Kraśnik

Dział Pedagogiczny
Biblioteki Szkolnej
Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku


Strona główna

O bibliotece

Zbiory biblioteki

Katalogi on-line

Zestawienia bibliograficzne

Oferta usług edukacyjnych

Aktualności

Linki

Zestawienia bibliograficzne

 


SZKOLNICTWO ZA GRANICĄ

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2008KSIĄŻKI:

1.        BOCHNIARZ, Agnieszka
System edukacyjny w Chińskiej Republice Ludowej / Agnieszka Bochnierz // W: Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej / pod red. Mariana Ochmańskiego. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1997. – S. 129-140   40292

2.        BOGUCKI, Jacek
Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym (na przykładzie Holandii) / Jacek Bogucki // W: Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej / pod red. Mariana Ochmańskiego. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1997. – S. 111-118   40292

3.        CYLKOWSKA-NOWAK, Mirosława
Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie / Mirosława Cylkowska-Nowak // W: Pedagogika. T. 2 : podręcznik akademicki / red. nauk. Zbigniew Kwieciński i Bogusław Śliwerski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 367-382   41350/II, 41351/II, 42382/II

4.        DZIEWULAK, Dobromir
Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. – Warszawa : „Żak”, 1997. – 166 s.   40387

5.        KĘPSKI, Czesław
Szkoła we Francji i jej nauczyciele / Czesław Kępski // W: Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej / pod red. Mariana Ochmańskiego. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1997. – S. 119-128   40292

6.        MATLAKIEWICZ, Alina
Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii / Alina Matlakiewicz. – Warszawa : „Żak”, 2003. – 333 s.   41304

7.        MAZIŃSKA, Magdalena
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej / Magdalena Mazińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 68 s.   41998

8.        MOŻLIWOŚCI i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym / pod red. Mariana Ochmańskiego. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1999. - 282 s.   40666

9.        PACHOCIŃSKI, Ryszard
Pedagogika porównawcza : podręcznik akademicki. Wyd. 2 popr. i uzup. / Ryszard Pachociński. – Warszawa : „Żak”, 2007. – s. 350   42262

10.    PRĮCHA, Jan
Pedagogika porównawcza : podstawy międzynarodowych badań oświatowych : podręcznik akademicki / Jan Prįcha, red. nauk. Bogusław Śliwerski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – s. 377   42387

11.    SAWICKA-WILGUSIAK, Sabina
Włoski system szkolnictwa / Sabina Sawicka-Wilgusiak. – Warszawa : „Żak”, 2003. – 296 s.   41620

12.    SCHÄFER, Hans Peter
Drogi w przyszłość? : tendencje rozwojowe w kształceniu zawodowym w Niemczech, Szwecji i Republice Czeskiej // W: Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Stefana Mieszalskiego, Mirosława S. Szymańskiego. – Warszawa : „Żak”, 1995. – S. 229-247   40562

13.    WUJEK, Tadeusz
Oświata i szkolnictwo w krajach arabskich / Tadeusz Wujek. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 426 s.   32406

14.    WYCZESANY, Janina
Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia. Wyd. 5 poszerz. i zm. / Janina Wyczesanych. – Kraków : Impuls, 2005. – S. 165-180: Rozwój szkolnictwa specjalnego dla osób upośledzonych umysłowo we Francji   40418, 41727

15.    WYCZESANY, Janina
Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia. Wyd. 5 poszerz. i zm. / Janina Wyczesanych. – Kraków : Impuls, 2005. – S. 180-189: Szkolnictwo specjalne dla osób upośledzonych umysłowo w Belgii   40418, 41727


Artykuły z czasopism:

16.    ADAMEK, Irena
Szkoła podstawowa w Czechach / Irena Adamek, Agata Vlaskova // Życie Szkoły .-2005 , nr 6 , s. 58-59

17.    AL-KHAMISY, Danuta
Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie / Danuta Al-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu .-2006 , nr 5 , s. 24-28

