Charakterystyka zbiorów


1. Zbiory
(stan na 31.12.2016)


 

Rodzaj zbiorów Liczba
 PBW LUBLIN  książki 158 696
 czasopisma 10 505
 zbiory audiowizualne 24 034
 Filia w Janowie
 Lubelskim
 książki 27 864
 czasopisma 1 971
 zbiory audiowizualne 288
 Ogółem  książki       186 560      
 czasopisma  12 476
 zbiory audiowizualne  24 322

 

 

 

2. Struktura księgozbioru