Edukacja ekologiczna dzieci 6 – 9 letnich

Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Filii w Bychawie

 

Wydawnictwa  zwarte

 

1.      Edukacja  ekologiczna  w  klasach  I – III.  Program,  realizacja,  ewaluacja.  Książka  metodyczna / Bogusława  Bogucka . – Jelenia  Góra:  Wydawnictwo  Nauczycielskie,  2001. – 176 s.

2.      Kącik  przyrody  w  wychowaniu  przedszkolnym / Emilia  Frątczak,  Jan  Frątczak. -  Warszawa:  Wydawnictwa  Szkolne  i  Pedagogiczne,  1979. -  287 s.

3.      Ogród  przedszkolny.  Poradnik  metodyczny  i  agrotechniczny / Emilia  Frątczak,  Jan  Frątczak. -  Warszawa:  Wydawnictwa  Szkolne  i  Pedagogiczne,  1977. -  262 s.

4.      Poradnik  metodyczny  do  nauczania  przyrody  w  klasie  III / Tadeusz  Wróbel.  Wyd.  2. -  Warszawa:  Wydawnictwa  Szkolne  i  Pedagogiczne,  1975. -  127 s.

5.      Przewodnik  metodyczny  do  środowiska  społeczno – przyrodniczego  w  klasie  2 / Pod  red.  Agnieszki  Rekłajtis – Zawady. -  Warszawa:  Wydawnictwa  Szkolne  i Pedagogiczne,  1983. -  125 s.

6.      Przyroda  przeżywana  i  obserwowana  z  dziećmi  przedszkolnymi / tłumaczyła  Edeltrauda  Janik  ;  autorzy:  Marga  Arndt  et  al.  . -  Warszawa:  Wydawnictwa  Szkolne  i  Pedagogiczne,  1980. -  295 s.      

7.      Środowisko   społeczno – przyrodnicze.  Ja  i  Ekoludek  w  świecie  przyrody.  Klasa  I.  Scenariusze / Halina  Kitlińska – Pięta. –  Warszawa:  Wydawnictwo  Edukacyjne  Zofii  Dobkowskiej,  1996. – 63 s.

8.      Środowisko  społeczno – przyrodnicze  w  klasach  1 – 3.  Książka  przedmiotowo – metodyczna / Pod  red.  Heleny  Gutowskiej. – Wyd.  2  popr.  i  uzup. -  Warszawa:  Wydawnictwa  Szkolne  i  Pedagogiczne,  1989. -  262 s.

9.      Środowisko  społeczno – przyrodnicze.  Z  Ekoludkiem  poznaję  przyrodę  ojczystą.  Klasa  III / Halina  Kitlińska – Pięta. – Warszawa:  Wydawnictwo  Edukacyjne  Zofii  Dobkowskiej,  1996. -  91 s.

10.  Wzbogacanie  doświadczeń  uczniów  klas  początkowych  w  kontaktach  ze  środowiskiem / Maria  Jakowicka. – Warszawa:  Wydawnictwa  Szkolne  i  Pedagogiczne,  1983. – 203 s.