18.    AL-KHAMISY, Danuta
Wspieranie rozwoju dziecka na Ukrainie / Danuta Al-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu .-2006 , nr 6 , s. 28-31

19.    AULICH, Maria
Znad Mozy bliżej Unii Europejskiej / Maria Aulich, Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 50, s. 8-9

20.    BIAŁAS, Maciej
Działalność edukacyjna organizacji muzycznych w Stanach Zjednoczonych / Maciej Białas // Wychowanie Muzyczne w Szkole .-2007 , nr 2 , s. 5-15

21.    BOLANOWSKA, Monika
Po turecku. [Cz. 1] / Monika Bolanowska // Matematyka .-2006 , nr 8 , s. 12-16

22.    BOLANOWSKA, Monika
Po turecku. [Cz. 2] / Monika Bolanowska // Matematyka .-2006 , nr 10 , s. 16-18

23.    BOLANOWSKA, Monika
Po turecku. [Cz. 3] / Monika Bolanowska // Matematyka .-2007 , nr 2 , s. 79-82

24.    BÖLTER, Iwona
Dualne kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec / Iwona Bölter // Nowa Szkoła .-2007 , nr 7 , s. 37-42

25.    BYBLUK, Marian
Meandry rozwoju edukacji w Rosji / Marian Bybluk // Nowa Szkoła .- 2005 , nr 8 , s. 45-50

26.    DOMIN, Jan
Nauczanie fizyki we Francji / Jan Domin // Fizyka w Szkole. – 2000, nr 5, s. 272-273

27.    DRACHAL, Halina
Znad modrego Dunaju bliżej Unii Europejskiej / Halina Drachal, Beata Igielska // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 35, s. 8-9

28.    DYBAŚ, Magdalena
Kondycja bułgarskiego uniwersytetu i jego miejsce w społeczeństwie / Magdalena Dybaś // Wychowanie na co Dzień .-2007 , nr 9 , s. 7-10

29.    DZIERZGOWSKA, Irena
Edukacyjna podróż po Europie / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły .-2007 , nr 6 , s. 29-32

30.    DZIURZYŃSKA, Teresa
Genewska mozaika / Teresa Dziurzyńska //

31.    GÓRNIEWICZ, Józef
Proces Boloński w systemie szkolnictwa wyższego w Europie - główne postulaty / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień .-2004 , nr 12 , s. 3-7

32.    GRONKIEWICZ , Monika
Nauczanie początkowe w Szwecji / Monika Gronkiewicz // Życie Szkoły .-2004 , nr 6 , s. 50-54

33.    GRONKIEWICZ, Monika
Nauczanie dzieci młodszych w Szwecji / Monika Gronkiewicz // Życie Szkoły .-2005 , nr 5 , s. 54-59

34.    GRZEGORZEWSKA, Sylwia
System oświatowy Niemiec / Sylwia Grzegorzewska // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 48-52

35.    GRZEGORZEWSKA, Sylwia
Szkolnictwo podstawowe w Holandii / Sylwia Grzegorzewska // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, s. 120-124

36.    GURNIK, Grażyna
Edukacja latynoamerykańska / Grażyna Gurnik // Edukacja .-2007 , nr 3 , s. 92-104

37.    GURNIK, Grażyna
Oświatowe tango – reformowanie edukacji po argentyńsku / Grażyna Gurnik // Edukacja. – 2002, nr 4, s. 91-96

38.    JANIK, Renata
Edukacja w Szwecji / Renata Janik, Monika Gronkiewicz // Życie Szkoły .-2003 , nr 8 , s. 498-502

39.    JANOWSKI, Andrzej
Tendencje oświatowe w rozwiniętych krajach Zachodu / Andrzej Janowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2002 , nr 2 , s. 6-11

40.    JANOWSKI, Andrzej
Tendencje oświatowe w rozwiniętych krajach Zachodu / Andrzej Janowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 6-11

