kanonik Honorowy Kapituły Lubelskiej, p. dr Piotr Makarzec, Prezes Zarządu Fundacji Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, p. dr Piotr Gawryszczak, Radny Rady Miasta Lublin, Wiceprezes Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie, komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz p. Iwona Kręglicka, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „ Solidarność” w Lublinie.

 


„Moja Afryka”. Spotkanie z Piotrem Bielakiem, wolontariuszem misyjnym 2016-05-25
 

 

25.05.2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Lublinie odbyło się spotkanie z Panem Piotrem Bielakiem, wolontariuszem wyjazdów misyjnych do Kenii oraz Ugandy. Katecheta i świecki misjonarz, nauczyciel bibliotekarz spotkał się z grupą uczniów z Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego oraz bibliotekarzami PBW, aby podzielić się swoją miłością do Afryki, mimo panującej tam biedy i niedostatku.

 

 

Piotr Bielak ukończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego wyjazdy do Afryki poprzedzone były starannymi przygotowaniami – lekturą czasopism, książek, listów oraz spotkaniami z doświadczonymi misjonarzami. Dodatkową wiedzę zdobył w Szkole Animatorów Misyjnych I i II stopnia w Warszawie. Organizował też liczne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców Czarnego Lądu i pracujących tam misjonarzy.

 

 

W ciągu ostatnich 7 lat odbył cztery kilkumiesięczne misje z posługą na rzecz ubogich mieszkańców wiosek kenijskich. Działał m.in. w Subukii i Ruiri - w jednych z pięciu misji założonych i prowadzonych przez polskich franciszkanów konwentualnych, wywodzących się z prowincji gdańskiej, od kilku lat tworzących w Kenii własną kustodię. Zajmował się tam pomocą przy pisaniu projektów i sprawozdań z realizacji Adopcji na odległość - programu pomocy kenijskim dzieciom zagrożonych głodem i analfabetyzmem. Wykonywał także prace fizyczne, pomagając przy remontach sanktuarium, budowie drogi z kamieni dla pielgrzymów, przy zbiorze kukurydzy, w pracach w polu i ogrodzie.

 

 

Przez jakiś czas pełnił posługę wolontariacką w prowadzonym przez franciszkanów sierocińcu dla dziewczynek w Limuru, niedaleko Nairobii. To placówka zapewniająca bezpieczeństwo, wyżywienie i naukę dzieciom najbardziej doświadczonym przez los – „dzieciom ulicy”, okaleczonym, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnym, porzuconym, takim którym AIDS odebrało oboje rodziców bądź też same naznaczone są piętnem wirusa HIV.

 

 

Pan Piotr Bielak od siedemnastu lat pracuje w lubelskich szkołach jako nauczyciel katecheta. Wybrał ten zawód, ponieważ lubi dzieci i młodzież. Pragnie kształtować u uczniów takie cechy charakteru, jak: uczciwość, odpowiedzialność, pracowitość, wrażliwość i ciekawość. Jego życiowa pasja „bycia z ludźmi” objawiała się także podczas spotkania – miał znakomity kontakt z młodymi uczestnikami. Dołożył starań, aby swoje wspomnienia, wrażenia i refleksje podróżnika i misjonarza udokumentować licznymi eksponatami, zdjęciami i filmami. Wizualizowały one realia życia mieszkańców kenijskich wiosek – ich codzienną pracę, zwyczaje życia rodzinnego, zachowania związane z obrzędami religijnymi, stroje, fizjonomie, ale także bujność i piękno egzotycznej przyrody.

 

 

Relacja gościa Biblioteki przesycona była zachwytem nad Afryką i jego mieszkańcami. Główne przesłanie to: Afrykańczycy i sama Afryka są piękni i wspaniali! Ich postawa życiowa jest zupełnie różna od Europejczyków. Susza, głód, bieda czy wręcz nędza, ciężka praca fizyczna nie pozbawia ich pogodnego nastawienia do życia. Mimo ciężkiego losu, nie narzekają, są uśmiechnięci i przyjacielscy. Cieszą się każdym dniem i tym, co posiadają.

 

 

Na zakończenie spotkania uczestnikom zarekomendowane zostały „lektury uzupełniające”: ''Heban" Ryszarda Kapuścińskiego oraz "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936", a także "Kochana Maryś! Listy z Afryki" (listy do żony Marii, napisane w okresie od 4 listopada 1931 do 13 stycznia 1933 roku, a obejmujące podróż przez Libię, Egipt i Sudan) autorstwa Kazimierza Nowaka.

 

Opiekunką uczniów Gimnazjum nr 7 w Lublinie była Pani Katarzyna Kordowska. 

 

galeria zdjęć
film


 Spotkanie „Sposoby propagowania czytelnictwa” 2016-05-19
 

19 maja 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Lublinie odbyło się spotkanie członków i sympatyków lubelskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich poświęcone różnym formom propagowania czytelnictwa. 

Część pierwszą zajęć poprowadziła Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji PBW, część drugą zatytułowaną „Czytanie dla każdego-zaczytanego i opornego” przeprowadziła Aneta Szadziewska, nauczyciel Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, ambasador eTwinning regionu lubelskiego.


galeria zdjęć 


Relacja ze spotkania


Licznie zgromadzonych nauczycieli powitała Bożena Powała-Niedźwiecka, prezes Oddziału TNBSP w Lublinie, krótko przedstawiła temat szkolenia i zaprosiła do udziału w kolejnych spotkaniach Towarzystwa. 

Pierwsza prelegentka – Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji 
i Promocji PBW wprowadziła uczestników w problematykę popularyzacji książki i literatury pięknej, podkreślając rolę rodziców w kształtowaniu kompetencji czytelniczych dzieci. Następnie omówiła znane i mniej znane sposoby zachęcenia uczniów do sięgnięcia po książkę. Oprócz często stosowanych metod, takich jak konkursy, wystawy, spotkania autorskie czy lekcje biblioteczne przedstawiła nowatorskie pomysły na pracę z młodym czytelnikiem. Duże zainteresowanie wzbudziły narzędzia z zakresu technologii-informacyjno-komunikacyjnych w promocji czytelnictwa: darmowe portale do tworzenia książeczek elektronicznych, interaktywnych plakatów, infografiki i filmów-Story Jumper, Photo Story, ToonDoo, Tagxedo. Nauczyciele mieli również okazję obejrzenia lapbooków uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, wykonanych w ramach projektu edukacyjnego „Moja przygoda z książką”. 

Drugą część spotkania „Czytanie dla każdego-zaczytanego i opornego” poprowadziła Aneta Szadziewska, nauczyciel Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, ambasador eTwinning regionu lubelskiego. Wśród przedstawionych form wspierania czytelnictwa znalazły się zagadnienia gier i grywalizacji, w tym propozycje planszowych i karcianych gier literackich oraz gier zachęcających do opowieści i pracy z poezją. Dużą część wystąpienia A. Szadziewska poświęciła pracy z narzędziami cyfrowymi wspierającymi sięganie po książkę. Przedstawiła związek pomiędzy czytaniem a programowaniem, zaprezentowała różne formy animacji poklatkowej – promocje książek, streszczenia lektur, animowane recenzje. Nowością dla większości słuchaczy okazały się propozycje 
tworzenia mushupów, remiksu literackiego i fanfiction. Trenerka zachęciła też do inspirowania
i korzystania z oferty instytucji kultury, których priorytetem jest praca ze słowem, książką. Jako przykład podała m.in. Dom Słów i Filię nr 30 – Galerię Książki w Lublinie. Na koniec zaprosiła do inspirowania się projektami czytelniczymi programu eTwinnnig i czytania bloga swojej biblioteki http://g3-biblioteka.blogspot.com/

Przeprowadzona po zajęciach ewaluacja i indywidualne rozmowy z uczestnikami szkolenia pozwoliły wywnioskować, że spotkanie było inspirujące i zachęcające do wdrożenia nowych form pracy
z czytelnikiem w szkole. Nauczyciele informowali, że większość pomysłów była dla nich innowacyjna
i z pewnością wezmą udział w kolejnych spotkaniach.


Poezja Bicia Serca 2016-05-13
 

W dniu 13 maja w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w PBW im. KEN odbyło się spotkanie z poetą Karolem Gibułą. Autor zaprezentował wiersze z cyklu tomików "Poezja Bicia Serca". Na wydarzenie przybyli uczniowie z XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie oraz Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Lublinie wraz z nauczycielami.

galeria zdjęć

 

 Bohaterowie literatury angielskiej i irlandzkiej. Wystawa prac dziecięcych 2016-05-13
 

Elementem obchodów Tygodnia Bibliotek 2016 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN było zorganizowanie w holu głównym wystawy Bohaterowie literatury angielskiej i irlandzkiej.

