Kraśnik

Dział Pedagogiczny
Biblioteki Szkolnej
Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku


Strona główna

O bibliotece

Zbiory biblioteki

Katalogi on-line

Zestawienia bibliograficzne

Oferta usług edukacyjnych

Aktualności

Linki

Zestawienia bibliograficzne

 


SYLWETKI SŁAWNYCH POLSKICH PEDAGOGÓW

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1961-2012
Wydawnictwa zwarte:

1.     Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 175 s.   36067

2.     Inspiracje i źródła aktywności pedagogicznej Marii Grzegorzewskiej / Renata Olszowiec // W: Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel. – Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 117-123   42754

3.     Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. – 142 s.   28404

4.     Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. – Warszawa : [Czytelnik], 1961. – 284 s.   7096

5.     Janusz Korczak / Marek Jaworski. – Warszawa : „Interpress”, 1973. – 152 s.   21628

6.     Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1989. – 416 s.   33165/III

7.     Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. – Warszawa : ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 175 s.   36067

8.     Korczak / Stefan Wołoszyn. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. – 332 s.   28413, 28438

9.     Maria Grzegorzewska – twórczyni pedagogiki specjalnej – slady krakowskie / Janina Wyczesany // W: Krakowska pedagogika specjalna / pod red. Janiny Wyczesany. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – S. 22-27   43057

10.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 393 s.   40077, 40078, 40079

11.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 15-57: Jan Władysław Dawid – pedagog czasu niewoli   40077, 40078, 40079

12.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 58-106: Antoni Bolesław Dobrowolski – teoretyk samokształcenia   40077, 40078, 40079

13.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 84-106: Marian Falski – wychowawca pokoleń   40077, 40078, 40079

14.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 107-127: Maria Grzegorzewska – uczona o złotym sercu, kreatorka pedagogiki specjalnej w Polsce   40077, 40078, 40079

15.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 128-171: Sergiusz Hessen – twórca pedagogiki humanistycznej   40077, 40078, 40079

16.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 172-195: Aleksander Kamiński – pedagog praktycznego humanizmu   40077, 40078, 40079

17.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 196-219: Zenon Klemensiewicz – klasyk dydaktyki przedmiotowej   40077, 40078, 40079

18.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 220-249: Janusz Korczak – pedagog heroiczny   40077, 40078, 40079

19.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 250-273: Tadeusz Kotarbiński – jego związek z pedagogiką   40077, 40078, 40079

20.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 274-296: Zygmunt Mysłakowski – pedagog dwu epok   40077, 40078, 40079

21.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 297-324: Bogdan Nawroczyński – nauczyciel nauczycieli   40077, 40078, 40079

22.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 325-347: Kazimierz Sośnicki – uczeń Twardowskiego   40077, 40078, 40079

23.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 348-372: Stefan Szuman – uczony i artysta   40077, 40078, 40079

24.  Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 373-394: Kazimierz Twardowski – nauczyciel uczonych   40077, 40078, 40079

25.  Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej / Adam Orczyk. – Warszawa : „Żak”, cop. 2008. – 264-268: Janusz Korczak – pedagogika „mądrej miłości”   42601

 

Artykuły z czasopism:

26.  40-lecie pracy pedagogicznej prof. dr hab. Ireny Wojnar / Henryk Depta // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr  2 s. 298-302

27.  50-lecie pracy pedagogicznej prof. Czesława Kupisiewicza / Alicja Siemak-Tylikowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1996, nr 2, s. 289-291

28.  Aktualne problemy poznawania dziedzictwa A. Makarenki / Marian Bybluk // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1988, nr 2, s. 3-19

29.  Albert – wielki sztukmistrz koloru i pedagog XX wieku / Jagoda Barczyńska // Wychowanie i Plastyka. – 1998, nr 1 s. 22-28

30.  Aleksander Kamiński – życie, działalność, twórczość / Feliks Bocian // Biuletyn Pedagogiczny. – 1990, nr 1, s. 4-13

31.  Aleksander Kamiński jako wychowawca / Wiesław Wiczkowski // Opieka Wychowanie Terapia. – 1995, nr 2, s. 1-14

32.  Aleksander Kamiński kreatorem samorealizowania się młodzieży w aktywnych formach wypoczynku / Zofia Żukowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 4, s. 4-7

33.  Aleksander Lewin 1915-2002 / Marian Bybluk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 49-50

34.  Anna Domino (1897-1999) / Marlena Kilian // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 2, s. 93-94

35.  Anna Drath – prekursor badań nad problemem dysleksji w Polsce – nie żyje / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4-5, s. 25-26

36.  Antoni Gustaw Bem jako nauczyciel / Edward Kula // Warsztaty Polonistyczne. – 1994, nr 1, s. 95-98

37.  Bogdan Nawroczyński – zarys życia i twórczości / Anna Monko-Stanikowa // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1982,  nr 3-4, s. 3-23

