Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


         W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej można korzystać m.in. z:

 

– zasobów edukacyjnych internetu,
– portali i serwisów oświatowych,
– baz danych i katalogów online bibliotek,
– bezpłatnych czasopism elektronicznych,
– zaso
bów bibliotek cyfrowych,
a także przygotowywać prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne. 

W efektywnym korzystaniu z internetu pomocą służą bibliotekarze.

 

 

Internetowe Centrum mieści się w Czytelni i jest czynne w godzinach pracy Biblioteki.

Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu ICIM.

 

ICIM powstało w ramach projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i  pedagogicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do użytku CZytelników otrzymaliśmy serwer i 6 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka + kopiarka + skaner).