Jest to ekspozycja prac z konkursu plastycznego, objętego honorowym patronatem Biblioteki, a zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz Centrum Języka Angielskiego Helen Doron. Organizatorką tego konkursu była Pani Elżbieta Jóźwik – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół.

Celem konkursu Bohaterowie literatury angielskiej i irlandzkiej była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja literatury, w szczególności literatury anglojęzycznej, poznawanie kultury Wielkiej Brytanii i Irlandii, kształtowanie wrażliwości artystycznej oraz promocja aktywności twórczej wśród dzieci. Nagrody przyznawane były w trzech kategoriach wiekowych: grupie dzieci przedszkolnych, uczniom szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów.

Prace mogły być wykonane w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, collage, grafika, batik, frotaż, wydzieranka, haft na papierze). Nadesłane i nagrodzone prace ukazywały wizje postaci literackich takich jak Alicja z krainy czarów, miś Paddington, Harry Potter, Huck Finn, Kubuś Puchatek, Mary Lennox – bohaterka „Tajemniczego ogrodu”, Mowgli z Księgi dżungli” i wielu innych.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i wręczenia nagród jego uczestnikom miało miejsce 12 kwietnia 2016 r. - w Dniu Języka Angielskiego, w auli Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Współorganizatorem uroczystości było Centrum Języka Angielskiego Helen Doron, patronem medialnym Telewizja Lublin TVP3.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych przy USzD. Nauczyciele bibliotekarze PBW starają się trafiać ze swą ofertą także do dzieci chorych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzą lekcje biblioteczne zarówno w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym przy ul. Prof. Antoniego Gębali, jak i w Filii, która funkcjonuje w Szpitalu Neuropsychiatrycznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie (ul. Abramowicka). Bibliotekarze najczęściej przeprowadzają zajęcia popularyzujące książkę i czytelnictwo Jest to wkład w realizację projektu „Szkoła Promująca Czytelnictwo”.

Szkoła przyszpitalna jest wyjątkową instytucją - pozwala chorym dzieciom kontynuować naukę, nadrabiać szkolne zaległości, pomaga zapomnieć o hospitalizacji, rozwija pasje i daje szansę poznania nowych kolegów i koleżanek. W ramach zespołu zajęć pozalekcyjnych wychowankowie mają możliwość aktywnie i twórczo spędzić popołudnia i weekendy. Wychowawcy przygotowują różnego rodzaju uroczystości i imprezy, prowadzą zajęcia plastyczne, filmowe, czytelnicze, gry, zabawy rozwijające talenty i zainteresowania dzieci oraz integrujące małych pacjentów.

 

galeria zdjęć


 Czytaliśmy Sienkiewicza 2016-05-11
 

W dniach 8-15 maja 2016 r. obchodzimy XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej okazji PBW w Lublinie zorganizowała imprezę czytelniczą pn. "Próba generalna do Narodowego Czytania – głośne czytanie dzieł H. Sienkiewicza”. Miejscem akcji był hol Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego przy ul. Grottgera 4. Czas akcji: środa 11 maja, godz. 7.30-15.30.

Akcja wystartowała o godz. 7.30 wraz z rozpoczęciem pracy Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkich wchodzących do głównego holu witali bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej z Panią Dyrektor Barbarą Rzeszutko i zachęcali do wspólnego czytania przy naszym stoisku.


W srebrnym kufrze przywiezionym z naszej Biblioteki znajdowała się mała biblioteczka dzieł H. Sienkiewicza. Fragmenty do czytania można było czerpać zarówno z nowych wydań, jak i z najstarszych, nawet przedwojennych. Każdy mógł wybrać coś dla siebie i na kilka minut zostać lektorem w naszej akcji.


Pierwszymi lektorami-ochotnikami zostali pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UM wraz z Panią Dyrektor Haliną Drozd oraz Zastępcą Dyrektora ds. edukacji Panem Markiem Sikorą. Do wspólnej głośnej lektury Sienkiewicza udało nam się zachęcić również Panią Rzecznik UM Beatę Górkę oraz Panią Sekretarz Województwa Lubelskiego Annę Jolantę Augustyniak.


W ciągu kilku godzin czytaliśmy i zapraszaliśmy do improwizacji czytelniczych także innych pracowników oraz wszystkich, który tego dnia odwiedzili Urząd (m.in. uczestnicy odbywającej się tam konferencji).
Zaskoczenie i zaciekawienie, ale też chęć spróbowania własnych sił w roli interpretatora wielkiej literatury sprawiły, że w większości chętnie przyłączano się do czytania z nami. Popularnością cieszyły się zwłaszcza fragmenty z perypetiami najbardziej znanych sienkiewiczowskich bohaterów: Kmicica, Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego, Winicjusza i in. 
Akcja prowadzona była w 3 turach, w każdej turze wspólnemu czytaniu przewodziła inna grupa bibliotekarzy. 
Dziękujemy Panu Marszalkowi Województwa Lubelskiego Sławomirowi Sosnowskiemu za udostepnienie holu oraz wszystkim lektorom, dzięki którym nasza akcja była wydarzeniem żywym, zabawnym i – mamy nadzieję – inspirującym. Była to udana próba generalna do Narodowego Czytania, którego kolejna edycja odbędzie się już we wrześniu - z okazji Roku H. Sienkiewicza będziemy czytać „Quo vadis”.

Jednocześnie sygnalizujemy, że w ramach obchodów Roku H. Sienkiewicza, nasza Biblioteka organizuje 8 czerwca br. konferencję naukową pt. "Przypominanie Sienkiewicza".

 

galeria zdjęć


XIII Tydzień Bibliotek 2016-05-09
 


 Różne formy wrażliwości 2016-05-08
 


Wystawa prac uczniów Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie
to efekt kilkuletniej pracy uczniów na zajęciach artystycznych (kl. 1-2) i plastyce (kl. 3) pod kierunkiem Aliny Hładyniuk.


Prezentowane prace wybrano wg następujących kryteriów: a) prace pokazujące wybrane tematy i techniki wykorzystywane na lekcjach zajęć artystycznych z zakresu rysunku, prostych technik graficznych i malarstwa, b) prace nawiązujące do programu wiedzy z historii sztuki, wykonane na lekcjach plastyki w klasie 3.

Tematy z pierwszej grupy prac („Na przejściu” „Zdarzenie”, „Kubizm – portret”, „Abstrakcje” i „Krzyżyki”) były sposobem na zainteresowanie i przekonanie uczniów, że mogą i potrafią tworzyć. Zaskakujące efektami, łatwe i ciekawe techniki graficzne rozbudzają chęć artystycznych poszukiwań. Co roku zainteresowaniem gimnazjalistów cieszy się martwa natura - uczniowie  wykonują własne martwe natury w różnych technikach, najczęściej w konwencji realistycznej.


Tematyka drugiej grupy prac miała służyć utrwaleniu wiedzy o sztuce. Uczeń stawał się egipskim malarzem lub impresjonistą – czynnie, poprzez zaangażowanie różnych zmysłów utrwalał wiedzę teoretyczną.


Praca z uczniami, spośród których tylko niewielki procent (ok. 3%) jest zainteresowany rozwijaniem artystycznych uzdolnień wymaga od nauczyciela skierowania uwagi na kwestie zainteresowania wychowanków twórczością i uświadomienia im, że każdy może poczuć się artystą - wystarczy tylko znaleźć właściwą technikę i metodę pracy.

galeria zdjęć 

 


5 maja 2016 - 170  rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza 2016-04-25


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

pamięta, że

170 lat temu, 5 maja 1846 r. o godz. szóstej wieczorem, we wsi Wola Okrzejska (pogranicze Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny) urodził się wielki polski pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla – Henryk Sienkiewicz.

