O bibliotece 
 
1958 - Przy Wydziale Oświaty w Janowie Lubelskim powstaje Biblioteka Pedagogiczna
            z jednym niepełnym etatem bibliotekarskim.
               
1962  - Biblioteka otrzymuje samodzielny lokal przy ul. Zamoyskiego 52 i dodatkowy 
             etat bibliotekarski.
 
1975  - Biblioteka zmienia swoją siedzibę. Od tej pory zajmuje pomieszczenia na parterze 
             Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim przy ulicy Ogrodowej 22. W związku 
             z reformą administracyjną kraju i likwidacją powiatów Biblioteka Pedagogiczna
             staje się Filią Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.
1989  - Biblioteka w dwóch dodatkowych pomieszczeniach organizuje Czytelnię 
             Zwiększa się również obsada personalna - zatrudniony zostaje trzeci bibliotekarz

1999  - Kolejne zmiany w podziale administracyjnym kraju sprawiają, że Biblioteka 
             Pedagogiczna w Janowie Lubelskim zostaje Filią Pedagogicznej Biblioteki
             Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Zmniejsza się obsada personalna.

 
2002  - Biblioteka otrzymuje sprzęt komputerowy oraz biblioteczny program MAK.

 
2003 – Wprowadza się pierwsze opisy do komputerowej bazy księgozbioru.


2005 - Uroczyste otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.


2006 - Biblioteka ma swoją stronę w Internecie.
        


Kierownicy Biblioteki Pedagogicznej w Janowie Lubelskim

 

Lp.

Imię i nazwisko

Lata sprawowania funkcji

1.

Henryka Bednarczyk

1962 - 1982

2.

Agnieszka Porada

1982 - 1993

3.

Anna Żuraw-Łopata

1993 - ........

ibuk

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna

PBW Lublin