KONKURSY


 Konkursy - rok szkolny 2017/2018

 

Czytanie jest przygodą  

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości
Kornela Makuszyńskiego

CZYTANIE JEST PRZYGODĄ


pod patronatem

Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka,  Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty,  Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin,  Pani Anny Wende-Surmiak, Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego
w Zakopanem,
Pani Karoliny Kępczyk, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie

 

organizatorzy konkursu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie,  Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego  w Lublinie

 

Regulamin

 Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny  


 V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim
Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny

pod patronatem 

Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
oraz Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

organizatorzy konkursu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie 


Regulamin

  

„Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego” 2018-03-06
 

Uprzejmie informujemy, że kolejny etap konkursu
odbędzie się 23 marca 2018 roku w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
przy ulicy Magnoliowej 8 o godzinie 11.00 w auli.

Uczestników prosimy o stawienie się na godzinę 10.30 do sali konferencyjnej.


 

„Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego” 2018-03-01
 

Wykaz uczniów laureatów etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu

Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego

w kategorii:


Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego 2018-01-05
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
wraz z doradcami metodycznymi
języka angielskiego i niemieckiego m. Lublin

ogłaszają
III edycję konkursu
dla uczniów gimnazjów województwa lubelskiego

 

„Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego”

 

w kategorii:

  • kultura i realioznawstwo Związku Australijskiego (Australia)
  • kultura i realioznawstwo Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Lichtensteinu (Szwajcaria i Lichtenstein)

 

       Regulamin

 

       Terminarz:

do 12.01.2018 – zgłoszenie zespołów do konkursu

między 19.02.2018 - 23.02.2018  – I etap szkolny

do 26.02.2018  – dostarczenie protokołów na adres mailowy pbwlublin@gmail.com


01.03.2018
– wyniki I etapu i lista szkół i zespołów zakwalifikowanych do II etapu na stronie internetowej biblioteki http://ken.pbw.lublin.pl

23.03.2018 – etap okręgowy

27.03.2018 – wyniki II etapu i lista szkół i zespołów zakwalifikowanych do III etapu: http://ken.pbw.lublin.pl

24.04.2018 Finał – III etap wojewódzki, ogłoszenia wyników oraz wręczenie naród.