Chrzest Henryka Adama Aleksandra Piusa Sienkiewicza odbył się w dniu 7 maja 1846 r. w kościele parafialnym w Okrzei, ufundowanym przez prababkę pisarza - Teresę z Lelewelów Cieciszowską, żonę pisarza koronnego Adama Cieciszowskiego. Tu brali ślub rodzice pisarza - Józef Sienkiewicz i Stefania z Cieciszowskich. Dziś sklepienie tego kościoła zdobią polichromie ze scenami z Quo vadis oraz Potopu

 

 

 


Zakończenie konkursu Wędrówka po krajach angielskiego/niemieckiego obszaru językowego 2016-04-25
 

22 kwietnia 2016 r. odbył się uroczysty finał I edycji Wojewódzkiego Konkursu Wędrówka po krajach angielskiego/niemieckiego obszaru językowego. Konkurs zorganizowany został przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie oraz doradców metodycznych języka niemieckiego i angielskiego - Wiesławę Wąsik i Joannę Galant z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Głównym celem tego turnieju językowego było rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami anglo- i niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, rozbudzanie otwartości na inne kultury i krzewienie ducha tolerancji i szacunku. W trójetapowch zmaganiach gimnazjaliści odpowiadali na pytania dotyczące geografii, najnowszej historii, kultury oraz realiów krajów europejskich, głównie Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zakres wymaganej wiedzy obejmował podstawowe wiadomości o symbolach narodowych, obszarze, podziale administracyjnym, sąsiedztwie z innymi krajami, walucie, najatrakcyjniejszych obiektach zabytkowych, środkach transportu i lokomocji. Uczniowie musieli się wykazać znajomością najpopularniejszych tytułów prasy i stacji telewizyjnych, a także słynnych postaci polityki, kultury, sportu, muzyki i sztuki. Wymagana była znajomość najważniejszych świąt i tradycji narodowych, w tym np. tradycyjnych potraw.

 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych, zorganizowany został w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia Dobrego Sąsiedztwa i 25-lecia istnienia Centrum Brytyjskiego UMCS. Honorowymi patronatami objęła go Ambasada RFN w Warszawie, Konsul Honorowy RFN w Lublinie, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin. Wspierany był przez Centrum Brytyjskie UMCS, Goethe Institut w Warszawie oraz American Corner Lublin. 

Podsumowanie wyników odbyło się w obecności licznego grona zaproszonych gości. Galę finałową, która odbyła się XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, zaszczycili swoją obecnością m.in. Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie, pan prof. Andrzej Roman Kidyba i pani Katarzyna Szabała-Jońska - inspektor ds. pedagogicznych bibliotek publicznych Departament Kultury, Edukacji i Sportu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Na uroczystości obecni byli również  przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Prezydenta Lublina oraz reprezentanci wydawnictw językowych. Uczniowie lubelskich szkół - laureaci Przeglądu Piosenki Europejskiej – wystąpili dla uczestników spotkania z ciekawym koncertem.

 

W kategorii „kultura i realioznawstwo Wielkiej Brytanii” największą liczbę (39 pkt) wywalczył zespół uczniów (Magdalena ŻydekWeronika OlszakMagdalena WójtowiczzGimnazjum im. W. Pola z Radawczyka Drugiego. Podobnie wysoki wynik osiągnęli gimnazjaliści Niepublicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów Zofiówki(Weronika Kosowska, Milena Kowalczyk, Ewelina Domań) oraz Niepublicznego Gimnazjum przy I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego Puławach - Jakub Gurba, Jakub KoniecznyAdam PomorskiW tej kategorii wzięło udział 8 drużyn ze szkół województwa lubelskiego.

  

W kategorii „kultura i realioznawstwo Niemiec” uczestniczyło 9 zespołów uczniowskich. Tu zwyciężyło Niepublicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Zofiówce w składzie: Julia Jabłoniec, Patrycja Rzepecka, Aleksandra MarzecZdobyli łącznie 37 punktów. Za nimi, po dogrywce, uplasowała się drużyna uczniów z Gimnazjum Nr 2 im. Lotników Polskich w Świdniku (Julia Leśniak,Adam FałdygaKacper Najda). Niezły wynik (38 pkt, po dogrywce) osiągnęli gimnazjaliści Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (Sylwia RachańskaMartyna DobaczyńskaAgnieszka Zapalska)

 

Wszystkim uczestnikom językowych zmagań dziękujemy za udział, laureatom i ich nauczycielom - mentorom gorąco gratulujemy! Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

 

Mamy nadzieję, że druga edycja cieszyć się będzie podobnym, a nawet jeszcze większym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej. Bezcenne doświadczenie nabywane przez uczniów podczas uczestnictwa w konkursach przyczynia się do dalszego kształcenia kulturowego - poszerzania wiedzy o kulturze krajów europejskich oraz nabywania kompetencji językowych, a także współpracy i umiejętności pracy w grupie. Udział w turniejach, olimpiadach i konkursach przyzwyczaja uczniów do sprawdzania oraz umiejętnego korzystania ze swojej wiedzy.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu oraz jego laureatów

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu 

Galeria


 

III Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy 2016-04-22
 


21 kwietnia 2016 r. odbyło się III Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy 
zorganizowane przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie wraz z partnerami: Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.

Temat konferencji brzmiał: 

CZYTELNIK I CZYTELNICTWO W DOBIE ELEKTRONICZNEJ TRANSMISJI KULTURY PISMA: STAN OBECNY- WYZWANIA- PERSPEKTYWY


Jedną z prelegentek konferencji była Aneta Głowacka z PBW, która wystąpiła z referatem E-czytelnia IBUK LIBRA w ofercie edukacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.
 

Spotkanie odbyło się w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konferencji.  

 

galeria zdjęć

 


 

„Być jak Cézanne”. Wystawa malarstwa młodzieży niepełnosprawnej 2016-04-21
 

Od 4 kwietnia (do 7 maja) 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zaprasza do „Galerii na piętrze” oraz do holu głównego PBW, gdzie obejrzeć można wystawę obrazów pt. Być jak Cézanne. Wystawiane prace to swobodne interpretacje dzieł wielkich mistrzów takich jak Cézanne, van Gogh, Matisse czy Braque.

 

 

Arcydzieła malarskie, zinterpretowane przez osoby, które mimo ograniczeń intelektualnych wyraźnie, swobodnie i trafnie odbierają świat poprzez emocje i odczucia, zachwycają autentycznością i siłą ekspresji. Niezwykły sposób łączenia kolorów, zdecydowane barwy i prostota rysunku mają moc wyzwalania radości i uśmiechu. Głównym przesłaniem jest zachwyt nad pięknem świata.

 

Autorzy prezentowanych obrazów są uczestnikami działań Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie. Jest to placówka wsparcia dziennego dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, świadcząca usługi wspierająco-aktywizujące osobom, które z różnych powodów nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Z oferowanych form wsparcia i aktywnego w nich udziału korzystają osoby z Lublina i okolic.

 

Oprócz aktywności w pracowni plastycznej – miejscu działań twórczych, odkrywania talentów, poznawania historii sztuki, kierunków i stylów malarskich, a także poznawania technik malarskich, rysunkowych, podstaw grafiki i rzeźby, młodym niepełnosprawnym oferuje się są zajęcia w pracowni kulinarnej, plastycznej, ogrodniczej, rękodzielniczej, krawieckiej i stolarskiej. Proponowane formy są zgodne z zainteresowaniami i potrzebami uczestników. Treningi wybranych umiejętności praktycznych zapewniają znaczący wzrost ich samodzielności i zaradności życiowej.

 

„Absolwent” to placówka, która tętni życiem, w której panuje kreatywna atmosfera sprzyjająca „przecieraniu szlaków” i podejmowaniu działań, które obecnie są jeszcze mało popularne w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie jak np. kursy i szkolenia z udziałem osób pełnosprawnych.

 

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Absolwent” od kilku lat działa Klub samopomocy, który w godzinach popołudniowych oferuje osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwość udziału w warsztatach artystycznych z dziedziny plastyki, rękodzieła i fotografii.

 

Mając na uwadze, iż Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent” jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie miejscem otwartym, przyjaznym i bezpiecznym jak rodzinny dom, a utrzymującym się między innymi z darowizn, zachęcamy do wsparcia jego działalności poprzez przekazanie 1% podatku:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie al. Spółdzielczości Pracy 65,              20-147 Lublin

KRS 0000173463        Nr konta: 90 1240 5497 1111 0000 5012 5489

 

Serdecznie dziękujemy młodym twórcom - autorom prezentowanych prac za zaproszenie do świata barw, przeżyć i emocji oraz za udostępnienie prac Pani Kierownik Agnieszce Błaszczak oraz Pani Magdalenie Olszewskiej - opiekunowi artystycznemu.

