Medioteka Języka NiemieckiegoMEDIOTEKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Medioteka prowadzona jest w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych PBW pod patronatem Goethe-Institut w Warszawie.

Oferta Medioteki skierowana jest do nauczycieli języka niemieckiego.


 

Dyżury metodyczne dla nauczycieli germanistów


W czwartki w godz. 9:15-10:15 w Mediotece pełni dyżur doradca metodyczny języka niemieckiego, mgr Wiesława Wąsik.
Serdecznie zapraszamy na konsultacje nauczycieli germanistów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 


Zbiory Medioteki

  • słowniki, encyklopedie,
  • podręczniki,
  • materiały metodyczne,
  • programy dydaktyczne,
  • materiały krajoznawcze na temat krajów niemieckojęzycznych,
  • media audiowizualne  - filmy, dokumenty dźwiękowe, programy elektroniczne,
  • wybrane czasopisma w języku niemieckim

 

Godziny otwarcia

Medioteka Języka Niemieckiego zaprasza
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00
(I piętro, pokój 7).

 

Regulamin MediotekiKontakt:

Wiesława Wąsik
e-mail: wasikw9@gmail.com

 

  KATALOG  MEDIOTEKI