Artykuły  z  czasopism

 1. Bal  ekologiczny / Czesława  Milewska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1996, nr 2, s. 119 – 120
 2. Bądź  przyjacielem  przyrody.  Scenariusz  spotkania  uczniów  z  przedszkolakami / Grażyna  Śliwa // Aura. – 2004, nr 5, s. 8  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 116 
 3. Biologia  morza  w  ...  przedszkolu / Hanna  Dolata,  Karolina  Zaborowska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2000, nr 4, s. 238 – 241
 4. Bliżej  przyrody / Salomea  Broda // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2001, nr 3, s. 156 – 157
 5. Czy  kształtowanie  postaw  proekologicznych  u  dzieci  musi  być  przymusem ? / Ingrol  Paśko // Wychowanie  Na  Co  Dzień. – 1995, nr 6, s. 9 – 11
 6. Czym  skorupka  za  młodu.  Wpływ  środowiska  przyrodniczego  na  rozwój  dziecka / Ewa  Bochno // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2001, nr 5, s. 283 – 285
 7. Dbajmy  o  przyrodę / Zofia  Wiśniewska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1997, nr 9, s. 568 – 570
 8. Dobre  rady  na  złe  odpady.  Segregacja  odpadów  w  przedszkolu / Elżbieta  Prajs // Aura. – 2004, nr 5, s. 11  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 116
 9. Doświadczalne  wskazanie  czynników  wpływających  na  niszczenie  roślin – propozycje  doświadczeń  do  przeprowadzenia  w  kąciku  przyrody /Ingrid  Paśko // Życie  Szkoły. – 1996, nr 9, s. 551 – 552
 10. Dziecko  i  przyroda / Renata  Stawczyk – Mizińska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1998, nr 8, s. 610 – 612
 11. Dzień  ziemi.  Scenariusz  zajęć  zintegrowanych  dla  klasy  III  / Maria  Górecka // Aura. – 2002, nr 4, s. 1 – 3  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 91
 12. Edukacja  ekologiczna  i  językowa  dzieci / Julian  P.  Sawiński,  Elżbieta  Zakrzewska – Bąk // Życie  Szkoły. – 1996, nr 4, s. 198 -  201
 13. Edukacja  ekologiczna  w  przedszkolu / Zofia  Przygórzewska // Aura. – 2000, nr 6, s. 8  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół nr 69
 14. Edukacja  Ekologiczna / Piotr  Kowalik // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1996, nr 8, s. 508 – 509
 15. Edukacja  ekologiczna / Salomea  Broda // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1998, nr 7, s. 567 – 569
 16. Edukacja  ekologiczna / Teresa  Wyląg // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1997, nr 2, s. 107 – 108
 17. Edukacja  ekologiczno – zdrowotna  w  klasach  I – III  -  zajęcia  dodatkowe / Magdalena  Mielech,  Małgorzata  Zawilejska // Aura. – 2001, nr 2, s. 1 – 2  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół nr 77
 18. Edukacja  przyrodniczo – leśna  w  wychowaniu  przedszkolnym / Małgorzata  Kowalik - Olubińska // Wychowanie  Na  Co  Dzień. – 1997, nr 12, s. 21 – 23
 19. Edukacja  w  Naturze  formą  aktywności  ruchowej  dzieci  szkolnych / Anna Chwast // Aura. – 1998, nr 6, s. 1-2  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 48
 20. Ekologia  a  Ochrona  Ziemi.  Konspekt  do  zajęć  integrowanych  w  klasie  II       (fragmenty ) / Ilona  Surlejowska // Aura. – 2000, nr 9, s. 1 – 3  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 72
 21. Ekologia  w  klasie  I – III  metodą  blokową / Anna  Tyszka // Wychowanie  Na  Co  Dzień. – 1997, nr 1 – 2, s. VI – XII  Wkładka  metodyczna
 22. Gdzie  jest  powietrze ? / Urszula  Kapela // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2003, nr 3, s. 161 – 162
