Repetytoria


Język polski - omówiono tu dokładnie egzamin maturalny, jego przebieg i zakres obowiązującego materiału. Książka zawiera omówienie zagadnień z wiedzy o języku, teorii literatury, historii literatury i kultury, motywów literackich, publicystyki i mediów.
Do sprawdzenia wiedzy służą zamieszczone przy każdym rozdziale testy i arkusze wraz z kluczami odpowiedzi.Język angielski - obejmuje cały zakres tematyczny wymagany na egzaminie maturalnym dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Ułatwia powtarzanie materiału, zawiera dokładne opracowanie poszczególnych zadań maturalnych.
Do książki dołączono płytę CD do ćwiczeń rozumienia ze słuchu.Język niemiecki - materiał zawarty w książce podzielono według zakresów tematycznych obowiązujących na maturze z języka niemieckiego (np. Człowiek, Dom, Szkoła). Każdy rozdział zawiera bogaty materiał ilustracyjny, ćwiczenia przygotowujące do rozumienia tekstów słuchanych i rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem. Do książki dołączono płytę CD.

Historia - przedstawione tu zadania obejmują zagadnienia z historii powszechnej i historii Polski. Dotyczą zarówno zakresu podstawowego jak i rozszerzonego. Publikacja zawiera informacje o strukturze i formie egzaminu, zadania i odpowiedzi, tematycznie i chronologicznie pogrupowane zagadnienia, tablice, tabele. Na końcu każdego rozdziału znajduje się kalendarium.

Geografia - pozycja przydatna zarówno dla maturzystów, jak i osób pragnących utrwalić i poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu. Książka uwzględnia najnowszą podstawę programową i opatrzona jest licznymi tabelami, mapami, wykresami i zdjęciami. Każde omawiane zagadnienie poprzedzono wykazem podstawowych terminów z nim związanych. Ponadto publikacja zawiera przykłady zadań maturalnych z lat ubiegłych.

Chemia - repetytorium przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przygotowujących się do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Książka zawiera zwięzłe omówienie najważniejszych pojęć chemicznych, liczne tabele, rysunki i diagramy ułatwiające powtórzenie i zapamiętanie przedstawionego materiału. Przy każdym rozdziale umieszczono pytania kontrolne wraz z odpowiedziami.

Matematyka - zawiera materiał dla zakresu podstawowego i rozszerzonego (oznaczony kolorem zielonym) zgodny z podstawą programową i standardami wymagań maturalnych ogłoszonymi przez MEN i Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Obok części teoretycznej umieszczono szereg zadań o różnym stopniu trudności.Biologia - zawiera różnorodne zadania, dzięki którym materiał można powtórzyć, uzupełnić i usystematyzować. Umożliwiają one ćwiczenie podstawowych umiejętności, takich jak: analiza tekstów, wykresów, schematów - sporządzanie wykresów - stawianie hipotez - formułowanie problemów badawczych - projektowanie doświadczeń. W książce znajdują się odpowiedzi do poszczególnych zadań oraz sposób ich oceniania.

Fizyka - książka przydatna dla maturzystów i kandydatów na studia medyczne i przyrodnicze. Prezentuje zagadnienia z zakresu kinematyki, dynamiki, własności ciał, termodynamiki, grawitacji, elektrostatyki, prądu, ruchu harmonicznego, optyki, fal i akustyki, magnetyzmu, fizyki atomu, fizyki jądrowej i astronomii z astrofizyką.
Zawiera przykładowe pytania testowe wraz z rozwiązaniami, liczne tabele, rysunki, schematy.

Wiedza o społeczeństwie - repetytorium składa się z 4 części:
- społeczeństwo,
- polityka,
- państwo i prawo,
-świat, Europa, Polska.
Przedstawione tu wiadomości uzupełnione są bogatym materiałem ilustracyjnym, listami z polecanymi publikacjami oraz quizami sprawdzającymi wiedz


oprac. Joanna Tarasiewicz