Konsultacje dla bibliotekarzy


Pracownicy naszej Biblioteki udzielają indywidualnych konsultacji warsztatowych nauczycielom bibliotekarzom w siedzibie PBW, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Istnieje możliwość instruktażu w miejscu pracy zainteresowanego bibliotekarza.  

 

Obszar tematyczny konsultacji Kontakt

 Zakup księgozbioru
 Ewidencja sumaryczna i szczegółowa wpływów
 Ewidencja ubytków
 Inwentaryzacja księgozbioru

 Ewa Mazurek

 tel. 81 532-69-16 w. 15

 Opracowanie formalne i rzeczowe księgozbioru
 Tworzenie warsztatu informacyjnego - katalogi

 Aneta Głowacka

 tel. 81 532-69-16 w. 15

 Zakup i ewidencja zbiorów audiowizualnych
 Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów
 audiowizualnych
 Tworzenie warsztatu informacyjnego -
 katalogi zbiorów audiowizualnych

 Luiza Kawka

 tel. 81 532-69-16 w. 13

 Prowadzenie kartoteki zagadnieniowej
 Zasady sporządzania opisów bibliograficznych

 Grażyna Kłos

 tel. 81 532-69-16 w. 14