 

galeria zdjęć


 

Major Hieronim Dekutowski - niezłomny dowódca podziemia niepodległościowego. Spotkanie 2016-04-21
 

W 2016 r.,  któremu patronują Cichociemni - Spadochroniarze Armii Krajowej,   PBW im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie zorganizowała spotkanie edukacyjne poświęcone postaci i działalności Hieronima Dekutowskiego, ps. "Zapora".  Major Dekutowski, podobnie jak wielu innych „żołnierzy wyklętych”, skazany został przez władze komunistyczne na wieczną niepamięć.

 

 

W spotkaniu (21.04.2016) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" pod opieką nauczycielki historii - Moniki Olędzkiej-Kozakiewicz, a także uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie z Panią Dyrektor  Anną Mirońską oraz  bibliotekarką,Elżbietą Frant.

 

Sylwetkę niezłomnego dowódcy polskiego podziemia niepodległościowego, cichociemnego - Hieronima Dekutowskiego, na tle skomplikowanych realiów historycznych XX wojny światowej oraz dziejów powojennych przybliżyła młodzieży Agnieszka Jaczyńska - historyk, kierownik Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

 

Pani Agnieszka Jaczyńska specjalizuje się w edukacji historycznej w zakresie historii najnowszej. Jest współautorką Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego oraz tek edukacyjnych IPN: Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947 oraz Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej.  Szczególnym polem jej  zainteresowań badawczych  są dzieje Zamojszczyzny w okresie okupacji niemieckiej. Opracowała  album z bogatą bazą ikonograficzną - fotografiami, dokumentami  i wspomnieniami  przybliżającymi  akcje przesiedleń dokonywanych podczas II wojny przez hitlerowców na terenie Zamojszczyzny pt.Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna – „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie” 1942–1943 (Lublin 2012).  Książka otrzymała  Nagrodę KLIO III stopnia w kategorii autorskiej podczas XXII Targów Książki Historycznej w Warszawie.

 

Prelekcję edukatorki uzupełnił  najnowszy film pt. „Zapora”, w którym relacje dawnych podkomendnych majora  „Zapory”  Dekutowskiego ilustrowały  liczne zdjęcia, dokumenty i animacje przedstawiające najważniejsze akcje „Zaporczyków”. Z opowieści podkomendnych, kolegów, przyjaciół i członków rodziny wyłonił się obraz żołnierza, człowieka wymagającego i upartego, a jednocześnie wrażliwego i tęskniącego za normalnym życiem.

 

galeria zdjęć


 

Filia w Janowie Lubelskim na Targach Edukacji i Pracy 2016-04-21
 

21.04.2016 r. Filia PBW w Janowie Lubelskim wzięła udział w VI Targach Edukacji i Pracy zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

Celem targów było zaprezentowanie ofert edukacyjnych szkół różnych szczebli, promocja firm związanych z branżą edukacyjną oraz instytucji usługowych, pracodawców i przedsiębiorców lokalnych. 


Nasza placówka adresowała swoją ofertę 
głównie do młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, do studentów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką edukacyjną.

Galeria


 

Warsztaty w Filii w Janowie Lubelskim 2016-04-27
 

  

 26 kwietnia odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu janowskiego. Bibliotekarze gościli w Bibliotece Szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Podczas warsztatów zaprezentowana została pokazowa lekcja biblioteczna Wykorzystanie zbiorów biblioteki szkolnej w nauczaniu języka angielskiego prowadzona przez nauczyciela bibliotekarza Izabelę Wąsek.

 

 

      Jak przy pomocy technologii komputerowej - programu Story Jumper oraz Photo Story- rozwijać czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży objaśniały p. Joanna Tarasiewicz i p. Maria Nóżka z PBW im. KEN w Lublinie. Kolejną część spotkania uatrakcyjniły zajęcia warsztatowe z młodzieżą licealną pod kierunkiem szkolnego pedagoga Agnieszki Jednac oraz nauczyciela bibliotekarza Agnieszki Gierczak (obie panie pracują w LO w Janowie Lubelskim) zatytułowane Kocham cię życie.

 

  

          Na spotkaniu bibliotekarzy obecne były panie: dyrektor Liceum OgólnokształcącegoBeata Góra, która powiatała uczestników szkolenia oraz Wiesława Dyjach, dyrektor Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Janowskiego, która podkreśliła rolę i znaczenie pracy bibliotekarzy szkolnych w rozwoju czytelnictwa oraz wykazała ważność organizowania takiego typu szkoleń w przyszłości.

 

Galeria

 


 

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr…   Wystawa prac dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublinie

2016-04-19
 

 

 

Od 19 kwietnia do połowy maja w holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie obejrzeć można wystawę prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie pt. Wiosna, cieplejszy wieje wiatr…

Zgodnie z kalendarzem, otaczająca nas przyroda budzi się do życia. Pierwsze zwiastuny wiosny obserwowały dzieci z klasy drugiej. Zauważyły atrybuty tej pory roku: zmienność pogody, mocno przygrzewające słońce, kwitnienie wczesnowiosennych kwiatów, pączki listków na gałęziach drzew, przylot ptaków, ożywienie wśród owadów. Wiosenna, zmieniająca się przyroda niesie ze sobą wiele emocji i stanowi doskonałą inspirację dla twórczości plastycznej.

Eksponowane prace - dziecięce wizje przedwiośnia - wykonane zostały pod kierownictwem nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, Pani Katarzyny Frankiewicz.

Zapraszamy do oglądania ekspozycji w godzinach pracy Biblioteki (8:00-19:30).

galeria zdjęć

 


Polska - od 1050 lat po jasnej stronie mocy. Wystawa 2016-03-24
 

Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie przygotowana została wystawa pt.Polska - od 1050 lat po jasnej stronie mocy.

 

Bez uznania ważnej roli chrześcijaństwa, nie sposób zrozumieć polskiej tożsamości i historii naszego narodu i państwa. Są one konsekwencją przyjęcia chrztu przez Mieszka I, księcia Polan. Przyjął go prawdopodobnie z rąk biskupa Jordana, za sprawą swej małżonki Dobrawy Czeskiej.

Zgodnie ze starym chrześcijańskim zwyczajem, ten akt miał miejsce w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. Oznaczał on, że książę Mieszko dołączył do grona chrześcijańskich władców europejskich, a państwo przez niego rządzone weszło w krąg cywilizacji Zachodu. Chrzest władcy oznaczał początek chrystianizacji całego kraju, a także rozpoczął napływ kultury łacińskiej do Polski. Na dwór przybywali pierwsi wykształceni doradcy. Przybywający na nasze ziemie duchowni znali łacinę, ułatwili więc władcy kontakty międzynarodowe.

 

Rozpoczęto żmudny, trwający około 200 lat, proces tworzenia organizacji kościelnej. Przedstawiciele duchowieństwa uczyli uprawy roli i melioracji podmokłych terenów, a przy katedrach, kościołach i klasztorach zakładali szkoły. Powstawały pierwsze szpitale. Chrystianizacja naszych ziem spowodowała, że z wielu plemion powoli scalał się naród.

 

1050-letnia historia chrześcijaństwa Polski obejmuje wiele pokoleń, wydarzeń, postaci wielkich świętych, królów i wodzów. Chrześcijaństwo było podłożem, z którego wyrosły niektóre z polskich mitów narodowych np. „Polska - przedmurzem chrześcijaństwa”, „Polska – Chrystusem narodów”, „Polak-katolik”. Niezależnie od ich słuszności, mity te pozwoliły Polakom zachować tożsamość w trudnych czasach niewoli.

Ekspozycja do obejrzenia w holu Biblioteki w godz. 8-19:30.

  

 


Chrząszcz brzmi w trzcinie … w Filii w Janowie Lubelskim 2016-03-23
 

Trzódka piegży drży na wietrze,

    chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy,

    wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze,

    drepcząc w kółko pośród gąszczy.

 

         Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny Filia w Janowie Lubelskim powitała wraz z uczestnikami akcji bibliotecznej Łamańce językoweNa spotkanie licznie przybyła młodzież z tutejszego gimnazjum z dyrektorem Andrzejem Tomczykiem oraz nauczycielami-opiekunami. Przybyli również zaprzyjaźnieni z biblioteką emeryci i logopeda, pani Józefa Korgul, która objaśniła, jak ważna jest dbałość o język ojczysty.

 

Z okazji przypadającego jednocześnie na 21 marca Światowego Dnia Poezji w bibliotece gościł także poeta Ryszard Martyna, który zarecytował kilka wiosennych strof z najnowszego tomiku swoich wierszy.

 

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE przeprowadzone były z myślą usprawnienia kompetencji językowych, ćwiczeń giętkości języka, poprawnej wymowy, dykcji, poszerzaniu zasobu słownictwa wśród uczestników. W językowych zmaganiach mierzyły się trzy grupy złożone z uczniów (grupy: Strzyżyki, Trznadle, Cietrzewie) i jedna (Gżegżółki) - z emerytów. Zadnia konkursowe ułożone były w ten sposób, by ich wykonywanie sprawiało trudność i jednocześnie służyło rozrywce obserwującym. Na spotkaniu nie zabrakło także elementów nadchodzących świąt: ozdabialiśmy jajka wielkanocne samogłoskami, dwuznakami, spółgłoskami…, jak na bogactwo językowe przystało.

 

Na koniec spotkania próbowaliśmy wafli (trochę innych łamańców językowych) wykonanych przez uczniów z gimnazjum pod opieką kier. świetlicy szkolnej Zofii Bartoszek.

 

Spotkanie było udane i zabawne, a piosenka pt. Wiosna z repertuaru Skaldów, którą chórem śpiewaliśmy rozbrzmiewała dookoła. Wszyscy poczuliśmy, że mamy już wiosnę.

 

galeria


Jestem obcy w Twojej szkole. Warsztaty w PBW 2016-03-20
 

18.03.2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli szkół województwa lubelskiego Jestem obcy w Twojej szkole. Podjęta tematyka dotyczyła pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, socjologów i psychologów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi oraz dziećmi Polaków wracających z zagranicy.


 

Partnerem w zorganizowaniu spotkania był Urząd Miasta Lublin - Kancelaria Prezydenta. Patronatu udzielili: Marszałek Województwa LubelskiegoLubelski Kurator Oświaty orazWojewoda Lubelski.


Rangę spotkaniu nadała obecność przedstawiciela Generalnego Konsulatu Ukrainy w Lublinie – wicekonsula Witalija Biłego, który w swoim wystąpieniu zaznaczył ważność dobrych stosunków, w tym między naszymi sąsiadującymi narodami. Podkreślił też, że różnego rodzaju spotkania są dobrym sposobem wzajemnego poznania, integracji, przełamywania barier i nieuzasadnionych stereotypów. 


Przesłanie do uczestników warsztatów skierował Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego. List odczytała Halina Drozd, Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.


Prelegentów przedstawiała - oraz kierowała panelem dyskusyjnym - Dyrektor Biblioteki,Barbara Rzeszutko.


Dyskusja uczestników spotkania - pedagogów i nauczycieli, jak również wystąpienia zaproszonych gości - Mariusza Kucharka, Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublinie Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz Anny Szadkowskiej-Ciężkiej z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin wskazywały, że problemy dziecka migranckiego łączą się z problemami ich rodzin. Związane są głównie z małą sprawnością w posługiwaniu się językiem polskim.


W podobnym duchu wypowiadała się Pełnomocnik wojewody lubelskiego ds Równego Traktowania - Agnieszka Kowalska-Głowiak. Aklimatyzacja przybyszów w nowym kraju zamieszkania wywołuje szereg problemów społecznych, ekonomicznych i psychicznych. W Polsce nie wypracowano jeszcze systemowych rozwiązań pomocowych.


Anna Szadkowska-Ciężka, psycholog i trener, zarysowała problemy edukacyjne i adaptacyjne, z którymi borykają się dzieci migranckie. Dziecko wyrwane ze znanego sobie środowiska, w którym dorastało, nawiązywało przyjaźnie, znało okolicę i czuło się bezpiecznie, przeżywa traumę i szereg bolesnych rozterek, tzw. szok kulturowy. Kłopoty pojawiają się w związku z koniecznością komunikowania, różnic programowych, odnalezienia się w grupie rówieśniczej i przystosowaniem do zasad panujących w polskiej szkole.


Za przystosowanie się dziecka do wymagań i warunków uczenia się odpowiedzialna jest przede wszystkim szkoła. To ona powinna pomóc dzieciom uzupełnić różnice programowe i ewentualne braki w znajomości języka polskiego. Stopień opanowania języka rzutuje na wyniki edukacyjne, a także na samoocenę dziecka i jego relacje społeczne.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - instytucja pracująca na rzecz modernizacji systemu oświaty i wspomagania placówek oświatowych, także w zakresie edukacji międzykulturowej, przedstawiła swoją ofertę w postaci pakietu edukacyjnego pt. Międzykulturowość w polskiej szkole. Jest to zestawienie bibliograficzne opracowane na użytek nauczycieli, ukazujące kolekcje literatury i innych dokumentów, w tym elektronicznych, dostępne w zbiorach Biblioteki.

 

Pakiet oraz usługi edukacyjne Biblioteki zarekomendował bibliotekarz Wydziału Informacji i Informatyzacji PBW - Maciej SztorcMiędzykulturowość w polskiej szkoleudostępniony jest na stronie WWW Biblioteki.


Wynikiem dyskusji było szereg refleksji i wniosków, m.in. o konieczności fachowych szkoleń dla nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi migranckimi, kształcenia nauczycieli języka polskiego - jako języka obcego, opracowania praktycznych ulotek informacyjnych dla rodziców cudzoziemskich, kształtowania wśród uczniów postawy otwartości i empatii w stosunku do emigrantów, a także wrażliwości i akceptacji dla ich odmienności.

 

galeria zdjęć


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka na Targach Edukacyjnych 2016 2016-03-19
 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy podczas tegorocznych Targów Edukacyjnych oraz Targów Sprzętu Szkolnego i Pomocy Dydaktycznych (17-18 marca) odwiedzili stoisko PBW.


Zapraszamy do korzystania ze zbiorów i oferty edukacyjnej Biblioteki.

galeria zdjęć

 

 

 


16. AKCJA POLACY-RODAKOM. Podziękowanie dla PBW od senatora RP Stanisława Gogacza 2016-03-19
 

15 marca 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie otrzymała podziękowanie od senatora Rzeczypospolitej Polskiej - Stanisława Gogacza za udział Biblioteki w grudniowej XVI Akcji Polacy-Rodakom.

 

Dary zebrane wśród bibliotekarzy: żywność, słodycze, książki dla dzieci i pluszaki przekazaliśmy do punktu zbiórki przy ul. Królewskiej w Lublinie. Wolontariusze przygotowali z nich świąteczno-noworoczne paczki dla polskich rodzin mieszkających na Białorusi i Ukrainie.

 

podziękowania


Lublin z pamięci i snu. Spotkanie autorskie z poetką Ireną Ciesielską-Piech 2016-03-17
 

17.03.2016 r. miłośnicy poezji spotkali się  w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie na prezentacji wierszy Ireny Ciesielskiej-Piech. Autorka przedstawiła swoje utwory z tomiku Lublin – piękno nieodkryte.

 

Spotkanie w PBW ma związek z obchodami Światowego Dnia Poezji, świętowanego corocznie 21 marca. Jego celem  jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji.

 

Spotkanie nawiązywało również do daty urodzin (15 marca) autora Poematu o mieście Lublinie – Józefa Czechowicza.  

 

Irenę Ciesielską-Piech łączą z Lublinem silne więzy emocjonalne. Podobnie jak Czechowicz, poetka była nauczycielką i, podobnie jak on,  całe swoje życie związała z naszym miastem - w szczególności z dzielnicą Dziesiąta. Jej rodzina mieszka tam od pięciu pokoleń.

 

W roku 2010 poetka zdobyła nagrodę specjalną za motywy lubelskie w Konkursie Ogólnopolskim Wierność Chrystusa, wierność kapłana oraz wyróżnienie w Konkursie Lublin – dziedzictwem kultury europejskiej.

 

Tomik Lublin – piękno nieodkryte jest kolejnym dowodem fascynacji autorki ciekawą przeszłością historyczną miasta, ludzi z nią związanych, urodą architektury i krajobrazu. Wydany w wydawnictwie „Polihymnia” (2012), tomik  ilustrowany jest pracami lubelskich fotografików: Zbigniewa Bobrzyka, Marka Maciuka oraz Macieja Sztorca, nauczyciela bibliotekarza PBW.

 

Poza Lublin – piękno nieodkryte, w dorobku  Pani Ireny Ciesielskiej-Piech znajdują się następujące tomiki poezji: Czerwona róża, Niezapominajki, Święty wśród ludzi, Nostalgia kresowa, Chabry. To Polska – Ojczyzna Nasza. Wybrane utwory poetki włączone zostały do antologii Jak Ojczyźnie służyć oraz Miasto Aniołów 2009.