 23. Jak  pięcio -  i  sześciolatki  założyły  ogródek  botaniczny / Violetta  Duszyńska // Wychowanie  Na  Co  Dzień. – 1998, nr 1, s. 69 – 70
 24. Jaka  jesteś  wodo ? / Grażyna  Duraj // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2003, nr 3, s. 156 – 159
 25. Jeden  grzybek,  drugi  grzybek – tu  muchomor,  tam  prawdziwek.  Zajęcia  zintegrowane  w  klasie  I  oraz  dla  dzieci  6-letnich / Magdalena  Szpetyńska // Aura. – 2002, nr 10, s. 10 – 12  Dodatek  ekologiczny  dla szkół  nr 97
 26. Karmnik,  scenariusz  akcji  klas  I – III / Janina  Perdzyńska // Aura. – 2002, nr 1, s. 3 – 4  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 88
 27. Kącik  przyrody / Józefa  Pawłowska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1997, nr 2, s. 109 – 111
 28. Kącik  w  przedszkolu / Antonina  Sawicka // Wychowanie  w  przedszkolu. – 1990, nr 9,  s. 501 – 505
 29. Kilka  dni  w  „Zielonej  Szkole’’. Propozycje  zajęć / Elżbieta  Tyrolska – Wojtycza // Aura. – 1998, nr 9, s. 3 – 4  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 49
 30. Kto  jest  wrogiem  lasu,  czyli  po  co  i  jak  segregować  odpady / Magdalena  Szeptyńska // Aura.- 2001, nr 9, s. 8 – 9  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 84
 31. Leśne  spacery / Danuta  Śliżewska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2002, nr 8, s. 479 – 481
 32. List  do  człowieka.  Scenka  ekologiczna / Andrzej  Krystyniak // Życie  Szkoły. – 2002, nr 2, s. 103 – 104
 33. Mam  w  przyrodzie  przyjaciela – przygotowania  do  uroczystości  Dnia  Ziemi.  Projekt  edukacji  ekologicznej  dla  przedszkola / Renata  Bogdan,  Halina  Oleszkowicz // Aura. – 2003, nr 5, s. 7 – 8  Projekty  edukacji  ekologicznej  nr 9
 34. Możliwe  już  w  przedszkolu / Maria  Bracha,  Zofia  Reszczyk // Aura. – 2002, nr 1, s. 1 – 2  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 88
 35. Nasz  region.  Pomysł  na  edukację  regionalną  i  ekologiczną  w  Szkole  podstawowej  w  Brzozówce / Irena  Andruk,  Renata  Kwiatkowska,  Teresa  Noworacka,  Jolanta  Siewior,  Krystyna  Stasiuk // Aura. – 2002, nr 3, s. 1 – 2  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 90
 36. Nasze  drzewka / Grażyna  Wolska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2001, nr 4, s. 242 – 243
 37. Nie  niszczcie  roślinek,  bo  dają  nam  tlen.  Program  edukacji  ekologicznej / Irena  Piwowarska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1997, nr 6, s. 372 – 373
 38. Nieokiełznane  żywioły / Jan  Sandner //Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1995, nr 5, s. 286 – 290
 39. Obserwacja – metodą  kształtowania  pojęć  przyrodniczych  dzieci / Ewa  Jędrzejewska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1990, nr 2 / 3, s. 120 – 124
 40. Opotrzebie  wprowadzania  przedmiotu „Ochrona  środowiska” / Marcin  Howaniec // Aura. – 2003, nr 6, s. 1 – 3  Dodatek  ekologiczny  dla szkół  nr 105
 41. Osiągnięcia  uczniów  klas  III  w  zakresie  edukacji  środowiskowej / Krzysztof  Kruszko // Życie  Szkoły. – 2003, nr 9, s. 527 – 532
 42. Pamiętajmy  o  ptakach / Emilia  Bogacz // Wychowanie  w  Przedszkolu.- 2001, nr 2, s. 103
 43. Plan  pracy  dydaktyczno – wychowawczej  ze  środowiska  społeczno – przyrodniczego  dla  klasy  III  z  wykorzystaniem  podręcznika  J.  Jeziorskiego „Środowiska  dalekie  i  bliskie” / Jadwiga  Dejko // Życie  Szkoły. – 1996, nr 8, s. 493 – 505
