Linki


 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

DLA BIBLIOTEKARZY

Biblioteka Narodowa

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP

WikiEduLinki - Edukacyjne zasoby Internetu

Ogólnopolski Portal Bibliotekarski
Polona
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Oddział w Lublinie

nvvvnn

Biblioteki w Internecie - książnice narodowe w Europie, biblioteki
pedagogiczne i uniwersyteckie w Polsce

 

Katalogi centralne

 

 

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KaRo

 

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny


Bazy Biblioteki Narodowej:

Katalogi centralne i bibliografie

Katalog Biblioteki Narodowej

Kartoteki wzorcowe

 

Wybrane biblioteki w Lublinie i województwie lubelskim

 


 
 Lubelska Biblioteka Wirtualna
 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie


Biblioteka Główna UMCS w Lublinie

Biblioteka Uniwersytecka KUL
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
  Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Dział Pedagogiczny Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach

 

Oddział Pedagogiczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

Opolskie Centrum Kultury. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

  Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach


  Współpraca  

                              

Gimnazjum Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

  Gimnazjum Nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie
  Gimnazjum Nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
  Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach
  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
  Niepubliczne Przedszkole Językowe "Kraina Marzeń" w Lublinie
  Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim
  Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka 2" w Lublinie
  Przedszkole Nr 5 w Lublinie
 

Przedszkole Nr 13 w Lublinie 

  Przedszkole Nr 25 w Lublinie
  Przedszkole nr 76 w Lublinie
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
  Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych
  Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
  Szkoła Podstawowa Nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie
  Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich
  Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie
  Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Lublinie
  I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach
  III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
  XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
  Zespół Poradni Nr 2 w Lublinie
  Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
  Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
  Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku
  Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach
  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach