KONKURSY


Rok szkolny 2019/2020

 

VII Ogólnopolski
Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski –
nasz współczesny
"

 

pod patronatem 

  Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
Ojca Mateusza Pindelskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów                  
Pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego
Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin
Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty
Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie

 

Organizatorzy:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

 

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową

 

 


 

 VI Ogólnopolski
Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego
CZYTANIE JEST PRZYGODĄ


pod patronatem

Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka
Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin
Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty
Pani Anny Wende - Surmiak, Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego - Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
Pani Karoliny Kępczyk, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

 

Organizatorzy:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

 

Regulamin


 

Rok szkolny 2018/2019

 

V Ogólnopolski
Konkurs Literacki o Twórczości
Kornela Makuszyńskiego
CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

pod patronatem

Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka
Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty
Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin
Pani Karoliny Kępczyk, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Pani Anny Wende-Surmiak, Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem

 

Organizatorzy:
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
  Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego  w Lublinie


Regulamin

 Wyniki V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ


      


 

VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim

"Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny"

 

pod patronatem 

 Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty
Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie


organizatorzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

Regulamin

Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim
"Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny"


„Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego” 2019-02-08
 

Wyniki zbiorcze zespołów uzyskane w Finale IV Wojewódzkiego Konkursu „Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego”
w kategorii: Kultura i realioznawstwo Nowej Zelandii i Niemiec


  *

Wykaz laureatów etapu okręgowego IV edycji Wojewódzkiego Konkursu "Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego”

 

Wyniki etapu okręgowego w poniższych linkach:

*

Wyniki etapu szkolnego IV edycji Wojewódzkiego Konkursu "Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego”

 

Wyniki etapu szkolnego w poniższych linkach:

 

Organizatorzy konkursu:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie (pełniąca funkcję Koordynatora)
doradca metodyczny języka angielskiego m. Lublin

doradca metodyczny Medioteki Języka Niemieckiego

 

Regulamin

 

 


Rok szkolny 2017/2018

 

 

Czytanie jest przygodą  

Wyniki
IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości
Kornela Makuszyńskiego

CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

 

 

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości
Kornela Makuszyńskiego

CZYTANIE JEST PRZYGODĄ


pod patronatem

Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka,  Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty,  Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin,  Pani Anny Wende-Surmiak, Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego
w Zakopanem,
Pani Karoliny Kępczyk, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie

 

organizatorzy konkursu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie,  Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego  w Lublinie

 

Regulamin

 Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny  


 V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim
Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny

pod patronatem 

Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
oraz Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

organizatorzy konkursu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie 


Regulamin

Wyniki konkursu