 44. Płocka  strategia  edukacji  ekologicznej / Janina  Kowalczewska,  Witold  Lenart // Aura. – 1998, nr 6, s. 6 – 8  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 48
 45. Powtarzamy  wiadomości  o  życiu  w  środowisku  lądowym / Jolanta  Kudlak //  Życie  szkoły. – 2001, nr 5, s. 284 – 288
 46. Poznajemy  drzewa / Ewa  Barańska // Życie  szkoły. – 2003, nr 5, s. 294 - 297
 47. Poznajemy  pracę  leśniczego / Maria  Dobosz // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2002, nr 8, s. 495 – 496
 48. Poznajemy  przyrodę – ciekawostki  o  zwierzętach / Bogusława  Więclewska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1995, nr 4, s. 231 – 234
 49. Poznajemy  skarby  ziemi / Iwona  Karolewska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1996, nr 3, s. 172 – 174
 50. Poznajemy  znaczenie  lasów.  Scenariusz  lekcji  przyrody  w  nauczaniu  zintegrowanym / Teresa  Zielonka // Aura. – 2004, nr 2, s. 1 - 2  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 113
 51. Poznanie  środowisk  przyrodniczych – las  i  łąka.  Projekt  edukacji  ekologicznej  dla  przedszkola // Aura. – 2003, nr 5, s. 4 – 6  Projekty  edukacji  ekologicznej  nr 9
 52. Problematyka  ekologiczna  w  edukacji  uczniów  klas  początkowych / Agnieszka  Nowak // Życie  Szkoły. – 1996, nr 7, s. 415 – 421
 53. Program  dla  klas  I – III  szkoły  podstawowej  ( fragmenty ) / Bogusława  Bogucka // Aura. – 2000, nr 2, s. 1 – 5  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 1
 54. Program  dla  pierwszego  etapu  nauczania / Iwona  Wojciechowska // Aura. – 2000,nr 2, s. 5 – 8   Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 1
 55. Program  Klubu  „Mały  Ekolog”  dla  uczniów  klas  I – III / Ewa  Krupka // Aura. – 2002, nr 5, s. 11 – 12  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 92
 56. Przedszkola  proekologiczne  w  Polsce / Elżbieta  Tyrolska – Wojtycza,  Danuta  Wojtycza  // Aura. – 2004, nr 1, s. 1 – 4  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 112
 57. Przedszkolaki  na  ścieżce  ekologicznej / Barbara  Adamiec // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2000, nr 5, s. 311 – 312
 58. Przedszkolaki  na  zielonym  ... / Janina  Antosik // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2001, nr 7, s. 436
 59. Przedszkolne  koła  LOP / Teresa  Ciechomska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1996, nr 7, s. 438 – 439
 60. Przygoda  z  przyrodą / Mirosława  Markiewicz // Wychowanie  w  Przedszkolu. –1997, nr2, s. 104 – 107
 61. Przyroda  potrzebuje  przyjaciela.  Projekt  edukacji  ekologicznej  dla  przedszkola / Małgorzata  Rusin,  Urszula  Szulc // Aura. – 2003, nr 5, s. 1 – 3  Projekty  edukacji  ekologicznej  nr 9
 62. Rozwijanie  kompetencji  ekologicznych  u dzieci  w  nauczaniu  integralnym / Lubomira  Domka //Życie  szkoły. – 2000, nr 8, s. 472 – 475
 63. Sadzimy  drzewka / Danuta  Kręcisz // Wychowanie  w  przedszkolu. – 2003, nr 4, s. 246
 64. Scenariusze  spotkań  ekologicznych  klas  II – III / Maria  Rojek // Aura.- 2003, nr 7, s. 1 – 2  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 106
 65. Spacery  i  wycieczki / Teresa  Kalinowska // Wychowanie  w  Przedszkolu.- 2004, nr4, s. 234 – 235
 66. Ścieżka  przyrodnicza.  Wędrówka  przedszkolaków / Salomea  Broda // Aura. – 2000, nr 7, s. 7  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 70