 

Autorka często odbywa spotkania z młodzieżą szkolną. Na poetyckim  wieczorze   w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  obecni byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego w Lublinie. Uczestnikami byli również czytelnicy, nauczyciele, bibliotekarze PBW, a także Jadwiga Witkowska-Kunach, doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy miasta Lublin.

 

galeria zdjęć
film


„Tajemnica uroku”. Wernisaż wystawy prac Patrycji Dyda 2016-03-13
 

 

15 marca 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN odbył się wernisaż wystawy prac Patrycji Dyda pt. „Tajemnica uroku”.

  

Organizatorkami spotkania w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej byłaAgnieszka Sobczak – nauczyciel bibliotekarz oraz Joanna Kisiel i Teresa Jarmosiewicz-Korbus z  Bursy Szkół Artystycznych  w Lublinie.

 

 

 

Patrycja Dyda jest bardzo młodą, niespełna dwudziestoletnią, dobrze zapowiadającą się artystką. Obecnie jest uczennicą w klasie dyplomowej Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Specjalizuje się w formach użytkowych, głównie w snycerstwie.

 

Jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, laureatką XXIII Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego „Myślęcinek”. Uczestniczyła w V Międzynarodowych Warsztatach Rzeźbiarskich oraz realizacji rzeźb ludowych do trasy podziemnej w Lublinie dla Teatru NN.

 

Patrycja Dyda działa charytatywnie na rzecz tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wykonała grafiki wektorowe dla portali społecznościowych związanych z tym wydarzeniem.

 

Artystka od najmłodszych lat wykazywała się umiejętnościami plastycznymi. Swoje zainteresowania i zdolności rozwijała w pracowni plastycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie, co zaowocowało późniejszym wyborem szkoły o kierunku artystycznym. Swoją przyszłość wiąże z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Patrycja skupiona jest wokół dziedzin sztuki takich jak: malarstwo, rysunek, rzeźba. Eksponowane w Bibliotece prace to głównie portrety, martwe natury i pejzaże.

 

W wernisażu uczestniczyli czytelnicy, wychowankowie Bursy Szkół Artystycznych, bibliotekarze PBW, Jadwiga Witkowska-Kunach, doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy miasta Lublin.

 

 

Zachęcamy do oglądania prac Patrycji Dyda do końca marca br.  w „Galerii na piętrze” w godzinach pracy Biblioteki, tj. 8-19:30.

 

galeria

 


Konferencja „Międzykulturowość w polskiej szkole” 10.03.2016 2016-03-10
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w ramach swej aktywności w Lubelskim Forum Twórczych Placówek Oświatowych wzięła udział w konferencji Międzykulturowość w polskiej szkole (Dęblin, 10.03.2016 r.). Na konferencji obecna była dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN,Barbara Rzeszutko.

 

 

Zapewnienie dzieciom cudzoziemskim oraz dzieciom polskim powracającym z zagranicy odpowiednich warunków do nauki, włączenie nowo przybyłych uczniów do społeczności szkolnej, ułatwienie im adaptacji jest jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnej szkoły. Sprawa ta dotyczy samorządów terytorialnych, kadry zarządzającej szkołą, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców i uczniów. Złożoność problemu edukacji międzykulturowej zmusza szkoły i placówki  oświatowe do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.Organizatorami konferencji Międzykulturowość w polskiej szkole byli: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelskie Forum Twórczych Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie oraz Starosta Powiatu Ryckiego. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach realizacji zadań Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek  oświatowych.

 

Tematyka spotkania dotyczyła organizacji zajęć z dziećmi uchodźców, organizacji procesu edukacyjnego w szkołach prowadzących nauczanie młodzieży obcojęzycznej wybierających naukę w Polsce, dzieci migrantów, adaptacji repatriantów i członków ich rodzin.

 

W programie znalazły się wystąpienia: Anny Dudek-Janiszewskiej – wicekurator oświaty w Lublinie, starosty powiatu ryckiego – Stanisława Jagiełły, Mariusza Kucharka, dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Doroty Żyro – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Grażyny Wiśniewskiej z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 

Doświadczeniami i dobrymi praktykami w ułatwianiu adaptacji młodzieży cudzoziemskiej w swoich placówkach dzielili się: Jolanta Kiebzak, dyrektor  ZSZ nr 1 w Dęblinie, Marta Cybulska-Demczuk z Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, a także Henryk Dudziak, dyrektor Zespołu Szkół w Bychawie.

 

Bibliotekarz PBW, Maciej Sztorc, zaprezentował pakiet edukacyjny Międzykulturowość w polskiej szkole opracowany w Wydziale Informacji i Informatyzacji PBW. Jest to obszerny wykaz bibliograficzny literatury oraz innych dokumentów dostępnych w zbiorach Biblioteki.

 

Częścią konferencji były także warsztaty dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Dotyczyły między innymi stereotypów obecnych w polskiej szkole.

O swoich doświadczeniach opowiadała młodzież z Kazachstanu ucząca się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

 

Uczniowie z Ukrainy uczący się w ZSZ nr 1 w Dęblinie oraz  Zespół Kultury Czeczeńskiej ,,Gwiazdy Czeczenii”, prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Lublinie, przygotowali dla uczestników konferencji ciekawy program artystyczny.


Inauguracja obchodów Roku Sienkiewiczowskiego w PBW 2016-03-04
 

I spotkaniem Sienkiewiczowskim w dniu 4.03.2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zainaugurowała obchody Roku Sienkiewicza.

 
W Roku Otwartej Szkoły PBW realizuje nowe edukacyjno-kulturalne formy działalności. Tym razem  zaproponowaliśmy uczniom i nauczycielom Lublina włączenie się do odczytania na nowo spuścizny Henryka Sienkiewicza - poznania jego postawy wobec życia, ojczyzny, historii i pisarstwa.

 

Biblioteka wspólnie z Towarzystwem im. Henryka Sienkiewiczazorganizowała spotkanie z literaturoznawcą, profesorem dr hab. Lechem Ludorowskim,  inicjatorem proklamowania 2016 Rokiem Sienkiewiczowskim. Wybitny znawca twórczości pisarza wygłosił wykład na temat  „Pójdźmy za Nim!” - preludium do „Quo vadis”.   Zapomniane arcydzieło Henryka Sienkiewicza. Powodem zapomnienia utworu i nikłej dostępności dla czytelnika był brak wznowień na rynku wydawniczym przez cały okres PRL.

 

Obszerne fragmenty „Pójdźmy za Nim!” odczytała aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Pani Anna Świetlicka. Siła mistrzowskiej interpretacji aktorskiej, walory tekstu literackiego, jak również jego tematyka, m.in. opis egzekucji Jezusa Chrystusa, wywołały u słuchaczy objawy silnego zaangażowania i wzruszenia.

 

Licznie przybyłymi uczestnikami spotkania byli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana ZamoyskiegoIII Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiejoraz XVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących w Lublinie. Na spotkaniu obecni byli również uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego z Panią Dyrektor Izabellą Maciejewską.

 

Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do rozbudzenia wśród młodzieży szkolnej zainteresowania lekturą utworów Sienkiewicza.

 

galeria zdjęć

film


Bezpiecznie, ciekawie i kształcąco. Ferie zimowe 2016 z bibliotekarzem
i psychologiem

2016-03-04
 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 im. Jerzego Ciesielskiego w Lublinie zaprosiły grupę dzieci objętych opieką Poradni do wspólnego spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych 2016. Obie placówki oświatowe podjęły wspólną inicjatywę zorganizowania nieodpłatnych zajęć dla dzieci mniej zamożnych.

 

Między 17 a 26 lutego odbyło się sześć spotkań. W programie każdego z nich przewidziany był ciepły posiłek dla uczestniczących w nich dzieci. Środki na ten cel były efektem dobrowolnych składek pedagogów i psychologów Poradni nr 4. Opiekę nad dziećmi i organizację zajęć powierzono Natalii Maciejewskiej – psycholog Poradni oraz Piotrowi Wiechnikowi, nauczycielowi bibliotekarzowi Wydziału Promocji PBW. Zajęcia rozpoczynały się najczęściej o godz. 10:00. Uczestniczyła w nich zwykle grupa 8 do 11 dzieci w wieku 8-12 lat. 