38.  Czego nauczyłam się od Idy / Ludmiła Lewin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 8, s. 35-38
Sylwetka Idy Merżan

39.  Czesław Majorek (1938-2000). Życie i działalność naukowa / Jerzy Taternicki // Wiadomości Historyczne. – 2003, nr 3, s. 180-190

40.  Dlaczego Freinet ? / Mirosław Brzana // Życie Szkoły. – 1997, nr 5, s. 265-268

41.  Dorobek prof. Jana Czochralskiego / Paweł Tomaszewski //  Chemia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 9-19

42.  Dziadek : Kazimierz Lisiecki i jego ogniska / Piotr Klemt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1987, nr 8, s. 366-369

43.  Działalność naukowa i dydaktyczno-wychowawcza profesora Kazimierza Denka /  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 1, s. 3-8

44.  Działalność Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Orionistek we Włocławku w świetle myśli pedagogicznej ks. Alojzego Orione / Grażyna Klimczak // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7-8, s. 24-26

45.  Dzieło ks. Bronisława Markiewicza / Walerian Więch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 9, s. 37

46.  Eugeniusz Nurowski (1924-1998) / Katarzyna Werszka // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 3, s. 164-166

47.  Eugeniusz Romer – nauczyciel i wychowawca / Dobiesław Jędrzejczak // Geografia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 45-47

48.  Ewaryst Estkowski : nauczyciel, prekursor nowatorstwa pedagogicznego w XIX wieku (1820-1856) / Maria Tupaj // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 312-313

49.  Grzegorz Piramowicz – nauczyciel nauczycieli / Magda Czardybon // Życie Szkoły. – 1997, nr 8, s. 451-455

50.  Harcerstwo i polityka w poglądach Aleksandra Kamińskiego / Andrzej Janowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1990, nr 1, s. 27-36

51.  Helena Radlińska a współczesność / Stanisław Tokarczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1987, nr 8, s. 360-361

52.  Henryk Jordan i jego poglądy pedagogiczne / Marta Chymiuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1988, nr 6, s. 280-283

53.  Jadwiga Titz-Kosko (1902-1989) / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 5, s. 285-286

54.  Jan Bosco – wychowawca młodzieży / Kazimierz Misiaszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 4, s. 180-183

55.  Janusz Korczak : portret polityczny / Wiesław Theiss // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1994, nr 3, s. 43-55

56.  Janusz Korczak sam o sobie / Agnieszka Witkowska // Biblioteka –Szkolne Centrum Informacji. – 2012, nr 2, s. 4-11

57.  Jędrzej Śniadecki – wielki zapomniany / Jadwiga Kopczynska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 9-12

58.  Józef Lisowski (1921-1992) / Marek Wasiak // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 1, s. 38-39

59.  Józef Steller działacz oświatowy II Rzeczypospolitej / Hanna Markiewiczowi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 4, 36-37

60.  Józefa Joteyko / Małgorzata Kupisiewicz // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 2, s. 12

61.  Jubileusz prof. dr hab. Marii Cackowskiej / Florian Bartmiński // Życie Szkoły. – 2004, nr 1, s. 51-53

62.  Kazimierz Jeżewski – pedagog zapomniany  / Piotr Banasiak // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 3, s. 29-33

63.  Kazimierz Twardowski / Wincenty Okoń // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1991, nr 2, s. 53-68

64.  Koncepcja wychowania Stanisława Vincenta / Halina Swatek, Iwona Macioszek //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 52-56

65.  Ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912) – prekursor pedagogiki opiekuńczej w Polsce / Czesław Kustra // Wychowanie na co dzień. – 2000, nr 7-8, s. 29-33

66.  Laudatio dla prof. Wincentego Okonia / Stefan Mieszalski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1996, nr 2, s. 283-285

67.  Mało znani prekursorzy pedagogiki opiekuńczej / Henryk Fierek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1988, nr 10, s. 460-471

68.  Małomówny blady pan / Cezary Domański // Charaktery. – 2010, nr 9, s. 50-52 (dot. Jana Władysława Dawida)

69.  Marek Kotański (1942-2002) / Marian Kalinowski // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 3, s. 168-169

70.  Maria Grzegorzewska twórca polskiej pedagogiki specjalnej / Ewa Żabczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 10, s. 454-456

71.  Maria Rogowska-Falska : zarys działalności społeczno-wychowawczej / Maria Falkowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1987, nr 4, s. 81-103

72.  Moje wspomnienie profesora Ludwika Bandury (1904-1984) – w setną rocznicę urodzin / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 3, s. 23-25

73.  Na jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Anna Przecławskiej / Wiesław Theiss // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1996, nr 2, s. 293-296

74.  Na pograniczu psychologii i pedagogiki : Tadeusz Tomaszewski / Czesław Kulisiewicz // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 20, s. 16

