Przysposobienie biblioteczne dla studentów


Biblioteka prowadzi przysposobienie biblioteczne dla grup studentów kierunków humanistycznych i pedagogicznych uczelni lubelskich.

Celem zajęć jest zapoznanie ze strukturą organizacyjną PBW, rodzajami gromadzonych zbiorów, zasadami korzystania z warsztatu informacyjnego (katalogi komputerowe i tradycyjne, kartoteki zagadnieniowe, e-czytelnia publikacji naukowych ACADEMICA, e-czytelnia IBUK Libra).

Kontakt:
Wydział Informacji i Informatyzacji
tel. 81 532 80 49 w. 14