Forum dla nauczycieli - informacje dla autorów


 


W ramach współpracy z lubelskim środowiskiem nauczycieli Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie udostępnia stronę internetową tym wszystkim, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Prosimy o nadsyłanie scenariuszy, programów autorskich, artykułów czy prezentacji multimedialnych drogą e-mailową na adres:

maciej.sztorc@ken.pbw.lublin.pl

 

Zasady publikacji:

* zamieszczone prace stanowią opracowania autorskie i nie będą poddawane korekcie,
* redakcja serwisu nie odpowiada za treść publikowanych materiałów,
* przesłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że posiada prawa autorskie do przesłanych materiałów i  ponosi całkowitą odpowiedzialość za treść publikacji,
* redakcja serwisu zastrzega sobie możliwość wycofania z publikacji materiałów obraźliwych i niezwiązanych z tematyką serwisu,
* nadesłane publikacje powinny zawierać imię i nazwisko autora oraz adres placówki oświatowej
.

 

Autorom zamieszczonych na stronie internetowej prac wydane będą
zaświadczenia o publikacji.

 

FORUM