Zbiory


1. Zbiory
(stan na 31.12.2018)


 

Rodzaj zbiorów Liczba
 PBW LUBLIN  książki 158 989
 czasopisma 10 249
 zbiory audiowizualne 24 303
 Filia w Janowie
 Lubelskim
 książki 28 025
 czasopisma 2 018
 zbiory audiowizualne 292
 Ogółem  książki       187 014      
 czasopisma  12 267
 zbiory audiowizualne  24 595

 

 

 

2. Struktura księgozbioru

PBW w Lublinie


Filia w Janowie Lubelskim