Zbiory


1. Zbiory
(stan na 31.12.2019)


 

Rodzaj zbiorów Liczba
 PBW LUBLIN  książki 159 039
 czasopisma 10 355
 zbiory audiowizualne 24 367
 Filia w Janowie
 Lubelskim
 książki 27 855
 czasopisma 2 040
 zbiory audiowizualne 294
 Ogółem  książki       186 894      
 czasopisma  12 395
 zbiory audiowizualne  24 661

 

 

 

2. Struktura księgozbioru

PBW w Lublinie


Filia w Janowie Lubelskim