Charakterystyka zbiorów


1. Zbiory
(stan na 31.12.2017)


 

Rodzaj zbiorów Liczba
 PBW LUBLIN  książki 158 871
 czasopisma 10 554
 zbiory audiowizualne 24 077
 Filia w Janowie
 Lubelskim
 książki 28 023
 czasopisma 1 993
 zbiory audiowizualne 289
 Ogółem  książki       186 894      
 czasopisma  12 547
 zbiory audiowizualne  24 366

 

 

 

2. Struktura księgozbioru

PBW w Lublinie


Filia w Janowie Lubelskim