Przysposobienie biblioteczne dla studentów


Biblioteka prowadzi przysposobienie biblioteczne dla grup studentów kierunków humanistycznych i pedagogicznych uczelni lubelskich.

Celem zajęć jest zapoznanie ze strukturą organizacyjną PBW, rodzajami gromadzonych zbiorów, zasadami korzystania z warsztatu informacyjnego (katalogi tradycyjne, komputerowe bazy zbiorów, kartoteki zagadnieniowe).

Kontakt:
Wydział Informacji i Informatyzacji
tel. 81 532-80-49 w. 14