75.  Natalia Machałowa – wielki pedagog ziemi kieleckiej / Joanna Kuternoga // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 6, s. 436-440

76.  Naukowość pedagogiki w ujęciu Kazimierza Sośnickiego / Stanisław Nalaskowski // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1-2, s. 12-15

77.  Nestor polskiej psychologii rozwojowej i wychowawczej – Stefan Szuman (1889-1972) / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 6, s. 342-346

78.  O matce / Jan Doroszewski // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 3-10

79.  Poglądy Bogdana Nawroczyńskiego / Wincenty Okoń // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1982, nr 3-4, s.
   23-37

80.  Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka / Mirosław Urbaczewski // Opieka Wychowanie Terapia. – 1996, nr 1, s. 5-11

81.  Pożegnanie profesora Romana Trześniowskiego (1909-2004) / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 4, s. 4-5

82.  Pożegnanie Profesora Wincentego Okonia / Bogusław Śliwerski // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 12, s. 35-36

83.  Prof. Tadeusz Tomaszewski (12 VII 1910 – 19 III 2000) / Ida Kurcz // Charaktery. – 2010, nr 7, s. 55

84.  Prof. Zbigniew Pietrasiński (24 IX 1926-30 VII 2010) / Andrzej Eliasz // Charaktery. – 2010, nr 9, s. 109

85.  Profesor dr Stefan Szuman jako nauczyciel / Anna Wyszyńska // Psychologia Wychowawcza. – 1982, nr 4, s. 465-474

86.  Profesor Ryszard Wroczyński / Tadeusz Pilch // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1988, nr 2, s. 233-237

87.  Profesor Tadeusz Wróbel / Grażyna Krajewska // Życie Szkoły. – 2004, nr 8, s. 56-59

88.  Profesor Wincenty Okoń / Tadeusz Lewowicki // Ruch Pedagogiczny. – 1989, nr 2-3, s. 147-152

89.  Profesor Zbigniew Antoni Zaborowski – wybitny uczony, psycholog społeczny, badacz stosunków międzyludzkich, struktury „ja”, samoświadomości (1928-2006) / Tomasz Rudowski // Opieka Wychowanie Terapia. – 2006, nr 3-4, s. 55-59

90.  Siostra Cecylia – Zofia Gawrysiak (1900-1998) / Władysław Gołąb // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 298-299

91.  Stulecie urodzin Bogdana Nawroczyńskiego / Mirosław Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1982, nr 3-4, s. 201-206

92.  System wychowawczy Marceliny Darowskiej / Teresa Bach-Olasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 1, s. 39-41

93.  Środki dydaktyczne w realizacji koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta / Halina Semenowicz // Oświata i Wychowanie. – 1982, nr 15, wersja B, s. 10-19

94.  Testament pedagogiczny Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 1, s. 32-36

95.  Trwałe wartości poglądów dydaktycznych Anieli Szycówny / Barbara Baraniak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1994, nr 3, s. 93-112

96.  W mozaice pamięci : Anna Przecławska (1929-2010) / Ewa Kozdrowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 5, s. 57-61

97.  W setną rocznicę urodzin Antoniego Makarenki / Marian Bybluk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1988, nr 8, s. 379-384

98.  Wanda Szuman – uosobienie dobroci / Beata Czerwińska-Organiściak // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, s. VI-IX

99.  Wędrówka ku śmierci / Cezary Domański // Charaktery. – 2009, nr 9, s. 56-58  (dot. Bronisława Bandrowskiego)

100.    Wiktor Kornowicz współtwórca Towarzystwa Burs i Stypendiów / Albin Kelm // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 58-60

101.    Wspominając profesor Marię Grzegorzewską i podążając po sladach jej studenckiej młodości w Uniwersytecie Jagiellońskim / Janusz Krężel // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 4, s. 243-251

102.    Wszechstronny agitator / Cezary Domański // Charaktery. – 2010, nr 11, s. 58-60

103.    Wychowanie jako „filtr” : inspiracje Aleksandra Kamińskiego / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4-5, s. 3-6

104.    Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne. Wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej / Barbara Smolińska-Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 46-50

105.    Zapomniana pionierka / Cezary W. Domański // Charaktery. – 2011, nr 12, s. 66-68  (dot. Anny Wyczółkowskiej 1856-1929)

106.    Zofia Kordyl – prekursorka badań psychologicznych nad istotą afazji dziecięcej / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 3, s. 231-234

107.    Życie i działalność błogosławionego Edmunda Bojanowskiego / Stanisława Gurkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 4, s. 199-203

108.    Życie i twórczość Stefana Szumana (1889-1972) / Maria Przetacznikowi // Psychologia Wychowawcza. – 1982, nr 4, s. 457-465

                                                                                                                                       Oprac. Barbara Wielgus

Do góryPowrót do strony głównej