 

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublina, dzieci miały możliwość uczestnictwa w spektaklach teatralnych. W Teatrze im. Hansa Christiana Andersena obejrzały „Alicję w krainie czarów” oraz „Czarodziejski flet Mozarta”. Dużą radość sprawiały im wyjścia do kina. Wzięły udział w seansie filmowym „Dobrego dinozaura” oraz „Operacji Arktyka”. 

 

Łącząc swoje siły i środki, Poradnia i Biblioteka zorganizowała kilka zajęć o charakterze edukacyjnym - gry, zabawy i trochę nauki bez lekcji i dzwonków. Biblioteka udostępniła swoją salę konferencyjną. Aby uatrakcyjnić zajęcia, prowadzący sięgnęli po pomoce multimedialne znajdujące się w bogatych  zasobach Wydziału Zbiorów Audiowizualnych. Zorganizowano m.in. projekcję „Małego Księcia” oraz poruszającego, pełnego humoru filmu o dorastaniu pt. „W głowie się nie mieści”. Mocno angażującym sposobem zabawy i relaksu dla dzieci okazały się gry logiczne i planszowe - wypożyczyła je Poradnia nr 4.

 

Mali uczestnicy odbyli też wycieczkę po Bibliotece. Zapoznani zostali z pracą poszczególnych wydziałów, zwiedzili obszerne magazyny, wypożyczalnię, czytelnię, poznali sposoby korzystania z katalogów elektronicznych PBW.

 

Podczas ostatnich zajęć – o charakterze plastycznym - dzieci znalazły sposób dla okazania sympatii oraz podziękowania prowadzącym. Samodzielnie wykonały dla nich  piękne laurki.

 

 

 Certyfikat Jakości Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych 2016-03-01
 

5 lutego 2016 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka otrzymała Certyfikat Jakości Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych za wysoką jakość pracy w roku szkolnym 2014/15.


 

 

 

2016-03-01 

Miś – przyjaciel najmłodszych. Wystawa prac pokonkursowych

 

W marcu 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zaprasza do obejrzenia wystawy Miś - przyjaciel najmłodszych.

 

Ekspozycja składa się 32 prac dzieci nagrodzonych i wyróżnionych w Międzyszkolnym konkursie plastycznym nt. Mój przyjaciel Miś. Konkurs, ze względu na sympatyczną tematykę, cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział uczniowie klas I-III z dziesięciu szkół podstawowych Lublina. Zorganizowany został przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, ustanowionego na dzień 25 listopada.

 

Prace na wystawę udostępniły nauczycielki SP nr 3 - Panie Jolanta Wabik-Wielgus oraz Anna Koter - pomysłodawczynie, główne organizatorki oraz członkowie jury konkursu.

 

Miejsce ekspozycji  - hol główny  Biblioteki.

 

galeria zdjęć

 

2016-02-23

Folklorem malowane … inspiracje sztuką łowicką

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac plastycznych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie pt. „Folklorem malowane … inspiracje sztuką łowicką”.

 

Prezentowane na wystawie prace powstały pod kierunkiem Pani Małgorzaty Basińskiej.
Ekspozycję można oglądać w Galerii „Na piętrze” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.

 

galeria zdjęć

 

2016-02-17

Bałwanek: na mrozie stoję, zimy się nie boję.  Wystawa

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN prezentuje w lutym  prace plastyczne dzieci z lubelskiego Prywatnego Przedszkola Motylek.  25 prac wykonanych przez przedszkolaków, pod kierownictwem Pań nauczycielek - Katarzyny Kowalik-Paluch i Eweliny Szewczyk,  złożyły się na wystawę pt. Bałwanek: na mrozie stoję, zimy się nie boję.

 

W celu stworzenia  pomysłowych dzieł o tematyce zimowej zastosowano m.in. materiały sypkie -  kasze i ryż, otręby, płatki kukurydziane. Ta pozornie łatwa technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności oraz określonego sposobu postępowania zarówno nauczyciela, jak i dziecka.

 

Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi przedszkolnymi wpływa na wzrost zainteresowania się sztuką, rozwija wyobraźnię i twórczą inwencję, ćwiczy zdolności manualne, pobudza zmysł dotyku dziecka.    

 

galeria zdjęć

 

2016-02-15

„Patroni jak na dłoni”. Wystawa prac dzieci

 

W holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN zorganizowano wystawę prac dzieci z przedszkola Bajkolandia, uczestniczących w warsztatach przeprowadzonych przez fundację Normalna Kultura.   Warsztaty służyły poznaniu przez dzieci patronów ulic z dzielnic Sławin, Sławinek i Szerokie.

Zajęcia  były współfinansowane przez Miasto Lublin w ramach Programu Dzielnice Kultury.

Wykonane prace są dziecięcymi wizjami plastycznymi związanymi z patronami następujących lubelskich ulic, m.in.: Stefana Batorego,  Jana Karola Chodkiewicza, Stefana Czarnieckiego,  Stanisława Żółkiewskiego, Powstańców Śląskich, Bohaterów Monte Cassino oraz Jagiellońska.

galeria zdjęć

 

2016-02-10

Ziemia łukowska – „mała ojczyzna” Henryka Sienkiewicza. Wystawa

 

Z okazji Roku Sienkiewiczowskiego bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie przygotowali ekspozycję pt. Urodziłem się we wsi Wola Okrzejska, należącej do mojego dziadka po kądzieli, poświęconą tradycjom rodzinnym oraz „krajowi lat dziecinnych” przyszłego laureata nagrody Nobla. Wystawę można obejrzeć w holu Biblioteki.

 

Jako miejsca szczęśliwego dzieciństwa Henryka Sienkiewicza zapisały się Wola Okrzejska i pobliska Okrzeja oraz Burzec, miejscowości położone na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Po latach, już jako dojrzały pisarz, Henryk Sienkiewicz tak wspominał swoje rodzinne strony: Pierwsze moje wrażenie wsi i przyrody przywiązały mnie do ziemi i ludzi, a zamiłowanie do literatury rozwinęły we mnie stare księgi, których pełen kufer znalazłem u babki na strychu […] i dzięki nim, jako dzieciak jeszcze zapoznałem się z pisarzami złotego wieku.

 

Wrażenia wyniesione z lat młodzieńczych wyraziły się niejednokrotnie w twórczości pisarza. Można przypuszczać, że malownicze pejzaże zawarte w Janku muzykancie, Hani, Trylogii, Starym słudze, Rodzinie Połanieckich, Szkicach węglem inspirowane były rzeczywistymi miejscami bliskimi sercu literata. To właśnie ze stron rodzinnych pisarza pochodzą pierwowzory późniejszych bohaterów Trylogii - Kmicica, Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego, Longinusa Podbipięty, Zagłoby, których wedle przekazu wyobrażał sobie jako mały chłopiec, obserwując drzewa nad rzeką Okrzejką.

 

Ślady pobytu pisarza i członków jego rodu znajdują się głównie w Okrzei. Stoi tu kościół parafialny, fundowany przez prababkę pisarza - Teresę z Lelewelów Cieciszowską, żonę pisarza koronnego Adama Cieciszowskiego. W kryptach pod kościołem pochowani są fundatorka i inni przodkowie Sienkiewicza. Na ścianie kościoła umieszczono tablicę upamiętniającą chrzest Henryka Adama Aleksandra Piusa Sienkiewicza w dniu 7 maja 1846 r., a sklepienie zdobią polichromie ze scenami z Quo vadis oraz Potopu. W tym kościele brali ślub rodzice pisarza, chrzest przyjmowały wszystkie dzieci państwa Sienkiewiczów.

 

Nieopodal kościoła wznosi się ziemny kopiec o wysokości ok. 15 m, usypany w latach 30. XX w. przez miłośników twórczości Sienkiewicza i okolicznych mieszkańców, na którym w 1980 r. postawiono pomnik z popiersiem pisarza. Kopiec usypano z ziemi pochodzącej z najróżniejszych miejsc związanych z Sienkiewiczem, zwożonej nawet zza Atlantyku.

Z kopca roztacza się znakomity widok zarówno na równiny z polami i lasami, jak i na park w Woli Okrzejskiej oraz na kościół i cmentarz parafialny w Okrzei. Na okrzejskim cmentarzu pochowana jest matka pisarza, Stefania Sienkiewiczowa z Cieciszowskich, o której napisał: Matce mojej zawdzięczam pociąg do literatury. Na jej grobie, z inicjatywy Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza wLublinie, wzniesiono monument „Matka i syn”.

