KONKURSY


 Konkursy - rok szkolny 2017/2018

 

Czytanie jest przygodą  

Wyniki
IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości
Kornela Makuszyńskiego

CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

 

 

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości
Kornela Makuszyńskiego

CZYTANIE JEST PRZYGODĄ


pod patronatem

Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka,  Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty,  Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin,  Pani Anny Wende-Surmiak, Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego
w Zakopanem,
Pani Karoliny Kępczyk, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie

 

organizatorzy konkursu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie,  Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego  w Lublinie

 

Regulamin

 Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny  


 V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim
Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny

pod patronatem 

Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
oraz Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

organizatorzy konkursu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie 


Regulamin

Wyniki konkursu

  

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2018

VII edycja wojewódzkiego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018
pod hasłem
Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika

 

organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
we współpracy
z Miejską Biblioteką Publiczną  im. H. Łopacińskiego - Filia 31 w Lublinie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Lublinie


Regulamin
 


„Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego” 2018-04-24
 

 

Informujemy, że Finał III edycji wojewódzkiego konkursu
odbędzię się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00
w XXIII Liceum Ogólnokształcym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
(
Lublin ul. Józefa Poniatowskiego 5)

 


 

 

„Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego”

 

   

Wyniki zespołów po II etapie konkursu

 Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego

w kategorii:

 


Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego 2018-01-05
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
wraz z doradcami metodycznymi
języka angielskiego i niemieckiego m. Lublin

ogłaszają
III edycję konkursu
dla uczniów gimnazjów województwa lubelskiego

 

„Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego”

 

w kategorii:

  • kultura i realioznawstwo Związku Australijskiego (Australia)
  • kultura i realioznawstwo Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Lichtensteinu (Szwajcaria i Lichtenstein)

 

       Regulamin

 

       Terminarz:

do 12.01.2018 – zgłoszenie zespołów do konkursu

między 19.02.2018 - 23.02.2018  – I etap szkolny

do 26.02.2018  – dostarczenie protokołów na adres mailowy pbwlublin@gmail.com


01.03.2018
– wyniki I etapu i lista szkół i zespołów zakwalifikowanych do II etapu na stronie internetowej biblioteki http://ken.pbw.lublin.pl

23.03.2018 – etap okręgowy

27.03.2018 – wyniki II etapu i lista szkół i zespołów zakwalifikowanych do III etapu: http://ken.pbw.lublin.pl

24.04.2018 Finał – III etap wojewódzki, ogłoszenia wyników oraz wręczenie naród.