 67. Świat  wokół  nas / Danuta  Faber // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2001, nr 3, s. 159 – 162
 68. Światowy  Dzień  Ziemi.  Scenariusz  z  wykorzystaniem  podręczników  „Wesoła  szkoła” / Bożena  Urban // Życie  Szkoły. – 2003, nr 4, s. 231 – 233
 69. Tajemnica  życia  ukrytego  w  ziemi / Teresa  Tarus // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2003, nr 3, s. 159 – 161
 70. Tajemnice  naszej  rzeki  Liwy.  Projekt  edukacji  ekologicznej  dla  klas  I – III  szkoły  podstawowej / Dominik  Sudoł // Aura. – 2002, nr 11, s. 5 – 7
 71. Tydzień  Kultury  Ekologicznej.  Projekt  edukacji  ekologicznej  dla  szkoły  specjalnej / Maria  Kwaśna,  Bogusław  Handrysiak,  Helena  Książek // Aura. – 2003, nr 10, s. 5 – 7  Dodatek  ekologiczny  dla   szkół  nr 109
 72. W  wiejskiej  zagrodzie / Anna  Piotrowska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2003,nr 4, s. 232 – 233
 73. Wiosenne  zabawy / Dorota  Kamińska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2003, nr 3, s. 164 – 165
 74. Wizyta  w  ogrodzie / Bronisława  Ryglewicz – Pełka // Wychowanie  w  Przedszkolu. –2000, nr 4, s. 236 – 237
 75. Woda  i  jej  znaczenie.  Scenariusz  zajęć  zintegrowanych  dla  klasy  III  szkoły  podstawowej / Aldona  Duklewska // Aura. – 2003, nr 12, s. 10 – 12
 76. Woda – źródłem  życia / Maria  Góralska // Wychowanie  w  przedszkolu. – 2003, nr 4, s. 231 - 232  
 77. Wycieczka  do  „Leśnej  Szkółki” / Teresa  Jaworska // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1996, nr 2, s. 113 – 115
 78. Wycieczki  do  „Leśnej  Krainy” / Aleksandra  Kłobuchowa // Wychowanie  w  przedszkolu. – 2001, nr 2, s. 108 – 109
 79. Z  przyrodą  przez  cały  rok / Regina  Brzezińska – Baryła // Wychowanie  w  przedszkolu. – 2003, nr 4, s. 227 – 229
 80. Z  takiej  współpracy  można  brać  przykład / Danuta  Twarogowska // Aura. – 2002, nr 10, s. 9 – 10  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 97
 81. Zabawa  ekologiczna / Iwona  Orzeł // Życie  Szkoły. – 2003, nr 4, s. 237 – 238
 82. Zabawy  i  zajęcia  w  oddziale  przedszkolnym  w  wiejskiej  zagrodzie / Małgorzata  Zimoch // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2000, nr 4, s. 241 – 244
 83. Zajęcia  z  ekologii  w  poszczególnych  klasach ( klasa  III ) / Krystyna  Matuszak // Aura. – 1998, nr 2, s. 3 – 7  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 44
 84. Zbliżanie  dzieci  6 –letnich  do  świata  przyrody / Aura. – 2000, nr 6, s. 1 – 2  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 69
 85. Zielona  Szkoła – program  działań  wychowawczych / Renata  Szostek // Życie  Szkoły. – 2002, nr 6, s. 372 – 378
 86. Zielone  przedszkole  w  Karwi / Jadwiga  Jezierska,  Ewa  Rudniak // Wychowanie  w  Przedszkolu. – 2003, nr 6, s. 371 – 372
 87. Zielone  sale  gimnastyczne / Kazimierz  Pieńkos, Karolina  Sawicka,  Marcin  Krauze // Aura. – 2002, nr 5, s. 1 – 5  Dodatek  ekologiczny  dla szkół  nr 92
 88. Zielone  zajęcia  w  terenie / Małgorzata  Świątnicka // Życie  Szkoły. – 2001, nr 8, s. 494 – 495
 89. Zwierzęta  w  przedszkolu / Hanna  Gucwińska //Wychowanie  w  Przedszkolu. – 1996, nr 5, s. 237 – 276
 90. Życie  na łące.  Projekt  edukacji  ekologicznej  dla  klasy  II  szkoły  podstawowej  / Danuta  Biernat,  Renata  Rachwał // Aura. – 2002, nr 11, s. 3 – 4  Dodatek  ekologiczny  dla  szkół  nr 3

 

oprac.  Jolanta  Przech