Lekcje biblioteczne


ROK SZKOLNY 2019/2020

Zachęcamy nauczycieli do skorzystania z oferty lekcji bibliotecznych prowadzonych bezpłatnie przez naszych nauczycieli bibliotekarzy.  Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w siedzibie Państwa szkoły. 


Wycieczka edukacyjna do biblioteki pedagogicznej może stanowić atrakcyjną formę zajęć, np. w ramach ścieżki czytelniczej i medialnej. Zetknięcie się uczniów z większą biblioteką umożliwia poznanie nowoczesnego warsztatu informacyjnego, uczy samodzielnego korzystania ze zbiorów innych bibliotek niż szkolna.


Terminy lekcji prosimy ustalać telefonicznie:
tel.: 81 532 80 49 w. 14 
- Wydział Informacji i Informatyzacji   

 


EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - klasy 4-6

SZKOŁA PODSTAWOWA - klasy 7-8

 

SZKOŁY ŚREDNIE