Kraśnik

Dział Pedagogiczny Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 2     
w KRAŚNIKU


Strona główna

O bibliotece

Zbiory biblioteki

Katalogi on-line

Zestawienia bibliograficzne

Oferta usług edukacyjnych

Aktualności

Linki


 Aktualności  

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowe państwa w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywności i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów edukacyjnych w sieci.***
                                                                                                                  
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   2018-11 -15Dnia 28 listopada 2018 r.

Dział Pedagogiczny Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku zaprasza nauczycieli - bibliotekarzy na warsztaty:  "Rozszerzona rzeczywistość - inny wymiar czytelnictwa, na przykładzie Małego Księcia". Warsztaty poprowadzi Pani mgr Joanna Tarsiewicz kierownik Wydziału Promocji i Wspomagania w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.

Zapraszamy do siedziby biblioteki (ul. Popiełuszki 1) na godz. 12-tą. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnicta do 23.11.2018 r. (tel. 81-825-51-32 lub 691-22-44-23)


                                                                                         Serdecznie zapraszamy !

                                                                                                                                                 

***
                                                                  
                                                                                                

                                                                                                                                                  2018-11-14

Dział Pedagogiczny Bibioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku w po raz X oraganizuje  Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny w tym roku pod hasłem "Książka to przyszłość". Termin składania prac do 5 kwietnia 2019 r.
Więcej informacji o konkursie w załączniku.

                                                                                                                                       Regulamin konkursu***
                                                                                                                                                    2018-10-19

Dział Pedagogiczny Biblioteki Szkolnej i Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku zapraszają do udziału w konkursie czytelniczym uczniów szkoły.

"Biblioteka Narodowa"
Konkurs trwa od 22 pażdziernika  do 5 listopada 2018 r.
Rozstrzygnięcie 7 listopada 2018 r. w Bibliotece Szkolnej na przerwie obiadowej. Spośród uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania, wylosowane zostaną 3 osoby.  Przewidywanie nagrody książkowe.

                                                                                                                                                 Zapraszamy!

 

W dniu 24 lutego 1928 roku Prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie ustanawiające „Bibliotekę Narodową z siedzibą w Warszawie”, która miała za zadanie „gromadzenie i przechowywanie całokształtu:

1. produkcji umysłowej narodu polskiego, wyrażonej pismem, drukiem lub jakimkolwiek innym sposobem […];

2. literatury w językach obcych, odnoszącej się do narodu polskiego i

3. literatury w językach obcych, niezbędnej dla rozwoju umysłowości polskiej”. 

Biblioteka Narodowa jest jedną z najstarszych instytucji kultury w Polsce i jedną z pierwszych bibliotek narodowych w Europie.

Została otwarta w Warszawie w roku 1747 z inicjatywy braci Andrzeja i Józefa Załuskich. Po śmierci fundatorów przeszła pod opiekę państwa jako Biblioteka Rzeczypospolitej. W 1780 roku Sejm przyznał jej prawo egzemplarza obowiązkowego wszystkich publikacji z terenu Polski. Była jedną z największych bibliotek Europy w XVIII wieku. Niestety w wyniku rozbiorów została zamknięta i wywieziona do Petersburga na rozkaz Katarzyny II.

Po odzyskaniu niepodległości Biblioteka Narodowa została ponownie powołana przed 90 laty przez Ignacego Mościckiego, Prezydenta RP rozporządzeniem z dnia 24 lutego 1928 roku.

Podczas drugiej wojny światowej poniosła największe straty w dziejach bibliotek narodowych całego świata. Wojsko niemieckie podpaliło 50 tysięcy rękopisów, 80 tysięcy starodruków, dziesiątki tysięcy rysunków, grafik, map i nut. Po wojnie była odbudowana niemal od podstaw. Obecnie, w wyniku dynamicznej modernizacji, ponownie stała się jedną z wiodących bibliotek narodowych, której internetowy portal POLONA jest jednym z najbardziej innowacyjnych w świecie.


                                                                                                    Tekst zamieszczony na stronie:  www.bn.org.pl


Z okazji 90 rocznicy powołania Biblioteki Narodowej biblioteka szkolna oraz Dział Pedagogiczny prezentują wystawę na temat narodowej książnicy, ktrórą można oglądać w bibliotece szkolnej.
Jednocześnie zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie,
chcemy w ten sposób podkreślić znaczenie Biblioteki Narodowej dla kultury polskiej.

Regulamin konkursu

Kupon konkursowy
***
                                                                  
                                                                                                                                                
2018-09 -17
   
                                                                                                                                                                                                                                              
27 września 2018 r. w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego  UMCS odbędzie się V Konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego Kompleksowe wspomaganie oraz inne formy wspierania pracy szkoły/placówki – zaproszenie do współpracy, zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Więcej na stronie PBW Lublin.
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/


***