41.    JANUSZEWSKA-WARYCH, Maria
Teoria i praktyka edukacji muzycznej w Rosji / Maria Januszewska-Warych // Wychowanie Muzyczne w Szkole .-2005 , nr 2 , s. 10-18

42.    JURKOWSKA, Anetta
Kształcenie zawodowe we Flandrii – spostrzeżenia z wizyty studyjnej do Belgii / Anetta Jurkowska // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 4, s. 10-13

43.    AMIŃSKA, Dorota
Wyjazd studyjny do Holandii / Dorota Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu .-2006 , nr 10 , s. 23-25

44.    KAMIŃSKA, Krystyna
Szkolnictwo podstawowe w krajach Unii Europejskiej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu .-2002 , nr 7 , s. 404-408

45.    KOŁTUN, Andrzej
Oświata we Włoszech : podstawowe założenia reformy / Andrzej Kołtun // Ad rem .-2005 , nr 3 , s. 33-35

46.    KOSZYK, Irena
Praca z uczniem uzdolnionym w Austrii / Irena Koszyk // Dyrektor Szkoły .-2005 , nr 5 , s. 25-28

47.    KOŚĆ, Ilona
Edukacja po szwedzku / Ilona Kość // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 50-57

48.    KOWALCZYK, Maria
Kilka uwag o szkolnictwie specjalnym na Węgrzech // Maria Kowalczyk, Barbara Krauzowicz // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 3, s. 176-178

49.    KOWALSKA, Małgorzata
System edukacji we Francji / Małgorzata Kowalska // Wiadomości Historyczne .-2007 , nr 6 , s. 46-48

50.    KOZIEBRODZKA, Maria
Matematyka w szkołach USA. Cz. 1 / Maria Koziebrodzka // Matematyka .-2005 , nr 5 , s. 10-16

51.    KOZIEBRODZKA, Maria
Matematyka w szkołach USA. Cz. 2 / Maria Koziebrodzka // Matematyka .-2005 , nr 6 , s. 12-22

52.    KOZIELEWSKA-KAŁKA, Wanda
Jak uczą za granicą? : szkoła w Szwecji / Wanda Kozielewska-Kałka // Dyrektor Szkoły .-2003 , nr 12 , s. 49-52

53.    KUCHARCZYK, Jarosław
System oświatowy w Berlinie / Jarosław Kucharczyk // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 4, s. 53-58

54.    KUJAWSKA, Iza
Znad Guldeny: bliżej Unii Europejskiej / Iza Kujawska, Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 42, s. 6-7

55.    KUJAWSKA, Iza
Znad Tamizy : bliżej Unii Europejskiej / Iza Kujawa, Beata Igielska // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 13, s. 6-7

56.    KULA, Ewa
Nauczyciel we współczesnej Europie w świetle międzynarodowych badań i raportów edukacyjnych / Ewa Kula // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 1, s. 23-28

57.    KURANT, Barbara
Seminarium w Arhus : Dania / Barbara Kurant, Grażyna Bednarczyk // Życie Szkoły .-2006 , nr 5 , s. 52-55

58.    KUSZAK, Kinga
Dziecko w roli nauczyciela / Kinga Kuszak // Wychowanie w Przedszkolu .-2007 , nr 4 , s. 14-17

59.    LUBOMIRSKA, Krystyna
Edukacja przedszkolna w Hiszpanii / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 1, s. 26-30

60.    MALINOWSKI, Ludwik
Edukacja nauczycieli w Europie / Ludwik Malinowski // Nowa Szkoła. – 2004, nr 5, s. 43-45

61.    MATYJASZCZYK, Elżbieta
Praca szkół i przedszkoli w Austrii i Niemczech / Elżbieta Matyaszczyk // Nowe w Szkole. – 2004, nr 5, s. 16-18

62.    MERCAT-ZAWLIK, Joanna
Matematyka w szkole we Francji / Joanna Mercat-Zawlik // Matematyka .-2006 , nr 3 , s. 16-20

