Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej 

Bibliografia oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny