Bibliografia oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny - informacjeElektroniczna baza Bibliografia oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny jest kontynuacją wydanej wcześniej w formie książkowej adnotowanej bibliografii oświaty Lublina i Lubelszczyzny za lata 1944-1974, 1975-1994 i 1995-1998. W bazie odnaleźć można informacje dotyczące historii poszczególnych placówek oświatowych, imprez kulturalnych
odbywających się w szkołach, biografii nauczycieli i wiele innych ciekawych informacji dotyczących szkolnictwa i oświaty na Lubelszczyźnie.

Baza tworzona jest w oparciu o lubelskie dzienniki ("Dziennik Wschodni"; "Kurier Lubelski" i "Gazetę Wyborczą", dodatek lubelski), czasopisma krajowe (np.: "Ad rem", "Przegląd Historyczno-Oświatowy") oraz książki, fragmenty książek i artykuły w pracach zbiorowych.

Drukowane edycje bibliografii za lata 1944-1998:

1) „Wybrane problemy oświaty i szkolnictwa w Lubelskiem w latach 1944–1974. Bibliografia. Cz. 1-2”.  Lublin 1979
Cz. I - plik w formacie PDF
Cz. II - plik w formacie PDF

2) „Wybrane problemy oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny : bibliografia adnotowana za lata 1975-1994”. Lublin 1997
plik w formacie PDF

3) „Wybrane problemy oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny : bibliografia adnotowana za lata 1995-1998”. Lublin 2002
plik w formacie PDF