63.    MICHUŁKA, Dorota
Reforma dokonana... w Finlandii / Dorota Michułka, Outi Aaltonen // Polonistyka .-2006 , nr 9 , s. 6-11

64.    MIROSŁAW, Klaudia
Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colmans / Klaudia Mirosław // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2007 , nr 5 , s. 55-56

65.    MUCHA, Danuta
Szkolnictwo podstawowe w Gwatemali / Danuta Mucha // Życie Szkoły .-2006 , nr 8 , s. 56-60

66.    MUSZCZYŃSKI, Leszek
System edukacji w Luksemburgu / Leszek Muszczyński // Dyrektor Szkoły .-2008 , nr 4 , s. 29-30

67.    NIEUWAŻNY, Andrzej
Uczyć się dla Napoleona / Nieuważny Andrzej // Wiadomości Historyczne .-2006 , nr 4 , s. 11-16

68.    OCH, Janusz
Orientacja i poradnictwo zawodowe na przykładzie Francji / Janusz Och // Wiadomości Opinie Myśli .-2004 , nr 3 , s. 39-44

69.    PACHOCIŃSKI, Ryszard
Oświata w prezydenckiej kampanii wyborczej w USA / Ryszard Pachociński // Nowa Szkoła .-2001 , nr 4 , s. 52-54

70.    PAJĄK, Ewa
Stan i perspektywy szkolnictwa w Bułgarii: nauczanie języka angielskiego w krajach kandydujących do Unii Europejskiej / Ewa Pająk // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 54-58

71.    PALUCH, Piotr
Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Niemczech / Piotr Paluch // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne .-2006 , nr 11-12 , s. 48-52

72.    PARCZEWSKA, Teresa
Szkolnictwo w Anglii / Teresa Parczewska // Życie Szkoły .-2007 , nr 8 , s. 54-59

73.    PAWLAK, Robert
Amerykańskie reformy edukacyjne i dyskusje na temat ich skuteczności / Robert Pawlak // Kwartalnik Pedagogiczny .-2007 , nr 2 , s. 125-164

74.    PĘKOWSKA, Marzena
Kształcenie i dokształcanie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej / Marzena Pękowska // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 1, s. 29-35

75.    POTOCKA, Elżbieta
Japonia - wychowanie dla społeczeństwa / Elżbieta Potocka // Dyrektor Szkoły .-2003 , nr 9 , s. 50-54

76.    POTOCKI, Jacek
Szkolnictwo w Iraku po wojnie / Jacek Potocki // Dyrektor Szkoły .-2003 , nr 11 , s. 38-40

77.    PRZYBYLSKA, Luiza
System edukacji w Danii na przykładzie Szkoły Podstawowej w Hederslev i Szkoły Podstawowej w Vejen. Cz. 2 / Luiza Przybylska // Ad rem .-2005 , nr 3 , s. 38-40

78.    RABCZUK, Wiktor
Czy strategia edukacyjna Unii Europejskiej jest zagrożona? / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła .-2004 , nr 1 , s. 4-8

79.    RABCZUK, Wiktor
Wyrównywanie szans edukacyjnych we Francji / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła .-2006 , nr 9 , s. 49-53

80.    RODIG, Patrycja
System zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec / Patrycja Rodig // Edukacja.-2005 , nr 3 , s. 70-75

81.    RURKA, Anna
"Twoje niepowodzenia mnie interesują" : o przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji / Anna Rurka // Wychowanie w Przedszkolu.-2002 , nr 10 , s. 592-595

82.    RZESZUTKO, Barbara
Placówki oświatowe i biblioteki szkolne w Danii. Cz. 1 / Barbara Rzeszutko // Ad rem.-2004/2005 , nr 2 , s. 33-34

83.    SAWICKA-WIELGUSIAK, Sabina
Klasy Wielokulturowe we Włoszech / Sabina Sawicka-Wielgusiak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 51-52

84.    SCHUSTER, Herman Josef
Jakiej Edukacji potrzebuje Europa? / Herman Josef Schuster ; tł. Kornelia Śmigielska // Polonistyka. – 2002, nr 4, s. 196-200

85.    SIELATYCKI, Mirosław
Specjalne strefy edukacyjne - czy doświadczenia francuskie i brytyjskie mogą przydać się w Polsce? / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły.-2007 , nr 1 , s. 31-33

86.    SKIERT, Małgorzata
System kształcenia zawodowego w Niemczech / Małgorzata Skiert // Nowa Szkoła.-2002 , nr 3 , s. 42-47

87.    SKUP, Maria
System edukacji w Danii / Maria Skup // Dyrektor Szkoły .-2002 , nr 6 , s. 32-34

88.    SKUP, Maria
Szkolnictwo ponadpodstawowe w Danii / Maria Skup // Nowa Szkoła.-2001 , nr 5 , s. 53-55

89.    STANEK, Jolanta
Angielskie szkoły – moje wrażenia i obserwacje / Jolanta Stanek // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 3, s. 175-177

90.    STAŃKOWSKI, Bogdan
Wielokulturowość w szkole włoskiej / Bogdan Stańkowski // Edukacja i Dialog .-2004 , nr 3 , s. 68-72

91.    SUCZKOWA, Ludmiła
Szkolnictwo podstawowe na Ukrainie / Ludmiła Suczkowa // Życie Szkoły .-2007 , nr 1 , s. 63-64

92.    SZULC, Wita
Edukacja wielokulturowa w Izraelu / Wita Szulc // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 8, s. 21-25

93.    ŚLIWA, Beata
Systemy edukacyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Beata Śliwa // Nowa Szkoła .-2002 , nr 7 , s. 49-54

94.    ŚLIWERSKI, Bogusław
Autonomia szkół w Europie / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. – 2000, nr 2, s. 45-53

95.    TCHORZEWSKI, Andrzej, Michał
Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych / Andrzej Michał Tchorzewski // Edukacja. – 2002, nr 1, s. 5-15

96.    TOTOŃ, Przemysław
Prywatna szkoła Yarlet Hall w Anglii / Przemysław Totoń // Dyrektor Szkoły .-2003 , nr 10 , s. 44-47

97.    TYLKE, Ewa
Przedszkole w Bejrucie / Ewa Tylke // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 1, s. 21-22

98.    WALCZAK-DELANOIS, Barbara
Jakie nauczanie w Brukseli? / Dorota Walczak-Delanois // Polonistyka. – 2002, nr 4, s. 238-240

99.    WALLETT, Steven
Edukacja domowa w USA / Steven Wallett // Nowa Szkoła. – 2006, nr 7, s. 48-54

100. WIŚNIEWSKA- PAŹ, Barbara
Edukacja steinerowska - rozwój czy stagnacja / Barbara Wiśniewska-Paź // Nowa Szkoła .-2004 , nr 5 , s. 46-49

101. WOJCIECHOWSKA, Anna
Co kraj to obyczaj / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 32, s. 8

102. WOJCIECHOWSKA, Anna
Znad Sekwany: bliżej Unii Europejskiej / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 18, s. 8-9

103. ZAWIDNIAK, Ewa
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w USA / Ewa Zawidniak, Agata Majewicz, Piotr Majewicz // Życie Szkoły . - 2005 , nr 9 , s. 53-58

104. ZIELIŃSKA, Ewa
Z wizytą w Holandii / Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 2, s. 48-49

105. ZYZIK, Elżbieta
Edukacja wczesnoszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej / Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 1, s. 17-22

106. ŻYTA, Agnieszka
Opieka, wychowanie i edukacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Rosji / Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna . - 2006 , nr 2 , s. 116-121

                                                                                                                                     Oprac. Barbara Wielgus


Do góryPowrót do strony głównej