 

W Woli Okrzejskiej w dworku, gdzie 5 maja 1846 r., o godzinie szóstej wieczorem urodził się wielki pisarz, działa muzeum biograficzne poświęcone jego życiu i twórczości.

 

 

 

2016-01-24

„Czarcia łapa w Przedszkolu”. Wystawa

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie obejrzeć można wystawę pt. Czarcia łapa w przedszkolu. Bezpośrednią inspiracją jej powstawania była lekcja  „Lublina w podaniu i legendzie”  przeprowadzona w Przedszkolu nr 13 w Lublinie. Prace plastyczne przedszkolaków z grupy Pszczółki w oryginalny i barwny sposób ilustrują trzy lubelskie legendy.

galeria zdjęć

 

2016-01-14

Patronat PBW nad konkursem ,,Moja przygoda w szkolnej bibliotece”

 

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Barbara Rzeszutko,  wzięła udział w uroczystym finale i wręczeniu nagród laureatom II Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego Poświęconego Bibliotekom Szkolnym, który odbył się 13 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.  Tematem konkursu była ,,Moja przygoda w bibliotece szkolnej”. Organizatorami byli nauczyciele SP nr 10 - Ewa Michalak, Grażyna Dudzic-Gromnicka,  Anna Kotlińska, Magdalena Skruch oraz Tomasz Szajewski.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, obok Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteki Głównej UMCS oraz Biblioteki Miejskiej im. Hieronima Łopacińskiego, była jedną z instytucji patronującej temu przedsięwzięciu. Rangę imprezy podnosił honorowy Patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty -  Pana Krzysztofa Babisza oraz Patronat Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Lublinie - Pani Ewy Momot.

 

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Prac plastycznych wpłynęło ponad 300, natomiast literackich niemal 200. Uczestnicy - pasjonaci i miłośnicy czytania wyrażali swe doświadczenia w formie   wiersza, opowiadania bądź w formie plastycznej.  


Wszystkim laureatom, wyróżnionym oraz tym, których prace nie zostały w tym roku nagrodzone, gratulujemy pasji czytania, a opiekunom dziękujemy za zainteresowanie konkursem swoich wychowanków i trud pracy włożony w przygotowanie uczniów.

 

galeria

Lista laureatów

 

2016-01-13

„Nostalgia kresowa”. Bibliotekarze PBW na wieczorze poetyckim

 

13 stycznia 2016 r. grupa bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, na czele z Panią Dyrektor Barbarą Rzeszutko, wzięła udział w wieczorze poezji Pani Ireny Ciesielskiej-Piech. Spotkanie odbyło się w Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Głównym organizatorem i koordynatorem imprezy była bibliotekarka szkolna, Pani Jadwiga Witkowska-Kunach, doradca nauczycieli bibliotekarzy.

 

Obecność na uroczystości była formą realizowania współpracy między Biblioteką a Gimnazjum nr 1, zawartą w celu podejmowania inicjatyw na rzecz popularyzacji czytelnictwa, kształtowania kultury czytelniczej, a także edukacji kulturalnej młodzieży szkolnej.

 

Spotkanie z poetką zgromadziło przedstawicieli różnych pokoleń i środowisk. Obecne były osoby ze Środowiska Borowiczan-Sybiraków, Środowiska Kombatantów Dzielnicy Dziesiąta, Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Czytelniczego Ritcom, Fundacji Niepodległości, Fundacji Dobre Perspektywy oraz uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Lublinie.

 

Pani Irena Ciesielska-Piech jest emerytowaną nauczycielką. Uczyła biologii w szkole średniej w Lublinie. Od kilku lat pisze refleksyjne wiersze  o Lublinie, Kresach oraz pamięci Jana Pawła II. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i ziemi wołyńsko-podolskiej. Jej poezję cechuje  patriotyzm, umiłowanie ziemi ojczystej, piękna tradycji i zwyczajów. Poetka opublikowała dotychczas kilka tomików poezji: Czerwona róża, Niezapominajki, Święty wśród ludzi, Nostalgia kresowa, Chabry. To Polska – Ojczyzna Nasza, Lublin – piękno nieodkryte. Jest laureatką XVIII Ogólnopolskiego Konkursu U progu Kresów z 2006 r., otrzymała też II nagrodę w Konkursie Misericordia (2008).

 

Tomik wierszy Lublin – piękno nieodkryte ilustrowały fotografie m.in. autorstwa Macieja Sztorca, bibliotekarza Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN.

 

Zaprezentowane podczas spotkania refleksyjne wiersze z tomiku Kresowa nostalgia oraz wspólne odśpiewanie pieśni Polesia czar ze względu na akcenty patriotyczne, wywołały silne wzruszenia obecnych. 

 

Wieczornica miała bogatą oprawę artystyczną. Wykonawcami utworów muzycznych o tematyce kresowej i patriotycznej byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele Gimnazjum.    

 

Literackie treści spotkania uzupełnione zostały przez prezentację Pana Piotra Gawryszczaka, prezesa Fundacja Niepodległości. Prelekcja dotyczyła historycznych zawirowań związanych z historią Kresów Wschodnich podczas II wojny światowej oraz okresu powojennego.  

 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wieczoru poezji Pani Ireny Ciesielskiej-Piech zostali zaproszeni do kawiarenki literackiej.

 

2016-01-06

Bałwanki nasze - śniegowe przytulanki

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 25 w Lublinie pt. „Bałwanki nasze - śniegowe przytulanki”. Prezentowane na wystawie prace powstały pod kierunkiem Pani Moniki Gardyas i Pani Eweliny Skulimowskiej.
Ekspozycję można oglądać w Galerii „Na piętrze” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie.

galeria zdjęć

 

 

 

2016-01-05

Święto Trzech Króli u seniorów

 

5.01.2016 r., w przeddzień święta Trzech Króli, bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbyli zajęcia edukacyjne nt. Tradycje domowe i zwyczaje ludowe związane ze świętem Objawienia Pańskiego czyli świętem Trzech Króli. Uczestnikami zajęć były osoby w wieku emerytalnym, skupione w Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 (w Zespole Ośrodków Wsparcia) w Lublinie. Centrum zapewnia im kilkugodzinną opiekę, w tym zajęcia terapeutyczne, organizuje zajęcia ruchowe, artystyczne, edukacyjne usługi prozdrowotne, zajęcia świetlicowe, wsparcie psychologiczne oraz posiłki.

 

Zajęcia przeprowadzane przez bibliotekarzy PBW dostosowywane są do potrzeb seniorów - często przygotowywane na szczególne życzenie pensjonariuszy. Zainteresowaniem cieszą się głównie tematy dotyczące tradycji i historii Polski (Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów, Dworek, kontusz, karabela. Sarmatyzm – kwintesencja polskości), regionu lubelskiego, zagadnienia historycznoliterackie (Kobiety - muzy Mickiewicza), ale także takie, które dają miłą rozrywkę i relaks, jak np. Święto czekolady – brzmi ciekawie…  i smacznie.

 

Bibliotekarze najczęściej przeprowadzają zajęcia w oparciu o prezentacje multimedialne w PowerPoincie, w tym celu zabierają ze sobą potrzebny sprzęt.

 

Spotkania te dostarczają wiedzy i emocji nie tylko seniorom. Niejednokrotnie jeszcze w trakcie zajęć wywiązują się żywiołowe dyskusje i wymiana zdań. Starsi państwo, wśród których znajdują się np. emerytowani  nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, dysponują dużym zasobem wiedzy i doświadczenia, zaskakują znajomością tematu, niejednokrotnie uzupełniają to, co nie zostało zawarte w prelekcji.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN udostępnia pensjonariuszom Centrum również swoje zbiory. Na podstawie sporządzonych list, seniorom dostarcza się niewielkie partie książek, głównie nowości, ze szczególnym uwzględnieniem biografii i najnowszej historii Polski.

 

Współpraca PBW z ośrodkiem pobytu seniorów trwa od czterech lat, układa się bardzo dobrze. Świadczy o tym podpisana w 2015 r. formalna umowa o współpracy. Kierowniczką Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 jest Pani Agata Kowalczyk, która animuje działalność placówki, a także kontakty z bibliotekarzami. Dzięki jej inicjatywie, aktywności i życzliwemu przyjmowaniu, bibliotekarze odwiedzają ośrodek mniej więcej co miesiąc, z wyjątkiem okresu wakacyjnego. W czerwcu 2015 r. bibliotekarze PBW zrealizowali cykl zajęć w ramach trwających obchodów Dni Seniora.

galeria zdjęć