Linki


 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Instytucja Szkoleniowa Iskra - Edukacja Animacja Szkolenia

 

DLA BIBLIOTEKARZY

Biblioteka Narodowa

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP

WikiEduLinki - Edukacyjne zasoby Internetu

Ogólnopolski Portal Bibliotekarski
Polona
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Oddział w Lublinie

nvvvnn


 

Katalogi centralne

 

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KaRo
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny


Bazy Biblioteki Narodowej:

Katalogi centralne

Katalog Biblioteki Narodowej

Kartoteki wzorcowe

 

Wybrane biblioteki w Lublinie i województwie lubelskim

 

Lubelska Biblioteka Wirtualna
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Biblioteka Główna UMCS w Lublinie
 
Biblioteka Uniwersytecka KUL
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Dział Pedagogiczny Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach
Oddział Pedagogiczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

Opolskie Centrum Kultury. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach


Współpraca  

  Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
  Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach
  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
  Niepubliczne Przedszkole Językowe "Kraina Marzeń" w Lublinie
  Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim
  Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka 2" w Lublinie
  Przedszkole nr 5 w Lublinie
 

Przedszkole nr 13 w Lublinie 

  Przedszkole nr 25 w Lublinie
  Przedszkole nr 76 w Lublinie
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
  Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie
  Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
  Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie
  Szkoła Podstawowa nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie
  Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
  Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
  Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie
  Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Lublinie
  I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach
  III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
  XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
  Zespół Poradni nr 2 w Lublinie
  Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
  Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
  Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku
  Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach
  Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach