Misja Biblioteki


 

 

 

 

MISJĄ BIBLIOTEKI
jest utrzymanie najwyższego profesjonalnego poziomu swej działalności
w celu aktywnego wspierania procesów edukacyjnych,
zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów
oraz zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych użytkowników,
zapewnienie dostępu do źródeł informacji
niezbędnych w budowaniu
społeczeństwa informacyjnego,
rozbudowa informatycznej sieci bibliotecznej,
utrzymanie międzynarodowego
Certyfikatu Sytemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
.