Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


      

Zapraszamy do korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

              

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) powstało w efekcie realizacji projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i  pedagogicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu otrzymaliśmy serwer i 6 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka + kopiarka + skaner).

 
 
      

 

 
 

W ICIM można korzystać m.in. z:
– zasobów edukacyjnych internetu,
– portali i serwisów oświatowych,
– baz danych i katalogów online bibliotek,
– bezpłatnych czasopism elektronicznych,
– zasobów bibliotek cyfrowych,

 a także przygotowywać prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne. Przygotowane materiały można zapisać, można je również wydrukować. W efektywnym korzystaniu z internetu pomocą służą bibliotekarze.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej mieści się w Czytelni i jest czynne w godzinach pracy Biblioteki. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem ICIM i do jego przestrzegania.